Online poradna

Otázky, na které nenaleznete odpovědi ve Slovníčku základních pojmů, nebo v již zodpovězených dotazech, pokládejte prostřednictvím formuláře níže.

UPOZORNĚNÍ: Do pole textu dotazu prosím neuvádějte žádné osobní údaje typu: jméno, příjmení, adresu, telefon. Dotazy zveřejňujeme níže.

Poradna při finanční tísni

Partnery naší poradny jsou odborníci z neziskové, obecně prospěšné společnosti Poradna při finanční tísni, kteří se pohybují v oblasti insolvence již 10 let. Vedle poradenské činnosti pro občany ve finanční tísni, v hrozící či existující platební neschopnosti, nebo exekuci, pomáhají bezplatně zpracovat samotný návrh na oddlužení (insolvenční návrh).

Vyhněte se oddlužovacím šmejdům! Jak? Podívejte se na video MSp ✔

Odpovědi na téma “DAŇOVÝ PŘEPLATEK” si prosím vyhledejte níže v zodpovězených dotazech, zadáním textu do pole NAJÍT V DOTAZECH!

Položit dotaz

Zodpovězené dotazy

Výpočet mzdy

Dobrý den, jak si vypočítám mzdu, když sem v insolvenci od roku 2019 před 1.6 , dívám se přes stránku https://insolvence.justice.cz/kalkulator-splatek/ a mám tam překliknout na 2019 výpočet do 31.5 (to je kdy sem tam vstoupil) a nebo to co je nejnovější ? Momentálně 2022 výpočet od 1.4.

Odpověď

Dobrý den,

srážky se mzdy se vypočítávají každý měsíc, přičemž se musí používat aktuální částky, které ovlivňují výši srážek (životní minimum a normativní náklady na bydlení). Jinak řečeno, mění-li se částka životního minima a/nebo částka normativních nákladů na bydlení, mění se i výše exekučních a insolvenčních srážek. Chcete-li si spočítat aktuální insolvenční srážku, musíte v kalkulátoru zadat hodnoty pro rok “2022 výpočet od 1.4.”.

Přiznání invalidního důchodu 4 roky zpětně

Dobrý den,
chci že zeptat, pokud má člověk schválené oddlužení 1 rok a platí je pouze z daru 2400kč, protože není výdělečně činný ze zdravotních důvodů.
Nyní mu přiznají invalidni důchod, ale 4 roky zpětně stupeň 3.
Tahle částka invalidního důchodu mu zůstane, nebo mu zůstane za 3 roky před oddlužením a rok co je v odpuzení se bude krátit, nebo vezmou vše,??
Děkuji za odpověď.

Odpověď

Dobrý den,

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) vyplatí s největší pravděpodobností celý doplatek důchodu na účet insolvenčního správce. Jelikož se tento příjem dá považovat za tzv. mimořádný příjem a takový příjem je dlužník povinen vydat insolvenčnímu správci, je/bude postup ČSSZ správný. Může ale existovat názor, že by měla být insolvenčnímu správci vyplacena pouze část tohoto doplatku, a to část odpovídající zabavitelné částce, jaká by byla sražena v případě, že by byl důchod přiznán od začátku a prováděly se z něj exekuční či insolvenční srážky. Bude-li celý doplatek důchodu vyplacen na účet insolvenčního správce, může dlužník podat u insolvenčního správce návrh na vynětí části důchodu z majetkové podstaty, a to v rozsahu odpovídající nezabavitelné částce, na kterou by měl dlužník nárok, pokud by mu byl důchod přiznán od začátku a prováděly by se z něj exekuční či insolvenční srážky. Zároveň by měl dlužník podat u insolvenčního soudu návrh na vydání předběžného opatření, které by insolvenčnímu správci zakázalo vyplatit tento mimořádný příjem (doplatek důchodu) věřitelům, a to do doby pravomocného rozhodnutí o návrhu na vynětí části důchodu z majetkové podstaty.

