Pojistné plnění

Pojistné plnění

Dobrý den, jsem v insolvenci skoro 2 roky a dnes mi přišlo pojistné plneni. Řádně platím a srážky mám tak vysoké, že uspokojím všechny věřitele do pěti let. Mám dvě otázky. Musím pojistné plnění nahlásit správci? Pokud ano, tak co by se stalo, kdybych to nenahlásil? Děkuji

Odpověď

Dobrý den,

bez ohledu na to, jak vysoké splátky dlužník odevzdává, je dlužník povinen odevzdat insolvenčnímu správci veškeré mimořádné příjmy. Insolvenční zákon z této povinnosti vyjímá pouze pojistné plnění ze smluv o škodovém pojištění a plnění z titulu práva na náhradu majetkové a nemajetkové újmy. Pokud jste obdržel pojistné plnění ze smlouvy o škodovém pojištění, nemusíte tento příjem insolvenčnímu správci odevzdat. Jedná-li se však o příjem z jiné pojistné smlouvy, pak jste povinen tento příjem insolvenčnímu správci odevzdat. Neučiníte-li tak, pak v případě, že se insolvenční správce o tomto příjmu dozví, může v krajním případě podat u soudu návrh na zrušení oddlužení.