Online poradna

Otázky, na které nenaleznete odpovědi ve Slovníčku základních pojmů, nebo v již zodpovězených dotazech, pokládejte prostřednictvím formuláře níže.

UPOZORNĚNÍ: Do pole textu dotazu prosím neuvádějte žádné osobní údaje typu: jméno, příjmení, adresu, telefon. Dotazy zveřejňujeme níže.

Poradna při finanční tísni

Partnery naší poradny jsou odborníci z neziskové, obecně prospěšné společnosti Poradna při finanční tísni, kteří se pohybují v oblasti insolvence již 10 let. Vedle poradenské činnosti pro občany ve finanční tísni, v hrozící či existující platební neschopnosti, nebo exekuci, pomáhají bezplatně zpracovat samotný návrh na oddlužení (insolvenční návrh).

Vyhněte se oddlužovacím šmejdům! Jak? Podívejte se na video MSp ✔

Odpovědi na téma “DAŇOVÝ PŘEPLATEK” si prosím vyhledejte níže v zodpovězených dotazech, zadáním textu do pole NAJÍT V DOTAZECH!

Položit dotaz

Zodpovězené dotazy

Chci vypovědět garantství u insolvence

Dobrý den dělám garanta. Jelikož ten člověk kterému ho dělám je odporný a na mě zlí, chci se vyvázat z tohoto závazku. Prosím o radu, zda to jde a jak. Stačí sepsat žádost a zaslat to správci, nebo musím napsat na soud. Prosím pomozte.

Odpověď

Dobrý den,

jestliže je uzavřena smlouva o důchodu, tu vypovědět nelze. Jestliže se jedná o darovací smlouvu, tu můžete vypovědět z důvodu Vaší finanční nouze, výpověď zašlete obdarovanému a informaci o podané výpovědi zašlete na vědomí soudu i insolvenčnímu správci.

Průběh insolvence

Dobrý den.
Žádám o zahájení k oddlužnění. K 1.6. mi přišlo, že mi byly dluhy pozastaveny a do 14ti dnů by se mi měl ozvat přiřazený insol. správce. Chci se tedy zeptat, jaký bude poté další postup? Co mě čeká a budu ještě platit nějaký poplatek? A jak přibližně dlouho trvá než mi bude insolvence plně schválena u soudu?

Odpověď

Dobrý den,

zaznamenali jsme mnoho dotazů z této emailové adresy, avšak na různé tazatele. Tato neobvyklá aktivita vzbudila naši pozornost. Obraťte se na nás, prosím, telefonicky (tel.č. 222 922 245) k objasnění těchto okolností. Děkujeme. Tým Poradny při finanční tísni, o.p.s.   

insolvence

Dobrý den ,jsem 2 roky v insolovenci vše řádně platím měla bych jí mít splacenou příští rok protože mám vysoký příjem,ale moji rodiče prodali chatičku a chtějí nám 2dcerám dát z toho peníze každé asi 200 tisíc mě samozřejmě chtějí dát peníze na ruku aby mi to nevzal IS,ale já se bojím at na to správce nepřijde rodiče s tím samozřejmě nesouhlasí a na účet mi peníze posílat nechtějí prosím pokud by se peníze ocitly na účtě správce si vše stáhne nebo mi nějakou část nechá?a ještě prosím jak mám postupovat?peníze by se mi hodily,ale nechci kvůli rodičům at mi to veme správce děkuji

Odpověď

Dobrý den,

nejjednodušší by bylo, kdyby Vám ty peníze rodiče dali/darovali až po skončení insolvenčního řízení (do té doby mohou ležet např. na spořícím či termínovaném účtu). Obdržíte-li ty peníze v průběhu insolvenčního řízení, jste povinna vydat tuto částku (celou) insolvenčímu správci. Insolvenční správce však nemá možnost dozvědět se, že Vám rodiče dali/darovali nějakou částku, pokud Vám tu částku předají v hotovosti. Poukáží-li Vám rodiče tu částku na Váš bankovní účet, může (ale nemusí) o takové skutečnosti informovat Vašeho insolvenčního správce banka. V insolvenčním řízení se vychází z poctivosti dlužníka, resp. zákon předpokládá, že dlužník přizná a odevzdá insolvenčnímu správci všechny dary a mimořádné příjmy, i když se o nich insolvenční správce sám mnohdy nemusí vůbec dozvědět.

