Online poradna

Otázky, na které nenaleznete odpovědi ve Slovníčku základních pojmů, nebo v již zodpovězených dotazech, pokládejte prostřednictvím formuláře níže.

UPOZORNĚNÍ: Do pole textu dotazu prosím neuvádějte žádné osobní údaje typu: jméno, příjmení, adresu, telefon. Dotazy zveřejňujeme níže.

Poradna při finanční tísni

Partnery naší poradny jsou odborníci z neziskové, obecně prospěšné společnosti Poradna při finanční tísni, kteří se pohybují v oblasti insolvence již 10 let. Vedle poradenské činnosti pro občany ve finanční tísni, v hrozící či existující platební neschopnosti, nebo exekuci, pomáhají bezplatně zpracovat samotný návrh na oddlužení (insolvenční návrh).

Vyhněte se oddlužovacím šmejdům! Jak? Podívejte se na video MSp ✔

Odpovědi na téma “DAŇOVÝ PŘEPLATEK” si prosím vyhledejte níže v zodpovězených dotazech, zadáním textu do pole NAJÍT V DOTAZECH!

Položit dotaz

Zodpovězené dotazy

Doplnění návrhu

Dobrý den,
Mohu mít jen dotaz, vyzval nás soud doplnit návrh.
Cituji: doplní skutková tvrzení tak, že uvede konkrétní skutečnosti, a to z jakých
důvodů a kdy se dlužník dostal do úpadkové situace a jaká opatření činil
k jejímu odvrácení a na co byly finanční prostředky, které si půjčoval
Chápu správně, ze tedy musím napsat přesně kdy a jak a proč?
Děkuji

Odpověď

Dobrý den,

pokud jde o výzvu soudu k doplnění návrhu je nutné odpovědět na všechny její body. U úvěrů uvést, na co byly z nich získané prostředky použity, pokud sloužily k pořízení majetku, uvést. o jaký majetek šlo, zda ho máte, nebo jak s ním bylo naloženo. Dále uvést důvody, které vedly k tomu, že nejste  schopna závazky splácet ( snížení příjmu např. nemoc, ztráta zaměstnání,  nárůst výdajů – jakých a o kolik), jaké  jste činila kroky k zamezení úpadku – žádost o konsolidace nebo restrukturalizace úvěrů, odklad splátek, apod.). Zda a s jakým výsledkem jste se snažila o navýšení příjmů. Všechny tvrzené skutečnosti je dobré i prokázat. Pokud si sama nebude jistá, doporučuji formu a obsah doplnění konzultovat se zpracovatelem Vašeho návrhu.,

Zrušení insolvence

Dobrý den, chtěl bych se zeptat na takovou nehezkou věc.. nyní mám insolvenci ale hrozí mi zrušení, kvůli novému dluhu na zálohách, pracoval jsem jako OSVČ a nedostali jsme zaplaceno párkrát a už to bylo.. a tak bych se chtěl zeptat, pokud by mě to soud zrušil, jestli si můžu požádat znova o oddlužení děkuji za odpověď

Odpověď

Dobrý den,

pokud by  Vaše oddlužení bylo zrušeno pouze z toho důvodu, že jste neměl příjem v dostatečné výši a  pokud budete splňovat i ostatní podmínky pro povolení oddlužení, můžete nový návrh podat  po právní moci usnesení, kterým soud rozhodl o zrušení oddlužení.

Nezabavitelná částka

Dobrý den,
mám dva dotazy.
1. Jak funguje chráněný bankovní účet (ten na který se exekutor nedostane) a jak si ho můžu zřídit?
2. Co to je nezabavitelná částka a jak se počítá když mám víc než jednu exekuci?
Předem děkuji.

Odpověď

Dobrý den,

O zřízení chráněného účtu si můžete požádat banku v okamžiku, kdy účet, který pro Vás banka vede, je na nákladě exekuce zablokován. Na předepsaném formuláři – naleznete zde: https://exekuce.justice.cz/potvrzeni-k-chranenemu-uctu-2/ si necháte potvrdit zasílání nepostiželné částky jejím plátcem a prostřednictvím exekutora toto potvrzení doručíte do banky, která vede Váš běžný účet. Podrobné informce o chráněném účtu a jeho fungování naleznete zde:https://www.cnb.cz/cs/casto-kladene-dotazy/Co-je-chraneny-ucet-a-jak-jej-zridit-a-uzivat/

