Online poradna

Otázky, na které nenaleznete odpovědi ve Slovníčku základních pojmů, nebo v již zodpovězených dotazech, pokládejte prostřednictvím formuláře níže.

UPOZORNĚNÍ: Do pole textu dotazu prosím neuvádějte žádné osobní údaje typu: jméno, příjmení, adresu, telefon. Dotazy zveřejňujeme níže.

Poradna při finanční tísni

Partnery naší poradny jsou odborníci z neziskové, obecně prospěšné společnosti Poradna při finanční tísni, kteří se pohybují v oblasti insolvence již 10 let. Vedle poradenské činnosti pro občany ve finanční tísni, v hrozící či existující platební neschopnosti, nebo exekuci, pomáhají bezplatně zpracovat samotný návrh na oddlužení (insolvenční návrh).

Vyhněte se oddlužovacím šmejdům! Jak? Podívejte se na video MSp ✔

Odpovědi na téma “DAŇOVÝ PŘEPLATEK” si prosím vyhledejte níže v zodpovězených dotazech, zadáním textu do pole NAJÍT V DOTAZECH!

Položit dotaz

Zodpovězené dotazy

Konkurz

Dobrý den, byla mi zrušena insolvence, s tím že mi byl vyhlášen konkurz. Je možné aby mi insolvenční správce ukazoval smlouvy, například u energii a podobně? Děkuji

Odpověď

Dobrý den,

v případě prohlášení konkurzu na majetek dlužníka získává dispoziční oprávnění k majetku dlužníka insolvenční správce. Insolvenční správce také vstupuje do práv a povinností dlužníka, tzn. že jedná místo něj (může např. vypovídat různé smlouvy a uzavírat jiné). Insolvenční správce není povinen informovat dlužníka o úkonech týkajících se majetku dlužníka, ani není povinen předkládat mu žádné dokumenty (smlouvy apod.). Veškeré podstatné skutečnosti o průběhu konkurzu sdělí insolvenční správce soudu v tzv. konečné zprávě.

Strhávání insolvence zaměstnavatelem

Dobrý den,
mám otázku. Teď od prosince mám schválenou insolvenci a budu mít první srážku ze mzdy. Jen mě zajímá, zda mi zaměstnavatel který je zároveň i účetním může strhnout větší částku než je to minimum které se počítá dle kalkulačky na internetu. Nezabavitelná částka moje + 2 děti. Kdyby se to stalo, mohu se nějak bránit a chtít vyrovnání? Nebo se to pak řeší třeba s insolvenčním správcem? Tohle se stalo mé známé, tak se toho trochu obávám. Předem děkuji za odpověď a přeji Vám krásný svátky.

Odpověď

Dobrý den,

plátce příjmu je povinen provádět insolvenční srážky tak, jak mu nařídil soud. Insolvenční srážky se provádí ve stejném rozsahu jako se provádí exekuční srážky pro tzv. přednostní pohledávky. Plátce příjmu (resp. ten, kdo mu zpracovává mzdy) musí vědět, jak se tyto srážky vypočítávají. Pro výpočet insolvenčních srážek lze použít kalkulátor https://insolvence.justice.cz/#kalkulacka-splatek. Pokud by plátce příjmu prováděl srážky v jiné výši, je třeba jej na to upozornit. Nepomůže-li to, může se dlužník obrátit na insolvenčního správce s žádostí, aby zaměstnavatele upozornil, že provádí chybně insolvenční srážky. Pokud by se tím insolvenční správce z jakéhokoliv důvodu odmítl zabývat, může se dlužník obrátit na insolvenční soud a požádat jej, aby zaměstnavatele upozornil na chybně prováděné srážky. Insolvenčnímu správci/insolvenčnímu soudu je třeba předložit výplatní pásku/y, aby mohl posoudit, zda jsou srážky prováděny ve správné výši či nikoliv.

36 měsíců splácení

Dobrý den, mám insolvenci, nyní v listopadu proběhlo 36 měsíců splácení, žil jsem v domnění, že bude uhrazeno 60% podle tvrzení mého insolvenčního správce. Neboť jsem dával mimořádný vklad v podobě životního spoření ale bohužel je splněno jen 53,99,%. Existuje nějaká šance jak doplatit zbývající procenta, cokoliv. Než pokračovat v oddlužení, děkuji.

