Online poradna

Otázky, na které nenaleznete odpovědi ve Slovníčku základních pojmů, nebo v již zodpovězených dotazech, pokládejte prostřednictvím formuláře níže.

UPOZORNĚNÍ: Do pole textu dotazu prosím neuvádějte žádné osobní údaje typu: jméno, příjmení, adresu, telefon. Dotazy zveřejňujeme níže.

Poradna při finanční tísni

Partnery naší poradny jsou odborníci z neziskové, obecně prospěšné společnosti Poradna při finanční tísni, kteří se pohybují v oblasti insolvence již 10 let. Vedle poradenské činnosti pro občany ve finanční tísni, v hrozící či existující platební neschopnosti, nebo exekuci, pomáhají bezplatně zpracovat samotný návrh na oddlužení (insolvenční návrh).

Vyhněte se oddlužovacím šmejdům! Jak? Podívejte se na video MSp ✔

Odpovědi na téma “DAŇOVÝ PŘEPLATEK” si prosím vyhledejte níže v zodpovězených dotazech, zadáním textu do pole NAJÍT V DOTAZECH!

Položit dotaz

Zodpovězené dotazy

Podnikání

Dobrý den, chtěla jsem se zeptat jestli můžu začít podnikat, když chci podat návrh na zahájení insolvenčního řízení.. Děkuji za odpověď..

Odpověď

Dobrý den,

začít podnikat můžete. Podáte-li však insolvenční návrh ve stejném roce, v jakém začnete podnikat, soud Vám určí zálohovou splátku ve výši zhruba 13 900 Kč (při jejím výpočtu vychází z průměrné mzdy v národním hospodářství za předchozí rok), nemáte-li žádnou vyživovací povinnost (manžel, nezaopatřené děti), nebo Vám určí zálohovou splátku s ohledem na Vaše předpokládané příjmy a výdaje. Začátkem následujícího roku budete muset předložit insolvenčnímu správci přehled svých příjmů a provozních výdajů. Insolvenční správce vypočte tzv. referenční splátku a provede zúčtování zálohových splátek. Vznikne-li nedoplatek, budete jej muset zaplatit na účet insolvenčního správce. Případný přeplatek se dlužníkovi nevrací, dlužník však může požádat soud o snížení zálohové splátky.

Srážky z podpory v nezaměstnanosti v insolvenci

Dobrý den,obracím se na Vás s dotazem.Jsem v insolvenci a jsem pěstounka .Jedná se o přibuzenskou pěstounskou péči,takže se novým nařízením už nejedná o “zaměstnání” a jsem na UP. Mám v péči 2 děti, 8 a 11 let a svoji dceru 14 let.Moje insolvenčni spravkyně mi strhává 1 140 Kč z 13 896 Kč z příspěvku při pěstounské péči a 5276 Kč ze 7 915 Kč podpory v nezaměstnanosti. Dohromady 6 414 Kč. Není to prosím nějak moc,zvlastě u té podpory, když mám 3 nezaopatřené děti?Ptám se také proto, že podpora se počítá do příjmů a já pobiram příspěvek na bydlení, kde se mi tato částka odečte ,což je pro mne při placení nájmu 21 100 za dvoupokojový byt už rozdíl. Případně existuje nějaká možnost domluvit se na nižších splátkách aspoň dočasně? Děkuji moc za odpověď,snad jsem to napsala srozumitelně.

