Peníze poslané na účet

Peníze poslané na účet

Dobrý den , chci se zeptat přítel je v insolvenci od září 2022 . Jeho mamka je rovněž zadlužená a chce po něm vrácení peněz poslané na účet v roce 2021 , tzn. před insolvencí. Jsou to peníze zaslané na jeho účet které posílala bez předmětu na splátky jeho úvěru v hodnotě cca 50 000.
Vyhrožuje že podá trestní oznámení ale opravdu žádné smlouvy nemá jen výpis z účtu na kterém jsou poslány peníze bez předmětu. Může takové podání trestního oznámení ohrozit přítelovu insolvenci ? O ní samozřejmě věděla od samého začátku.

Odpověď

Dobrý den,

pokud posílala matka Vašeho přítele peníze na jeho účet jako půjčku (tedy s příslibem syna, že jí tyto peníze někdy vrátí), pak se jedná o klasikou zápůjčku (spíše výprosu), a proto si měla matka přihlásit svoji pohledávku do insolvenčního řízení svého syna stejně jako každý věřitel. Jestliže tak neučinila, zanikla právní vymahatelnost její pohledávky z pohledu civilního práva (pokud by podala civilní žalobu, soud by se žalobou nezabýval a řízení by zastavil z důvodu, že v době po rozhodnutí o úpadku nelze zahájit soudní/nalézací řízení o pohledávkách, které mají být v insolvenčním řízení uplatněny přihláškou). Jestliže matka vyhrožuje podáním trestního oznámení, je otázka, zda by soud v jednání jejího syna (Vašeho přítele) shledal nějaký trestný čin. Samotné nevrácení půjčky trestným činem není, a pokud by jako důvod podání trestního oznámení uvedla matka právě tuto skutečnost (nevrácení půjčky), policie by se tím nezabývala a odkázala by ji na občanskoprávní řízení, tedy aby na syna podala civilní žalobu (jenže tu by podat nemohla, resp. by soud řízení zastavil, jak je popsáno výše). V případě, že matka Vašeho přítele neuvede v případném trestním oznámení takové skutečnosti, které by naplňovaly znaky nějakého trestného činu (např. podvod), pak případné trestní oznámení oddlužení Vašeho přítele neohrozí. Jestliže by ale policie v jednání syna shledala nějaký trestný čin a (trestní) soud by jí následně přiznal náhradu škody, pak by mohlo dojít ke zrušení schváleného oddlužení, a to v případě, že by matka nechala na syna nařídit exekuci k vymožení náhrady škody.