Pohledávka u Free Satt

Pohledávka u Free Satt

Dobrý den,chtěla bych se zeptat,jak se mám zachovat ohledně pohledávky u Free Sat.V roce 2012 jsem si sjednala satelitní příjem u jmenované společnosti s propujčením Tv karet na příjem signálu.Karty jsem používala 4 roky a potom jsem se rozhodla ukončit tyto služby,neboť se začala zvyšovat platba za používání.Poslala jsem tedy dopis na kontaktní adresu do Hodonína,že chci smlouvu zrušit a jak mohu vrátit tyto karty a kolik mám ještě zaplatit,aby vše bylo vyrovnáno.Odpovědi jsem se nedočkala,ani jejich portál na internetu nepracoval.Musím tedy podotknou,že moji hloupostí jsem dopis poslala obyčejně,takže teď nemohu dokázat,že jsem ho poslala. Nyní mi volala paní ze společnosti M.B.A. Finance,že došlo k postoupení pohledávky,že ode mne se stal pro společnost Free Sat,můj dluh neřešitelný a že mám zaplatit 4 609,-kč,jinak mě budou naskakovat úroky.Od roku 2017 jsem v insolvenci,což jsem paní,řekla,ale ona stále trvala na svém a že budou chtít zaplatit dluh jednorázově.Tak se tedy ptám co mám dělat,jestli mám tuto pohledávku platit,ale se bojím,aby mi potom nezrušili insolvenci a zda na mne M.B.A.Finance mohou vydat exekuci a jestli třeba po ukončení insolvence mohou tuto pohledávku vymáhat.

Děkuji předem za odpověď.

Odpověď

Dobrý den, 

způsob, jakým bylo možné ukončit (vypovědět) danou smlouvu, upravuje buď přímo předmětná smlouva, nebo obchodní podmínky dané společnosti. Pokud jste nepostupovala v souladu se smlouvou, nebo obchodními podmínkami, nemohlo dojít k účinnému ukončení smluvního vztahu, a proto Vám nadále plynuly závazky z této smlouvy. Předpokládám, že smlouvu ukončila nakonec sama společnost Free Sat. Pohledávka, která vznikla této společnosti do rozhodnutí o Vašem úpadku, se řídí pravidly insolvenčního zákona (tzn. že věřitel měl tuto pohledávku přihlásit do insolvenčního řízení a dostával by měsíčně poměrnou částku z Vaší splátky/srážky). Pohledávka, která mu vznikla po rozhodnutí o Vašem úpadku, se neřídí insolvenčním zákonem. Takovou pohledávku může věřitel vymáhat i soudní cestou a prostřednictvím exekutora. Jestliže tedy ta částka (pohledávka) ve výši 4 609 Kč vznikla až po rozhodnutí o Vašem úpadku, tak Vám doporučuji pokusit se s vymáhací společností domluvit na splátkovém kalendáři; nedohodnete-li se, plaťte podle svých možností. Pokud by ta pohledávka vznikla před rozhodnutím o úpadku, sdělte věřiteli, že se na ni vztahují pravidla insolvenčního řízení (měl si pohledávku přihlásit do insolvenčního řízení a pokud tak neučinil, má smůlu a nejste povinna mu nic na tuto pohledávku platit, příp. žalobu by soud zamítnul, resp. by zastavil soudní řízení s tím, že pohledávku vzniklou před rozhodnutím o úpadku nelze uplatnit žalobou, nýbrž jen přihláškou do insolvenčního řízení).