Online poradna

Otázky, na které nenaleznete odpovědi ve Slovníčku základních pojmů, nebo v již zodpovězených dotazech, pokládejte prostřednictvím formuláře níže.

UPOZORNĚNÍ: Do pole textu dotazu prosím neuvádějte žádné osobní údaje typu: jméno, příjmení, adresu, telefon. Dotazy zveřejňujeme níže.

Poradna při finanční tísni

Partnery naší poradny jsou odborníci z neziskové, obecně prospěšné společnosti Poradna při finanční tísni, kteří se pohybují v oblasti insolvence již 10 let. Vedle poradenské činnosti pro občany ve finanční tísni, v hrozící či existující platební neschopnosti, nebo exekuci, pomáhají bezplatně zpracovat samotný návrh na oddlužení (insolvenční návrh).

Vyhněte se oddlužovacím šmejdům! Jak? Podívejte se na video MSp ✔

Odpovědi na téma “DAŇOVÝ PŘEPLATEK” si prosím vyhledejte níže v zodpovězených dotazech, zadáním textu do pole NAJÍT V DOTAZECH!

Položit dotaz

Zodpovězené dotazy

insolvence- spolumajitel nemovitosti

Dobrý den, chtěl bych požádat o insolvenci, jsem spoluvlastnikem rodinné nemovitosti, vlastníme ji tři sourozenci, jedna se o dům ve kterém bydlí trvale jeden sourozenec, trvalou adresu tam nemám, je asi 30 km daleko, hodnota by mohla být asi 3 miliony a dluhy mám 800 tisíc… Musel by se prodat můj podíl ? Nechtěl bych rodinu zatěžovat úvěrema a zničit si rodinný vztahy, já sam tam jezdim pravidelně ,,na chatu,, a jedná se o nemovitost po otci, je nějaké řešení pro to aby se podíl na nemovitosti neprodal ? Věřím že za tři roky bych dokázal splatit 60 procent. Jeste mám dotaz kdyby se nemovitost chtěla prodat lze insolvenci zrušit aby k tomu nedošlo ? Měl bych pak už záznam ze jsem o insolvenci požádal a zrušil ji ? Děkuji předem za odpověď

Odpověď

Dobrý den,

jelikož v té nemovitosti nebydlíte, docházelo by v rámci insolvenčního řízení/oddlužení k prodeji Vašeho podílu. K prodeji nemovitosti (podílu na nemovitosti) nedochází pouze v případě, že dlužník v nemovitosti bydlí, a hodnota této nemovitosti (obvyklá cena) nepřesahuje hodnotu určenou podle zlváštního právního předpisu.

Insolvenční řízení nemůže dlužník zastavit, když bude rozhodnuto o prodeji jeho nemovitosti (řízení by se zastavilo jedině v případě, že by dlužník zaplatil všechny přihlášené pohledávky). Jakmile soud vydá usnesení o úpadku u dlužníka, který vlastní nemovitost (podíl na nemovitosti), v níž nebydlí, bude úpadek řešen buď oddlužením, nebo konkurzem. V obou případech by docházelo k prodeji majetku, resp. nemovitosti. Případné zpětvzetí insolvenčního návrhu po rozhodnutí o úpadku prohlásí soud za neúčinné.

Banka, insolvence a zesplatnění úvěru

Dobrý den, zažádal jsem si o insolvenci. Povolena by byla 21.ledna letošního roku. Minulý týden mi banka u které jsem měl jeden z úvěrů zaslala dopis, že je vstup do insolvence porušením obchodních podmínek a zesplatňuje úvěr a bude částku vymáhat mimo insolvenci, kterou nerespektuje. Dnes mi na její příkaz strhli celou výplatu u zaměstnavatele. Je toto jednání v pořádku? Myslel jsem, že všichni věřitelé musí přihlašovat pohledávky do insolvenčního řízení.

