po ukončení insolvence opět zablokovaný účet

po ukončení insolvence opět zablokovaný účet

po ukončení insolvence mi exekutor opět zablokoval účet za již neoprávněné exekuce z roku 2004.Ins. ukončena v srpnu 2020

Odpověď

Dobrý den,

v případě, že insolvence byla vedená formou oddlužení a soud vydal osvobozující usnesení a zároveň exekuce je vedená pro pohledávku, na kterou se osvobození vztahuje, podejte k příslušnému exekutorskému úřadu návrh na zastavení exekuce a kopii osvobozujícího usnesení připojte k návrhu.

Pokud se  však jedná o pohledávku, na kterou se oddlužení nevztahuje, je nutné takovou pohledávku doplatit i po skončení oddlužení a exekuce je vedená oprávněně.

Jestliže po skončení insolvence soud osvobozující usnesení z nějakého důvodu nevydal, trvá  povinnost dlužníka uhradit nesplacené části pohledávek. I v tomto případě by exekuce byla oprávněná.