Online poradna

Otázky, na které nenaleznete odpovědi ve Slovníčku základních pojmů, nebo v již zodpovězených dotazech, pokládejte prostřednictvím formuláře níže.

UPOZORNĚNÍ: Do pole textu dotazu prosím neuvádějte žádné osobní údaje typu: jméno, příjmení, adresu, telefon. Dotazy zveřejňujeme níže.

Poradna při finanční tísni

Partnery naší poradny jsou odborníci z neziskové, obecně prospěšné společnosti Poradna při finanční tísni, kteří se pohybují v oblasti insolvence již 10 let. Vedle poradenské činnosti pro občany ve finanční tísni, v hrozící či existující platební neschopnosti, nebo exekuci, pomáhají bezplatně zpracovat samotný návrh na oddlužení (insolvenční návrh).

Vyhněte se oddlužovacím šmejdům! Jak? Podívejte se na video MSp ✔

Odpovědi na téma “DAŇOVÝ PŘEPLATEK” si prosím vyhledejte níže v zodpovězených dotazech, zadáním textu do pole NAJÍT V DOTAZECH!

Položit dotaz

Zodpovězené dotazy

Spisová značka

Dobry den, Chtel bych se vas prosim vas zeptat na insolvenci ktera je vedena proti me osobe z duvodu veritele. spisova znacka 160e——

Odpověď

Dobrý den,

Váš dotaz je neurčitý (neuvádíte konkrétní dotaz). Spisová značka, kterou uvádíte, není spisovou značkou insolvenčního řízení, nýbrž exekučního řízení.

Insolvence a výdaje uplatněné procentem z příjmu

Dobrý den, chtěl bych se zeptat. Jsem OSVČ, jsem v insolvenci, a několik let si v daňovém přiznání uplatňuji výdaje procentem z příjmů, tudíž neschovávám žádné paragony. Vždycky mi splátku ins.správce vypočítal ze základu daně.
Nyní po mně chce, abych mu doložil veškeré výdaje/paragony. Ty ale nemám, jelikož si je několik let uplatňuji procentem z příjmů. Má na to ins. správce právo, když si podle zákona o dani z příjmu nemusím schovávat paragony? A jak mám tedy postupovat? Děkuji

Odpověď

Dobrý den,

i když z hlediska zákona o dani z příjmů nemusíte uchovávat žádné daňové doklady, uplatňujete-li výdaje spojené s provozováním živnosti paušálem, probíhá-li vůči Vám insolvenční řízení, jste povinen uchovávat daňové doklady, resp. doklady o provozních výdajích (nákladech), a to proto, aby mohl Váš insolvenční správce spočítat skutečnou výši insolvenční splátky (tzv. referenčí splátka). Pro výpočet referenční splátky potřebuje insolvenční správce údaje o Vašich příjmech a skutečných výdajích (nákladech), aby mohl spočítat Váš skutečný čistý příjem. Zjistí-li insolvenční správce, že součin splátek, které jste v příslušném roce odevzdával (tzv. zálohové splátky), je nižší než součin referenčních splátek, vyzve Vás k zaplacení nedoplatku.

Nemáte-li žádné doklady o Vašich provozních výdajích (nákladech), započte do nich Váš insolvenční správce asi jen zálohu na zdravotní a sociální pojištění, příp. další výdaje, které mu budete schopen nějakým způsobem doložit (např. nákup nářadí/potřeb, pohonné hmoty, telekomunikační služby, pronájem kanceláře, různá pojištění).

Insolvence a těhotenství

Dobrý den, nedávno jsem si požádala o insolvenci a teď se to bude dávat k soudu.
Ale zjistila jsem, že jsem těhotná a chci se zeptat, co mám dělat?
Děkuji

Odpověď

Dobrý den,

oddlužením prochází i těhotné ženy i ženy/muži na rodičovské dovolené, zpravidla však musejí mít tzv. dárce (tj. osoba, která se písemně zaváže poskytovat dlužníkovi pro účely oddlužení finanční částku – dar – ve výši min. 2 500 Kč), protože jejich příjem zpravidla nedosahuje výše, z níž by bylo možné provádět srážky alespoň ve výši minimální zákonné splátky (cca 2 500 Kč). Jestliže Váš insolvenční návrh nebyl ještě odeslán na soud, měla byste toho, kdo Vám insolvenční návrh sepsal, informovat o tom, že jste těhotná, aby tuto informaci uvedl v insolvenčním návrhu. Dále byste si měla zajistit toho dárce a nejpozději při osobním pohovoru předložit insolvenčnímu správci darovací smlouvu (příp. smlouvu o poskytování důchodu). Splátkový kalendář pak bude nejprve plněn z dávek nemocenského pojištění, a nebude-li tento příjem dostatečný, budete odevzdávat celý dar/důchod, a až začnete pobírat rodičovský příspěvek, budete odevzdávat celý dar/důchod.

