Online poradna

Z důvodu ukončení spolupráce se společností Poradna při finanční tísni Vás upozorňujeme, že online poradna bude dočasně pozastavena.
Brzy se k Vám vrátíme. Děkujeme za pochopení a omlouváme se za dočasnou neaktivitu.

Poslední dotazy budou zodpovězeny 10. 5. 2024

Zodpovězené dotazy

Posílání peněz na jiný účet

Přeji dobrý den,
moje přítelkyně má otce, který se chystá jít do insolvenčního řízení, prosil přítelkyni, jestli by ji nemohl posílat výplatu z jeho zaměstnání na účet u banky, který přítelkyně nepoužívá, ale je psaný na její jméno a má svůj účet u jiné banky. Není to nijak protizákonné a nemůže se potom stát, že by z toho mohla mít nějaký problém či třeba pokutu? Děkuji moc.

Odpověď

Dobrý den,

zaměstnanec si může nechat posílat mzdu na jakýkoliv účet, tedy i na účet 3. osoby (např. dcery) bez ohledu na to, zda je proti zaměstnanci (dlužníkovi) vedeno exekuční či insolvenční řízení. Zaměstnanec ani majitel účtu tím neporušují žádný zákon a nemohou z toho mít žádný postih.

Dědictví

Dobrý den, mám dotaz, je možné aby po měsíci ukončené insolvenci, kde bylo splaceno 60 % dlužné částky převzít finanční hotovost v rámci dědického řízení?
Za odpověď předem děkuji.

Odpověď

Dobrý den,

jestliže došlo k úmrtí zůstavitele před skončením oddlužení, resp. před splatností poslední splátky, pak by se měl majetek, který dlužník zdědil (lhostejno, zda jej fakticky převezme až po splatnosti poslední splátky), vydat insolvenčnímu správci a tento majetek, resp. výtěžek z jeho prodeje by se měl rozdělit mezi věřitele jako mimořádná splátka. Dlužník je povinen informovat insolvenčního správce o dědickém řízení, jakmile je k němu povolán.

Dokumenty insolvence

Dobrý den , před cca 5,5 lety jsme měl insolvenci,kterou jsme splatil behem 1 roku a pár měsíců ve 100% Z rejstříku co byl veřejne přístupny me vyskrtli tam i kde byly dokumenty ke stažení, které bych ted potřeboval nevite kam se obratit ? Aby mi je poslali dekuji

Odpověď

Dobrý den,

dokumenty jsou uložené v archivu soudu, u kterého probíhalo Vaše insolvenční řízení. Můžete zajít na tento soud a požádat o předložení příslušného spisu. Soud Vám vyhotoví kopie požadovaných dokumentů, nebo si je můžete nafotit.

Souhlas se smírem

Dobrý den,
chtěl bych vědět, kdy může Zástupce věřitelů souhlasit se smírem na schůzce
věřitelů a kdy nemůže.
Snad na to existuje paragraf.
Děkuji mockrát za odpověď

Odpověď

Dobrý den,

a v jaké záležitosti by mělo dojít ke smíru na schůzi věřitelů? Smír se uzavírá při dohodě (smíru) účastníků nějakého sporu (např. žaloba o zaplacení dlužné částky).

Půjčka po insolvenci

Dobrý den, já mám insolvenci a přítel má insolvenci, chceme se vzít. Příteli konci insolvenci dříve může si pak vzít půjčku, když u mě bude stále probíhat insolvence?

Odpověď

Dobrý den,

to, zda nějaký věřitel poskytne Vašemu budoucímu manželovi úvěr, to bude záležet výhradně na věřiteli. Každý věřitel posuzuje tzv. úvěruschopnost (tedy schopnost dlužníka splácet úvěr). Věřitel posuzuje/hodnotí různé informace a pak se rozhodne, zda úvěr poskytne či nikoliv. Důvodem pro neposkytnutí úvěru může (ale nemusí) být skutečnost, že vůči žadateli probíhalo insolvenční řízení (údaje dlužníka se z insolvenčního rejstříku vymazávají až po uplynutí 5 let od skončení insolvenčního řízení; údaje o dlužníkovi mohou navíc zůstat nadále v bankovním a nebankovním registru), nebo že insolvenční řízení probíhá vůči manželce žadatele. Zákon věřitelům nezakazuje poskytovat úvěry takovým osobám, avšak pravděpodobnost, že by se našel nějaký takový věřitel, není vysoká.