Odpověď

Dobrý den,

pobírá-li dlužník více postižitelných příjmů, provádí se srážky zpravidla ze součtu všech postižitelných příjmů (postižitelným příjmem není např. příspěvek na bydlení). Uvádíte, že Váš příspěvek při pěstounské péči činí 13 896 Kč a podpora v nezaměstnanosti činí 7 915 Kč. Váš celkový postižitelný příjem tedy činí 21 811 Kč. Při výpočtu insolvenční srážky se Vám zohledňuje vyživovací povinnost pouze k Vašemu biologickému dítěti. Insolvenční srážka z příjmu 21 811 Kč s ohledem na jednu vyživovací povinnost činí 6 416 Kč (https://insolvence.justice.cz/kalkulator-splatek/). Rozdíl oproti Vám prováděným srážkám jsou 2 Kč, což je způsobeno zaokrouhlováním. To, že Vám přijde, že srážka z podpory v nezaměstnanosti je vysoká, je vykompenzováno nízkou srážkou z příspěvku při pěstounské péči. Rozhodující je skutečnost, že Vám zůstává správná nezabavitelná částka (tj. 15 397 Kč). Změnit výši splátek může jedině soud. Můžete jej tedy požádat (písemně) o dočasné snížení insolvenční splátky a uvést důvody (a tyto doložit), z jakého důvodu žádáte o nižší splátku, a na jakou dobu (a proč na takovou dobu).

Přehlédnutá pokuta

Dobry den, resil jsem nyni daně a zjistil jsem ze urad poslal zadost o ztrhnuti pokuty 1800 kc za rychlost, stalo se to v roce 2020 a ja o tom vlastne ani nevedel protoze jsme se porad stehovali. Od roku 2021 mam insolvenci, mají pravo si to strhnout? Dekuji

Odpověď

Dobrý den,

jestliže rozhodnutí, jímž Vám byla uložena povinnost zaplatit pokutu za překročení nejvyšší povolené rychlosti, nabylo právní moci před rozhodnutím o úpadku, pak se jedná o pohledávku, na kterou se vztahují účinky insolvenčního řízení. V takovém případě nemůže být taková pohledávka uspokojena přednostně před ostatními pohledávkami z majetkové podstaty. Navíc Vámi popsaná pohledávka představuje tzv. mimosmluvní sankci, která se v insolvenčním řízení vůbec neuspokojuje.

Pokud však rozhodnutí, jímž Vám byla uložena povinnost zaplatit pokutu za překročení nejvyšší povolené rychlosti, nabylo právní moci po rozhodnutí o úpadku, jedná se o novou pohledávku, na kterou se účinky insolvenčního řízení nevztahují. V takovém případě je možné takovou pohledávku vymáhat (lze pro ni nařídit i exekuci), ale nemůže být na její uspokojení použit majetek, který má být použit pro uspokojení přihlášených (a zjištěných) pohledávek v insolvenčním řízení. Jinak řečeno všechen tzv. postižitelný majetek (zejm. zabavitelná část z příjmu, prostředky na bankovním účtu, movitý a nemovitý majetek, pohledávky, mezi něž patří i pohledávka z přeplatku na dani z příjmu fyzických osob) nemůže být postižen pro pohledávky, které vznikly po rozhodnutí o úpadku.

Doporučuji Vám informovat o celé záležitosti Vašeho insolvenčního správce. Zjistí-li insolvenční správce, že byl neoprávněně postižen majetek, který by se měl dostat do majetkové podstaty dlužníka (např. přeplatek na dani z příjmu), měl by podniknout kroky vedoucí k získání tohoto majetku (majetek by poté zpeněžil a rozdělil mezi přihlášené věřitele jako tzv. mimořádnou splátku).

Bankovni ucet v insolvenci

Dobry den, ptala jsem se Vas jestli si muzu zalozit v insolvenci bankovni ucet. Odpoved byla ano. Mohu se zeptat, prosim jeste jednou. Pokud si ho zalozim,muze mi z neho strhnou penize insolvencni spravce, kdyz mi tam bude chodit duchod v castce uz po povinnych srazkach na insolvenci. Moc dekuji za odpoved.

Odpověď

Dobrý den,

po rozhodnutí o úpadku si může dlužník založit (nový) bankovní účet. Tento účet již nemůže zablokovat exekutor. Tento účet neblokuje ani insolvenční správce, resp. nepřikazuje bance, u které má dlužník zřízený účet, aby mu poukazovala peněžní prostředky došlé na tento účet. Nemůže se tedy stát, že by insolvenční správce zabavil dlužníkovi z jeho účtu tzv. nezabavitelnou částku (tj. částka po provedené insolvenční srážce).