Při výpočtu srážky v exekuci není důležité, zda máte exekuci jednu či více. Pro výpočet srážky je rozhodná výše Vašeho příjmu, charakter vymáhané pohledávky (přednostní či nepředností), Váš osobní stav a popř. počet osob, ke kterým máte vyživovací povinnost. Metodiku výpočtu naleznete zde: https://insolvence.justice.cz/wp-content/uploads/2023/01/Metodika_vypoctu_splatek_od_2023.pdf

Správce nekomunikuje

Dobrý den, potřebovala bych poradit s mojí insolvencí, kterou mám od roku 2019. Můj příjem je cca 20 000 Kč, mám 2 vyživovací povinnosti. Srážka z platu je okolo 5 000 – 6 000 Kč měsíčně a dluhy okolo 1 500 000 Kč. Vypadá to tak, že neuspokojím věřitele v insolvenčním řízení. Po dobu mé insolvence se můj správce ozval telefonicky třikrát a přes e-mail až teď v únoru a to jen kvůli tomu, abych se vyjádřila k návrhu na moji insolvenci, jak doplatím cca 30 % dluhů. Za tu dobu mi neposlal nic, nekomunikuje se mnou pravidelně a já netuším, co dělat. Budu mít splacené dluhy v maximální výši 10 %. Pravidelně mi strhávají částky z platu a potřebovala bych poradit, co s tím dělat a jak se vyjádřit insolvenčnímu správci. Více peněz nemám a bylo by pro mě složitější si najít jinou práci.
Děkuji za případnou odpověď.

Odpověď

Dobrý den,

pro řešení Vaší situace je rozhodné, bylo bylo rozhodnuto o Vašem úpadku. Pokud to bylo po 01.06.2019, pak již uhrazení 30% pohledávek není podmínkou pro  úspěšné ukončení insolvence a vydání osvobozujícího usnesení soudem. Dlužník ale musí  po dobu oddlužení plnit všechny povinnosti včetně povinnosti vynaložit veškeré úsilí, které po něm lze požadovat, k uspokojení pohledávek věřitelů, např. pokusit se alespoň občasnou brigádou příjema tím i plnění pro věřitele navýšit.

Jestliže ale o Vašem úpadku bylo rozhodnuto před 01.06.2019, potom soud může osvobozující usnesení vydat, jestliže uhradíte alespoň 30% zjištěných pohledávek. S touto podmínkou jste do oddlužení vstupovala. Pokud zaplatíte méně, můžete sice soud o vydání osvobozujícího usnesení požádat, ale zároveň musíte prokázat, že k nižšímu uspokojení věřitelů došlo z důvodů, které jste nezavinila. Pokud se jedná o tuto situaci, doporučovala bych Vám  vynaložit maximální snahu na splnění  30% hranice anebo alespoň na co nejvyšší uspokojení věřitelů.

Ještě k Vámi uváděné situaci. Pokud máte příjem kolem 20 000,– Kč a k tomu dvě vyživované osoby, potom Vám z příjmu již po celý rok 2022 nemohla být prováděna srážka ve výši 5 000,– Kč. V letošním roce by Vám nemohla být prováděna dokonce žádná srážka. V takovém případě by bylo nutné příjem navýšit tak, aby bylo možné z něj srážky provádět, popř. navýšit splátku do oddlužení např. plněním od jiné osoby na základě darovací smlouvy.

Pozastavená insolvence

Dobrý den, mám pozastavenou insolvenci, s tím, že bratr mi dělá dárce. Sám se dostal do složité finanční situace, může si on sám zařídit insolvenci? A co se pak stane s tou moji pozastavenou, jsem pouze na rodičovské dovolené. Děkuji za odpověď.

Odpověď

Dobrý den,

pokud se osoba dárce sama dostane do situace, že nemá prostředky na nutnou výživu vlasní nebo osoby,  k  níž má vyživovací povinnost, může svůj dar odvolat.  K zániku povinnosti dárce může dojít i písemnou výpovědí dárce podle ust. § 1998 obč.zák. Výpovědní lhůta činí 3 měsíce.  Odvolání darovací smlouvy nebo výpověď   adresuje bratr Vám.

Dále může darovací smlouva skončit i dohodou uzavřenou mezi Vámi a Vaším bratrem.

Všechny tři formy ukončení darovací smlouvy musí mít písemnou formu. Ukončení oznámíte následně insolvenčnímu správci. Pokud sama nemáte dostatečný příjem, musí být ukončená smlouva nahrazena novou darovací smlouvou, aby nedošlo ke zrušení schváleného oddlužení.

