Podřízená pohledávka

Podřízená pohledávka

Dobrý den,
chci se zeptat jménem své maminky, která je v insolvenci. Na podzim se vydražila nemovitost, kterou mamka musela prodat v insolvenci. I když toto není důvod proč píši. Důvodem je, že když sepisovala insolvenci, kde se přihlásili všichni. Jsou tam dvě pohledávky nějaký úvěr z roku 2001 uzavřený na 13605 Kč a na začátku insolvence byla vyčíslena na částku 48 208,- a nyní, když se nemovitost prodala, insolvenční správce tuto pohledávku navýšil na částku 174 022,- a odůvodněním, že se jedná o podřízenou pohledávku dle §172 odst. 2 věta druhá.
Jen se chci zeptat, přijde mi to až neúměrný, že z nějakých 13 000,- by se mělo zaplatit 174 000.

Je toto vůbec ze zákona nějak možné? Nebo se dá vůči tomuto nějak odvolat?

Děkuji za odpověď

Odpověď

Dobrý den,

za podřízenou pohledávku se považují úroky, úroky z prodlení a poplatek z prodlení a také smluvní pokuta, není-li taková smluvní pokuta dluhem z podnikání, a to v rozsahu, ve kterém tyto sankce (ve svém součtu) přesahují původní jistinu pohledávky (tj. částka poskytnutá věřitelem). Byla-li např. původní jistina 50 000 Kč a součet sankcí ke dni sepsání přihlášky činil např. 120 000 Kč, činí celková pohledávka 170 000 Kč, z toho se však částka 70 000 Kč považuje za podřízenou pohledávku a částka 100 000 Kč (50 000 Kč + 50 000 Kč) za nepodřízenou. Podřízená pohledávka neznamená, že na ni věřitel nemá nárok, pouze se taková pohledávka uspokojuje až po uspokojení nepodřízených pohledávek. Často však během insolvenčního řízení nedojde ani k uspokojení 100% nepodřízených pohledávek, takže se mnohdy na podřízené pohledávky vůbec nedostane (na podřízené pohledávky se vztahuje osvobození od placení zbylých pohledávek).

Popírat pohledávku věřitele co do její výše, pravosti či pořadí bylo možné nejpozději na přezkumném jednání. Pokud dlužník nepopřel pohledávku věřitele nejpozději na přezkumném jednání, byla pohledávka zjištěna ve stavu, v jakém byla přihlášena, a nelze ji již popírat.