Insolvence

Dobrý den, rozhodla jsem se jít do insolvence. V současné době mám již několik zesplatněných úvěrů. Počítá se z nich nesplacená částka nebo tak zesplatněná? Dále mám ve vlastnictví auto, které denně potřebuji pro to, abych vozila syna do a ze školy, jelikož je autista a není schopen jezdit sám autobusem. Dojíždí do jiného města. Syn má stav potvrzen lékařsky. Poslední dotaz – v jakých případech lze odsouhlasit insolvenci, když můj plat je na výši dluhu nedostačující? a nemám ani nikoho, kdo by mi pomohl – dohoda o důchodu, atd. Děkuji za odpovědi Zdroj: https://www.banky.cz/poradna/exekuce-insolvence/?ref=copy

Odpověď

Dobrý den,

abyste vůbec mohla požádat o oddlužení, resp. aby Vám soud oddlužení povolil, musíte mít prokazatelný příjem (mzda, odměna, důchod, příjem z podnikání), z něhož lze provádět srážku ve výši min. 2 200 Kč (minimální zákonná srážka). Nemáte-li takový příjem, musela byste si zajistit tzv. dárce (tj. osoba, která se písemně zaváže poskytovat/platit Vám pro účely oddlužení finanční částku/dar ve výši min. 2 200 Kč měsíčně po dobu 5 let). Z praxe znám pouze pár případů, kdy soud toleroval pouhé písemné prohlášení dlužníka, který neměl ani dostatečný příjem ani dárce, že bude sám platit nezajištěným věřitelům prostřednictvím insolvenčního správce částku min. 2 200 Kč měsíčně po dobu 5 let. V drtivé většině případů soud nyní od dlužníka, který nemá dostatečný příjem, vyžaduje darovací smlouvu (příp. smlouvu o důchodu), někdy i s ověřenými podpisy.

Co se týče částky, která je předmětem insolvenčního řízení, jedná se o tu částku, kterou si věřitel přihlásí do insolvenčního řízení (nesplacená jistina, úroky, úroky z prodlení, smluvní pokuta, náklady vymáhání). Insolvenční správce a dlužník mohou popírat pravost, výši a pořadí pohledávek.

Insolvenční správce pořizuje soupis majetku dlužníka. Dlužník může podat u insolvenčního správce návrh na vynětí konkrétní věci ze soupisu majetku. Návrh musí obsahovat označení předmětné věci a důvod pro její vynětí. Nevyhoví-li insolvenční správce takovému návrhu, postoupí jej věřitelskému výboru a soudu a ti o něm rozhodnou.

insolvence – vyjímka

Dobrý den, jsem důchodce a v insolvenci. Do prosince loňského roku jsem byla v pracovním vytížení a od 1.12.2021 jsem v marodním stavu. Prodělala jsem dvě operace karpálů a stále marodím.Do práce se nejspíš už nebudu moc vrátit. Takže dluh budu muset platit jen z důchodu. Insolvence jako důchodci by měla končit v prosinci 2023. Kdyby neselhal advokát a prováděl svědomitě svojí práci tak bych měla dluh splacený už v červenci letošního roku. Mám splacených 60% dluhu. Jako důchdce neberu marodní i když jsme stále zaměstnána. Je možno požádat o odpuštění zbytku dluhu ?Při dnešní drahotě je velmi těžké se zbytkem důchodu vyjít.

Odpověď

Dobrý den,

dříve než za 3 roky může oddlužení úspěšně skončit jedině zaplacením 100% pohledávek. Jestliže Vám tedy uplynou 3 roky splácení v prosinci 2023, a máte-li v současné době splaceno “jen” 60% pohledávek, nemůže Vás soud osvobodit dříve.

Obecně může dlužník požádat soud o snížení splátek (v žádosti musí uvést, z jakého důvodu žádá o snížení splátek a jak vysokou splátku navrhuje, tvrzené skutečnosti musí dlužník prokázat; snížená splátka však nesmí klesnout pod minimální zákonnou splátku, tj. 2 200 Kč), nebo může požádat o tzv. přerušení průběhu oddlužení až na 1 rok (laicky řečeno dlužník může požádat o přerušení splátkového kalendáře).

