Pohledávky vzniklé po rozhodnutí o úpadku

Pohledávky vzniklé po rozhodnutí o úpadku

Dobrý den, v červnu 2015 jsem vstoupila do insolvence, která mi skončila v červnu 2017 uspokojením cca 60% pohledávek prodejem mého bytu. V prosinci 2017 jsem od soudu obdržela rozhodnutí o osvobození odplacení zbytku pohledávek. Nyní mi exekutor strhl z účtu 15.538 za exekuci od Centropolu. Jedná se o dluh z roku 2016, o kterém jsem nevěděla a ani ho neuvedla do mých pohledávek v insolvenci. Tato exekuce byla nařízena letos. Ráda bych se zeptala, zda je exekuce oprávněná, když jsem v roce 2016 procházela insolvencí a byl mi odpuštěn zbytek pohledávek? A může mi být ještě případně insolvence zrušena?

Odpověď

Jestliže Váš dluh u spol. Centropol vzniknul v roce 2016, nemohlo se na něj vztahovat Vaše insolvenční řízení, protože Vaše insolvenční řízení se vztahovalo pouze na dluhy vzniklé do rozhodnutí o úpadku, tedy do dne 6.3.2015. Osvobozující usnesení se tak nemůže vztahovat na dluh u spol. Centropol. Nové pohledávky (tj. pohledávky vzniklé po rozhodnutí o úpadku) může věřitel uplatnit žalobou u soudu (příp. rozhodce) a po vydání pravomocného rozhodnutí může nechat na dlužníka nařídit exekuci. Pokud jste tedy tento dluh nezaplatila, je exekuce oprávněná. Osvobození od placení zbylých pohledávek Vám ale nemůže být odejmuto.