Můžu přidat peníze Ins. správci?

Dobrý den, jsem v insolvenci chtěl bych se zeptat. Přišel mi dopis od soudů že do 5let bych měl mít splaceno 21,75 procent strhávají mi 3nebo 4 tisíce protože dělám dlouhý krátký týden insolvence mi jede asi 2,5roku myslel sem že je vše v pořádku akorát správkyně chtěla každý 3mesice jestli bydlím stejně a údaje za 6m výplatnice ale jak se to vyvíjí ne moje otázka jak se mi strhávají peníze na insolvenci můžu přidá peníze že bych přidával 2000kc nebo musím na sud děkuji

Odpověď

Dobrý den,

pokud za 5 let zaplatíte alespoň 30% nezajištěných pohledávek, bude mít soud za to, že jste splnil podmínky oddlužení, a osvobodí Vás od placení zbylých pohledávek. Jestliže je zřejmé, že těch 30% pohledávek nebudete schopen zaplatit srážkami z příjmu, můžete nad rámec těchto srážek/splátek platit na účet insolvenčního správce dobrovolné splátky v jakékoliv výši (souhlas soudu k tomu není třeba).

Ukončení insolvence

Dobrý den,
Měla jsem schválenou insolvenci s fixní splátkou 6 500,- s tím, že se tak splatí 50% věřitelům. Během 5 let jsem přišla o práci a zůstala na úřadu práce, jelikož jsem otěhotněla a nikde mě nechtěli zaměstnat. Přesto jsem se i dal snažila splácet i když jsem neměla možnost platit 6 500,-. Nyní mi insolvence bude končit a mě se podařilo splatit pouze 37%. Můj insolvenční správce říká, že si musím dát žádost o prominutí zbytku dlužné částky jinak mi oddlužení nepovolí. Na různých stránkách jsem se dočetla, že dlužník má zaplatit co nejvíce, ale pokud se mu podařilo zaplatit aspoň 30% soud to schválí.
Dekuji za odpověď

Odpověď

Dobrý den,

jelikož bylo Vaše insolvenční řízení zahájeno před 31.5.2019, řídí se Vaše řízení právní úpravou platnou do tohoto okamžiku. Podlé této právní úpravy musí dlužník, kterému soud povolil jinou (nižší) než zákonnou splátku, zaplatit za 5 let min. 50% nezajištěných pohledávek. Jestliže tedy nebude ke dni splatnosti poslední (60.) splátky zaplaceno alespoň 50% nezajištěných pohledávek, soud Vás neosvobodí od placení zbylých pohledávek. 

Soud podle právní úpravy účinné do 31.5.2019 osvobodí dlužníka od placení zbylých pohledávek, pokud splatil za 5 let alespoň 30% nezajištěných pohledávek, ale toto pravidlo platí jen pro dlužníky, kteří nepožádali soud o nižší než zákonnou splátku, resp. kterým soud nepovolil nižší než zákonnou splátku.

Můžete sice požádat soud o osvobození od placení zbylých pohledávek, i když jste nesplatila ani 50% nezajištěných pohledávek, a uvést důvody, proč nebylo možné takové míry uspokojení dosáhnout, soud ale takové žádosti nemůže vyhovět, ledaže nebylo možné dosáhnout potřebné míry uspokojení (ve Vašem případě 50% nezajištěných pohledávek) z důvodu pandemie koronaviru.

Neosvobodí-li Vás soud od placení zbylých závazků, můžete po skončení stávajícího insolvenčního řízení požádat znovu o oddlužení. V současné době již není podmínkou pro povolení oddlužení splacení alespoň 30% nezajištěných pohledávek, ale postačí příjem, ze kterého lze provádět alespoň minimální zákonnou srážku (cca 2 500 Kč), a v případě, že dlužník takový příjem nemá, stačí předložit soudu darovací smlouvu, v níž se dárce zaváže poskytovat dlužníkovi pro účely oddlužení finanční dar ve výši min. 2 500 Kč.