Stavební spoření

Dobrý den, mám dotaz prosím.
Při schvalování insolvence, jsem zapomněla na stavební spoření (20.000). Poslala jsem tedy potom insolvenčnímu správci výpis z účtu daného spoření, který mi řekl, že se o to postarají. Po skoro dvou letech , kdy jsme dál stavební spoření platila, přišel mail, že chtějí smlouvu a výši aktuální částky. (78.000) Peníze byly šetřené už po ins. srážkách. Je možné uhradit tu první částku která byla v době schvalování na účtě? Jde vůbec vyplatit stavební spoření? Tak aby nemuselo být zrušeno a mohlo dál pokračovat? Mám ho ještě cca na tři roky. Děkuji

Odpověď

Dobrý den,

z usnesení o schválení oddlužení vyplývá, že jste měla vydat insolvenčnímu správci zůstatek na účtu stavebního spoření. Proto nebylo rozumné pokračovat nadále ve spoření. Insolvenční správce měl podle mého názoru po právní moci usnesení o schválení oddlužení, jako osoba s dispozičním oprávněním k majetku, který se nachází v majetkové podstatě, ukončit (vypovědět) smlouvu o stavebním spoření a vyzvat stavební spořitelnu, aby vyplatila zůstatek na tomto účtu na jeho účet. Proč to insolvenční správce řeší až nyní, je vedlejší otázka. Jediné, co můžete udělat, abyste se pokusila získat zpět ty částky, které jste na účet stavebního spoření vložila po schválení oddlužení, je podat u insolvenčního správce návrh na vynětí majetku, resp. částky odpovídající vkladům učiněným na účet stavebního spoření po schválení oddlužení, z majetkové podstaty. V tomto návrhu budete zejména tvrdit, že jste vklady provedla z nezabavitelné částky a že by proto neměly být součástí majetkové podstaty. Insolvenční správce předloží návrh věřitelskému výboru, a pokud návrhu nevyhoví, postoupí jej insolvenční správce soudu, který o něm rozhodne.

Dopis od správce

Dobrý den, žádala jsem o insolvenci, teprve budu mít schůzku se správcem, přišel mi dopis kde tedy je termín místo schůzky mam si sebou vzít doklady o nákladech na bydlení problém je že já bydlím u přítele a dávám mu vše do ruky jak tedy mam dokládat ? Přihlášena u něj nejsem děkuji za radu.

Odpověď

Dobrý den,

Váš přítel Vám může napsat potvrzení/prohlášení, že od Vás dostává měsíčně tolik a tolik peněz na náklady na bydlení.

Přezkoumání insolvence

Dobrý den, moc děkuji za odpovědi a dovolím si položit ještě další dotaz.
Musí mi po ukončení insolvence správce na požádání poslat celé vyúčtování. A mám možnost požádat někde o přepočítání mé insolvence. Pokud ano, kolik to asi stojí. Požádala jsem soud, ale ten mi odpověděl, že žádný z účastníků nepodal odvolání.