Plnění splátkového kalendáře

Dobrý den, mám insolvenci od roku 2018 kde mě byla schválena insolvence s plněním splat. kalendáře teď jsem díval na zprávu od ins správce kde podává info soudu ze plním insolvenci a že mě navrhuje v ní nechat zatím je spláceno necelý 25 procent s tím že očekává plnění 35 procent dále soudu píše že platím nepravidelně myslíte že když splatím aspoň 35 procent že mě oddluží?

Odpověď

Dobrý den,

pokud Váš insolvenční spráce navrhuje ponechat Vás v oddlužení, i když platíte nepravidelně, pak v případě, že za 5 let splatíte alespoň 30% nezajištěných pohledávek, je nanejvýš pravděpodobné, že Vás soud osvobodí od placení zbylých pohledávek. Je-li ona nepravidelnost plnění splátkového kalendáře způsobena tím, že v některých měsících nemáte dostatečný nebo žádný příjem, není to samo o sobě důvodem ke zrušení oddlužení nebo nepřiznání osvobození od placení zbylých pohledávek.

Poslední splátka

Dobrý den, prosím Vás v říjnu tedy by měla odejít z platu poslední splátka insolvence? Tedy kdo dá včas vědět účetní aby nestrhávala peníze i nadále v listopadu atd.? Dle usnesení mi začali strhávat splátku v řijnu před 3 lety a mam oddluzeni mit jen na 3 roky. Děkuji

Odpověď

Dobrý den,

Vaše poslední srážka (splátka) bude provedena v říjnu 2023. Váš insolvenční správce poté pošle zprávu soudu o splnění oddlužení. Zároveň by měl vyzvat Vaše plátce příjmů, aby Vám přestali provádět srážky. Dojde-li k přeplatku, vrátí Vám ho insolvenční správce. Soud na základě zprávy insolvenčního správce o splnění oddlužení vydá usnesení, jímž vezme na vědomí splnění oddlužení, osvobodí Vás od placení zbylých závazků a zprostí insolvenčního správce jeho funkce. Právní mocí tohoto usnesení insolvenční řízení skončí.

Více půjček

Dobrý den, chtěl bych se optat co mám dělat, když mám více jak jednu půjčku a nejde mi je splácet? Mám rodinu. Co je pro mě nejlepší? Potřeboval bych poradit. Děkuji za pochopení.

Odpověď

Dobrý den,

bez podrobnější analýzy Vaší situace nelze říci, jaké je pro Vás nejlepší řešení. Obecně však bývá jediné řešení oddlužení (tzv. osobní bankrot), které upravuje insolvenční zákon. O oddlužení může požádat dlužník, který má zejména závazky po splatnosti jako celek (nikoliv dílčí splátky) alespoň u dvou věřitelů déle než 3 měsíce. Při oddlužení dochází k prodeji (hodnotnějšího) majetku dlužníka, je-li takový, a dále dlužník plní splátkový kalendář formou srážek ze mzdy (výše srážek viz https://insolvence.justice.cz/kalkulator-splatek/), a to nejdéle po dobu 5 let. U OSVČ stanovuje soud tzv. zálohovou splátku a insolvenční správce na začátku každého roku provádí zúčtování (nedoplatek musí dlužník doplatit, přeplatek se nevrací, ale dlužník může požádat o snížení zálohové splátky. Insolvenční návrh (žádost o oddlužení) může sepsat pouze advokát, insolvenční správce, exekutor nebo notář, anebo tzv. akreditovaná osoba (https://sako.justice.cz/). Akreditované osoby sepisují insolvenční návrhy zdarma.

Doporučuji Vám kontaktovat poradnu, která pomáhá zadluženým osobám (např. www.financnitisen.cz). Tam Vaši situaci posoudí a doporučí Vám vhodné řešení.

