Online poradna

Otázky, na které nenaleznete odpovědi ve Slovníčku základních pojmů, nebo v již zodpovězených dotazech, pokládejte prostřednictvím formuláře níže.

UPOZORNĚNÍ: Do pole textu dotazu prosím neuvádějte žádné osobní údaje typu: jméno, příjmení, adresu, telefon. Dotazy zveřejňujeme níže.

Poradna při finanční tísni

Partnery naší poradny jsou odborníci z neziskové, obecně prospěšné společnosti Poradna při finanční tísni, kteří se pohybují v oblasti insolvence již 10 let. Vedle poradenské činnosti pro občany ve finanční tísni, v hrozící či existující platební neschopnosti, nebo exekuci, pomáhají bezplatně zpracovat samotný návrh na oddlužení (insolvenční návrh).

Vyhněte se oddlužovacím šmejdům! Jak? Podívejte se na video MSp ✔

Odpovědi na téma “DAŇOVÝ PŘEPLATEK” si prosím vyhledejte níže v zodpovězených dotazech, zadáním textu do pole NAJÍT V DOTAZECH!

Položit dotaz

Zodpovězené dotazy

Dluh u Rbp

Dobrý den, před dvěma lety jsem platila dluh u zdravotní pojišťovny, ale naskakovali mi penále. Když jsem se chtěla zeptat paní z pojišťovny, nechtěla mi říct kolik, jenom že mám penále.
Nevim jestli mi porad dluh narusta.
jak to mam vyresit, abych po skonceni inso nebyla zase v dluhach?

Odpověď

Dobrý den,

na dluhy, které Vám vznikly do rozhodnutí o úpadku (tj. v případě zdravotního pojištění dlužné pojistné ke dni rozhodnutí o úpadku a na něj navazující penále), se bude vztahovat osvobozující usnesení, splníte-li podmínky pro jeho přiznání. Pokud Vám po rozhodnutí o úpadku nevznikl dluh na pojistném na zdravotním pojištění (tzn. pokud jste po rozhodnutí o úpadku platila řádné pojistné na zdravotní pojištění), tak po Vás zdravotní pojišťovna nebude moci nic vymáhat.

Dluh v insolvenčním řízení

Dobrý den,
manželovi zbývá do oddlužení 6 měsíců. Přiznal se mi, že rok po tom kdy vstoupil do insolvence mu odebrali řidičský průkaz a byla mu uložena pokuta ve výši 25.000 Kč. V tu dobu jsme spolu ještě nebyli. Není momentálně reálné tuto sumu uhradit během tak krátké doby. V případě sjednání splatkoveho kalendáře je možné oddlužení nebo musí být opravdu dluh uhrazen do oddlužení v plné výši, aby vůbec oddlužení soud schválil? Děkuji.

Odpověď

Dobrý den,

důvodem pro zrušení oddlužení není pouhá existence nového dluhu (dluh vzniklý po rozhodnutí o úpadku), ale až skutečnost, že pro tento nový dluh byla zahájena exekuce. Pokud se tedy Váš manžel domluví s věřitelem na splátkovém kalendáři, přičemž tento splátkový kalendář může být rozložen do více než 6 splátek (to záleží na vůli věřitele), a věřitel se zároveň nebude domáhat zrušení oddlužení z důvodu nového dluhu, pak ke zrušení oddlužení Vašeho manžela nedojde a soud Vašeho manžela osvobodí od placení zbylých závazků (nikoliv však toho nového).

Insolvence mzda

Dobrý den, zvažuji insolvenci. Chci se zeptat jak je to pak se mzdou. Je srážena částka ze mzdy? Dočetla jsem se, že např při mzdě 25.000,- čistého mi zůstane 12.250,- ale to by nepokrylo ani mé základní životní náklady. Přihlíží se k tomu nějak, aby se pokryly? Bude to vypočítáno tak, abych měla na základní náklady ? A je možné popř. platit měsíčně na účet splátky nebo jen srážky ze mzdy? Děkuji moc. Barbora

Odpověď

Dobrý den,

až na výjimky (OSVČ a dlužníci zaměstnaní v zahraničí) se insolvenční srážky provádí přímo z příjmu (mzda nebo důchod) dlužníka. Plátce příjmu tedy vypočítává insolvenční srážky, poukazuje je na účet insolvenčního správce a zbytek (tzv. nezabavitelná částka) vyplácí dlužníkovi. Výši insolvenčních srážek si můžete spočítat na https://insolvence.justice.cz/kalkulator-splatek/

Dlužník může v insolvenčním návrhu, nejpozději na pohovoru s insolvenčním správcem, požádat soud o nižší splátky. V žádosti musí uvést výši požadovaných splátek a důvody, pro které žádá o nižší než zákonné srážky. Soud však nemusí požadavku dlužníka vyhovět, nebo mu nemusí vyhovět v plném rozsahu.

