Online poradna

Otázky, na které nenaleznete odpovědi ve Slovníčku základních pojmů, nebo v již zodpovězených dotazech, pokládejte prostřednictvím formuláře níže.

UPOZORNĚNÍ: Do pole textu dotazu prosím neuvádějte žádné osobní údaje typu: jméno, příjmení, adresu, telefon. Dotazy zveřejňujeme níže.

Poradna při finanční tísni

Partnery naší poradny jsou odborníci z neziskové, obecně prospěšné společnosti Poradna při finanční tísni, kteří se pohybují v oblasti insolvence již 10 let. Vedle poradenské činnosti pro občany ve finanční tísni, v hrozící či existující platební neschopnosti, nebo exekuci, pomáhají bezplatně zpracovat samotný návrh na oddlužení (insolvenční návrh).

Vyhněte se oddlužovacím šmejdům! Jak? Podívejte se na video MSp ✔

Odpovědi na téma “DAŇOVÝ PŘEPLATEK” si prosím vyhledejte níže v zodpovězených dotazech, zadáním textu do pole NAJÍT V DOTAZECH!

Položit dotaz

Zodpovězené dotazy

Přednostní a nepřednostní exekuce

Dobrý den můj dotaz se týká:
Mám schválené oddlužení a momentálně čekám až se do dvou měsíců ozvou a přihlásí všichni veřitele a mě se jedná o to jestli po dobu těchto dvou měsíců mi může ze mzdy strhávat přednostní a nepřednostní exekuce, měla jsem za to že jsem teďka chráněná soudem a po dobu dvou měsíců mi nebudou strhávat nic je to pravda.
Děkuji.

Odpověď

Dobrý den,

oddlužení máte zatím jen povolené, schválené bude, až Váš insolvenční správce předloží soudu zprávu pro oddlužení, seznam přihlášených pohledávek a soupis Vašeho majetku. Po rozhodnutí o úpadku a povolení oddlužení nemůže být zahájena nová exekuce, resp. exekutor nemůže postihnout další majetek, ale jestliže exekutor doručil exekuční příkaz k provádění srážek z příjmu plátci příjmu dříve, než bylo rozhodnutí o úpadku zveřejněno v insolvenčním rejstříku, pak je plátce příjmu povinen provádět nadále (exekuční) srážky z příjmu. Tyto srážky představují majetek spadající do Vaší majetkové podstaty a plátce příjmu je již nepoukazuje na účet exekutora, nýbrž je zadržuje (deponuje) na svém účtu. V okamžiku, kdy plátce příjmu obdrží příkaz insolvenčního soudu k provádění insolvenčních srážek, zastaví plátce příjmu exekuční srážky a počne provádět insolvenční srážky. Deponované srážky vyplatí plátce příjmu na účet insolvenčního správce nejpozději s první insolvenční srážkou.

Novela

Dobrý den. Všude čtu o případné změně z 5 let na 3 roky. Nikde jsem se nedočetl zda se týká i lidí kteří jsou nyní v odluzeni. Děkuji za odpověď.

Odpověď

Dobrý den,

v případě přijetí zmíněné novely insolvenčního zákona, která má zejména zkrátit dobu oddlužení pro všechny z 5 na 3 roky, se budou touto novelou řídit nová řízení, tj. řízení zahájená po 31.12.2023. Dosavadní řízení se budou řídit stávající právní úpravou.

Splácení insolvence

Dobrý den lze insolvenci splatit dříve než za 5 let dekuji

Odpověď

Dobrý den,

oddlužení může skončit dříve než za pět let, resp. soud osvobodí dlužníka od placení zbylých pohledávek dříve než za pět let, splatí-li dlužník dříve 100% zjištěných nezajištěných pohledávek (platí pro řízení, v nichž bylo rozhodnutí o úpadku zveřejněno v insolvenčním rejstříku před 1.6.2019). V řízení, v nichž bylo rozhodnutí o úpadku zveřejněno v insolvenčním rejstříku po 31.5.2019, osvobodí soud dlužníka od placení zbylých pohledávek dříve než za 5 let, pokud splatil dříve 100% zjištěných nezajištěných pohledávek, dále osvobodí soud dlužníka od placení zbylých pohledávek za 3 roky, pokud dlužník splatil za 3 roky alespoň 60% zjištěných nezajištěných nepodřízených pohledávek, nebo mu byl po celou dobu trvání oddlužení vyplácen starobní důchod, anebo byl ke dni splatnosti 36. splátky invalidní v 2. či 3. stupni invalidity.