Zpětný invalidní důchod

Dobrý den, chtěl bych se zeptat manželce vyplatili zpětně invalidní důchod 84 tisíc a jestli bude insolvenční správce počítat za každý měsíc srážku jednotlivě nebo jako mimořádný příjem a z celkové částky 84 tisíc vypočte srážku. Děkuji za odpověď

Odpověď

Dobrý den,

v praxi jsem se nedávno setkal se stejným případem a v tomto případě soud rozhodl, že je dlužník povinen vydat celý zpětně přiznaný (a vyplacený) důchod insolvenčnímu správci. Soud tento zpětně přiznaný důchod hodnotil jako pohledávku dlužníka za Českou správou sociálního zabezpečení, a jelikož pohledávky dlužníka spadají do jeho majetkové podstaty, rozhodl soud, že dlužník musí celý tento příjem (zpětně přiznaný a vyplacený důchod) vydat insolvenčnímu správci.

Bude-li insolvenční správce Vaší manželky požadovat, aby mu vyplatila celý zpětně přiznaný důchod, může u něj Vaše manželka podat návrh na vynětí tohoto příjmu z majetkové podstaty. Insolvenční správce však jejímu návrhu s největší pravděpodností nevyhoví a postoupí jej soudu, který o něm rozhodne.

Půjčka před insolvencí

Dobry den,
Po jak dlouhe dobe od schvaleni posledni pujcky mohu pozadat o insolvenci?
Dekuji za odpoved

Odpověď

Dobrý den,

insolvenční zákon žádnou takovou lhůtu neuvádí. Pokud byste však podala insolvenční návrh v situaci, kdy jste na některou půjčku nezaplatila nic, mohl by takový věřitel brojit proti povolení oddlužení a dovolávat se Vašeho nepoctivého záměru. Soud by pak musel posoudit, zda si zasloužíte dobrodiní oddlužení či nikoliv. Osobně doporučuji podat insolvenční návrh nejdříve poté, co dlužník zaplatí min. 3 měsíční splátky, jedná-li se o úvěr/půjčku splatnou v měsíčních splátkách, resp. po zaplacení alespoň 1/3 jistiny (poskytnutá částka), jedná-li se o úvěr/půjčku splatnou jednorázově (zpravidla do měsíce).

Znovu insolvence

Dobrý den, dostal jsem se do velmi vážné situace. Jsem 6 let po ukončené insolvenci (100%) bohužel jsem se během roku dostal do kolotoče dluhů znovu a mám už několik exekucí na dům s hypotékou (s ručením 3 osobou, která by o nemovitost přišla při podání návrhu před prodejem domu). Kdybych dům prodal zaplatil hypotéku a exekuce. Mohu potom zažádat o novou insolvenci se zbylými dluhy nebo nemám šanci? Děkuji za odpověď

Odpověď

Dobrý den,

dlužník, který byl v minulosti osvobozen od placení zbylých pohledávek, může podat nový insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení až po uplynutí 10 let od právní moci usnesení, jímž byl osvobozen od placení zbylých pohledávek. Existují dvě výjimky, kdy lze podat nový insolvenční návrh dříve, a to buď v případě, že se dlužník znovu zadlužil z ospravedlnitelného důvodu (soud posoudí, jedná-li se o ospravedlnitelný důvod), nebo v případě výrazného nepoměru mezi výší dluhu a poskytnutou částkou.

Příspěvek na péči – insolvence

Jsem druhý rok v insolvenci. Moje matka má 87 let, uvažujeme o příspěvku na péči, celodenně se o ni starám (já jsem již ve starobním důchodu). Prosím, podléhá příspěvek na péči insolvenčním srážkám – splátkovému kalendáři?

Odpověď

Dobrý den,

v tomto případě by se příspěvek na péči počítal jako Váš další příjem a insolvenční srážky by se prováděly (počítaly) ze součtu Vašich příjmů (Váš důchod+příspěvek na péči od Vaší matky). Příspěvek na péči by se nezahrnoval do příjmů pro oddlužení pouze v případě, že by dlužníkem byla Vaše matka, resp. že by insolvenční řízení probíhalo vůči ní.