Odpověď

Dobrý den,

insolvenční správce není povinen poslat/zpřístupnit Vám celé vyúčtování. Vyúčtování jeho nároků je k dispozici v insolvenčním rejstříku. Přezkoumávání průběhu insolvenčního řízení lze provádět pouze v rámci probíhající insolvenčního řízení, a to zejm. prostřednictvím odvolání či námitek proti různým rozhodnutím. Rozhodnutí, proti kterému nepodal žádný účastník odvolání/námitky, nelze dodatečně (v rámci insolvenčního řízení ani po jeho skončení) napadnout. Náklady incidenčního sporu ve výši 39 904,04 Kč uvedl insolvenční správce ve zprávě o zpeněžování ze dne 27.11.2023. Proti této zprávě jste mohla podat námitky a argumentovat, že insolvenční správce nemá na tyto náklady nárok, neboť mu je soud v rámci incidenčního sporu nepřiznal. Jelikož jste námitky nepodala a nepodala jste ani odvolání proti usnesení o splnění oddlužení, nelze se již domáhat žádného přezkumu (platí stav, jaký je).

Insolvence a odstupné

Dobry den,
v případě, že jsem v insolvenci, končím v současném zaměstnání (a nastupuji plynule do jiného) a mám nárok na odstupné ve výši dvou platů, padne vše na insolvenční splátky nebo bude odstupné klasiky poníženo o nezabavitelnou částku – každý z těch dvou měsíců zvlášť?
Dekuji.

Odpověď

Dobrý den,

jestliže nastupujete po skončení stávajícího pracovního poměru ihned do nového pracovního poměru, pak je odstupné částka, kterou jste povinna vydat insolvenčnímu správci. Nezabavitelná částka z odstupného by Vám náležela pouze v případě, že byste byla v době, na kterou Vám bylo odstupné poskytnutno, nezaměstnaná (vedená v evidenci uchazečů o zaměstnání).

Incidenční spor

Dobrý den, děkuji za odpověď, ale poradíte mi prosím ještě, co mam dělat, když už je insolvence pravomocně ukončená a ins. správce má náklady z inc. sporu naúčtované. On se mnou moc nekomunikuje, jen mi řekl, že je všechno v insolvenčním spisu, ale neřekl mi, který to temn spíš je. Má dva formuláře zpráva o splnění oddlužení, v každém jiné čísla a já se v tom nevyznám. Mám právo po něm chtít, aby mi číselně vyúčtoval příjmy a náklady. Podle mě by náklady měly být stejně jako příjmy. Dekuji

Odpověď

Dobrý den,

pravděpodobně Vám jde o částku 39 904,04 Kč (z toho 7 260 Kč za znalecký posudek a 32 644,04 Kč za právní zastoupení), která představuje souhrnné náklady insolvenčního správce v incidenčním sporu, jímž se insolvenční správce domáhal neúčinnosti Vašich právních úkonů. Z pravomocného usnesení odvolacího soudu (Vrchní soud v Olomouci) vyplývá, že insolvenčnímu správci nebyly přiznány žádné náklady řízení. Přesto však má dle mého názoru insolvenční správce právo na náhradu nákladů na pořízení znaleckého posudku, když tento náklad schválil insolvenčnímu správci insolvenční soud (viz usnesení ze dne 19.4.2023). Náhrada hotových výdajů a odměna znalce ustanoveného insolvenčním soudem za účelem ocenění majetkové podstaty je tzv. zapodstatovou pohledávkou (§ 168 odst. 2, písm. d) insolvenčního zákona), která se uspokojuje v plné výši kdykoliv po rozhodnutí o úpadku. Sporná tedy zůstává částka 32 644,04 Kč, která představuje náklady právního zastoupení insolvenčního správce v incidenčním sporu. Jelikož odvolací soud insolvenčnímu správci náklady právního zastoupení nepřiznal, nemá na úhradu této částky insolvenční správce podle mého názoru nárok. Ze sdělení insolvenčního správce ze dne 13.10.2023 však vyplývá, že do vyčíslení částky zbývající do uspokojení všech pohledávek (pohledávky insolvenčního správce a pohledávky věřitelů) započetl jak částku 7 260 Kč za náklady na zpracování znaleckého posudku (tyto náklady mu náleží), tak částku 32 644,04 Kč za právní zastoupení v incidenčním sporu. Tuto částku (tj. 32 644,04 Kč) tak dle mého názoru inkasoval insolvenční správce neoprávněně. Jediná cesta, jak tuto částku získat zpět, je domáhat se zaplacení této částky soudní cestou (žaloba na vydání bezdůvodného obohacení), protože dobrovolně Vám ji insolvenční správce nevrátí.

