Pohledávka na výživném

Pohledávka na výživném

Dobrý den, můj bývalý manžel je v insolvenci a nyní mi přišel mail od jeho insolvencniho správce. Máme spolu 2 děti a zjišťovala jsem, že alimenty jsou prioritní… ovšem v mailu stojí toto:Výživné by se mělo začít hradit přes účet majetkové podstaty insolvenčního řízení od měsíce září 2019, ale insolvenčí správce má ze zákona povinnost nejdříve nadeponovat částku 6 534 Kč a dále uhradit pohledávky za majetkovou podstatou a jim na roveň postavené. Jelikož předmětným usnesením nebylo výživné stanoveno jako prioritní, tak se začně hradit až po uhrazení výše uvedených pohledávek. Jinak řečeno výživné se může opozdit o cca 2 až 3 měsíce. Ujišťuji Vás, že o výživné za tyto měsíce nepřijdete, neboť platební příkazy zůstanou v systému a po úhradě zmíněných pohledávek dojde k úhradě řádného výživného a začně se hradit vzniklý dluh na výživném. Mezi věřitele dlužníka se začně vyplácet až bude zcela uhrazeno dlužné výživné. Je opravdu možné, že alimenty nejsou prioritní??? A na jakém základě? Předem děkuji za Vaše řady..

Odpověď

Pohledávka na výživném je pohledávka postavená na roveň pohledávkám za majetkovou podstatou. Pořadí jejího uspokojování bude závislé na tom, kterým zněním zákona se  insolvenční řízení vašeho bývalého manžela řídí. Pokud o úpadku bylo rozhodnuto do 31.05.2019, potom o pořadí uspokojení rozhoduje svým usnesením soud. Jestliže o úpadku Vašeho bývalého manžela bylo rozhodnuto po 01.06.2019 pořadí uspokojování těchto pohledávek upravuje ust. § 398 odst. 4 insolvenčního zákona. V obou případech je možné, že dojde platby výživného. Vše závisí na výši splátky, která bude hrazena.