Byla mi zrušena insolvence

Dobrý den byla mi zrušena insolvence. Pobírám řidičák a byla mi darovací smlouva aby mi schválili insolvenci ale bohužel přišla krize kdy já jsem neměla na insolvenci 2400kc. Mohu si znovu za zadat i s manželem? Děkuji

Odpověď

Dobrý den,

pokud bylo dlužníkovi zrušeno oddlužení, protože neplnil splátkový kalendář, může po skončení původního insolvenčního řízení podat ihned nový insolvenční návrh nebo společný insolvenční návrh manželů.

Může mi správce brát oba příjmy a nechat mě bez financí?

Jsem od listopadu v insolvenci, mám starobní duchod a jeste pracuji na dohodu. Může mi insolvencni spravce brát oba prijmy a dva měsíce me nechat bez financí několik měsíců? slyšela jsem, ze je zakon, kde muze ins.spravce odebrat jen duchod ale na vyplatu nesmi! můžete mi prosim poradit? kdy si musím půjčovat od rodiny? děkuji předem.

Odpověď

Dobrý den,

pobírá-li dlužník více příjmů (typicky důchod a mzda/odměna), provádí se insolvenční srážky zpravidla ze součtu obou/všech příjmů, jako by se jednalo o jeden příjem. Insolvenční soud přikazuje zpravidla oběma/všem plátcům příjmu, aby celý příjem dlužníka vypláceli na účet insolvenčního správce, a insolvenčnímu správci soud přikazuje provést insolvenční srážku ze součtu obou/všech příjmů a zbytek (tzv. nezabavitelná částka) vyplatit dlužníkovi.

Začátek insolvence vymahači

Dobrý den,

Mám podán návrh na insolvenci, do tří dnů by měl být zveřejněn. Jedna společnost ale předala pohledávku inkasní společnosti. Můj dotaz zni: pokud bude návrh zveřejněn, může přijít vymahac? Děje se to? Děkuji předem za odpověď.

Odpověď

Dobrý den,

po zahájení insolvenčního řízení (tj. okamžik zveřejnění insolvenčního návrhu v insolvenčním rejstříku) by již věřitelé neměli vymáhat své pohledávky, a to ani prostřednictvím vymáhacích společností či advokátů. V praxi se ale stává, že to věřitelé ještě “zkouší”. Vymahač tedy za Vámi přijít ještě může (Vy mu ale nemusíte otevřít). Plnou ochranu před věřiteli/vymahači má dlužník až od okamžiku, kdy soud zveřejní v insolvenčním rejstříku rozhodnutí (usnesení) o úpadku. Poté věřitelé zastavují vymáhací proces a přihlašují své pohledávky za dlužníkem do insolvenčního řízení.

Odpůrčí žaloba

Dobrý den
§ 239 I Z mluví o tom že odpůrčí žalobu v DOBĚ INSOLVENCE může podat do jednoho roku od zahájení řízení ins.správce a poté toto právo v insolveci zaniká.
No a zaniká jen po dobu ins.řízení nebo věřitel po uplynutí inslovence 60 měsíců může teoreticky tu odpůrčí žalobu podat./normálně jsem četl že lhůta je dva něbo pět let/Nikde to tento zákon nezminuje. Zaniká za vše okolností nebo ho věřitel může po skončení insilovence může podat ?

Odpověď

Dobrý den,

v případě, že dlužník splní řádně všechny podmínky oddlužení a získá osvobozující usnesení, není důvod ze strany věřitele podávat žalobu, neboť již nemá vymahatelnou pohledávku za dlužníkem.

Investice v insolvenci

Dobrý den , jsem v insolvenci a chtěl bych se zeptat jestli můžu začít investovat v portu do S&P 500 za nějaký drobný co mi zůstanou měsíčně

Odpověď

Dobrý den,

peněžní částka označená jako nezabavitelná částka mzdy je Vaše a můžete si z ní cokoli pořídit, lze i investovat. Výnosy ale musíte odevzdat insolvenčnímu správci jako neobvyklý příjem v plné výši.