Odpověď

Dobrý den,

bohužel, rozhodný je 36.měsíc splátkového kalendáře. Jestliže tento měsíc není uhrazeno minimálně 60%, pokračujete dál ve splátkovém kalendáři a dříve než za 5 let Vám oddlužení skončí jen úhradou 100% Vašich nezajištěných závazků.

Příspěvek na péči

Dobrý den, mám dotaz, pokud budu v budoucnu v insolvenci může mi insolvenční správce zabavit zpětně vyplacený příspěvek na péči který bych dostala na své jméno za své nezletilé dítě, kterému by ho přiznaly

Odpověď

Dobrý den,

Jestliže jste pečující osoba, jedná se o váš příjem, který musíte insolvenčnímu správci nahlásit a bude Vám z něj provedena srážka z příjmů. Jestliže z příspěvku hradíte péči jiné osobě ( sociální zařízení, asistentka apod.), srážce podléhat nebude.

Snižování normativních nákladů

Dobrý den, někde jsem dočetl že se mají snižovat normativní náklady, co to znamená pro lidi v insolvenci? Bude nám zůstávat méně peněz po novém roce? Děkuji za odpověď

Odpověď

Dobrý den,

podle aktuálně dostupných informací se v roce 2024 neplánuje ani valorizace, ale ani snížení normativních nákladů. Kdyby se tak ale stalo, ovlivnilo by to výpočet nezabavitelné částky, tedy by zabavitelná částka  mzdy byla ( mírně ) vyšší. Předpokládat lze ale spíše valorizaci než snížení normativních nákladů.

Insolvence a nové dluhy

Dobrý den, s truhlářem jsem si na jaře domluvil výrobu oken a jejich instalaci s vybouráním starých. Za 2 měsíce mělo být hotovo. Zaplatil jsem mu zálohu 30.000 Kč. Jeho výmluvy jsou dodnes pořád stejné o jiných důležitějších pracích atd. Hned na začátku tvrdil, že okna jsou již vyrobeny a stačí je jen dovést a instalovat. Nedávno jsem zjistil, že u něj proběhlo insolvenční řízení s povolením oddlužení. Přihlásit pohledávku jsem ve lhůtě nestihl, jelikož jsem to nevěděl a on mě na to neupozornil. Nyní se mnou již přestal komunikovat úplně. Mám nějakou možnost vymáhat zpět zaplacenou zálohu nebo alespoň podat trestní oznámení o podvodu tak abych mu alespoň nějak znepříjemnil život s mými penězi na účtu? Předpokládám, že již při sjednávání naší dohody věděl, že ji realizovat nebude a shrábne jen peníze.

Odpověď

Dobrý den,

trestní oznámení samozřejmě podat můžete, měl byste si ale být jistý, že se jednalo o trestný čin ze strany Vašeho dlužníka. Podání návrhu na povolení oddlužení nevylučuje výkon povolání ani u OSVČ, naopak. Dlužníci nemají ze zákona povinnost informovat své věřitele o podání návrhu na povolení oddlužení, naopak věřitelé mají povinnost si hlídat u svých dlužníků insolvenční rejstřík a v zákonné lhůtě dvou měsíců od prohlášení úpadku si podat přihlášku věřitele. Jestliže jste si ale jistý, že se ze strany Vašeho dlužníka jednalo o nepoctivý záměr, můžete o této situaci písemně informovat insolvenční soud.

Předčasné splacení insolvence

Dobrý den,když se zaplatí při insolvenci 60% dlužné částky dříve než za 3 roky(18 měsíců),bude zbytek dluhu odpuštěn,nebo se musí platit po celou dobu tj. 3 roky? Děkuji

Odpověď

Dobrý den,

§ 412a odst.1 písm.b) – oddlužení je splněno, jestliže dlužník v době 3 let od schválení oddlužení splatil nezajištěným věřitelům alespoň 60% jejich pohledávek. Tedy ve Vašem případě budete pokračovat ve splácení do 36.měsíce splátkového kalendáře, dříve pak bude oddlužení splněno pouze splacením pohledávek v plné výši.