Pokud Váš bratr splňuje zákonem  požadované podmínky pro povolení a následné schválení oddlužení, může svoji situaci oddlužením řešit.  Průběh a podmínky oddlužení s ním probere  zpracovatel návrhu, kterého si sám vybere.

Osobní bankrot

Dobrý den, náš zaměstnanec je již 5. rokem v osobním bankrotu. Má splatit 30% dluhu do 5.let. Po zvýšení životního minima v loňském roce se splátka snížila na polovinu a s takovou to nestihne doplatit. Jemu přidělená advokátka chtěla po něm zaslat minulý měsíc navíc 10000 Kč. Jde o to, kde má peníze vzít, když mu dávám na výplatu životní minimum. Můj dotaz je zda opravdu můj zaměstnanec musí doplatit 30% dluhu.

Odpověď

Dobrý den,

ano tu povinnost dlužník má, aby po skončení splátkového kalendáře soud vydal  osvobozující usnesení. Pokud dlužník uhradí nižší částku, musí o vydání tohoto usnesení požádat a v žádosti uvést a doložit, proč bylo zaplaceno méně.Skutečnost, že jen došlo k navýšení nepostižitelné částky, jako odůvodnění postačovat nebude. Je povinností dlužníka, aby si zajistil příjem ve  výši, že z něj mohou být prováděny srážky v dostatečné výši ( např. k pracovnímu poměru ještě brigáda) nebo aby  si zajistil navýšení splátky do oddlužení ( darovací smlouva od další osoby, dobrovolné hrazení dlužníkem z nepostižitelné částky). 

Jestliže nebude uhrazeno alespoň zákonem požadované min. 30% pohledávek, a dlužník neprokáže, že se mu nepodařilo navýšit příjem např. ze zdravotních důvodů, nedostatečné nabídky na trhu práce apod. a nepodaří se mu navýšit ani splátku do oddlužení, je opravdu velké riziko, že soud  osvobozující usnesení nevydá.

Jakou částku musím dokládat?

Dobrý den, jsem rok a něco v insolvenci. Momentálně jsem na rodičovské dovolené chci se zeptat musím dokládat místo vyplatnic částku kterou mi posílá sociálka? A další začala jsem brigádu, předpokládaná částka je cca 3000 zabaví si to insolvence nebo mi to zaměstnavatel pošle na účet a já místo 2200 budu moc zasilat sama 5200.. Děkuji za odpověď.

Odpověď

Dobrý den,

insolvenčnímu správci musíte dokládat všechny svoje příjmy, takže i  rodičovský příspěvek vyplácený úřadem práce a odměnu z DPP. Tyto dva příjmy se sečtou a jejich součet bude základem pro výpočet splátky v oddlužení. Např. máte rodičovský příspěvek 10 000,– Kč a odměnu 3 000,–. Součet těchto příjmů je 13 000,– Kč. Z tohoto příjmu nelze provést žádnou srážku, proto byste v této sitiaci hradila dále 2 200,– Kč, jak uvádíte výše.

Mohu koupit zahradu v insolvenci?

Dobrý den mohu koupit zahradu když jsem v insolvenci ještě rok? ČI poraďte jak o ní neprijit když ji pozemkový úřad prodává?

Odpověď

Dobrý den,

nabývání majetku v průběhu insolvence není insolvenčním zákonem ani jiným předpisem vyloučeno. Problém bych  viděla v tom, z jakých prostředků koupi pozemku uhradíte.

Podle mého názoru problém nebude jen,  pokud byste kupní cenu byl schopný uhradit z prostředků naspořených z nepostižitelné částky popř. z půjčky, kterou budete schopen z nezabavitelné částky řádně splácet. Řešením by mohla být i společná koupě s další osobou, se kterou byste se na způsobu vzájemného vyrovnání kupní ceny dohodl.

Úvěrový podvod

Dobrý den, v roce 2022 mi bylo schváleno oddlužení. Minuly týden sem byl na policii kvůli trestnímu oznámení úvěrového podvodu. U několika věřitelů vznikla škoda cca 190000 Kč. Teď čekám na rozsudek. Půjčky sem bral na úhradu druhých, při sepisu sem uvedl že mám menší výši pohledávek než je skutečnost. Nevěděl sem, že se tím něčeho dopouštím. Můj dotaz je…zruší mi soud již probíhající oddlužení, když budu pravomocně odsouzen za úvěrový podvod? Děkuji za odpověď předem.

Odpověď

Dobrý den,

samotné odsouzení pro úvěrový podvod není důvodem pro zrušení schváleného oddluženi. Soud vždy posuzuje i to, zda a  jak dlužník plní povinnosti vyplývající pro něj z insolvenčního zákona a rozhodnutí o schválení oddlužení.