Fotografování majetku

Dobrý den,
mám od prosince 2023 usnesení o povolení oddlužení a byla uhrazena 1. splátka (plnění splátkovým kalendářem). Nyní po mně chce ins. správce kontrolu obydlí a fotit vybavení. Je to vůbec standartní postup? Do soupisu majetkové podstaty mám uvedeno věci osobní potřeby, žádný hodnotný majetek nemám. Proč to neprošetřil dřív, proč až po usnesení? Děkuji za odpověď

Odpověď

Dobrý den,

jedním z úkolů insolvenčního správce je provést tzv. obhlídku obydlí. Jedná se tedy o zcela standardní postup. Někteří insolvenční správci chodí za dlužníky přímo do jejich obydlí (bytu, domu), jiným postačí, když jim dlužník své obydlí nafotí a fotky pošle e-mailem.

Obhlídku obydlí provádí insolvenční správce zpravidla do 2 měsíců poté, co byl ustanoven do funkce insolvenčního správce. Jestliže bylo usnesení o Vašem úpadku a povolení oddlužení vydáno v prosinci 2023, neplníte ještě splátkový kalendář, ale platíte zatím jen odměnu insolvenčního správce (1 089 Kč). Splátkový kalendář Vám soud určí v usnesení, jímž Vám schválí oddlužení plněním splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty. Toto usnesení vydá soud poté, co mu insolvenční správce předloží zprávu pro oddlužení, seznam přihlášených pohledávek a soupis majetku. Tyto dokumenty předloží insolvenční správce soudu po osobním pohovoru s Vámi, který proběhne nejdříve za 2 měsíce od povolení oddlužení (tedy asi v březnu 2024). Usnesení o schválení oddlužení lze tedy očekávat nejdříve v dubnu 2024 s tím, že první splátka bude splatná v květnu 2024.

Exekuce po ukončení insolvence.

Dobrý den,
využíval jsem před insolvenci internetové služby, které se hradili měsíčně kartou z účtu. Jelikož jsem měl nějaké jiné dluhy a exekuce. Byl mi zablokován účet a poté mi vznikl do dluh na těchto službách. Služby byli pozastaveny. Musel jsem vstoupit do insolvence, kterou jsem úspěšně prošel 11/2023. Byl jsem osvobozen o placení zbylých dluhu. Teď mi přišlo, že chtějí vymáhat dluh za internetové služby zpětně i za dobu insolvence. Mohou ho po mě vymáhat exekučně nebo se dluh měl přihlásit do insolvence. Dluh vznikl ještě před zahájením insolvence, ale nebyl vymáhaný exekučně, jenom narůstala částka za jednotlivé měsíce.

Odpověď

Dobrý den,

pro posouzení této situace je rozhodující, zda předmětná pohledávka vznikla před rozhodnutím o úpadku či až poté. Jestliže byly internetové služby zastaveny před rozhodnutím o úpadku, a pokud Vám v takovém případě nevzniká povinnost platit nějakou částku (např. paušál/poplatek za vedení uživatelského účtu), pak se jedná o dluh, který vznikl před rozhodnutím o úpadku, a v takovém případě si měl poskytovatel internetových služeb svoji pohledávku přihlásit do Vašeho insolvenčního řízení. A jestliže tak neučinil, vztahuje se i na tuto (nepřihlášenou) pohledávku osvobození od placení zbylých pohledávek. Pokud by věřitel podal pro takovou pohledávku žalobu, je třeba podat odpor proti platebnímu rozkazu s argumentem, že tato pohledávka vznikla před rozhodnutím o úpadku a že jste od placení této pohledávky osvobozen. Nevezme-li věřitel žalobu zpět, soud ji zamítne. Pokud by však poskytovatel poskytoval služby i po rozhodnutí o úpadku, nebo by Vám vyplývala ze smlouvy povinnost platit nějakou částku i po dobu zastavení/neposkytování služeb, pak by se jednalo o novou pohledávku, na kterou se osvobození nevztahuje.