Insolvence

Dobrý den, splacím insolvenci a byl jsem i v invalidnim duchodu 1. Stupně, o který jsem teď přišel, z důchodu mi bylo strhavano zhruba 4000Kč. Bude se mi z platu strhávat pořád stejná suma, nebo se to bude přepočítávat? Pokud stejná suma, akorát se prodlouží doba splácení?

Odpověď

Dobrý den,

insolvenční srážky se vypočítávají každý měsíc. Výše srážky se odvíjí od výše čistého příjmu dosaženého v daném měsíci a od počtu osob, vůči nimž má dlužník vyživovací povinnost. Výši insolvenční srážky si můžete spočítat na https://insolvence.justice.cz/kalkulator-splatek/

Nezabavitelné částky.

Brno – Lidem v oddlužení či exekuci by mělo pro letošek zůstat ze mzdy více peněz. Nejvyšší soud (NS) vydal stanovisko, podle kterého se zvýšila takzvaná nezabavitelná částka u dlužníků. Sjednotil dosavadní praxi, kdy se soudy a zaměstnavatelé neshodovali na výkladu aktuálně platných zákonů a nařízení. Stanovisko zveřejnil na webu. Podle místopředsedy NS Petra Šuka se týká stovek tisíc lidí v Česku.

Soudce občanskoprávního a obchodního kolegia k vydání stanoviska vedlo rozkolísané posuzování otázky, jaké dopady mělo zvýšení normativních nákladů na bydlení pro rok 2022 na stanovení takzvané nezabavitelné částky, která nesmí být sražena z měsíční mzdy a musí zůstat dlužníkům pro zajištění jejich životních potřeb.

Normativní náklady na bydlení v nájemních bytech činí 5626 až 20.521 korun, v závislosti na velikosti obce a počtu lidí v domácnosti. Odvozuje se od nich primárně příspěvek na bydlení, sekundárně však také nezabavitelná částka u dlužníků. Pro rok 2022 zákonodárci mimořádně zvýšili normativní náklady o dalších 1120 až 1974 korun, opět v závislosti na místě bydliště a počtu lidí v nájemním bytě.

Právě o tuto částku by se měla podle sjednocujícího stanoviska NS zvýšit také nezabavitelná částka u dlužníků. Dosud v praxi nepanovala jednota. Například insolvenční úseky krajských soudů v Českých Budějovicích a Plzni zaujaly opačný postoj, podle kterého se mimořádné zvýšení normativních nákladů do nezabavitelné částky nepromítá. V podobných situacích má NS pravomoc sjednotit praxi právě prostřednictvím stanovisek zveřejňovaných ve sbírce.

Podle Šuka je důležité, že stanovisko přichází relativně rychle, protože se týká moha lidí. “Veřejně dostupné zdroje uvádějí, že je aktuálně v oddlužení asi 111.000 osob, celkem v exekuci je až 700.000 občanů. I kdyby jich měla mzdu či plat postižena jen menší část, pořád platí, že předmětné stanovisko civilního kolegia NS se bezprostředně dotýká řádově stovek tisíc lidí v našem státě,” uvedl Šuk.

Mimořádné navýšení normativních nákladů v roce 2022 nad pravidelnou valorizaci zdůvodňovala bývalá vláda ANO a ČSSD zejména růstem cen energií. ASI TAK…

Odpověď

Dobrý den,

o rozhodnutí (usnesení) Nejvyššího soudu ČR, č.j. Cpjn 202/2022, ze dne 8.6.2022 víme od dnešního dne.

Nespravna odpoved

Dobry den,

Domnivam se, ze vase odpoved na dotaz z 10. 6. 11:48 neni zcela spravna, nebot v teto veci jiz rozhodl nejvyssi soud (Cpjn 202/2022) a na zaklade tohoto rozhodnuti ma dle meho tazatel narok na to, aby mu insolvencni spravce neopravnene strzenou castku vratil.

Odpověď

Dobrý den,

máte pravdu, že Nejvyšší soud ČR rozhodnutím ze dne 8.6.2022 (č.j. Cpjn 202/2022) sjednotil právní výklad dané problematiky. V době odpovědi (10.6.2022) jsme o tomto stanovisku ještě nevěděli. Proto jsme v odpovědi uvedli náš právní názor.