Výpočet splátek

Dobrý den,
Jsem rok v oddlužení,a jelikož mám invalidní důchod,sráží mi ČSSZ částku 1212 czk z výše 14127 czk, plus k tomu mám ještě čistý příjem 13200 czk,a mě by.zajímalo, zda se počítá k tomu příjmu 13200 czk celý invalidní důchod tedy 14127, nebo 1212, nebo jak?
Prosím o vysvětlení.

Děkuji.

Odpověď

Dobrý den,

pobírá-li dlužník více příjmů (typicky důchod a mzda/odměna), provádí se insolvenční srážky zpravidla ze součtu obou příjmů, jako by se jednalo o jeden příjem. Jestliže tedy Váš celkový příjem činí 27 327 Kč, pak insolvenční srážka činí 11 940 Kč, nemáte-li žádnou vyživovací povinnost (manžel, nezaopatřené děti). Soud však může výši srážek/splátek určit i jinak.

Pokud v době, kdy soud schválil dlužníkovi oddlužení plněním splátkového kalendáře, pobíral dlužník pouze jeden příjem (např. důchod), musí dlužník oznámit (a doložit) soudu, že začal pobírat další příjem. Soud poté určí nový způsob výpočtu srážek.

Placení insolvence ze zahraničí

Dobrý den,
Chci se zeptat, v červnu 22 mi bylo povoleno oddlužení.
Teď se ještě čeká na přihlášení věřitelů.
Keďže mi do teď nebyl odblokovaný účet a nadále mi srážejí ze mzdy exekuci nebyl jsem schopen platit nájem a přišel jsem o bydlení.
Ženu a deti jsem odvezl k mámě do zahraničí.
Teď mám možnost jít taky bydlet k mámě s tim ze tam mam domluvenou práci.
Je možné platit insolvenci ze zahraničí když mi ji jenom nedávno povolili?
Nebo tady musím zůstat i když možná na ulici.
Děkuji

Odpověď

Dobrý den,

insolvenční řízení může probíhat, i když budete fakticky žít v zahraničí. Je však třeba, abyste byl ve spojení s Vaším insolvenčním správcem a abyste jej ihned informoval o podstatných změnách. Doporučuji Vám oznámit mu, že se budete s největší pravděpodobností stěhovat do zahraničí (uveďte adresu) a že tam máte domluvenou práci (uveďte název zaměstnavatele). Až uplyne lhůta, v níž si mohou věřitelé přihlásit své pohledávky, musí s Vámi insolvenční správce provést osobní pohovor. Na tomto pohovoru insolvenční správce zaktualizuje Vaši situaci a následně pošle soudu tzv. zprávu pro oddlužení, v níž mj. uvede, že jste se přestěhoval do zahraničí, a uvede název Vašeho nového zaměstnavatele. Jelikož zahraničnímu zaměstnavateli nemůže český soud přikázat, aby Vám prováděl insolvenční srážky, napíše Vám soud, jakou částku máte posílat na účet insolvenčního správce.

Neoprávněná úhrada od osoby, která je v insolvenci

Dobrý den. Dlužník zaplatil částku 100.000 Kč z dlužné částky 300.000 Kč. Následně odmítl zaplatiti zbytek tzn. 200.000 Kč. Když se věc začala řešit možností občanskoprávního sporu o náhradu škody, tak bylo zjištěno, že dlužník v době kdy 100.000 Kč zaplatil, již byl v insolvenci a tuto úhradu nesměl vůbec provést bez vědomí ins. správce. Musel bych nyní těch 100.000 Kč vrátit insolvenčnímu správci, když jsem v době kdy mi dlužník peníze zaplatil o těchto skutečnostech vůbec nevěděl a peníze jsem již utratil? Mohou být tyto finanční prostředky po mne vymáhány ze strany ins. správce nyní? Děkuji