Povolí mi insolvenci ?

Dobrý den,
chtěla bych se zeptat zda mi povolí insolvenci. Moje situace je taková že dlužíme asi 800 000 Kč peněžně bych na měsíční splátku dosáhnu. Ale bojím se z nařknutí a zamítnutí kvůli nepoctivému záměru. Mám mikropůjčky se splatností do jednoho měsíce. Každý měsíc půjčky celé zaplatím a beru si je opět znova abych měla na ostatní výdaje. U těchto mikropůjček není možný splátkový kalendář ale pouze odklad splátek. Takže pro mě není možná žádná cesta se těchto půjček zbavit svépomocí. Ale bojím se že právě kvůli tomu že jsou ty úvěry vlastně každý měsíc nově uzavřené tak by mi insolvenci zamítli. Děkuji za odpověď.

Odpověď

Dobrý den,

v tomto případě se dá soudu doložit, že jsou mikropůjčky opakovaně prodlužovány, nejedná se o nové závazky. Ano, nevidím v tomto překážku pro povolení oddlužení.

exekuce po oddlužení

dobrý den
Mám na vás dotaz v roce 2017 nám bylo povoleno oddlužení v dubnu tohoto roku jsme insolvenci ukončili a byli jsme oddlužení.Minulý týden jsme zjistili,že má manžel zablokován účet od exekutora pro dluh u VZP.Je to dluh z doby před insolvencí tento dluh jsme také uznali,ale VZP se k pohledávce nepřihlásila.Má na toto exekutor právo

Odpověď

Dobrý den,

v tomto případě musíte podat návrh na zastavení exekuce z důvodu řádného splnění oddlužení a přiložit osvobozující usnesení s vyznačenou doložkou právní moci. 

Byla nám zkrácena doba insolvence

insolvence na 5 let máme splaceno kolem 70 procent byla nám doba z 5 let skracena na 3 roky. zbývá nám platit do dubna 2023 máme konec. je možné požádat o ukončení insolvence a odpuštění zbytku dluhu? díky

Odpověď

Dobrý den,

jestliže byl Váš úpadek prohlášen po 1.6.2019, tak ano, po třech letech můžete při uhrazení 60 a více = požádat o ukončení. Podrobnější informace by Vám měl podat Váš insolvenční správce.

Darovací smlouva

Dobrý den, chtěla bych se zeptat. Jak sepsat výpověď darovací smlouvy? Mám nyní práci, příjem a tak by dotyčný rád zrušil darovací smlouvu. Jak to máme prosím sepsat?

Odpověď

Dobrý den,

darovací smlouvu vypovídá dárce a to jen z důvodu jeho finanční nouze. Vypoví z tohoto důvodu darovací smlouvu, výpověď zašle Vám jako obdarované a na vědomí soudu. Soud Vás ale s největší pravděpodobností vyzve k předložení jiné darovací smlouvy, na což Vás měl upozornit zpracovatel návrhu. Fakt, že si již můžete plnit oddlužení ze svého příjmu nemusí soud akceptovat.

Inkasní společnost

Dobrý den, právě se mi zpracovává návrh na INS. Ale jeden z věřitelů mne informoval, že bude dluh předán inkasní společnosti. Bojím se, že vymahac přijde k rodičům na mou trvalou adresu. Vím, že nesmí za dveře ale jde mi o to, aby vůbec nepřišel. Prý když uhradím část dluhu, tak to nepredaji. Ale paní, která mi návrh sepisuje mi říkala, ať už nikomu nic neplatím. Mohu či nemohu zaplatit, když návrh ještě není podán?

Odpověď

Dobrý den,

do podání návrhu na povolení oddlužení můžete věřitelům  hradit, po podání návrhu již nesmíte upřednostnit žádného věřitele.