Odpověď

Dobrý den,

právo na zesplatnění úvěru v případě zahájení insolvenčního řízení, resp. v případě vydání rozhodnutí o Vašem úpadku banka má. Banka však nesmí pohledávku vymáhat, může si jen přihlásit svoji pohledávku do Vašeho insolvenčního řízení. Není možné, aby Vám zaměstnavatel na příkaz této banky srazil celou výplatu (příkaz k provádění srážek ze mzdy může vydat jen exekutor, soud, příp. jiný orgán, ale ne banka). Spíše se domnívám, že banka provedla tzv. zápočet, tedy že z Vašeho bankovního účtu převedla celý zůstatek (tedy minimálně celou Vaši mzdu) na úvěrový účet. Banka však smí provést zápočet jen do vydání rozhodnutí o úpadku a poté jen v případě, že byly podmínky pro zápočet splněny již před vydáním rozhodnutí o úpadku. Jinak řečeno, pokud by Vám na účet přišla výplata před vydáním rozhodnutí o úpadku, pak může banka provést zápočet (může si vzít celou Vaši výplatu) i po vydání rozhodnutí o úpadku. Výplatu, kterou jste na účet obdržel po vydání rozhodnutí o úpadku, Vám banka už vzít nesmí. Pokud se tak stalo, oznamte bance, že provedla zápočet v rozporu s § 140 odst. 2 insolvenčního zákona, vyzvěte ji, aby Vám tu částku vrátila, a pokud tak neučiní, sdělte jí, že na ni podáte stížnost u České národní banky. Zároveň můžete celou situaci sdělit insolvenčnímu soudu a požádat jej o vydání rozhodnutí, jímž přikáže bance, aby Vám tu částku vrátila.

Zrušení oddlužení

Dobrý den,
jsem v IŘ přes 3 roky. Mám schválené oddlužení se zpeněžením majetkové podstaty. K prodeji nemovitosti došlo před rokem a čtvrt a vedu soudní spor s IS kvůli rozdělení částky a také jsem napadla způsob zpeněžení majetkové podstaty, kdy podle právníků došlo ze strany IS k procesním chybám a je zde důvodné podezření na pletichy v insolvenčním řízení (dům byl prodán za velmi nízkou cenu ve velmi žádané lokalitě). IS je po celou dobu mého řízení velmi arogantní a v podstatě od mé intervence do prodeje a žádosti na soud o prošetření jeho postupu se mnou nekomunikuje vůbec. Dnes mi přišlo od soudu že bylo vydáno usnesení na výzvu k projednání návrhu o zrušení mého oddlužení. Soud v tomto usnesení vyzývá IS k jeho stanovisku atd. Samozřejmě, že trvám na nařízení soudního jednání. Ve poslední zprávě o plnění oddlužení IS uvádí, že nezasílám pravidelně přehled příjmů a že jsem mu nedodala přehled mých příjmů od počátku oddlužení, což není pravda. Dokládala jsem pásky za celou dobu zpětně. Samozřejmě, že se na jednání budu bránit a soudu předložím důkazy atd. Je možné se proti takovému chování bránit ještě jinak než u soudu nebo podáním trestního oznámení na IS pro pletichu? Nemohu si dovolit, aby kvůli pokusu o podvod mi bylo zrušeno oddlužení. Co se stane s penězmi z prodeje domu, pokud by mi oddlužení skutečně zrušili?

Odpověď

Dobrý den,

na postup insolvenčního správce si může dlužník stěžovat u insolvenčního soudu nebo na Ministerstvu spravedlnosti ČR, které vykonává dohled na činností insolvenčních správců. Má-li dlužník za to, že insolvenční správce páchá trestnou činnost, může se obrátit také na policii.

V případě, že by došlo ke zrušení oddlužení, prohlásil by soud konkurz na Váš majetek, neboť je zřejmé, že se v majetkové podstatě nachází min. částka odpovídající výtěžku z prodeje Vaší nemovitosti, a po uspokojení zajištěného věřitele zůstane i částka k rozdělení mezi nezajištěné věřitele. Aktuálně však probíhá odvolací řízení ve věci Vašeho odvolání proti usnesení o uspokojení zajištěného věřitele, takže se nejdříve musí rozhodnout o Vašem odvolání. Pokud Vám tedy soud oddlužení skutečně zruší, bude se v insolvenčním řízení pokračovat, resp. bude Váš úpadek řešen už nikoliv oddlužením, ale konkurzem (prodej majetku, rozdělení výtěžku mezi věřitele, nebudete osvobozena od placení zbylých pohledávek; po skončení konkurzu můžete podat nový insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení).