Odpověď

Dobrý den,

neúčinným právním úkonem dlužníka, vůči kterému probíhá insolvenční řízení, je takový úkon, jímž zkracuje možnost uspokojení věřitelů nebo zvýhodňuje některé věřitele na úkor jiných. Tím, že Vám dlužník zaplatil část dluhu, Vás zvýhodnil na úkor ostatních věřitelů. Insolvenční správce tak po Vás může požadovat navrácení částky, kterou jste od dlužníka obdržel. Do jednoho roku od okamžiku, kdy bylo v insolvenčním rejstříku zveřejněno usnesení o úpadku, na Vás může insolvenční správce podat tzv. odpůrčí žalobu, jíž se bude domáhat vydání rozhodnutí, že jste povinen vydat do majetkové podstaty částku, kterou jste obdržel od dlužníka. Pokud insolvenční správce nepodá odpůrčí žalobu ve stanovené lhůtě, odpůrčí nárok zanikne.

Registr dlužníků

Dobrý den, sem dva roky po dopláceni insolvence a nemám nikde žádný dluh.Je možné o vymazání z registru dlužníků ? Již mám přítelkyni a dvě a potřeboval bych si vzít nejspíš půjčku na bydlení .Sme z Kutné Hory a je to vše hrozně drahé 🙁 Tonda Sedláček

Odpověď

Dobrý den,

předpokladem pro výmaz údajů z registrů (bankovní a nebankovní registr a registr SOLUS) je zánik pohledávky. Údaje o dlužníkovi jsou z registrů vymazány zpravidla po uplynutí 4 let od zániku/zaplacení pohledávky. Pohledávka zaniká zaplacením, nikoliv osvobozením od jejího zaplacení. Jestliže jste v rámci oddlužení nesplatil 100% přihlášených pohledávek, Vaše dluhy nezanikly (pouze jste byl osvobozen od placení zbylých dluhů), a proto nemůže dojít k výmazu Vašich údajů z předmětných registrů. Nejdříve byste musel doplatit zbytek dluhů vč. úroků přirostlých během trvání oddlužení, a poté by věřitelé nechali Vaše údaje vymazat z těchto registrů nejpozději po uplynutí 4 let od zaplacení celého dluhu. Pokud jste v rámci oddlužení splatil 100% přihlášených pohledávek, může si věřitel podmínit výmaz Vašich údajů z daných registrů zaplacením úroků, které přirostly za dobu trvání oddlužení. I během procesu oddlužení se totiž pohledávky úročí, ale v insolvenčním řízení se úroky přirostlé po dni rozhodnutí o úpadku neuspokojují.

Závěrem dodávám, že Vaše údaje figurují také v insolvenčním rejstříku. Z tohoto rejstříku budou Vaše údaje “vymazány” (resp. znepřístupněni veřejnosti) po uplynutí 5 let od skončení insolvenčního řízení.

Konec insolvence

Dobrý den před týdnem mi přišel email os mého inslvenčního zprávce že na základě uplynutí 60té splátky mám zaslat vyplněný dokument o “prohlášení dlužníka o příjmech a návrh dlužníka na osvobození od placení pohledávek”. Znamená to že už mi nestrhnou další splátku z výplaty a jak dlouho bude tvrvat než mi přijde rozhodnutí a ukončení? Děkuji za odpověď

Odpověď

Dobrý den,

Váš zaměstnavatel by měl přestat provádět srážky z Vaší mzdy automaticky po provedení 60. srážky. V praxi se ale často stává, že zaměstnavatel provádí srážky, dokud mu insolvenční správce nesdělí, že má srážky zastavit. Přeplatek (neoprávněně provedené srážky) vrací dlužníkovi insolvenční správce.

Usnesení, jímž soud vezme na vědomí splnění oddlužení a osvobodí dlužníka od placení zbylých pohledávek (právní mocí tohoto usnesení končí insolvenční řízení), zasílá soud dlužníkovi zhruba do měsíce po obdržení zprávy insolvenčního správce o splnění oddlužení.

Závěrem dodávám, že dlužník již nepodává návrh na vydání tzv. osvobozujícího usnesení. Soud osvobozuje/neosvobozuje dlužníka od placení zbylých pohledávek dle doporučení insolvenčního správce, které je součástí zprávy o splnění oddlužení.