 

Exekuce v insolvenci

Dobrý den, chtěl bych se zeptat ohledně exekuce když jsem v insolvenčních řízení. Díky

Odpověď

Dobrý den,

Váš dotaz je velmi obecný, a proto uvedu obecné pravidlo, že od okamžiku zveřejnění usnesení o úpadku v insolvenčním rejstříku dochází k přerušení exekuce (exekutor již nečiní žádné úkony). Po rozhodnutí o úpadku již nemůže exekutor postihovat majetek dlužníka, resp. nesmí vydávat nové exekuční příkazy. Pokud byly dlužníkovi již před zahájením exekučního řízení prováděny exekuční srážky z příjmu, jsou mu srážky prováděny i nadále, plátce příjmu však již tyto srážky nepoukazuje na účet exekutora, nýbrž je deponuje (zadržuje) na svém účtu. Deponované srážky odesílá plátce příjmu na účet insolvenčního správce poté, co obdrží příkaz insolvenčního soudu k provádění insolvenčních srážek, nejpozději spolu s první provedenou insolvenční srážkou. Má-li dlužník zablokovaný bankovní účet, nedochází k jeho odblokování, dlužník si ale může založit nový bankovní účet a tento účet už exekutor nemůže zablokovat. Osvobodí-li soud dlužníka na konci insolvenčního řízení od placení zbylých pohledávek, dojde následně k zastavení exekuce a k odblokování majetku (zejm. bankovního účtu).

Oddlužení po 3 letech

Dobrý den,
Mohu požádat o ukončení insolvence po třech letech ,když mám jako by insolvenci na 5 let? Vypocitali mi to při mnohem nižších příjmech nez mám teď. Kde mohu zjistit částku ktera se od začátku insolvence už poslala insol.spravci. moc děkuji za odpověď.

Odpověď

Dobrý den,

oddlužení (resp. splátkový kalendář) může skončit za 3 roky jedině v případě, že usnesení o úpadku bylo zveřejněno v insolvenčním rejstříku po 31.5.2019, a dlužník zároveň pobírá starobní důchod (a pobíral jej i před schválením oddlužení), nebo je invalidní v 2. nebo 3. stupni invalidity, anebo dlužník, který nepobírá starobní důchod ani není invalidní v 2. nebo 3. stupni invalidity, splatil za 3 roky alespoň 60% nezajištěných pohledávek (musí být ale splněna podmínka, že usnesení o úpadku bylo zveřejněno v insolvenčním rejstříku po 31.5.2019). V případě, že usnesení o úpadku bylo zveřejněno v insolvenčním rejstříku před 1.6.2019, trvá oddlužení (resp. splátkový kalendář) po dobu 5 let a dříve může skončit jedině v případě zaplacení 100% nezajištěných pohledávek. 

Jsou-li splněny podmínky pro ukončení oddlužení po 3 letech, podá o tom insolvenční správce zprávu soudu a ten dlužníka osvobodí od placení zbylých pohledávek.

Informace o tom, kolik již dlužník zaplatil svým věřitelům, lze získat ze zpráv insolvenčního správce o průběhu oddlužení, které je povinen předkládat soudu v soudem určených intervalech. Tyto zprávy jsou zveřejněny v insolvenčním rejstříku viz https://isir.justice.cz/isir/common/index.do

 

Výpověď z nájmu bytu

Dobrý den,
může dát pronajímatel výpověď z nájmu nájemci, který je v insolvenci a dluží 3 nájmy, z toho jsou 2 přihlášené pohledávky do insolvenčního řízení?

Děkuji za odpověď.