Srážky

Dobrý den

děkuji za odpověď. Já jsem dotaz učinil proto, že nevím si rady při výpočtu nezabavitelného minima , kdy při výpočtu nezabavitelná minima se třeba nyní od 1. 1. 2024 bere výše u dlužníka 12.705 Kč a u vyživované osoby 3.176 Kč. Dcera měla v únoru tr. 26 let. a studuje druhý ročník 4 leté doktorského studia prezenční formou, což je obdobou denního studia . Totiž vysokoškolský zákon, tedy zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, pojem denní studium nezná . Prezenční formu studia přímo uvádí jako jednu ze tří možných forem vysokoškolského studia a je zmíněna v § 44 tohoto zákona, vedle studia distančního a jejich kombinace (kombinované studium), přičemž další podrobnosti charakteru vysokoškolského studia jsou upraveny v tomtéž paragrafu. Dnes v Česku se uskutečňují všechny tři formy vysokoškolského studia, které vysokoškolský zákon zmiňuje, přičemž prezenční studium je dominantní, následované kombinovaným studium, distanční studium je pak okrajové. Před tím dcera absolvovala 5-ti leté magisterské studiu a nikdy ani po středním vzdělání nepřerušila nebo opakovala ročník . Dcera bydlí u mě ( má zde i trvalé bydliště ) a snad by měla být z výše uvedených důvodů vyživovanou osobou , kdy zákon mluví o fixní částce 3.176 Kč . Dcera má dáno soudním rozhodnutím 7 000 Kř a zatím po předchozí prodlevě je toto výživné insolvenčním správcem hrazeno ze srážek z důchodu ( uplatněno u ČSSZ ), ale i doplaceno ( 400 tis.) z majetkové podstaty ve které při vstupu do insolvence byla hotovost asi 3 mil. Kč. Domnívám se , že výživné je přiměřené k věku a povinnostem dcery . Nevím ale a zatím jsem nikde nenašel jak se v mém případě počítají srážky pokud je u vyživované osoby stanovena jiná výše než je ve fixní částce 3.176 Kč

Předem děkuji

Odpověď

Dobrý den,

exekuční/insolvenční srážky se provádějí z čistého příjmu (mzda, důchod). Z tohoto příjmu se nejdříve odečte tzv. základní částka a poté se ze zbytku provede příslušná srážka (pro nepřednostní pohledávky se sráží 1/3, pro přednostní pohledávky a pro insolvenci se sráží 2/3). Aktuální základní částka činí 12 705 Kč. Má-li dlužník zákonnou vyživovací povinnost k manželce nebo nezaopatřenému dítěti (tzn. že nebylo soudem určené výživné), zvyšuje se částka 12 705 Kč dále o částku 3 176 Kč za každou osobu, vůči níž má dlužník zákonnou vyživovací povinnost (nejedná se tedy o žádné fixní výživné). Má-li dlužník stanovenou vyživovací povinnost soudem, částka 12 705 Kč se o částku 3 176 Kč nezvyšuje, a to ani v případě, že osoba, vůči níž má dlužník soudem stanovenou vyživovací povinnost, žije s dlužníkem v jedné domácnosti. Jelikož Vám byla soudem stanovena vyživovací povinnost k Vaší dceři, činí Vaše základní částka jen 12 705 Kč bez ohledu na to, že dcera s Vámi sdílí společnou domácnost. Tato částka se tedy odečte z Vašeho důchodu, výsledek se zaokrouhlí na částku dělitelnou třemi a z takto zaokrouhlené částky se Vám srazí 2/3. Z této srážky se pak platí výživné (srážka nemusí postačit na úhradu běžného výživného, ani když je srážka vyšší než výživné, mohou předcházet pohledávky s lepším pořadím).

Vyplácení nemocenské zpětně

Dobrý den,chtěla bych se zeptat. Můj partner byl na nemocenské celý minulý rok. Poté si žádal ještě za pár dní o prodloužení podpůrčí doby. Bohužel vyřizování této částky se prodloužilo až doteď. Až nyní se vše vyřešilo tak jak mělo. Mohla bych se zeptat,jelikož je v insolvenci,bude mu vůbec tato částka vyplacena? Děkuji.

Odpověď

Dobrý den,

vznikl-li Vašemu partnerovi nárok na dávky nemocenského pojištění za dobu, o kterou byla prodloužena podpůrčí doba, resp. bude-li příslušná správa sociálního zabezpečení vyplácet Vašemu partnerovi zpětně tyto dávky, domnívám se, že je poukáže na účet insolvenčního správce. V praxi jsem se několikrát setkal s podobným případem, kdy Česká správa sociálního zabezpečení přiznala důchodci/dlužníkovi zpětně důchod za určité období, a soud rozhodl, že celá tato částka musí být vyplacena do majetkové podstaty (jako jiná peněžitá pohledávka, jež ze zákona náleží do majetkové podstaty), tedy na účet insolvenčního správce.

