Pojistka

Pojistka

Dobrý den chtěla jsem se zeptat mám insolvenci formou daru . Měla jsem úraz a z pojištění by mi mělo být vypláceno denní odškodné, je možné žádat soud o vyplacení této částky, kterou bych použila na nákup oblečení či obuv pro děti nebo nákup pracovních sešitů ve škole? Případně jak tuto žádost sepsat. Děkuji

Odpověď

Dobrý den,

dlužník je povinen odevzdávat insolvenčnímu správci (IS) své mimořádné příjmy. Za mimořádné příjmy se nepovažuje plnění ze smluv o škodovém pojištění. Je tedy otázka, zda plnění z Vaší pojistné smlouvy odpovídá škodovému pojištění či nikoliv. Odpověď naleznete v pojistné smlouvě a ve všeobecných pojistných podmínkách, kde bude uvedeno, jaký charakter má toto plnění, příp. Vám to může sdělit pojistitel (pojišťovna). Má-li toto plnění charakter škodového pojištění, pak tento příjem nemusíte odevzdávat IS, nemá-li tento charakter, pak byste jej IS odevzdat měla.