Odpověď

Dobrý den,

jestliže nastala skutečnost, s níž je spojeno právo pronajímatele vypovědět nájemní smlouvu (zejm. nezaplacení nájemného za 3 po sobě jdoucí měsíce), pak výpovědi nemůže zabránit skutečnost, že vůči nájemci/dlužníkovi probíhá insolvenční řízení, a to ani v případě, že si pronajímatel přihlásil svoji pohledávku (nebo její část) do insolvenčního řízení nájemce/dlužníka. Jako nájemce můžete u soudu podat návrh, aby přezkoumal, zda je výpověď oprávněná. Takový návrh můžete u soudu podat ve lhůtě 2 měsíců od doručení/obdržení výpovědi.

Střídavá péče

Dobrý den,

mám insolvenci – oddlužení, prostřednictvím správce je hrazeno výživné na 2 děti, které mi nyní byli svěřeny dle rozsudku soudu do střídavé péče (rovnoměrně mezi oba rodiče). Výživné bude hrazeno i nadále jen ve snížené výši. Zároveň bude hradit výživné i matka dětí. Budou se mi děti (nebo jedno) zohledňovat do počtu vyživovaných osob při výpočtu srážky do oddlužení?

Děkuji.

Odpověď

Dobrý den,

takovou situaci zákon přímo neupravuje, a proto je třeba hledat řešení (postup), které bude spravedlivé. Jako spravedlivý se jeví postup, že Vám bude zaměstnavatel při výpočtu insolvenčních srážek zohledňovat 1 vyživovanou osobu, protože nebudete mít obě děti stoprocentně ve své péči, ale jen z padesáti procent (proto by se také, laicky řečeno, něměly zohledňovat obě děti, ale pouze jedno). Každopádně bych Vám doporučil konzultovat tuto situaci s Vaším insolvenčním správcem (určitě byste mu měla předložit rozsudek o svěření dětí do střídavé péče) a zaměstnavatelem (mzdová účetní), příp. můžete požádat soud o rozhodnutí, jakým způsobem se mají nadále provádět srážky z Vašeho příjmu s ohledem na svěření dětí do střídavé péče.

Koupi pozemku v insolvenci

Dobrý den, v říjnu 2021 jsem chtěla koupit pozemek, který je v insolvenci , v listopadu 2021 mi paní z realitky napsala, že moji částku schválil insolvenční správce a že mám poslat peníze na číslo účtu..to jsem hned udělala a pak se měla podepsat smlouva, bylo mi řečeno, že podepíšeme 24.11., nebo nějaký takový den. Poté mi neustále tvrdili, že nejsou všechny přílohy ke smlouvě, ať vydržím, v březnu 2022 mi napsala paní z realitky, že má dobrou zprávu, že už jsou všechny přílohy ke smlouvě, ale že mě bohužel někdo připlatil o 150 tisíc, takže buď nabídnu víc, nebo mi vrátí peníze, chtěla jsem vrátit peníze, ale poslali mi email, že protože válka na Ukrajině a mají účet u Sberbank, nemůžou mi v tuto chvíli peníze vrátit. Teď se mnou nikdo nekomunikuje a když tam volám, nikdo není v kanceláři v pracovní době.
Můžu se prosím zeptat, kam se mám obrátit?
Mezi tím jsem chtěla koupit jiný pozemek, ale nemohla jsem ho zaplatit.
Děkuji.

Odpověď

Dobrý den,

peněžní prostředky, které jste vložila na účet realitní kanceláře, jenž je veden u Sberbank CZ, a.s., by Vám měl nahradit (vyplatit) Garanční systém finančního trhu (dále jen “Garanční systém”), což je zákonem zřízená instituce, a to max. do výše ekvivalentu 100 000 EUR (cca 2,5 mil. Kč). Realitní kancelář měla banku informovat, že má na svém účtu Vaše peníze, a banka měla oznámit Garančnímu systému, že se na účtu jejího klienta (realitní kancelář) nacházejí Vaše peněžní prostředky. Více k této problematice viz informace/oznámení Garančního systému na https://www.garancnisystem.cz/Garancni-system-zahaji-dne-16-3-2022-vyplatu-nahrad-vkladu-vedenych-v-advokatnich-uschovach

 