Insolvence

Dobrý den jsem v insolvenci a každý měsíc mě strhávají dost peněz. Tento měsíc přišly nečekané výdaje a v práci jsem si musel vzít zálohu. Zajímalo by mě jak se bude počítat srážka? Děkuji

Odpověď

Dobrý den,

mzda i insolvenční srážka se Vám vypočtou standardně. Zaměstnavatel Vám však nevyplatí běžnou nezabavitelnou částku, ale odečte od ní nejdříve částku odpovídající poskytnuté záloze, a vyplatí Vám jen zbytek. Je-li např. Vaše běžná nezabavitelná částka 15 000 Kč a čerpal-li jste zálohu 5 000 Kč, tak Vám zaměstnavatel vyplatí jen 10 000 Kč.

Sleva na dani na děti

Dobrý den,přítelkyně je v insolvenci a má obě děti v práci napsané na sebe při uplatnění slevy na dani. Nebylo by pro nás výhodnější, abych slevu uplatňoval já, nebo je to jedno? Děkuji za odpověď

Odpověď

Dobrý den,

díky tomu, že Vaše přítelkyně uplatňuje slevu na děti, má vyšší mzdu, jsou jí prováděny vyšší insolvenční srážky, než kdyby slevu na děti neuplatňovala. Pokud si uplatníte slevu na děti Vy, klesne Vaší přítelkyni mzda (Vám se mzda naopak zvýší) a budou se jí provádět nižší srážky. V takovém případě však dojde také ke snížení nezabavitelné částky (Vaší manželce vyplatí zaměstnavatel méně peněz, než kdyby uplatňovala slevu na děti).

doložení příjmu

Dobrý den,mám insolvenci a včera jsem dostal od insolvenčního správce info abych doložil skutečné náklady (telefon,nájem,nákupy) za rok 2021.Jsem OSVČ v režimu 60% což pan správce neakceptuje a chce abych zpětně doložil doklady,které logicky neukládám protože mi to soud v době povolení insolvenčního řízení nenařídil.Nevím jak situaci vyřešit.

Odpověď

Dobrý den,

to, že pro daňové účely nemusíte uchovávat/předkládat doklady o Vašich provozních nákladech (výdajích), neznamená, že je nemusíte uchovávat vůbec. Mohou totiž nastat situace, kdy po Vás bude někdo takové doklady požadovat (např. banka při žádosti o úvěr, nebo právě insolvenční správce). Jestliže takové doklady za rok 2021 nemáte, nahraďte je čestným prohlášením, v němž uveďte ty (provozní) náklady, které jste schopen uvést/vyčíslit. Pro rok 2022 je třeba, abyste si uchovával doklady o provozních nákladech (výdajích), protože je od Vás bude insolvenční srpávce vyžadovat každý rok (na začátku následujícího roku).

Dotaz

Dobrý den chci se zeptat zda mám nárok od exmanžela požadovat spět zaplacenou insolvenci. Kde jsem přiznala všechny společné dluhy z manželství. Insolvenci jsem úspěšně ukončila celkový dluh byl 660397,81 Kč a z toho jsem zaplatila 415033,50 Kč tak jestli mám nárok požadovat po něm zaplaceni pulky splacených dluhu děkuji a hezky den přeji

Odpověď

Dobrý den,

nárok na zaplacení nějaké částky od Vašeho exmanžela byste měla pouze v případě, že byste si při rozvodu vypořádali majetek v tom smyslu, že Váš (ex)manžel zaplatí určité dluhy. Pak byste mohla požadovat od exmanžela, aby Vám nahradil/zaplatil to, co měl dle majetkového vypořádání zaplatit on sám, ale ve skutečnosti jste to zaplatila Vy (např. právě v rámci insolvenčního řízení).

Výše srážky

Dobrý den, mod března letošního roku mi nesedí výše srážky na insolvenci dle kalkulačky na justic.cz. Obrátila jsem se proto na svoji mzdovou účetní a ta mi odpověděla toto: V kalkulačkách na justici jsou zohledněny navýšené normativní náklady na bydlení. Bohužel není obecná shoda, takže se postupuje dle vyjádření konkrétního subjektu, váš insolvenční správce tento výklad nesdílí.
Jak mám tomu rozumět? To jako co správce, to jiný způsob výpočtu?
Předem děkuji za odpověď.

