Placení alimentů na dceru

Placení alimentů na dceru

V rámci insolvence platím alimenty plus dlužnou částku na výživném .Bývalá žena my dnes oznámila že naše dcera ukončila vzdělání a že tedy je již výdělečně soběstačná. Dceři je 19 let.Dlužná částka ale trvá. Co to pro mne znamená?

Odpověď

Jakmile dítě ukončí soustavnou přípravu na budoucí povolání (chápejte jako denní studium), přestává Vám plynout povinnost hradit běžné výživné do budoucna. Vzniklý dluh na výživném, pokud nějaký je, Vám pochopitelně zůstává a bude průběžně v insolvenci hrazen. De facto pro Vás jinak žádná změna, jen dostanou více ostatní Vaši věřitelé. Pokud tak neučinila Vaše bývalá manželka, oznamte tuto skutečnost Vašemu insolvenčnímu správci.