Splátky zvlášť insolvenčnímu správci

Dobrý den,

Mám vdovský a sirotčí důchod (vdovský 12827) z výplaty při mém čistém příjmu 20184,-
mi strhávají 13830,- + chce po mě správkyně zasílat měsíčně 1000kc, které následně zasílá mé dceři jako výživné, měsíční náklady na bydlení jsou 13000,- chci se zeptat, jestli je toto v pořádku? Jelikož s takovým chováním i mé okolí nemá zkušenosti, donedávna chtěla po mě správkyně ještě měsíčně zasílat 2400,- když jsem se k tomu ohrodila že to prostě neni už možné tak najednou nemusím a nejednou z ní vylezlo, že ji mám zasílat 1000kc pro dceru, že to nemám zasílat ze svého účtu.
Lze popř i insolvenci správkyni zrušit? Jelikož mi byla přiřazena z druhé strany republiky, v okolí mají všichni správce max. Do 20km.
Děkuji

Odpověď

Dobrý den,

určitě se s touto informací a s žádostí o nápravu obraťte na Váš insolvenční soud. Jestliže se jedná o řádné výživné, měla by je ins. správkyně hradit ze zákonné srážky. Sirotčí důchod je příjem sirotka, nikoli Váš, nelze z něj provádět srážku. Vaše insolvenční správkyně musí mít v místě Vašeho bydliště provozovnu, jinak by Vám ji nemohl ins. soud ustanovit. Jestliže Vám možnost návštěvy provozovny v místě bydliště neumožňuje, i to sdělte ins. soudu. Insolveční soud může insolvenčního správce zprostit funkce v případě, že neplní řádně své povinnosti nebo který nepostupuje při výkonu své funkce s odbornou péčí anebo který závažně porušil důležitou povinnost, uloženou mu zákonem nebo soudem.

Ukončení insolvence

Dobrý den.Tento měsíc mi končí 5 létá lhůta insovenčního řízení.Spravce mi psal že jsem uspokojil pouze 30%svých závazků,že je to na hranici a soud mě nemusí osvobodit od zbylých dluhů.Jsem OSVČ ale plat jsem mám průměrně do 20.tisic.Ze jsem si měl najít jinou práci atd.Na otázku proč mě neupozornily každý rok po podání přehledu,že splácí málo.Neodpověděl. Teď po mě chce nějaké penize(cca70.000)abych zaplatil alespoň 50%věřitelům.Nevim co dělat,Děkuji

Odpověď

Dobrý den,

pokud jste řádně plnil splátkový kalendář, resp. jste odevzdával soudem určenou splátku a nejednalo se o nižší než zákonem stanovenou splátku a splatil jste za 5 let alespoň 30% nezajištěných závazků, pak jste splnil podmínky pro osvobození od placení zbylých závazků a nevidím důvod k tomu, abyste musel na účet insolvenčního správce zaplatil onu částku cca 70 000 Kč. Povinnost zaplatit alespoň 50% nezajištěných závazků platí pro dlužníky, jimž soud povolil nižší než zákonnou splátku. Jestliže Vám soud povolil nižší než zákonem stanovenou splátku, pak byl/je požadavek insolvenční správce na zaplacení takové částky, aby došlo ke splacení min. 50% nezajištěných závazků, pochopitelný (jinak by Vás totiž soud neosvobodil od placení zbylých závazků). Insolvenční správce podá soudu zprávu o splnění oddlužení, v níž uvede, v jakém rozsahu jste splatil nezajištěné závazky, a doporučí či nedoporučí soudu, aby Vás osvobodil od placení zbylých závazků. Konečné slovo bude mít ovšem soud.