Odpověď

Dobrý den,

výši srážek ze mzdy ovlivňuje částka životního minima a částka normativních nákladů na bydlení. Na konci ledna 2022 byl přijat zákon, který navýšil normativní náklady na bydlení, ale výslovně jen pro účely posouzení nároku na příspěvek na bydlení. Ačkoliv dle mého názoru z tohoto zákona zcela jasně vyplývá, že normativní náklady se zvyšují jen pro posouzení nároku na příspěvek na bydlení, a nikoliv plošně všem, razí někteří odborníci, a to jak někteří soudci, tak i samotné Ministerstvo spravedlnosti ČR, názor, že normativní náklady na bydlení se zvyšují i u dlužníků, kterým jsou prováděny exekuční nebo insolvenční srážky (proto kalkulátor na webu Ministerstva spravedlnosti počítá s navýšenými normativními náklady na bydlení). Na druhé straně stojí jiní odborníci (insolvenční správci, někteří soudci, mzdoví účetní), kteří zastávají názor, že pro účely výpočtu exekučních či insolvenčních srážek se normativní náklady na bydlení nezvyšují. Jsou tu zkrátka dva opačné názory na tu samou věc. A Váš insolvenční správce zastává názor, že se normativní náklady na bydlení pro účely výpočtu insolvenčních srážek nezvyšují. Můžete se obrátit na insolvenční soud a požádat jej o přezkum výpočtu Vašich srážek, resp. o rozhodnutí, zda se má při výpočtu srážek počítat s navýšenými normativními náklady na bydlení, nebo zda se má počítat s nenavýšenými.

oddlužení

Dobrý den,
moje sestra si zažádala v únoru 2022 o oddlužení, nemá ještě schválený splátkový kalendář, ale lhůta pro podání PP již skončila. Nyní jí přišlo SIPO, kde chtějí, aby uhradila dluh na ČT poplatcích cca 280,-Kč za období 12/2021 a 1/2022 – kdy ještě nebyl ani podán návrh na oddlužení. Může tento dluh nyní uhradit?

Odpověď

Dobrý den,

účinky oddlužení se vztahují na všechny dluhy, které vznikly před zveřejněním usnesení o úpadku v insolvenčním rejstříku. Takové dluhy může dlužník platit jen v souladu s podmínkami oddlužení (tedy plněním splátkového kalendáře). Protože dluh z titulu koncesionářských poplatků vznikl před rozhodnutím o úpadku, nesmí Vaše sestra tento dluh uhradit mimo insolvenční řízení. Pokud si Česká televize tuto pohledávku řádně nepřihlásila, nebude ji moci uplatnit u soudu, resp. ji soud České televizi nepřizná. Pohledávka České televize se tak stane tzv. naturální obligací (pohledávka bude sice existovat, ale nebude možné ji vymáhat právní cestou – žalobou ani prostřednictvím exekutora).

Splátka správci

Dobrý den, chtěla bych se zeptat….zadost o insolvenci mi vyšla, od doby povolení od konce března platím 1089 Kč správci. Teď 14.6.mam prezkum u soudu a správce mě píše, že do toho 14.6 musí být taky uhrazena částka 1089kc. To nato nemám celý měsíc? Když výplata chodí až později? Děkuji za odpoved

Odpověď

Dobrý den,

dlužník je povinen platit insolvenčnímu správci odměnu a náhradu hotových výdajů (celkem 1 089 Kč vč. DPH) od měsíce, ve kterém bylo usnesení o úpadku zveřejněno v insolvenčním rejstříku. Tato částka musí být uhrazena do konce příslušného měsíce. Pokud tedy částku 1 089 Kč zaplatíte po 14.6., ale nejpozději do 30.6., pak neporušíte podmínky oddlužení a soud Vám oddlužení schválí.

Insolvence

Platím insolvenci a zbývá mi 13000kc,bohužel po zaplacení potřebných věcí mi již nezbývá na živobytí.Lzw insolvenci přepočítat?