Dluh z Německa

Dobrý den, pokud mám schválenou insolvenci.. Vztahuje se do toho i dluh z Německa? Děkuji

Odpověď

Dobrý den,

Vámi uvedený dluh z Německa bude do insolvence zahrnutý, pokud jste tento dluh včetně identifikace věřitele v návrhu na povolení oddlužení uvedl. V takové případě soud zahraničního věřitele o insolvenci informuje a stanoví mu lhůtu pro přihlášení pohledávky. Jestliže jste Vaši povinnost uvést zahraničního věřitele v návrhu opomenul, informujte dodatečně soud, aby tak mohl učinit. Při úspěšném skončení oddlužení se na její nesplacenou částku bude vztahovat osvobozující usnesení .                                                                               

Prominutí dluhu během insolvence

Dobrý den, již 35 měsíců platím insolvenci a rád bych využil možnosti insolvenci ukončit po 3 letech. Jenže mám splaceno jen 40%. Takže mám dvě možnosti. Uhradit jednorázově zbývající dlužnou částku (abych splnil 60%)…anebo? Druhá možnost je vlasně můj dotaz… čistě teoreticky..Co kdyby mi jeden z věřitelů, u kterého má dlužná částka tvoří přes polovinu celkové dlužné částky všech věřitelů, nějakou formou “odpustil” zbytek dlužné částky? Tím by se následně snížil celkový dluh a já bych se “vešel” do oněch 60%? Je nějaká možnost, samozřejmě za předpokladu že s tím věřitel souhlasí, jak toto “papírově” realizovat? Mockrát děkuji za odpověd

Odpověď

Dobrý den,

podle mého názoru není Vámi uváděná druhá varianta možná. Sice byste se “vešel” do 60% celkových pohledávek, pokud by majoritní věřitel vzal část své pohledávky zpět, ale ostatní věřitelé by plnění v  rozsahu 60% fakticky nedostali a tím by tato podmínka naplněna nebyla.

Pohledávky do insolvence

Dobrý den, prosím o informaci, jaká částka vstupuje do insolvence v případě několika exekucí. Jedná se pouze o nesplacenou jistinu, nebo o celkovou částku včetně všech úroků a exekučních nákladů? Dekuji

Odpověď

Dobrý den,

věřitel přihlašuje do insolvence pohledávku vyčíslenou k datu povolení oddlužení, a to včetně příslušenství ( úroků a nákladů soudního řízení, …). Náklady exekučního řízení si přihlašuje soudní exekutor sám, zpravidla v min. zákonné výši 7 865,– Kč.

Rozpracovaný návrh

Dobrý den,mám rozpracovaný insolvenční řízení a advokát mi zdělil po výpočtu návrhu,že mi chybí na čisté mzdě 2000kč pro podání k soudu.
Advokát mi zdělil dále čekat na další výplatu a předat výplatní pásku, následně přepočítá průměr.Chci se tedy zeptat zda bude stačit k výpočtu jedna výplata navíc,kde vím zcela určitě, že bude lepší cca o 4000kč než předchozí a jak dlouho nepodaný návrh k soudu může být platní jeho celkové rozpracovaní? Předem moc děkuji za odpověď.Přeji hezký den.

Odpověď

Dobrý den,

k podání návrhu bude stačit prokázat dostatečný příjem i jednou výplatní páskou. Důležité ale bude, abyste si tento dostatečně vysoký příjem udržel i do budoucna. Pokud byste v průběhu oddlužení měl nízký příjem a nebylo by možné z něj provádět zákonem stanovené splátky, soud by Vám oddlužení zrušil. Ohledně doby rozpracování návrhu žádný termín stanovený není, záleží na tom, zda potřebné údaje aktualizujete ( např. doklady o příjmech, seznam majetku – pokud by v mezidobí došlo k jeho změně, apod). .

Podřízená pohledávka

Dobrý den, mám schválenou insolvenci od roku 2020 je možné ukončit insolvenci když budu mít po 36 splatce zaplaceno 70 ,% nezajištěným věřitelům ale přitom mám ještě podřízené pohledávky, které nejsou uvedeny v ročním přehledu plnění oddlužení v Insolvenčním rejstříku?

Odpověď

Dobrý den,

ano můžete, při ukončení insolvence po 36 měsících splátkového kalendáře se při míře uhrazení pohledávek k podřízeným pohledávkám nepřihlíží.

 

OVSČ v insolvenci

Dobrý den, prosím vás měl bych dotaz, ohledně insolvence.
Př.:
Osoba – OSVČ
Osoba má nepravidelný plat, záleží na akci. Jednou má objednávku třeba na 150 000,- za další 2 měsíce třeba na 200 000,- …. Atd.
Tudíž mu na účet přichází tyto velké částky najednou.
Když je osoba v insolvenci a má určenou od soudu každý měsíc platit třeba 20 000,-.
Může se zbytkem peněz manipulant jak chce?
pokud pravidelně tyto částky platí?
A co by se stalo pokud by na úctě každý měsíc těch 20 000,- neměl a nezaplatil by včas?