Dlužná a již splacená částka

Dobrý den, jsem v insolvenci a chtěl bych nahlédnout kolik ještě zbývá splatit a kolik jsem již splatil. Děkuji pěkně

Odpověď

Dobrý den,

požadované informace najdete ve zprávě insolvenčního správce o plnění oddlužení, která je zveřejněna v insolvenčním rejstříku – naleznete zde: https://isir.justice.cz/isir/common/index.do

Údaje ze zprávy je nutné  si vždy aktualizovat o  splátky uhrazené v období od poslední splátky zohledněné ve zprávě. Z každé provedené splátky je potřeba odečíst částku 1 089,- Kč ( záloha na náklady a odměnu správce). Výsledná částka je použita jako splátka na dluhy věřitelů.

 

Nedoplatek

Měl bych na vás dotaz.
Během oddlužení jsem začal podnikat a platím zálohovou splátku každý měsíc.
Teď budu odevzdávat danove priznani (pausalem)
Is po mě požaduje realne náklady… mohu vás poprosit co vše do toho mohu zahrnout a jak ? Platím mnoho věcí ke kterým nemám doklad nebo jsou vedený na jiné osoby protože mě službu jako člověku v insolvenci nedají.
Pokud bych doložil to co v tuhle chvíli mám vznikl by mi nedoplatek cca 200 000 které v případě výzvy nejsem schopen zaplatit (počítal jsem s nedoplatkem ale cca kolem 50 000 které mám odložené pro vyrovnání nedoplatku)
A pokud nebudu schopen zaplatit celý vypočítany nedoplatek jaké jsou následky? Případně mám šanci nějak rozpoznávat?
Dekuji

Odpověď

Dobrý den,

Váš dotaz byste měl směřovat spíše na daňového poradce. Podle mého názoru jako výdaje můžete uplatnit vše co s vaším podnikáním souvisí a tuto skutečnost jste schopen prokázat.V první řadě platby na zdravotní a sociální pojištění a  případnou  uhrazenou daň. Dále platby operátorům, pronájmy movitých a nemovitých věcí a další. Domnívám se, že by se mohlo jednat i o Vámi zmíněné platby zprostředkovaných služeb, pokud prokážete jejich využití  v rámci Vašeho podnikání.

K Vámi nastíněnému problému připomínám, že nejde jen o vznik nedoplatku na odvedených zálohách, ale z vyššího zisku budou samozřemně vypočteny i vyšší zálohy do oddlužení na příští období.

Insolvence a dluhy

Potřebuji jistit jak je to se splácením dluhu manzelky manzelem ale spolu nezijí jiz 8let a ma jineho partnera,, ona v insolvenci. zda manzel s ni nezijici pokud ona nebude platit prejdou dluhy na nej? diky za vcasnou odpověd. chce nyní podat zadost o rozvod, ma to na situaci vliv.

Odpověď

Dobrý den,

pokud by manželce byla z nějakého důvodu insolvence zrušena nebo by na konci oddlužení soud nevydal osvobozující usnesení, lze předpokládat, že věřitelé by pokračovali ve vymáhání nesplacených částí pohledávek. V rámci exekučního řízení by potom exekutor mohl postihnout účet manžela a majetek ve společném jmění manželů, pokud společné jmění manželů v průběhu insolvenčního řízení nezaniklo. Skutečnost, že spolu manželé nežijí není v tomto případě rozhodující.

Účet pro děti

Dobrý den, jsme s manželem v insolvenci a náš 15 ti lety syn by chtel mit svuj ucet kam by si nechaval posilat penize z brigady, a prodeje svych veci ktere uz nevyuzije.. knihy, obleceni..
Muzeme mu ucet zřídit nebude to mit nejaky neg.vliv na nasi insolvenci?
Dekuji

Odpověď

Dobrý den,

Váš syn může mít vlastní účet.  Pokud na tomto účtu budou pouze jeho prostředky, Vaše oddlužení to neovlivní.