Majetek

Dobrý den, po rozvodu jsme ubytovali dceru i s dítětem v našem rodinném domě. Nerozvážnosti se dostala do finanční dluhové situace u nebankovních společností. Proto, že má trvalý pobyt na naší adrese obáváme se o náš majetek.

Odpověď

Dobrý den,

Vaše dcera může vyřešit své dluhy podáním návrhu na povolení oddlužení (insolvenční návrh). Tím by ochránila jak sebe, tak i Váš majetek. Nemá-li dostatečný příjem (min. 20 500 Kč), musela by si zajistit nějakého dárce, tj. osoba, která se písemně zaváže poskytovat jí pro účely oddlužení finanční částku (dar) ve výši min. 2 500 Kč měsíčně po dobu 5 let (dárcem může být např. jeden z rodičů). Vaše dcera se může obrátit na bezplatného sepisovatele insolvenčního návrhu (https://sako.justice.cz/)

 

Předčasné ukončení oddlužení

Dobrý den, chci se zeptat jestli můžu insolvenci ukončit dřív než za 5 let, zbývá mi už jen 10 měsíců do konce ale narodilo se nám dítě a peníze navíc se vždycky hodí. Mám zaplacených už víc jak 70% závazků.
Předem děkuji za odpověď

Odpověď

Dobrý den,

soud Vás osvobodí od placení zbylých pohledávek pouze v případě, že budete řádně plnit splátkový kalendář po celou dobu 5 let (tj. 60 měsíců). Tuto dobu nelze zkrátit. Jestliže se Vám narodilo dítě, zvýšila se i Vaše nezabavitelná částka (zůstává Vám tedy více peněz).

Konec insolvence

Dobrý den,

v říjnu 2023 mi skončila insolvence uhrazeno 100% ( insolvence od října 2018 ). Měsíc na to se ozval věřitel, který se nepřihlásil do řízení a chce doplatit částku. Bohužel jsem ho zapomněla informovat, jaký postit mě čeká za neúmyslné informování. Může na mě poslat exekutora nebo podat trestní oznámení.

Děkuji za odpověď

Odpověď

Dobrý den,

dlužník není povinen informovat své věřitele o tom, že podal insolvenční návrh. Věřitel musí být bdělý a musí/měl by sledovat, zda jeho dlužník nepodal insolvenční návrh. Zjistí-li věřitel, že jeho dlužník podal insolvenční návrh, musí si přihlásit svoji pohledávku do jeho insolvenčního řízení. Neučiní-li tak, stává se jeho pohledávka právně nevymahatelnou (nemůže podat žalobu, nelze pro takovou pohledávku nařídit exekuci). Osvobodí-li soud dlužníka od placení zbylých pohledávek, vztahuje se toto osvobození i na pohledávky, které si věřitelé nepřihlásili do insolvenčního řízení. Váš věřitel Vás sice může vyzývat k zaplacení dluhu, Vy mu ale platit nemusíte a věřitel v takovém případě nemůže pohledávku vymáhat soudně ani prostřednictvím exekutora (chrání Vás to osvobození). Osvobození se však netýká určitých pohledávek (zejm. pohledáky z titulu náhrady škody). Takové pohledávky lze vymáhat prostřednictvím exekutora i v případě, že byl dlužník osobozen od placení zbylých pohledávek.

Oddlužení

Dobrý den, v srpnu vynesl Insolvenční soud schválení oddlužení dlužníka plněním splátkového kalendáře se
zpeněžením majetkové podstaty, tehdy se pohybovaly moje dluhy kolem 850 000,- po zkrácení a různá zamítnutí jsou mé dluhy 534 000,-Kč.
Majetek, který se má zpeněžit je můj podíl na bytě, který je ve společném vlastnictví. V bytě bydlím s nezletilým synem a exmanželem.
Chci se zeptat zda je nějaká šance požádat soud aby nezpeněžoval můj podíl na bytě s příslibem, že budu platit ve splátkách a tím splnit 100% uhrazení svých závazků vůči věřitelům.
Děkuji za odpověď.

