Pohledávky dvojího charakteru – poplatek a pokuta

Pohledávky dvojího charakteru – poplatek a pokuta

Dobrý den, mám takový dotaz. Asi měsíc mám schválenou insolvenci. Dnes jsem byl na obecním úřadě a zjistil jsem, že tam mám starý dluh za komunální odpad a 10 let starou neuhrazenou pokutu řidiči. Žádná z těchto pohledávek nebyla přihlášena do insolvenčního řízení. Vedoucí na úřadě mi ale řekla, že oni do insl. řízení se přihlašovat nemusí a dluh musím uhradit v plné výši jinak mi hrozí exekuce. Co mám teď vůbec dělat? Děkuji

Odpověď

Obecní úřad vůči Vám má pohledávky dvojího charakteru. Pohledávka za odvoz komunálního odpadu, která vznikla před zahájením Vašeho insolvenčního řízení, nepodléhá žádnému zvláštnímu režimu. Věřitel ji mohl do insolvenčního řízení přihlásit. V průběhu insolvenčního řízení ji nemůže vymáhat a pokud oddlužení dopadne dobře a vy získáte osvobozující usnesení už ji nebudete muset hradit. Naproti tomu pokutu jako mimosmluvní sankci do oddlužení opravdu přihlásit nemohl. V průběhu oddlužení ji nemůže vymáhat ani exekucí. Po skončení oddlužení bude moci pokračovat v jejím vymáhání, pokud v mezidobí nedošlo k jejímu promlčení, a vy tuto skutečnost nenamítnete.