Podání insolvenčního návrhu na zaměstnavatele

Podání insolvenčního návrhu na zaměstnavatele

Dobrý den, podávám návrh na insolvenci na zaměstnavatele, všude se dočítám o povinnosti nějakého čestného prohlášení, ale nevím, co má obsahovat? Můžete mi poradit?

Odpověď

Ve svém dotazu nespecifikujete text čestného prohlášení, o kterém se dočítáte. Všeobecně mohu sdělit, že při podání insolvenčního návrhu na zaměstnavatele se čestné prohlášení nepřikládá, bude se jednat zřejmě o čestné prohlášení dle § 392 písm.d) IZ, které však přikládá pouze dlužník, který podává návrh na povolení oddlužení sám na sebe. Jedná se o povinnou přílohu návrhu, jehož obsahem je prohlášení dlužníka, že byl poučen o povinnostech v insolvenčním řízení, že bude řádně platit pohledávky věřitelů, že vynaloží veškeré úsilí k jejich plnému uspokojení a že bude přiznávat veškeré příjmy.