Zažádat o oddluzeni

Dobrý den,
Přítelkyně přišel dluh z předešlého manželství, kde manžel podnikal a nabral si tri úvěry. Pritelkyne podepsala v době manželství nevědomky tři směnky jako avant. O jedné věděla, kterou podepsala v bance a o dalších dvou si není vědoma. Pravděpodobně ji to pod strčil, aniž by o tom věděla. Banka se teď ozvala jen s jednou směnku a ty zbylé si prý nechá na pozdější vymáhání. Dluh co po ní požadují od roku 2015-16 je momentálně i s urokama na 4 500 000.Momentalne je přítelkyně rok a půl na mateřské. Vztah se nám rozpadl a přítelkyně se odstěhovala i dítětem k předešlém pritelovi, který je movity z důvodu, aby jsme se všichni měli dobře. Mě se rozpadl život a přítelkyni i s malým bych chtěl zpátky. Pořád si píšeme, odstěhovala se bez citu k dotycnemu, jen aby mě do toho nezatahla. Chci ji pomoc a přemluvit k insolvenci, že to spolu zvládneme. Na mateřské má příjem 9 500 můj cisty příjem je 33 000. Navrhl jsem ji, že bych jí dělal třetí osobu a zaručí se za ní. Dá se vypočítat, jakou by měla v insolvenci měsíční splátku?
Dekuji
Martin

Odpověď

Dobrý den,

minimální částka, která se musí do oddlužení odvádět je 2.200,-Kč  – 2.500,-Kč dle počtu věřitelů. V případě Vaší přítelkyně by tato částka vzhledem k výši celkového dluhu asi nebyla dostatečná, mohlo by se stát, že soud oddlužení nepovolí z důvodu minimálního plnění věřitelům ( případ z praxe, z tohoto důvodu po povolení oddlužení soud oddlužení neschválil ). Doporučuji darovací smlouvu na vyšší částku. Po ukončení mateřské, po nástupu do zaměstnání jí bude prováděna srážka ze mzdy dle ins. kalkulačky, dar by se pak hradil i nadále. 

Přehled příjmů za posledních 6 měsíců

Dobrý den,

je proti mně vedeno insolvenční řízení. Vždy v březnu a září pravidelně zasílám výplatní pásky za posledních 6 měsíců svému IS jako přehled příjmů. Zjistil jsem však, že je zapotřebí tento přehled zasílat i ins. soudu. Chtěl bych se zeptat, zda nevadí, když jsem doteď zasílal přehledy pouze svému správci a soudu ne. Nebere se to jako porušení podmínek oddlužení? Je třeba ještě soudu tyto přehledy zpětně doposlat? Všechny ostatní podmínky plním, méně než po 3 letech trvání mám již splaceno 75 %. Ptám se proto, abych něco nezanedbal…

Děkuji moc za odpověď.

Odpověď

Dobrý den,

zašlete soudu za celé období, kdy jste soudu příjmy nezasílal, mzdové listy, vystaví Vám je mzdová účetní. Máte sice za povinnost příjmy každý půl rok soudu zasílat, doplníte-li ale takto zpětně, s vysvětlením, že jste řádně zasílal ins. správci, neměla by se ze strany soudu žádná sankce nastat.

Insolvence a podvod

Dobrý den chci se zeptat jsem v insolvenci a někdo si zebral na moji indetitu úvěr a moje otázka zní. Nezastaví mi kvuly tomu insolvence oddlužení když jsem to neudělal?

Odpověď

duplicitní dotaz

Insolvence a podvod

Dobrý den, chci se zeptat jsem v insolvenci a někdo na mě udělal podvod, že jsi zebral ve velké Británie úvěr na moji indetitu a moje otázka zní když to nahlásim a dozvy se to i insolvence a mohly by mi kvuly tomu zrušít oddlužení? mám taky hodně alibu že jsem to nebyl takže by se nic nestalo s insolvenci? předem děkuji za odpoved

Odpověď

Dobrý den,

neuvádíte, zda jste podat trestní oznámení? Jestli jste je nepodal, budete obtížně prokazovat, že se jedná o podvod. Doporučuji oznámení podat, i kdyby se jednalo o starší záležitost. Jinak neumím sdělit, jak bude na situaci nahlížet insolvenční soud, zda bude konstatovat nepoctivý záměr či nikoli.