Odpověď

Dobrý den,

v bodu 5. odůvodnění usnesení ze dne 7.8.2023, jímž Vám soud schválil oddlužení plněním splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty, soud uvádí, že ze zprávy pro oddlužení vyplývá, že byl zjištěn nemovitý majetek (id. 1/2 bytu v ulici Sokolovská, Plzeň), který zároveň není Vaším obydlím, a tudíž není chráněn před prodejem (soud za Vaše obydlí považuje patrně obydlí nacházející se v ulici Žlutická, Plzeň, když tato adresa byla uvedena v insolvenčním návrhu jako korespondenční; pokud by insolvenční správce věděl, že je Vaším obydlím byt nacházející se v ulici Sokolovská, Plzeň, musel by tuto skutečnost zaznamenat do zprávy pro oddlužení a musel by vypočítat tzv. hodnotu chráněného obydlí, a pokud by tato hodnota převyšovala hodnotu Vašeho podílu určeného znalcem, uvedl by ve zprávě, že nejste povinna vydat obydlí ke zpeněžení). Jelikož však usnesení o schválení oddlužení nabylo již právní moci, nelze se tomuto rozhodnutí již bránit. To Vám však nebrání v možnosti podat k soudu návrh/žádost, aby soud přikázal insolvenčnímu správci nezpeněžovat zatím Vaši nemovitost (podíl) s tím, že se zavazujete, že splatíte 100% zjištěných pohledávek nejpozději ke splatnosti poslední splátky. To však bude vyžadovat měsíční splátku ve výši 1/60 zjištěných pohledávek (tj. cca 8 900 Kč měsíčně) plus odměna insolvenčního správce (tj. 1 089 Kč). Soud však Vaší žádosti nemusí vyhovět.

 

 

Můžu platit přes internet v insolvenci

Dobrý den,chci se zeptat když jsem v insolvenci můžu nakupovat přes internet? Jinou možnost nemám!!!
Teď se mi totiž stalo že mi nepřišla výplata a taky nikdo se neozval že je něco špatně.
Děkuji za odpověď

Odpověď

Dobrý den,

dlužník může nakupovat i přes internet (resp. platit na internetu), pokud má na svém účtu nějaké peníze (nezabavitelná částka). Máte-li na mysli nakupování na dluh (úvěr, odložená platba), bude poskytovatel služby posuzovat Vaši úvěruschopnost, zejména nahlédne do všech možných registrů (bankovní registr, nebankovní registr, registr Solus, Centrální evidence exekucí, insolvenční rejstřík), a posoudí, zda Vám službu poskytne či nikoliv.

Zabavení automobilu v insolvenci

Dobrý den.
Prosím o radu ,insolvenční správce nařídil SMS převoz automobilu na burzu k prodeji.
Kdo mi výstavy doklad o zabavení automobilu ,jak postupovat na registru vozidel pro odhlášení a pojistky ?
Předem děkuji za odpověď.

Odpověď

Dobrý den,

po rozhodnutí o úpadku se insolvenční správce stává ze zákona osobou s dispozičním oprávněním k majetku, který spadá do majetkové podstaty dlužníka (s takovým majetkem může nakládat pouze insolvenční správce). Dokud nedojde k prodeji vozidla, jste nadále v registru motorových vozidel vedena jako vlastník vozidla (nemůže dojít k odhlášení vozidla). K převodu vlastnického práva může dojít až po prodeji vozidla. Převod vlastnického práva pak zajišťuje insolvenční správce s kupcem. Dokud nedojde k prodeji vozidla, nelze ukončit smlouvu o povinném ručení, avšak náklady na správu (sem patří i povinné ručení) a údržbu majetku (vozidla) platí insolvenční správce.

Prodej majetku pri insolvenci

Dobry den, jsme 2,5 roku v insolvenci a manzelovi umreli oba rodice . Zdedil podil na majetku jena se o nemovitost a pozemky, ale jsou neprodejne. Co se stane kdyz se majetek do konce insolvence neproda? Insolvencni spravkyne zkousela anglickou aukci a ted primy prodej a stale nic. Dekuji za odpoved