Auto u OSVČ

Dobrý den, právě mi probíhá poslední krok a to schválení insolvence. Jediné co mám je mé auto r. 2010 potřebuji ho k práci na IČO (Foodora) + dělám v kanceláři administrativu. Auto nikdo neviděl, ale ohodnotilo se na 30.000,- Jaká je šance, že mi auto nechají? Auto už má za sebou autonehodu, nefungují dveře u spolujezdce je oťukané. Jak to počítají?
Předem děkuji za odpověď a přeji krásný den.

Odpověď

Dobrý den,

jaký majetek se bude zpeněžovat v rámci oddlužení, o tom rozhodne insolvenční soud v usnesení o schválení oddlužení. Vycházet přitom bude ze seznamu majetku, který mu předloží insolvenční správce.

Dlužník může podat u insolvenčního správce návrh na vynětí určitého majetku z majetkové podstaty. V návrhu musí dlužník daný majetek přesně označit a musí uvést důvody, pro které žádá o jeho vynětí z majetkové podstaty. Nevyhoví-li insolvenční správce takovému návrhu, postoupí jej soudu a ten o něm rozhodne.

Traiding a založení bankovního účtu

Dobrý den jsem v insolovenci uz 1 rok a chtěla bych si začít vydělávat probinexem ale ten však vyžaduje založení bankovního účtu na který by chodili výdělky musim o tím říct insolovenčnimu správci ? Děkuji za odpověď

Odpověď

Dobrý den,

Vaší povinností je informovat insolvenčního správce o veškerých příjmech a předkládat mu v soudem stanovených intervalech (zpravidla v půlročních intervalech) doklady o veškerých příjmech (např. výplatní pásky, výpisy z bankovního účtu).

Nová správkyně

Dobrý den, jsem v polovině insolvence. Máme nyní novou spravkyni, která odmítá schůzku s námi, nyní po několika žádostech ji umožnila, ale pod podminkou, ze opět po půl roce dolozim příjmy, teprve pak se sejdeme. Má nárok na nestálé přepočítávání a zvyšování? Dekuji

Odpověď

Dobrý den,

má-li dlužník více příjmů (např. mzdu a důchod), měly by oba příjmy v plné výši docházet na účet insolvenčního správce, který provede výpočet insolvenční srážky/splátky ze součtu obou (všech) příjmů. Má-li dlužník více příjmů, ale tyto příjmy nejsou poukazovány na účet insolvenčního správce v plné výši, má insolvenční správce provádět přepočet insolvenčních srážek/splátek, jakmile mu jsou předloženy doklady o všech příjmech. Dlužník má povinnost předkládat insolvenčnímu správci doklady o všech jeho příjmech v soudem stanovených intervalech (zpravidla v půlročních intervalech). Zjistí-li insolvenční správce nedoplatek na insolvenčních splátkách, vyzve dlužníka k doplacení dlužných částek.

Účet v bance

Dobrý den, prosím můj dotaz se týká účtu v bance. Jsem v insolvenci, když mi někdo zasila peníze na můj účet vidí dotyčná osoba , že jsem v insolvenci? Velmi dekuji

Odpověď

Dobrý den,

ano, záznamy v insolvenčním rejstříku jsou veřejně přístupné, každý může do Vašich záznamů v ins. rejstříku nahlédnout.