Odpověď

Dobrý den,

dlužník může požádat soud o změnu (snížení) insolvenčních splátek. V návrhu na snížení splátek musí dlužník uvést, proč o snížení splátek žádá, a jakou (novou) splátku navrhuje. Tvrzené důvody pro snížení splátek musí dlužník doložit (např. oznámení o zvýšení nájemného, nový předpis záloh na energie, doklady o aktuálním příjmu apod.). Soud však návrhu na snížení splátek nemusí vyhovět, nebo mu může vyhovět jen částečně.

Odmena pri dohode o rozvazani pracovniho pomeru

Dobry den dohodli jsme se se zamestnavatelem na rozvazani prac. Pomeru a poskytne mi odmenu .. do dalsi prace nastoupim az po 2 mesicich muzou mi zabavit celou castku? Nebo si mam nechat odmenu vyplacet postupne?? Odmena nejde definovst jako odstupne protoze tento typ dohody neni v zakone.. dekuji

Odpověď

Dobrý den,

ta odměna bude, předpokládám, součástí Vaší mzdy. V takovém případě bude většina této odměny odeslána insolvenčnímu správci. Jinak řečeno o tuto odměnu se Vám zvýší mzda za daný měsíc a zaměstnavatel (mzdová účtárna) provede srážku z takto navýšené mzdy.

Změna insolvence

Dobrý den v srpnu 2020 jsem žádal o insolvenci v listopadu mi byla schválena.Ja jsem byl v září žádat o st.duchod dosavad jsem měl ID ale zduvodu že bych přišel o práci tím že bych nebyl ID tak jsem žádost zrušil.Novou žádost jsem dal letos byl mi přiznán důchod zpětné od září 2020.Zajima mě jestli se mi změní doba insolvence z 5 na 3 roky když mám důchod od září 2020 a insolvenci od listopadu 2020.Dekuji za odpověd

Odpověď

Dobrý den,

oddlužení skončí po 3 letech splácení dlužníkovi, který je nejpozději ke dni splatnosti 36. splátky v invalidním důchodu 2. či 3. stupně. V tomto ohledu není tedy důležité, v jakém zdravotním stavu dlužník vstupoval do oddlužení, ale v jakém zdravotním stavu se nachází v době splatnosti 36. splátky. Je-li dlužníkovi přiznána invalidita, musí tuto skutečnost oznámit a doložit insolvenčnímu správci. Insolvenční správce po 36. splátce zjišťuje, je-li dlužník invalidní ve 2. či 3. stupni, a pokud ano, podává ihned soudu zprávu o splnění oddlužení. A soud následně vydává usnesení o osvobození dlužníka od placení zbylých závazků. Právní mocí tohoto usnesení insolvenční řízení končí a dlužník je tímto oddlužen.

Pokud jste do insolvenčního řízení vstupoval jako pracující invalida a v průběhu insolvenčního řízení Vám byl přiznán starobní důchod, pak byl-li Vám starobní důchod přiznán od doby, která předcházela zahájení insolvenčního řízení, tak by Vám mělo oddlužení skončit také za 3 roky.

Insolveční návrh

Dobrý den, dostal jsem se do platební neschopnosti, vinou dlouhodobé nemoci, kterou bych chtěl řešit insolvencí, jsem více než 30dní po splatnosti u více než 2 závazků s tím, že jsem upomínám o dlužnou částku, zajímalo by mne za jak dlouho se může podávat návrh k oddlužení k soudu? Jestli je nějaká čekací lhůta nebo už je možné po uplynutí doby 30dní u dlužných částek podávat návrh? Děkuji

Odpověď

Dobrý den,

insolvenční návrh může podat dlužník, který má více věřitelů, peněžité závazky po lhůtě splatnosti déle než 30 dní (má se na mysli splatnost celého dluhu/úvěru, nikoliv dílčí splátky) a tyto závazky není schopen plnit, přičemž se má za to, že je není schopen plnit, zastavil-li podstatnou část plateb svých peněžitých závazků, nebo je neplatí déle než 3 měsíce, anebo některé splatné pohledávky nelze uspokojit výkonem rozhodnutí či exekucí. Nejvhodnější doba pro podání insolvenčního návrhu je okamžik, kdy existují pohledávky (celý dluh/úvěr, nikoliv dílčí splátky) alespoň u dvou věřitelů, které jsou po splatnosti déle než 3 měsíce. Tuto skutečnost lze prokázat např. výzvou ke splacení celého dluhu/úvěru, která je starší více než 3 měsíce, nebo např. předžalobní upomínkou, příp. žalobou s elektronickým platebním rozkazem. Pokud byste chtěl podat insolvenční návrh již po 30 dnech od splatnosti pohledávek dvou věřitelů, musel byste soudu prokázat, že jste zastavil podstatnou část plateb Vašich peněžních závazků. Musel byste tak soudu předložit kompletní seznam Vašich závazků (označení věřitele, výše úvěru, výše splátky, datum poslední úhrady, výše zbývajícího dluhu) a musel byste označit ty závazky, které již neplatíte (resp. ty, u kterých jste zastavil platby). Dále byste musel soudu předložit všechny smlouvy a upomínky, abyste prokázal Vaše tvrzení, že neplatíte většinu Vašich závazků (resp. že jste zastavil podstatnou část plateb Vašich peněžitých závazků).