Schválení insolvence

Dobrý den, mám dotaz ohledně insolvence. Mám 5 nebankovních půjček, cca 200 000 dluh. Výplatu na účet mám 18 000 čistého. Jaká je šance na schválení insolvence? Majetek nemám žádný a tak nevím co by se dělo při neschválení. Děkuji za odpověď

Odpověď

Dobrý den,

pokud nejste ženatý a nemáte  jinou vyživovací povinnost, ekonomickou podmínku pro povolení oddlužení byste splňoval. K ostatním podmínkám ( poctivý záměr, důvody zadlužení, atd.) se Vám bez detailní znalosti Vaší situace nemohu vyjádřit. Doporučuji vše  důkladně probrat s Vámi zvoleným případným zpracovatelem návrhu. Seznam akreditovaných osob, které mohou návrh zpracovat a podat na soud, a jejich služby jsou bezplatné naleznete zde: https://sako.justice.cz/

Pokud by Vám soud oddlužení neschválil a vy nebyl schopen svoje závazky splácet, věřitelé by přistoupili k jejich soudnímu a exekučnímu vymáhání.

Úřad práce

Dobrý den jsem na úřadu práce a tam mi byla uznána podpora 12495Kč jelikož je to částka která nejde zabavit tak musim poslat sama 2200kc ale nevím kde můžete mi poradit?

Odpověď

Dobrý den,

kontaktujte  Vám ustanoveného insolvenčního správce ( postačí i emailem popř. telefonicky), seznamte  ho se vzniklou situací a požádejte o číslo účtu a variabilní symbol k zasílání plateb.

Výplata důchodu v insolvenci

Dobrý den, mam schválený invalidní důchod třetího stupně. Neni mi ovšem vyplacen, protože mi chybí roky pojištění. Je to dluh z doby podnikání na sociálním pojištění. Chtela jsem dluh zaplatit, aby mi byl důchod vyplacen. Jelikož jsem v insolvenci tak to není možné, protože by insolvenční správce upřednostnil věřitele Je možnost, že by dluh zaplatila za mě třetí osoba? Děkuji

Odpověď

Dobrý den,

ano, teoreticky toto možné je, na podmínky úhrady třetí osobou se ale informujte na ČSSZ.

Insolvence a finanční úrad

Dobrý den, chtěl bych se informovat zda si finanční úřad musí svojí pohledávku přihlásit do insolvenčního řízení jako každý jiný, nebo se musím aktivně sám informovat o nedoplatku.
Děkuji

Odpověď

Dobrý den,

všichni věřitelé se musí včas přihlásit do insolvenčního řízení přihláškou, i finanční úřad. Jestliže by si včas svoji pohledávku do ins. řízení nepřihlásil, i na tento Váš závazek se bude vztahovat, splníte-li řádně podmínky oddlužení,  osvobozující usnesení. 

Ukončení insolvence

Dobrý den, můj insolvenční správce my napsal, že k 1.1.2023,bylo věřitelům zaplaceno 36%. Je možné si požádat o ukončení insolvence která my končí v listopadu 2023?

Odpověď

Dobrý den,

nikoli, dříve než za pět let by Vaše insolvenční řízení bylo ukončeno pouze v případě zaplacení 100% Vašim nezajištěným věřitelům.

Dotaz na námitku

Dobrý den, vzal jsem si půjčku do výplaty se splatností na 3 měsíce ale bohužel další měsíc jsem to už dál nedával a dostal jsem se do začarovaného kruhu a začala jsem jednat s poradnou o insolvenci kde v lednu byl podán navrch a teď mě osočili za nepoctiví záměr ta banka jednalo se o půjčku 5000 i když to tak nebylo může mi to soud zrušit?

Odpověď

Dobrý den,

v případě, že soud bude konstatovat nepoctivý záměr tak bude Vaše oddlužení zrušeno. Nevím, zda bylo podáno trestní oznámení nebo zda věřitel pouze zaslal insolvenčnímu soudu námitku povolení Vašeho oddlužení, rozhodnutí bude na Vašem insolvenčním soudu. S největší pravděpodobností budete vyzván k vysvětlení buď písemnému, nebo soud nařídí jednání.

Insolvenční rejstřík

Dobrý den, je možné v insolvenčním rejstříku vyhledávat například všechny fyzické osoby – nepodnikatele, u kterých bylo zahájeno oddlužení? Když si zadám insolvenční návrh spojený s návrhem na oddlužení, vyjedou mi i podnikatelé. Potřebuji data pro bakalářskou práci a počítat ručně osoby, které nemají IČO mi přijde pracné. Jelikož jsou to data za 6 let a systém mi umožňuje vyjet data postupně jen za 30 dní. Děkuji

Odpověď

Dobrý den,

nevím o možnosti, jak vyfiltrovat pouze fyzické osoby nepodnikatele. U každého podaného návrhu se lustruje obchodní rejstřík a IČO se uvádí vždy, kdy je pozitivně lustrováno i když daný dlužník fakticky nepodniká.