Nabití nemovitosti

Dobrý den,
měl bych k Vám dotaz mám možnost levné koupě zahrady.
Mohu si pořídit nemovitost z naspořených peněz když jsem v insolvenci? Nebude mi zabavena na splátku věřitelům? Děkuji za informaci

Odpověď

Dobrý den,

majetek, který si dlužník pořídí (koupí) z peněz, jež představují jeho nezabavitelnou částku, není dlužník povinen vydat insolvenčnímu správci ke zpeněžení. Pokud si tedy z nezabavitelné částky našetříte na nemovitost (zahradu), můžete si ji koupit a nemusíte se bát, že by Vám ji insolvenční správce prodal.

Insolvence OSVČ

Dobrý den, jak vypočítá insolvenční správce referenční částku z čistého příjmu příklad 33 000. Dále jaká jsou částky a názvy nezabavitelného minima u čistého příjmu 33 000 myslím tím příklad náklady na bydlení životní minimum energie atd. děkuji.

Odpověď

Dobrý den,

metodika výpočtu zabavitelné částky/referenční splátky u OSVČ viz poslední řádek na webové stránce https://insolvence.justice.cz/kalkulator-splatek/. Výpočet zabavitelné částky v roce 2024 je stejný jako v roce 2023, pouze se již nepoužije (mimořádné) navýšení normativních nákladů o částku 1 400 Kč.

Náklady incidenčního sporu

Dobrý den, prosím o informaci, když je v usnesení incidenčního sporu výrok, že žádný z účastníků řízení nemá nárok na náhradu nákladů, jestli si tyto náklady při ukončení insolvence může insolvenční správce započítat.
Můžete mi prosím odpovědět na e-mail
Děkuji

Odpověď

Dobrý den,

jestliže soud žádnému účastníkovi incidenčního sporu nepřiznal nárok na náhradu nákladů, nemůže si insolvenční správce “započítat” žádné náklady.

Výpočet splátek OSVČ v insolvenci

Jak si mohu vypočítat výši případného doplatku insolvenčnímu správci po daňovém přiznání. Příklad vyfakturoval jsem za rok 480 000 zálohové splátky jsem uhradil 123 600

Odpověď

Dobrý den,

u dlužníka, který je OSVČ, provádí insolvenční správce na začátku každého roku zúčtování zálohových splátek. Aby mohl insolvenční správce provést zúčtování, musí nejdříve zjistit/vypočítat tzv. referenční splátku. Tuto splátku zjistí tak, že od příjmů dlužníka za předchozí rok odečte provozní výdaje, a rozdíl vydělí číslem 12, čímž zjistí “čistý” měsíční příjem. Z této částky vypočte insolvenční správce zabavitelnou částku. Tato zabavitelná částka představuje onu referenční splátku. Pokud bude součet referenčních splátek (podle počtu měsíců, v němž dlužník plnil splátkový kalendář) vyšší než součet zaplacených zálohových splátek, vzniká nedoplatek, který musí dlužník na výzvu insolvenčního správce zaplatit. Pokud bude součet zálohových splátek vyšší než součet referenčních splátek, vznikl přeplatek, který se však dlužníkovi nevrací. Dlužník však může požádat insolvenční soud o snížení zálohové splátky.

Z výše uvedeného tedy vyplývá, že dlužník, který je OSVČ, musí na začátku každého roku předložit insolvenčnímu správci doklady o příjmech za předchozí rok (např. faktury, příjmové pokladní doklady, výpisy z bankovního účtu) a dále doklady o provozních výdajích (typicky pojistné na zdravotní a sociální pojištění, dále pak např. pohonné hmoty, nájem kanceláře, nákup materiálu apod.), ačkoliv pro účely daňového řízení není povinen takové doklady archivovat.

Jak postupovat s neschválenou Insolvencí?

