Pojištění

Pojištění

Dobrý den, měla bych dotaz ohledně placení zdravotního a sociálního pojištění v insolvenci . Situace je taková, že se čeká na schválení soudem příslušné částky, která se bude hradit.
Jaký vliv na to může mít, když se nehradí pojištění včas během té doby? Počítá se to jako nově vzniklý dluh?

Odpověď

Dobrý den,

za nové dluhy se považují dluhy, které vznikly dlužníkovi po rozhodnutí o úpadku. Vznikl-li dlužníkovi po rozhodnutí o úpadku dluh z titulu nezaplaceného zdravotního či sociálního pojištění, představuje taková (nová) pohledávka pohledávku za majetkovou podstatou a tato pohledávka se uspokojuje přednostně z majetkové podstaty (ze splátek/srážek).