Po insolvenci

Po insolvenci

Dobry den, jsem po insolvenci 1 rok a dnes mi byl doruceno rozhodnuti od soudu ze musim zaplatit dluh z pred insolvence. Mam to zaplatit?

Odpověď

Dobrý den,

pokud jste byl insolvenčním soudem osvobozen od placení zbylých závazků, vztahuje se toto osvobození na všechny dluhy, které Vám vznikly před rozhodnutím o úpadku, i kdyby takový dluh věřitel nepřihlásil do insolvenčního řízení. Jestliže Vám nyní přišlo rozhodnutí soudu (platební rozkaz či rozsudek), že jste povinen zaplatit dluh, který Vám vznikl před rozhodnutím o úpadku, nemůže být pro takový dluh nařízena exekuce, takže takové rozhodnutí soudu je nevykonatelné. Jediné, co byste měl zaplatit, jsou náklady právního zastoupení žalobce (věřitele), pokud je soud žalobci (věřiteli) přiznal. Je otázka, zda má smysl podávat opravný prostředek (tj. odpor proti platebnímu rozkazu, nebo odvolání proti rozsudku), když pro samotný dluh nemůže žalobce (věřitel) nechat nařídit exekuci. Mohlo by tím dojít k navýšení nákladů právního zastoupení, které byste musel zaplatit. Na druhou stranu byste v opravném prostředku mohl namítat, že soud neměl vydat rozhodnutí, že jste povinen dluh zaplatit, ale že měl vydat rozhodnutí o zastavení řízení, když pohledávka věřitele byla tzv. zjištěna v insolvečním řízení (pokud si ji věřitel přihlásil), čímž mu byla úředně přiznána, a podle právní zásady nelze o tomtéž nároku rozhodovat dvakrát. Soud by pak mohl zrušit rozhodnutí, že jste povinen dluh zaplatit. A třeba by soud ani žalobci (věřiteli) nepřiznal nárok na náhradu nákladů řízení. Jak by ale soud nakonec rozhodl, to lze jen spekulovat.