Pojištění úvěru

Pojištění úvěru

Dobrý den,
mam insolvenci. Musím platit pojištění úvěru, když sem právě v insolvenci? Děkuji

Odpověď

Dobrý den,

pojištění úvěru zaniká zpravidla ke dni ukončení úvěrové smlouvy. Úvěrovou smlouvu ukončuje věřitel zejm. v případě několikaměsíčního prodlení se splácením úvěru nebo v případě, že soud vydá usnesení o úpadku dlužníka. Jestliže soud již vydal usnesení o Vašem úpadku, ukončil věřitel úvěrovou smlouvu a tím zanikla Vaše povinnost platit pojištění úvěru (zároveň zanikla povinnost pojišťovny poskytnout pojistné plnění v případě pojistné události).