Odpověď

Dobrý den,

insolvenční správce může v průběhu insolvenčního řízení vyškrtnout z majetkové podstaty majetek, který je neprodejný, příp. by náklady na prodej převyšovaly výnos z prodejete tohoto majetku. Nevyškrtne-li insolvenční správce takový majetek do splatnosti poslední splátky, předloží po splatnosti poslední splátky soudu zprávu o splnění oddlužení, v níž mj. označí majetek, který se nepodařilo zpeněžit. Bude-li ze zprávy vyplývat, že se insolvenční správce snažil tento majetek dlouhodobě prodat, snižoval cenu, ale přesto se nenašel žádný kupec, soud vydá usnesení, jímž vezme na vědomí splnění oddlužení a osvobodí Vás od placení zbylých pohledávek. Právní mocí tohoto usnesení insolvenční řízení skončí. K majetku, který nebyl zpeněžen v insolvenčním řízení, získáte po skončení insolvenčního řízení dispoziční oprávnění (budete s ním moci libovolně nakládat).

Placení sociálního pojištění

Dobry den budu platit socialni pojisteni nsmovitost byla prodana v drazbe Mel jsem nemovitost v podnikani

Odpověď

Dobrý den,

jestliže byla nemovitost prodána v insolvenčním řízení, daň z prodeje nemovitosti hradí insolvenční správce ( jedná se o náklady spojené se správou majetku ). Jestliže jste svým dotazem nemyslel daň z prodeje nemovitosti, upřesněte dotaz ( sociální pojištění se při prodeji nemovitosti nehradí ).

Započítatelný příjem?

Dobry den, prosím jsem v insolvenci, syn studuje a maji povinne praxe v ramci skoly za fin odmenu, pocita se to do me insolvence jako prijem? Synovi je 18 let.

Odpověď

Dobrý den,

nikoli, jedná se o příjem syna, který nepodléhá žádným povinnostem. V oddlužení plníte pouze z Vašich příjmů, příjmy třetích osob a to ani potomků či manžela, se Vaše oddlužení nijak nedotýká.

Auto na úvěr v insolvenci

Dobrý den, jsme s manzelem v insolvemci a mame auto na úvěr, po dohode cast tohoto uveru doplatila třetí osoba. V tomto připadě bude celkový dluh o částku kterou zaplatila treti osoba ponížen? Jde mi o to ze by nam vyslo zaplatit 60% dluhu za tři roky, pokud se tato castka odečte. Děkuji predem za odpověď

Odpověď

Dobrý den,

jestliže je závazek doplacen, vezme věřitel zpět svou přihlášku a výše dluhu bude o tento Váš závazek ponížen.

Souběh příjmů

Dobrý den mám insolvenci, invalidní důchod a zaměstnání na hlavní pracovní poměr,i.s.chce všechny přijmi posílat k sobě.kdy mi pošle na můj účet nezabavitelnou částku?? děkuji Vám.

Odpověď

Dobrý den,

den výplatního termínu Vám sdělí insolvenční správce, většinou se jedná o den ke konci měsíce.

Účet

Dobrý den, manžel je v insolvenci a já bych si chtěla založit účet v bance. Je to možné, nebo se může stát že mi ho zablokují?

Odpověď

Dobrý den,

jestliže je Váš manžel v oddlužení, účet si založit můžete. V průběhu oddlužení a jestliže splní oddlužení, Vám jej nikdo nepostihne. Jestliže ale oddlužení nesplní a nebude mu vydáno osvobozující usnesení, může Vám pak být jako manželce povinného účet zablokován.

Insolvence a konec brigády

Dobrý den, mám dotaz. Mám 1.stupeň invalidního důchodu a jsem momentálně bez práce. Od března mám jen brigádu, která mi už končí a jsem v insolvenčním řízení. Můžete poradit jak postupovat dál.
Děkuji

Odpověď

Dobrý den,

jestliže byl Váš úpadek prohlášen po 1.6.2019, můžete požádat o přerušení a prodloužení insolvenčního řízení, lze až na 1 rok. Nebo, máte-li někoho, kdo by Vám mohl do oddlužení přispívat na základě darovací smlouvy min. částku 2.300,-Kč, můžete dokončit oddlužení s darem. Jestliže byl Váš úpadek prohlášen před 1.6.2019, záleží, kolik % jste dosud uhradila. Jestliže více jak 30%, mělo by oddlužení doběhnout i bez splátek, v opačném případě může soud oddlužení zrušit. V každém případě situaci konzultujte s Vaším insolvenčním správcem.