Rozvod

Dobrý den, chtěla jsem se zeptat. S manželem máme společnou insolvenci. Budeme se rozvádět ale já jsem na rodičovské dovolené tudiz bez příjmu. Jak se řeší insolvence po rozvodu v tomto případě? Děkuji

Odpověď

Dobrý den,

při podání společného návrhu manželů na povolení oddlužení je povinnou přílohou  návrhu čestné prohlášení manželů, na jehož základě je i po rozvodu v průběhu oddlužení na Vás pohlíženo jako na jednoho dlužníka. Tedy i po rozvodu bude oddlužení probíhat jako byste rozvedeni nebyli. Průběh oddlužení může ovlivnit pouze výše výživného, které v oddlužení musí hradit insolvenční správce ze zabavitelné částky. Musíte si pohlídat, že k výši výživného bude do oddlužení odváděna i minimální částka, která činí pro společný návrh manželů minimálně 3.500,-Kč měsíčně.

Nezabavitelná částka

Mám důchod 14.400,-Kč a exekuci. Dnes jsem dostala od ČSSZ vyrozumění, že mi bude strháváno z důchodu přes 3.500,-Kč. Exekutor toto zdůvodňuje následovně: “plátce mzdy bude provádět srážky v rozsahu jedné třetiny mzdy nebo jiného příjmu, která zbývá po odečtení poloviny základní nepostižitelné částky.” Může exekutor nařídit ČSSZ aby strhával z důchodu větší částku než je tzv. nezabavitelná částka? ČSSZ, po telefonickém dotazu, tvrdí, že může. Platí zde nějaký nový zákon?

Odpověď

Dobrý den,

jestliže máte pouze důchod, tak to možné není. Z popisu situace ale předpokládám, že máte souběh příjmů, tedy k důchodu nějakou formu přivýdělku – prac. smlouvu  nebo DPP či DPČ. Zde pak určuje exekutor jednotlivě každému plátci, kolik mají z příjmů srážet  ( § 298 odst.1 o.s.ř.).

Pracovní smlouva

Dobrý den mám dotaz právě sem začal pracovat a mám smlouvu 1 měsíc je možný si vyřídit insolvenci děkuji

Odpověď

Dobrý den,

ano, jestliže již máte potvrzení čisté mzdy za 1 plný měsíc, můžete již návrh na povolení podat. Pro Vaši ochranu ale doporučuji podat návrh až po zkušební době.

Platby na insolvenci

Dobrý den, bydlím u kamaráda a chci požádat o insolvenci. Pracuji s výdělkem čistého 37-40.000 Kč/měsíc. Insolvenci bych chtěl splácet z příjmů. Majetek nemám žádný. Chci se zeptat, zda insolvenční správce bude chodit prohlížet a sepisovat majetek v bytě mého kamaráda, kde bydlím? Dekuji

Odpověď

Dobrý den,

ano, insolvenční správce má v povinnostech prohlídku obydlí dlužníka. nejedná se ale o automatický soupis majetku, jen kontrolu, zda stav odpovídá seznamu majetku, který je povinnou přílohou návrhu na povolení oddlužení. Do seznamu majetku uveďte Vaše majetkové poměry, tedy, že bydlíte u kamaráda a že vybavení domácnosti není Vaše.

Snaha splácet

Dobrý den, mám domluvený splátkový kalendář u exekutorky. Mám poslat splátku 10 tisíc. Jinak mi prý pošle exekutora domu. Chci si zadat o insolvenci, bylo mi řečeno, že když pošlu splátku 10 tisíc, insolvence by mi mohla být zamítnuta. Mám poslat 10 tisíc nebo míň? Aby byla vidět snaha splácet. Děkuji za odpověď

Odpověď

Dobrý den,

před podáním návrhu na povolení oddlužení můžete plnit věřitelům dle Vašeho uvážení a možností. Po podání návrhu na oddlužení již ale nesmíte žádného věřitele upřednostnit. 

Vdovský důchod

Mam vdovský důchod 14000 tisíc a chodim do práce ted mi z toho důchodu strhávají 4759 zda se mi to hodne. Jsem sama, bez deti.