Insolvence a duchod

Dobrý den chci se zeptát manžel ma jedničku důchod a 5 měsíc 2022 mu schválili 3 duchod bude dostavat kolem 17 000 Kč když mu vrátí za tu dobu co mu schválili může strhnout insolvence ? Mají mu vratit za ti 3 mesice naspatek a proto se chci zeptát jestli insolvence něco vezme nebo muj to nechaj celý.

Odpověď

Dobrý den,

ano, doplatek ID se vydělí třemi ( měsíce, za které byla doplacena ), částka se přičte k původní výši měsíčního důchodu a z této částky se provede dle insolvenční kalkulačky srážka. 

Poplatky ČT

Dobrý den, od roku 2019 jsem v oddlužení, dnes mi přišlo od ČT, že jim dlužím za TV poplatky, i když jsem je již v roce 2019 oprávněně žádal o zrušení poplatků, pohledávku do insolvence nepřihlásili, nyní trvají na zaplacení všeho, podali žalobu a hrozí mi zrušením insolvence.
Poraďte prosím, co mohu dělat ?

Děkuji Vám

Odpověď

Dobrý den,

jestliže dluh vznikl před prohlášením Vašeho úpadku, měl být řádně přihlášen do insolvenčního řízení, bude-li Vám vydáno po skončení oddlužení osvobozující usnesení, bude se vztahovat i na tento závazek. Podá-li věřitel žalobu, musíte se bránit u soudu, podání žaloby nezabráníte. Jestliže  dluh vznikl po prohlášení Vašeho úpadku, bude záležet na rozhodnutí soudu. Nevím, jaké listiny k tehdejšímu odhlášení TV a rozhlasu máte, zda zrušení budete moci prokázat,. Oddlužení by Vám ale mohlo být zrušeno až v případě, že by proti Vám byla nařízena nová exekuce a i tehdy ke zrušení nemusí dojít ( vždy záleží na důvodech a na komunikaci dlužníka s ins. soudem ).

Koupě či darování bytu

Dobrý den,

rád bych se zeptal,jak je to s koupí,či darováním bytu v případě,že jsem v insolvenci a byt bude poté napsán 1/2 na mě a 2. polovina na manzelku.Jestli může být následně tento nabytý majetek, za těchto podmínek, předmětem insolvence.Mockrat děkuji za odpoved

Odpověď

Dobrý den,

ano, v usnesení o schválení oddlužení máte v povinnostech, že musíte předmět daru odevzdat ke zpeněžení insolvenčnímu správci. Koupě bytu při probíhajícím oddlužení není reálná.

Insolvence

Dobrý den, jsme s manželem v insolvenci 2,5roku, do této doby nám splácení nedělalo problém a vše se dalo zvládat. bohužel tímto rostoucím zdražováním,nám stoupají Finanční náklady na. Máme 3deti manžel si našel lépe placenou práci aby se to dalo zvládnout protože jsem na rodičovské dovolené s nejmladší z děti. Manžel jezdí do práce denně dohromady 100km.ted díky zdražování pohonných hmot projede 5000 měsíčně. Nejstarší syn nastupuje na střední školu mladší jde do 3 třídy a nejmladší má nastoupit do školky, v srpnu máme dostat příspěvek na děti 5000na každé takže těch 15000 taktak zaplatí dětem školu a školku.A co další měsíce nám přibudou další měsíční výdaje za stravné a školkovné za děti dekujeme za ně ten příspěvek protože nevím jak bychom to zvládli abychom se nezadlužili dál a neměli nové dluhy.bohuzel už jsme zvýšili zálohy na elektřinu a plyn Ale obáváme se srpna vyúčtování za energie. Bojíme se doplatku.v červnu jsme dopláceli 3500za vodu. Bohužel se obáváme toho že se dostáváme do finanční pasti a máme strach stoho aby nám insolvenci nezrušili. Já jít na více směny provoz do práce jít nemůžu kvůli dětem a nemůžu sehnat takovou práci kterou bych mohla provádět na jednu směnu a neprojela majlant za cestu.moc děkuji za odpověď

Odpověď

Dobrý den,

bohužel v situaci, kterou ve svém dotazu popisujete se v současnosti nachází mnoho dlužníků v oddlužení. Jestliže Vám přijde doplatek ve vyšší částce, pokuste si domluvit splátkový kalendář. Nevím, jaká částka do oddlužení od Vás obou dochází, jestli byste si nemohli požádat o vyšší nezabavitelnou částku mzdy ( požádat o jinou výši měsíčních splátek pro změnu poměrů ), tuto možnost proberte s Vaším insolvenčním správcem. Soud také může z vážných důvodů, na Vaši žádost, přerušit Vaše insolvenční řízení až na jeden rok ( § 412b IZ ).