Insolvence a rodičovský příspěvek

Dobrý den
Chci se zeptat mám již probíhající insolvenci. Mám 3leteho syna a teď se mi narodila dcera .
Jde mi o to že jsem ukončila rodičovský příspěvek na syna a začala pobírat na dceru .otec děti si chce zažádat o vyplacení zbytku rodičovského příspěvku na syna (já nemám nárok) když to úřad práce vyplatí týká se mě to ? Co se týče insolvence ? Musím to hlásit popřípadě odevzdat? Dekuji

Odpověď

Dobrý den,

jestliže nejste příjemce vyplacené dávky, tak nemáte povinnost tyto finanční prostředky odevzdat. Srážky jsou vždy jen z příjmů dlužníka.. Jestliže jste v oddlužení sama a nejedná se o společné oddlužení manželů, dávka bude náležet příjemci – otci syna.

Nezabavitelný příjem

Dobrý den,
insolvenční správce dostává veškeré mé příjmy na svůj účet. Podle insolvenční kalkulačky mi však poslal za měsíc únor a březen méně peněz. Psala jsem tedy insolvenčnímu správci o vysvětlení, případně dorovnání. Přišla mi tato odpověď:

“Dobrý den,
k níže uvedenému sděluji, že výpočet byl činěn v souladu s postupem výpočtu srážky z příjmů v programu IR-IS (program pro insolvenční řízení, ve kterém insolvenční správci pracují), který je uveden na webových stránkách Ministerstva spravedlnosti ČR. Bohužel za dobu, kdy běží insolvenční řízení, se poprvé nesjednotil způsob výpočtu srážek do insolvenčního řízení (insolvenční program a kalkulátor splátek na justici) a každý insolvenční soud tento postup upravil tzv. pokynem. I Krajský soud v Brně vydal opatření, kterým se insolvenční správce řídil a srážky z příjmů byly prováděny ve vyšší míře, než by vycházelo dle kalkulátoru splátek. Tento svým způsobem nejednotný postup ve výpočtu srážek do insolvenčního řízení by měl, dle prozatím dostupných informací, trvat do 31.3.2022. Příjmy, které dlužníci obdrží za měsíc duben 2022, tj. v květnu 2022 provedené srážky, by se měly řídit již novým nařízením. Kalkulátorem splátek by se do budoucna měli řídit všichni – insolvenční správci, insolvenční soudy, ale i účetní.”

Uvedená odpověď ve mně nevzbuzuje důvěru. Prosím o odpověď. Děkuji

Odpověď

Dobrý den,

Váš insolvenční správce Vám podal správnou odpověď. Pro letošní rok byly dodatečně navýšené normativní náklady na bydlení, k tomuto zvýšení se přihlíží při výpočtu nároku na dávky státní sociální podpory. Pro exekuční srážky se k tomuto navýšení nepřihlíží a v insolvenčních řízeních – oddlužení není postup výpočtu srážek sjednocen. Ministerstvo spravedlnosti sice vydalo doporučenou metodiku a upravilo výpočet na insolvenční kalkulačce na www.justice.cz , tyto závěry ale nejsou pro insolvenční soudy právně závazné a je na každém soudním senátu, aby způsob výpočtu sám určil. Soudy tedy mohou vydat vlastní opatření, ve kterých zaujmou přesně opačné stanovisko než Ministerstvo spravedlnosti, toto stanovisko je pak pro konkrétní insolvenční správce závazné. 

Vratné částky v insolvenci

Dobrý den chci se zeptat kamarád i já máme insolvenci kamarád je OSVČ bylo mu vráceno cela vrátka na dani já jsem podával daně z pěstounské péče a chci se zeptat zda dostanu také celé daně zpět kamarad říká že je to na děti ze nemůžou vzít nic má otázka zní má pravdu?? Děkuji

Odpověď

Dobrý den,

jestliže Vám bude vyplacen daňový bonus na děti, ten srážkám v oddlužení nepodléhá. Jestliže Vám ale bude vyplacena vratka, tzv. daňový přeplatek, ten musíte insolvenčnímu správci odevzdat v plné výši. 