Odpověď

Dobrý den,

OSVČ platí v insolvenci  zálohovou splátku. Tuto splátku musí hradit každý měsíc. S finančními prostředky, které tuto částku přesahují, může volně disponovat, ale musí pamatovat na to, že příští měsíc peníze přijít nemusí (jak sám uvádíte) a proto si musí vytvořit odpovídající finanční rezervu. Zároveň upozorňuji, že musí hradit náklady včetně záloh na sociální a zdravitní pojištění. Jako jinému dlužníku ani OSVČ nesmí vzniknout nový dluh, který by nebyl schopen splácet. Vznik takového dluhu by vedl ke zrušení oddlužení.

Na závěr ještě chci připomenout, že po konci zdaňovacího obodbí bude z vykázaného zisku vypočítána nová záloha a pokud bude zisk vyšší může dojít i k dopočítání nedoplatku na splátkách. Proto pokud jsou nyní zisky vyšší, než byly v předchozím zdaňovacím období, doporučuji po poradě s daňavým poradcem navýši splátku do oddlužení nebo si na případný nedoplatek  vytvořit rezervu.

Komunal

Dobrý den mám platit svoz odpadu za rok 2020 a 2021
Pokud jsem od roku 2022 úspěšně v insolvenci s rodinou
Přišla my platba za rok 20/21 dekuju

Odpověď

Dobrý den,

vy samozřejmě poplatky za odvoz komunálního odpadu za rok 2020 a 2021 platit nebudete. Věřitel si měl pohledávku do Vaší insolvence přihlásit. Stejná situace je i u dalších osob Vaší rodiny, pokud jsou v insolvenci a také se u nich jedná o poplatky vzniklé před podáním návrhu.

Exekuce

Dobrý den. Prosím o radu co dělat. Exekuce oblepila věci v bytě přítele. Nabídla jsem že jim momentálně mohu poslat 20 000,- (celkový dluh 400 000,-). Bylo mi řečeno že ne že chtějí minimálně 200 000,- jinak věci ihned odvezou. Jde mi o to že potrebuji nějak ziskat čas na dohledání faktur ohledně toho že ty věci nejsou mé aby je neodvezli. Co eventuálně mohu udělat nebo kam se obrátit?
Předem Vám neskutečně děkuji za odpověď.

Odpověď

Dobrý den,

vlastník věcí, který je odlišný od dlužníka,  může podat k příslušnému exekutorskému úřadu návrh na vyškrtnutí věcí ze soupisu. Věci, ke kterým uplatňuje vlastnicé právo, musí identifikovat – nejlépe i číslem položky ze seznamu pořízeného exekutorem a doložit své vlastnické právo. Pro podání tohoto návrhu má lhůtu 30 dnů ode dne, kdy se o soupisu dozvěděl. Pokud exekutor tomuto návrhu vlastníka věcí nevyhoví, může ten potom podat vylučovací žalobu. Zde pozor, žalovaným není exekutor ale oprávněný v dané exekuci.

Vymáhání dluhu

Dobrý den,
Nechal jsem si od člověka, který byl v insolvenčním řízení/ bohužel jsem to nevěděl/ provést nějaké stavební práce. Peníze ode mně dostal, když byl v insolvenční řízení. Nemá se k tomu aby mi vrátil peníze. Nyní bylo s ním již provedeno ukončení oddlužení. Nechal jsem si přesto od něho podepsat doklad o předání hotovosti. Je možné se nyní obrátit na soud a vymáhat dlužnou částku?

Odpověď

Dobrý den,

ano, podle toho co uvádíte se jedná o tzv. nový dluh, který můžete po dlužníkovi soudně popř. i exekučně vymáhat. osvobozující usnesení z jeho oddlužení se na tento dluh nevztahuje.

Vymazání z rejstříku insolvencí

Před více jak 10lety jsem prošla insolvenci a všechny dluhy mám zaplacené. Bohužel nemohu najít žádný doklad o ukončení insolvence a nepamatuji si ani jméno insolvencniho správce. Kde mohu získat tyto doklady. Děkuji.

Odpověď

Dobrý den,

údaje o Vás a Vašem insolvenčním řízení byly sice v insolvenčním rejstříku znepřístupněny, ale celý insolvenční spis je u příslušného soudu. Doporučuji tedy obrátit se s konrétní žádostí právě na Váš insolvenční soud.