Dědictví v insolvenci

Dobrý den,
probíhá dědictví po zemřelém otci. Předmětem dědictví je družstevní byt, ve kterém měl otec podíl a byl nájemcem bytového družstva. Součástí dědictví jsou i nějaké dluhy, ale nepřevyšují výši dědických podílů. Dědicové jsou 4 sourozenci. V bytě bydlí jeden ze sourozenců, který je v insolvenci. Domnívá se, že tam bude moci zůstat, ale podle insolvenčního zákona je povinen oznámit insolvenčnímu správci, že dědí a svůj podíl neprodleně zpeněžit a odevzdat na mimořádnou splátku dluhu. Nikdo z ostatních sourozenců nemá hotovost na koupi bytu a vyplacení zbývajících dědiců. Řešením je prodej bytu. Každý obdrží svůj podíl a ten ze sourozenců, který je v insolvenci, podíl odevzdá insolvenčnímu správci. Může se byt prodat také prostřednictvím insolvenčního správce, pokud ho o to dědic v insolvenci požádá? A ještě – pokud se jeden z dědiců vzdá svého dědického podílu ve prospěch sourozence v insolvenci, může to tento odmítnout? Myslím, že ne. Insolvenční správce by neměl povolit odmítnutí, protože dlužníkovi se zdvojnásobí jeho dědický podíl a tím i potenciální výše mimořádné splátky. Prosím o odpověď. Děkuji.

Odpověď

Dobrý den,

družstevní byt, resp. podíl v bytovém družstvu a s ním spojený nájem družstevního bytu může zdědit pouze jeden dědic (nemůže být rozdělen na více podílů). Nedohodnou-li se dědicové, který z nich družstevní byt zdědí, musí rozhodnout soud. Dědic je pak povinen vyplatit ostatním dědicům vypořádací podíl. Ve Vašem případě, kdy žádný z dědiců nebude schopen vyplatit vypořádací podíl ostatním dědicům, by se postupovalo následovně: 1/ Zdědí-li družstevní byt dědic, který je v procesu oddlužení, přistoupí insolvenční správce k prodeji družstevního bytu a z výtěžku uspokojí nejdříve svoji odměnu a náklady na správu bytu, poté uspokojí věřitele zůstavitele (zaplatí dluhy otce) a poté vyplatí ostatním věřitelům vypořádací podíl. Vypořádací podíl připadající na dědice v procesu oddlužení vyplatí přihlášeným věřitelům jako mimořádnou splátku. 2/ Zdědí-li družstevní byt dědic, který není v procesu oddlužení, a nezaplatí-li vypořádací podíl dědici, který je v procesu oddlužení, bude pohledávku tohoto dědice vymáhat insolvenční správce, resp. podá žalobu na dědice a poté nechá na dědice nařídit exekuci. Družstevní byt poté prodá exekutor a vyplatí insolvenčnímu správci příslušnou částku (vypořádací podíl), z níž insolvenční správce zaplatí dluhy zůstavitele, a to v rozsahu, který připadá na tohoto dědice, a zbytek rozdělí mezi přihlášené věřitele jako mimořádnou splátku.

Závěrem uvádím, že dědic, který je v insolvenčním řízení, se nemůže vzdát dědictví bez souhlasu insolvenčního správce. Takový dlužník musí de facto nabýt dědictví, na které má ze zákona nárok, ledaže pasiva dědictví (dluhy) převyšují aktiva (majetek).