Podmínka dvou věřitelů v insolvenčním návrhu

Podmínka dvou věřitelů v insolvenčním návrhu

Vznáším dotaz . Zda, kdy ještě v době podaného návrhu , uvedeného v insolvenčním rejstříku, byl druhý přihlášený věřitel účelově vyplacen dlužníkem a tím pádem hodlá svoji pozici v návrhu ukončit, zda tedy já , který jsem v návrhu zůstal jako jediný, mám nadále naději na další procesní řízení insolvence , která se týká dluhu mezd zaviněných dlužníkem. V případě, že do doby ustanovení insolvenčního správce mám v pozici registrovaného navrhovatele šanci nadále pokračovat, prosím o informace jaké kroky zvolit. Děkuji za odpověď.

Odpověď

Dobrý den,

předpokládám, že jste podal insolvenční návrh na zaměstnavatele z důvodu nevyplacené mzdy, a předpokládám, že jste tak učinil zejm. proto, abyste mohl u úřadu práce požádat o náhradu mzdy. Pro úřad práce je rozhodující, zda bylo vůči dlužníkovi (zaměstnavateli) zahájeno insolvenční řízení. A tomu tak ve Vašem případě je (řízení je/bylo zahájeno v okamžiku zveřejnění insolvenčního návrhu v insolvenčním rejstříku), takže o náhradu mzdy úřad práce požádat můžete. V tzv. fázi “před rozhodnutím o úpadku”, resp. v okamžiku, kdy má soud vydat rozhodnutí o úpadku, je zapotřebí, aby zde byli alespoň dva věřitelé, kteří mají za dlužníkem pohledávku po lhůtě splatnosti déle než 30 dní. Je-li zde pouze jeden, i když původně byli dva, ale jeden z nich vzal svoji přihlášku pohledávky zpět (např. z důvodu jejího zaplacení), nejsou splněny podmínky k tomu, aby soud vydal usnesení o úpadku. Soud v takovém případě insolvenční řízení zastaví. Po zastavení insolvenčního řízení může věřitel na dlužníka podat (klasickou) žalobu a po právní moci rozhodnutí, jímž bude dlužníkovi uložena povinnost dluh věřiteli zaplatit, může na dlužníka nechat nařídit exekuci. Pokud by však k vyplacení druhého věřitele došlo až po rozhodnutí o úpadku, tak by insolvenční řízení normálně probíhalo dál pouze s jedním přihlášeným věřitelem.