Odpověď

Dobrý den,

při souběhu příjmů určuje exekutor jednotlivě každému plátci mzdy, jakou část nezabavitelné částky mzdy nemají srážet. Neuvádíte, v jaké výši je Vaše čistá mzda a jaký charakter exekuce se jedná. Zde je kalkulačka, kde si výši srážky můžete ověřit – zadáte součet důchodu a čisté mzdy a uvedete, zda se jedná o přednostní či nepřednostní srážku : https://www.penize.cz/kalkulacky/nezabavitelne-minimum 

Našetřené peníze v době před začátkem insolvence

Dobrý den,
chtěl bych se zeptat zda peníze které jsem našetřil v době mezi podáním insolvenčního návrhu a přidělením ins. správce mi zůstanou a nebo budou použity na úhradu dluhu.

Děkuji za informaci

Odpověď

Dobrý den,

do majetkové podstaty nenáleží majetek, který dlužník nabyl  až v průběhu insolvenčního řízení poté, co nastaly účinky schválení oddlužení. Jestliže jste tedy naspořil finanční obnos od zahájení insolvenčního řízení do schválení oddlužení splátkovým kalendářem se zpeněžením majetkovém podstaty, měl byste tuto částku vydat insolvenčnímu správci. Jestliže se ale jedná o hotovost v nižších částkách, která podstatně nemění skladbu majetkové podstaty, částku si ponechejte ( neuvádíte, o jakou částku se jedná ). Po povolení oddlužení věc konzultujte s Vaším insolvenčním správcem.

Osobní bankrot

Dobrý den, Můžu zažádat o osobní bankrot když mam trvalý pobyt na úřadu? Děkuji

Odpověď

Dobrý den,

ano můžete. Do návrhu na povolení oddlužení se uvádí faktická adresa, můžete uvést faktickou nebo trvalou a doručovací adresu. Insolvenční soud Vám bude zasílat písemnosti doporučeně na adresu, kterou uvedete do návrhu, musíte přebírat poštu. Insolvenční správce pak má v povinnostech prohlídku Vašeho obydlí.

Dluh od kamaráda

Dobrý den, chtěl bych se zeptat, nechal jsem bydlet kamaráda místo mě v bytu který jsem měl od společnosti Heimstaden, kamarád mi tam způsobil dluh ve výši cca 80 tisíc korun. Bohůžel nemam to jak dokázat. Volal jsem se společností a řekli mi že to nejspíše pošlou dál na jiné oddělení tím že je to vysoký dluh.. tak by mě prosím zajímalo jak by to probíhalo kdyby se dluh dostal na insolvenci, jestli se dá nějak bránit nebo mi ihned zruší oddlužení? Popřípadě kdyby už došlo k zrušení oddlužení, tak po jaké době bych měl znovu nárok si požádat o novou insolvenci? Děkuji mockrát za odpověď

Odpověď

Dobrý den,

soud Vám může zrušit oddlužení, jestliže by se tento nový závazek dostal do fáze, kdy bude vymáhán exekucí nebo výkonem rozhodnutí ( § 418 odst.1 písm. b) + § 418 odst.2.). Můžete ale se soudem jednat, vysvětlit situaci, není najisto, že soud by hned oddlužení rušil. Jestliže soud oddlužení zruší, můžete podat opravný prostředek. V případě, že by oddlužení zrušeno bylo, bude záležet, jestli soud vysloví nepoctivý záměr. Jestli jej vysloví, lhůta k podání nového návrhu je  5 let. Jestliže jej nevysloví, můžete podat nový návrh ihned, jakmile první insolvenční řízení pravomocně skončí.

Prominutí zbytku insolvence

Dobrý den můj přítel má i solvenci když si ji dělal byla na pět let chci se zeptat zda se i na něj vztahuje že insolvence může být krácená po třech letech děkuji

Odpověď

Dobrý den,

jestliže byl u Vašeho přítele prohlášen úpadek po 1.6.2019, tak po třech letech by mohl skončit oddlužení v případě, že uhradí 60 a více procent v 36.měsíci splátkového kalendáře. Jestliže myslíte připravovanou novelu insolvenčního zákona tak nikoli, ta zatím ještě neprošla celým schvalovacím procesem.