Dovolená z nezabavitelné částky

Dobrý den, mám takový asi hloupý dotaz, ale prosím moc o odpověď. Moji známi jsou v insolvenci a chtějí letět do Turecka. V různých diskuzích jsem četl, že jak si může někdo jezdit k moři když má insolvenci. Oni ale našetřili z nezabavitelné částky na tu dovolenou. Prosím otázka zní –  musí to hlásit IS, že se chystají na dovolenou, na kterou si našetřili z nezabavitelné částky? Případně musí to prokázat a jak? Děkuji za info.

Odpověď

Dobrý den,

insolvenční zákon nezakazuje dlužníkům cestovat, a to ani do zahraničí. Prostředky, které si dlužník našetří ze své nezabavitelné částky, může použít podle své vůle (třeba právě na zahraniční dovolenou nebo na nákup nějaké movité či nemovité věci) a nemusí o tom ani informovat svého insolvenčního správce. Jinak řečeno při oddlužení je dlužník povinen odevzdávat insolvenčnímu správci pouze tzv. zabavitelnou část svého příjmu (a dále mimořádné příjmy a majetek získaný darováním či dědictvím), ale nezabavitelnou částku může použít na cokoliv, přičemž dlužník není povinen oznamovat insolvenčnímu správci, jak naložil s nezabavitelnou částkou.

Výše dluhu

Dobrý den,
z Jaké částky splácím insolvenci? Mám spotřebitelský úvěr 780000 kč… s úrokem 9% … na konci zaplatím cca 1 100 000 kč… těch 30% pro oddlužení musím splatit z jaké častky? včetně úroku? nebo bez úroku.

Odpověď

Dobrý den,

u úpadků prohlášených po 1.6.2019, neprokazujete, že uhradíte 30% Vašich nezajištěných závazků. Probíhají srážky ze mzdy, kalkulačka zde : https://insolvence.justice.cz/kalkulator-splatek/ , po třech letech lze požádat o ukončení v případě, že je uhrazeno 60 a více %, jinak pokračuje oddlužení do pěti let splátkového kalendáře. Dříve pak oddlužení končí pouze úhradou 100% zjištěných přihlášek ( včetně příslušenství ).

Ukončení insolvence

Dobrý den, mám dotaz z pozice mzdové účetní. Zaměstnankyni byla po 5ti letech řádně ukončena insolvence. Protože nesplnila podmínky (uhradila pouze 20% dluhů a půl roku ji nebylo nic sráženo na insolvenci, neboť nenahlásila insolvenčnímu správci změnu zaměstnavatele), bylo rozhodnuto, že zbytek dluhů ji nebude prominut. Ukončili jsme srážení na insolvenci a teď nevíme, jak se zachovat. Máme vyčkat, až nám opět postupně dorazí exekuční příkazy? Pokud bychom obnovili, srážení exekucí, které byly zadány před insolvenčním řízení, nesouhlasily by částky dluhů, ani nemůžeme vědět, zda nejsou již splacené. Takže čekat na opětovné doručení?

Odpověď

Dobrý den,

ano, v tomto případě vyčkejte na doručení nových exekučních příkazů na srážky ze mzdy. 

Ponechání vrátky na daních

Dobrý den ,dne 13.4.2022 jsem písemné zadala soud o ponechání vrátky na daních. S důvodem, že jsem v pracovní neschopnosti, mam dvě nezletilé děti, kdy pobiram jen na mladšího syna výživné 2500kc.Celou dobu insolvence mi bylo strahavano ze mzdy a teď co jsem v neschopnosti, zasilam alespoň 1089kc.Nemam danou pevnou částku. Jak dlouho trva soudu, než rozhodne? Dekuji a hezky den.

Odpověď

Dobrý den,

tuto informaci Vám bohužel neumím sdělit, zákonnou lhůtu zde soud nemá. Zavolejte do kanceláře Vašeho senátu ( v jednacím čísle se jedná o číslo uvedené před INS – např. MSPH 91 INS – kancelář 91 INS Městského soudu v Praze ) a dotažte se úřednice, zda je již dotaz se spisem předložen pověřenému pracovníkovi ( soudce, asistent soudce či vyšší soudní úředník ).