Manželka neplatí poměrnou část insolvence

Manželka neplatí poměrnou část insolvence

Manželka neplatí poměrnou část insolvence,mohu ji zpětně vymáhat?

Odpověď

Dobrý den,

předpokládám, že máte s manželkou společné oddlužení manželů. Při společném oddlužení manželů není určena žádná pevná nebo poměrná částka, kterou musí každý manžel odevzdávat. Manželé mají v insolvenčním řízení postavení společných a nerozlučných dlužníků, tzn. že se na ně hledí jako na jednoho dlužníka. Při společném oddlužení manželů se provádějí srážky z příjmu každého z manželů (výše srážky je závislá na výši čistého příjmu a počtu osob, vůči kterým má manžel vyživovací povinnost, a jelikož manželé nemají zpravidla úplně stejný příjem, jsou jejich srážky odlišné). V případě, že některý z manželů nemá tak vysoký příjem, aby z něho mohly být prováděny insolvenční srážky (např. přijde o zaměstnání, nebo se stane invalidním a jeho důchod nedosahuje výše, ze které by bylo možné provádět insolvenční srážky), tak se z jeho příjmu žádné srážky neprovádějí. Nejedná se přitom o porušení podmínek oddlužení, jestliže srážka z příjmu druhého manžela je dostatečná. Může nastat i situace, že jeden z manželů neodevzdá za dobu trvání oddlužení ani korunu, a vše zaplatí druhý manžel (např. pobírá-li jeden z manželů pouze nízký invalidní důchod, nebo pobírá-li jeden z manželů rodičovský příspěvek, jehož výše nedovoluje provádět insolvenční srážky). V žádném případě však manželovi, z jehož příjmu jsou prováděny srážky, nevzniká nárok na úhradu jakékoliv částky od manželky, která nemá příjem, z něhož by mohly být srážky prováděny (a z tohoto důvodu neodevzdává do oddlužení žádnou částku).