Insolvence

Dobrý den chci se zeptat když mi přišel dluh z velké Británie a jsem v insolvenci můžou mi zrušit insolvenci? A nebo mohli by jste mi říct jaké dluhy insolvence bere jestly bere mimo Evropské unie předem děkuji za odpoved

Odpověď

Dobrý den,

do insolvenčního řízení se může přihlásit i věřitel se sídlem mimo EU. Soud ale o insolvenčním řízení musí uvědomit pouze známého  zahraničního věřitele se sídlem v EU. Jestliže se Váš věřitel o Vaší insolvenci dověděl jinak, např. od právního zástupce, přihlásit do řízení se může. Vaše oddlužení existence zahraničního věřitele nijak neohrozí.

Insolvence bolestne

Dobry den, pred 2 mesici sem mel ve firme pracovni uraz uznany na 100%.Ma me byt firemni pojistovnou Kooperativa vyplaceno bolestne a usla mzda.

Chci se zeptat zdali me nalezi bolestne a usla mzda, aniz by mi toto IS strhaval.

Cetl sem mnoho zakonu a vykladu a pochopil sem, ze by bolestne vcetne usleho zisku melo nalezet me a nemelo by podlehat INS srazkam.

Viz: Bolestné patří mezi náhrady nemajetkové újmy, které se v souladu s ust. § 412 odst. 1) písm. b) zák.č. 182/2006 Sb v platném znění – insolvenční zákon – nepovažují za mimořádný příjem a tudíž není dlužník povinen ho vydat insolvenčnímu správci ke zpeněžení.

Dekuji za informaci

Odpověď

Dobrý den, 

plnění z pojistných smluv o škodovém pojištění se skutečně nepovažuje za mimořádný příjem a bolestné by Vám mělo náležet. Oproti tomu ušlá mzda je náhradou mzdy a srážkám bude podléhat. V případě, že by insolvenční správce neměl neměl na bolestné stejný názor a požadoval jeho výplatu jako mimořádný příjem, obraťte se na Váš insolvenční soud.

Změna zaměstání během insolvence

Dobrý den,
chci se zeptat jak oznámit IS změnu zaměstnavatele. Snažil jsem se najít nějaký vzor jak by toto oznámení mělo vypadat, ale bohužel bez úspěchu.
Děkuji

Odpověď

Dobrý den,

na toto jednoduché podání vzor neexistuje. Oznamte jak ins. správci tak soudu běžným textem, uveďte Vaše jednací číslo, datum, podpis. Je nutné připojit kopii podepsané pracovní smlouvy.

Insolvence

Dobrý den , mám přítele který je v insolvenci ( do té se dostal skrz to ze dal svému bývalému obchodnímu partnerovi plnou moc no a bylo ) tu mu schválili už je v ni cca rok nicméně před insolvenci měl podepsanou smlouvu o tom ze od jedné paní odkoupí dřevo a bude se starat o les ( s paní nejednal on sám všude je podepsán ale s paní jednal již už zmíněny obchodní partner který dřevo sice prodal ale peníze neviděl ani můj přítel ani paní což muže dokázat i zprava lesů ČR ) paní věděla ze jde přítel do insolvence nepřihlásila se k pohledávce a chce to řešit až teď a soudně můj dotaz zní zruší příteli insolvenci ? Nebo co bude následovat a dá se nějak bránit dekuji za odpověď

Odpověď

Dobrý den,

neuvádíte, zda Váš přítel podal trestní oznámení? Jestliže dosud ne, doporučuji tak učinit. Z obsahu Vašeho sdělení nevidím důvod ke zrušení oddlužení, Váš přítel je sám poškozený. Bránit se Váš přítel samozřejmě může, u soudu, podá-li paní žalobu.