Nakupily se mi pujčky

Dobrý den, nějak se mi nakupily půjčky a přestávám to zvládat nemám žádný exekuce jedná se cca 350000 dohromady a kolik by si bral správce a na jak dlouho by to bylo. Moc děkuji.

Odpověď

Dobrý den,

měsíční odměna insolvenčního správce činí s DPH 1.089,-Kč. Srážky jsou prováděny z čisté mzdy, kalkulačka zde : https://insolvence.justice.cz/kalkulator-splatek/ . Splátkový kalendář je pětiletý, pro invalidy 2. a 3.stupně a pro starobní důchodce tříletý. Jestliže byste uhradil 60 a více procent za 3 roky splátkového kalendáře, můžete požádat o ukončení. Bez výše čisté mzdy a počtu vyživovaných osob, popř. výše výživného, Vám bližší neumím sdělit.

Závazek dlužníka

Soud bere na vědomí splnění oddlužení dlužníka.
Vzhledem k tomu, že dlužník splnil všechny své povinnosti podle schváleného způsobu
oddlužení, soud mu osvobození od placení pohledávek zahrnutých do oddlužení, přiznal.
K tomu soud uvádí, že vznik dluhů je třeba posuzovat z pohledu § 412 odst. 1 písm. g)
insolvenčního zákona, podle kterého dlužník po dobu trvání účinků schváleného
oddlužení plněním splátkového kalendáře nesmí přijímat na sebe nové závazky, které by
nemohl v době jejich splatnosti splnit. V posuzovaném případě soud zjistil, že dlužník
vystavil dne 2.10.2018 ve prospěch třetí osoby (věřitelky) směnku vlastní, kterou se
zavázal uhradit dne 31.3.2021 částku 180 155 Kč. Na základě této skutečnosti je zřejmé,
že ke dni splnění schváleného způsobu oddlužení, tj. ke dni 19.11.2020 (viz. sdělení
insolvenční správkyně ze dne 11.4.2022 na č.d. B-32 insolvenčního spisu), dlužník
povinnost zakotvenou v ust. § 412 odst. 1, písm. g) insolvenčního zákona neporušil,
neboť pohledávka věřitelky k tomuto datu nebyla splatná. V tomto směru je rovněž třeba
odkázat i na ust. § 418 odst. 1, písm. c) insolvenčního zákona, ve kterém je peněžitý
závazek konkretizován tak, že se má jednat o peněžitý závazek po dobu delší 30 dnů po
lhůtě splatnosti. V ust. § 418 odst. 2 přitom insolvenční zákon stanoví právní fikci, že
zaviněným vznikem peněžitého závazku je pouze závazek, k jehož vymožení byl nařízen
výkon rozhodnutí nebo exekuce. V případě dlužníka nejsou naplněna ani tato ustanovení
insolvenčního zákona, jelikož peněžitý závazek dlužníka nebyl ke dni splnění oddlužení
více než 30 dnů po splatnosti, věřitelka navíc nařízení výkonu soudního rozhodnutí či
exekuci pro uspokojení své pohledávky soudu neprokázala, pouze sdělila (a doložila), že
k vymožení její pohledávky vydal Městský soud v Praze dne 9.7.2021 směnečný platební
rozkaz č.j.: 47 Cm 71/2021-12, který nabyl právní moci dne 30.9.2021.

Můj dotaz dní – věřitelka se odvolala a výše uvedený verdikt soud její odvolání zamítl.
Jaký bude následující postup, může povinný následně žádat o novou insolvenci v jejím případě? Nebo mu bude automaticky nařízena exekuce?
Předem děkuji za odpověď.

Odpověď

Dobrý den,

jedná se o závazek vzniklý po dni prohlášení úpadku dlužnice, tedy se na něj nevztahuje osvobozující usnesení. Věřitelka má vykonatelný exekuční titul, může tedy nechat nařídit exekuci. Dlužnice může nový návrh na povolení oddlužení podat až za 10 let, neboť jí bylo vydáno osvobozující usnesení.