Dobrý den,
podala jsem insolvenční žádost. Kdyby mi insolvenci neschválili jak mohu postupovat dále? Lze podat znovu? Před podáním jsem neměla exekuce, ale kdyby došlo k neschválení půjdu do ní? Děkuji.

Odpověď

Dobrý den,

v případě, že soud nepovolí oddlužení z důvodu nepoctivého záměru, nebo povolené oddlužení z důvodu nepoctivého záměru neschválí, může dlužník podat nový insolvenční návrh po uplynutí 5 let. V ostatních případech může dlužník v případě nepovolení či neschválení oddlužení podat nový insolvenční návrh ihned po skončení/zastavení insolvenčního řízení, splňuje-li již podmínky pro povolení a schválení oddlužení.

Svatba – úvěr

Dobrý den,
chtěla bych se zeptat. Přítel je v insolvenci již rok a v červnu se chceme vzít. Pro jistotu budeme mít předmanželskou smlouvu kvůli rozdělení SJM jelikož je i podnikatel tak aby případné budoucí dluhy z podnikání neovlivnily i mně. Zajímalo by mě ale kdybych si já jako vdaná žena za muže co má insolvenci chtěla žádat o úvěr, je možné úvěr získat? Např. 100tis.. Nebo banka automaticky smete ze stolu? Někde na internetu jsem četla že pokud máme rozdělení SJM tak banku manžel nezajímá ale raději bych si ověřila.. Samozřejmě bych žádala sama, ne jako manželé.. Jde mi o to, že teď když spolu pouze žijeme “na hromádce” tak nikoho nezajímá zda přítele mám. Ale když bychom byli manželé s tím že jeden je v insolvenci tak jestli může banka žádat příjmy i manžela a z důvodu insolvence úvěr zamítnout.. Děkuji za odpověď

Odpověď

Dobrý den,

Váš dotaz se netýká přímo insolvenčního řízení. Obecně tak mohu jen uvést, že každý věřitel (zejm. banka, nebankovní společnost) má svůj vlastní mechanismus, jak prověřuje bonitu (tzv. úvěruschopnost) dlužníka. Nelze tedy jednoznačně říci, zda bude pro každého věřitele problém, že vůči Vašemu manželovi probíhá insolvenční řízení. To zjistíte jedině tak, že o úvěr u daného věřitele požádáte.

Nové dluhy

Dobrý den,
od začátku prosince 2023 jsem v insolvenčním řízení (rozhodnutí před úpadkem) chtěl bych se zeptat ještě v listopadu jsem dostal 2x pokutu od DPP, bohužel tyto dvě pokuty jsem do insolvence neposlal v dotazníku přes advokáta. Mohu je tam ještě přidat? Nebo jsou tam automaticky všechny dluhy před insolvencí? Nebo už mám smůlu a musím je nějak zaplatit.
Děkuji

Odpověď

Dobrý den,

v insolvenčním řízení se řeší veškeré dluhy vzniklé do rozhodnutí o úpadku. Jelikož Vám ty pokuty byly uloženy v listopadu, tedy ještě před zahájením insolvenčního řízení, budou se i tyto pokuty řešit ve Vašem insolvenčním řízení. Věřitel (dopravní podnik) si tyto pokuty přihlásí do Vašeho insolvenčního řízení a insolvenční správce je zahrne do seznamu přihlášených pohledávek.

Rozhodnutí

Dobrý den, kde na internetu mohu stáhnout rozhodnutí o ukončení insolvence? Moc děkuji za odpověď.

Odpověď

Dobrý den,

všechna rozhodnutí naleznete v insolvenčním rejstříku zde : https://isir.justice.cz/isir/common/index.do . Do vyhledávací tabulky zadáte Vaše údaje, stačí jméno a příjmení, dostanete se na stránku, kde naleznete všechna řízení osob se stejným jménem. Vyhledáte své ( Vaše jméno a příjmení jsou uvedena 3x ), kliknete na detail a poté již na požadovaný dokument.