Pohledávka zajištěného věřitele

Pohledávka zajištěného věřitele

Dobrý den chci se zeptat podali jsme návrh na insolvelni a jeden z věřitelů má zástavní právo na dům z manželkou nemáme kam jít a staráme se o otce který bydlí s námi můžou nám dům prodat a vyhodit nás na ulici dekuji

Odpověď

Vzhledem ke skutečnosti, že pohledávka zajištěného věřitele je vždy uspokojována z prodeje majetku, který k zajištění slouží, lze téměř s jistotou konstatovat, že v rámci oddlužení bude dům prodán. Možnost zůstat v domě na základě nájemní smlouvy  i po jeho prodeji byste museli projednat s novým majitelem. Tyto případy jsou však zcela výjimečné.  Doporučuji situaci projednat s některým ze  subjektů, které se oddlužením zabývají a  poskytují služby bezplatně – seznam zde  https://sako.justice.cz/  zvážit, pokud ještě soud oddlužení neschválil, možnost zpětvzetí návrhu a řešení situace jiným způsobem.