Neuhrazená záloha OSVČ

Dobrý den,
má insolvence byla zahájena 20.11.2018.

Zjistil jsem, že nemám uhrazenou zálohu za zúčtování pojistného OSVČ za rok 2016, jež bylo vytvořeno 23.10.2017.
Částka je dost vysoká…

Zajímá mne, zda je tato částka přihlášena v insolvenci nebo “visí v prostoru” a nabíhá mi penále do doby než danou částku uhradím?

Děkuji

Odpověď

Dobrý den,

závazek vznikl před prohlášením úpadku, věřitel si tedy měl podat přihlášku do řízení. Ve Vašem insolvenčním rejstříku si můžete ověřit, zda tak učinil.

Podvod v insolvenci

Dobrý den, moje žena ma bratrance v insolvenci jsou si blízcí. Jenže on na ní přepisuje čerstvě zakoupený majetek. Přesněji auto nyni koupil motorku. A tu chce též na ni přepsat. Ma otazka zni co ji hrozí, pokud jej někdo udá. Cela věc se mi nelíbí a chci zjistit co páchá pokud mu takhle pomáhá.

Odpověď

Dobrý den,

Vaší ženě postih nehrozí, otázkou je, odkud bere její bratranec na nákup motorových vozidel finance. Jestliže bude insolvenčnímu soudu oznámeno nepoctivé jednání, soud oddlužení zruší. Jestliže se jednalo o trestnou činnost ( minimálně poškozování věřitele ), je Vaše žena za tuto trestnou činnost spoluodpovědná.

Dědictví

Dobry den,
dne 13.7.2020 zemrel muj manzel, 1.7.2021 jsem pozadala o insolvenci, ktera mi byla schvalena.
Dedicke rizeni bylo ukonceno 31.5.2022, ja jsem jediny dedic. …ovsem jen par tisicovek a pocitac. Musim vydat dedictvi do majetkove podstaty?
Dekuji.

Odpověď

Dobrý den,

ano, nabyla jste dědictví v průběhu oddlužení, dědictví musíte odevzdat insolvenčnímu správci.

Druhá insolvence

Dobrý den chtěla by jsem se zeptat zda můžu žádat o insolvenci když už jednou jsem měla insolvenci a po pár měsících jsem ji přestala platit . Lze si požádat znovu je to asi 8 let zpátky děkuji za odpověď

Odpověď

Dobrý den,

jestliže je to od ukončení původního insolvenčního řízení již 8 let, můžete podat nový návrh na povolení oddlužení i v případě, že soud v usnesení o zrušení oddlužení vyslovil nepoctivý záměr.

Budu zapsán v rejstříku, když byla insolvence zrušena?

Dobrý den, mám dotaz. Rozhodl jsem se zrušit insolvenci, která je ve stavu “Povoleno oddlužení”, ale zatím nebyla schválena. Tudíž, žádná ještě neprobíhá(nic zatím nesplácím). Smaže se z rejstříku? Nebo bude v rejstříku viditelná stejně dlouho jako kdyby probíhala celou dobu? Díky

Odpověď

Dobrý den,

v případě zpětvzetí insolvenčního návrhu ,může dlužník zažádat o vyškrtnutí z rejstříku už tři měsíce od doby, kdy toto rozhodnutí nabude právní moci. Soud pak o něm údaje znepřístupní do 15 dní od doručení žádosti. 

Zkrácení oddlužení

Mám oddlužení na 5 let a asi po roce jsem odešel do st důchodu přesně 11.9 2020 tak se chci zeptat jestli se mi zkrátí na tři roky!

Odpověď

Dobrý den,

nikoli, nárok na starobní důchod by Vám musel vzniknout před prohlášením úpadku ( u úpadků prohlášených po 1.6.2019. Úpadky prohlášené před tímto datem jsou na 5 let pro všechny dlužníky, i pro důchodce ).