Auto s nutnými opravami

Dobrý den,
ve vlastnictví mám automobil kterému skončila STK a vyžaduje nutné opravy, aby se mohla STK obnovit.
Nyní uvažuji o vstupu do insolvenčního řízení. Je možné, že by se sepsala s budoucím majitelem darovací smlouva na nepojízdné auto, veškeré náklady by nesl obdarovaný? A nebo musím počkat do sepsání majetkové podstaty správcem? Děkuji

Odpověď

Dobrý den,

abyste se vyhnul případným komplikacím, doporučoval bych podat nejdříve insolvenční návrh, uvést ten vůz v seznamu majetku a počkat, zda soud označí tento vůz jako majetek, který má insolvenční správce zpeněžit (prodat). A pokud soud tento majetek (vůz) neoznačí jako majetek určený ke zpeněžení, pak jej můžete darovat.

Změna důchodu

Dobrý den,vstupovala jsem s polu s manželem do oddlužení jako důchodci II.stupně inv.důchodu v roce 11.2020.Před 3 měsící v květnu 2023 jsem se stala poživatelkou starobního důchodu.Změna z inv.důchodu na starobní.Pravidelně a řádně splácíme částky určené soudem.Oddlužení je na 36 měsíců.Může nám soud prodloužit splátky na 60 měsíců.Děkuji za odpověď

Odpověď

Dobrý den,

pokud jste do insolvenčního řízení vstupovali oba dva jako invalidé v 2. stupni invalidity, bude Vaše oddlužení (splátkový kalendář) trvat 3 roky, i když jste začala pobírat starobní důchod.

ukončení insolvence – stále běží exekuce

Dobrý den, příteli skončila insolvence po 3 letech, jelikož splnil podmínky. Usnesení je datováno 10.5.2023 a 15.6.2023 přišlo oznámení, že je řízení pravomocně skončeno a rejstříkový zápis se uzavírá.
Před dvěmi týdny jeho zaměstnavateli přišel dopis od jednoho exekutora, že je exekuce skončena. Před pár dny přišel zaměstnavateli další dopis od jiného exekutora, kde po něm chce, aby přítelovi strhával z platu peníze a poslal mu je. Když přítel volal na příslušný exekutorský úřad, že na to nemají nárok, jelikož má v pořádku ukončenou insolvenci, tak mu bylo sděleno, že o tom ví, ale čekají na oznámení od soudu a skončení exekuce. Do té doby musí zaměstnavatel posílat peníze, které mu pak případně vrátí. Dnes má přítel obstavený účet s minusovou položkou od dalšího exekutora.
Co máme udělat, aby tohle už konečně skončilo? Exekutor na to přeci již nemá nárok ne? Velkou část z dluhu dostali z insolvence, jak je možné, že nyní chtějí znovu celou částku jistiny a dalších nákladů? Co je potřeba udělat, aby všechny exekuce byly ukončeny? To není automaticky ukončeno po skončení insolvence? Moc Vás prosím o radu, co máme dělat, aby tito a případně další exekutoři nechtěli další peníze? Moc děkuji.

Odpověď

Dobrý den,

problém je v tom, že v tomto ohledu je zákon nedokonalý, protože žádný zákon jednoznačně neříká, že exekutor musí zastavit exekuci, jakmile je dlužníkovi přiznáno osvobozující usnesení v rámci insolvenčního zákona. Někteří exekutoři tak sice činí, jiní ale nikoliv. Doporučuji Vám proto, aby Váš přítel podal (písemně – doporučeně, příp. prostřednictvím datové schránky, má-li ji zřízenou) u každého exekutora návrh na zastavení exekuce, v němž uvede, že žádá o zastavení exekuce z důvodu, že byl osvobozen od placení zbylých pohledávek a že se toto osvobození vztahuje i na pohledávku, která je předmětem exekuce, přičemž je nepřípustné, aby bylo pro takovou pohledávku pokračováno v exekuci. K tomuto návrhu ať Váš přítel přiloží kopii usnesení, jímž byl osvobozen od placení zbylých pohledávek. Na základě tohoto návrhu exekutor exekuci zastaví.