Srážky

Dobrý den
Již tři roky jsem v konkurzu a tak obracím se na Vás s dotazem kolik mají být srážky z mého invalidního důchodu jež měsíčně činí 26 059 . Dále podotýkám, že je mi sráženo soudem stanovené výživné dceři 7000 Kč/ měs. Dcera pokračuje v návaznosti na magisterské studium v denním doktorském studiu
Děkuji předem

Odpověď

Dobrý den,

v konkurzu se srážky z příjmů provádí ve stejném rozsahu jako při exekuci pro tzv. přednostní pohledávky (stejné jsou i srážky v případě oddlužení). Z příjmu 26 059 Kč lze tedy svobodnému/rozvedenému dlužníkovi, který nemá v péči žádné dítě, aktuálně srážet částku 8 902 Kč viz https://insolvence.justice.cz/#kalkulacka-splatek

Darovací smlouva, dar

Dobry den, chtěla bych se zeptat, je zapotřebí pokud neurčí soud darovací smlouva, dar? Mam prijem 21000 + ID II.10900,nemam koho oslovit, kdo by mi tento dar podepsal. Děkuji

Odpověď

Dobrý den,

dárce/darovací smlouva je zapotřebí, pokud z příjmu dlužníka nelze provádět ani zákonem stanovenou minimální splátku (tj. cca 2 200 Kč; tato částka se zvyšuje o výši případného výživného, je-li dlužník povinen platit výživné). Má-li dlužník více příjmů (např. mzda a důchod), provádí se insolvenční srážky zpravidla ze součtu obou (všech) příjmů. Výši insolvenčních splátek/srážek lze zjistit na https://insolvence.justice.cz/#kalkulacka-splatek

Marek

Dobry den,

Prosimo pomoc. Chcen zistit kedy mi skonci inslolvencia. Mala by sjincit koncom roka. Pozeral som do insolvencneho registru, ale bohuzial sa v tom neorientujem.
Mam to takto:
Datum poslední zveřejněné události 31.08.2023 (B-15)
Konec lhůty pro přihlášení pohledávek 29.10.2019
Datum skončení insolvenčního řízení
Mezinárodní příslušnost soudu

Odpověď

Dobrý den,

z údajů, které jste uvedl, nelze s jistotou zjistit, kdy Vám končí oddlužení, resp. splátkový kalendář. Nejste-li starobní důchodce nebo invalidní důchodce ve 2. či 3. stupni invalidity, pak Vám oddlužení skončí v okamžiku zaplacení 60. insolvenční splátky. Datum první insolvenční splátky je uvedeno v usnesení o schválení oddlužení. Splatnost poslední (60.) splátky si tak můžete snadno dopočítat. Po zaplacení poslední splátky pošle insolvenční správce soudu zprávu o splnění oddlužení. Následně vydá soud usnesení, jímž vezme na vědomí splnění oddlužení, zprostí insolvenčního správce jeho funkce a osvobodí Vás od placení zbylých pohledávek. Právní mocí tohoto usnesení insolvenční řízení končí.

Důvěrné informace v insolvenci

Dobrý den,

Aktuálně jsem ve fázi, po skončení přihlášek do insolvence před schválením oddlužení.

Živím se jako řidič a pro schválení insolvence mám dostatečný příjem. Nyní si insolvenční správce vyžádal kontakt na mojí obvodní lékařku a chce s ní řešit můj zdravotní stav. Má na to právo a mám mu sdělit její kontaktní informace?

Dále jsem vlastnil firmu, kterou jsem prodal aby ji dotyčná firma zlikvidovala a ve smlouvě je jasně psáno, že na smlouvu spadá obchodní tajemství a já ji nesmím šířit mezi 3. Osoby. Insolvenční správce ji ale vyžaduje. Mám mu smlouvu poskytnout?

Děkuji

Odpověď

Dobrý den,

dlužník je povinen poskytovat insolvenčnímu správci všestrannou součinnost. Je sice neobvyklé, aby si insolvenční správce vyžádal kontakt na praktického lékaře, ale asi k tomu má insolvenční správce nějaký oprávněný důvod. Proto si myslím, že byste mu ten kontakt na praktickou lékařku měl poskytnout. Kontakty na Vaši praktickou lékařku (jméno, tel.č., e-mail a adresa Vaší praktické lékařky) nejsou žádné tajné/důvěrné informace. Je také možné, že Vaše praktická lékařka odmítne insolvenčnímu správci sdělit informace o Vašem zdravotním stavu s odkazem na lékařské tajemství.

Insolvenční správce má mj. za úkol zjistit, zda dlužník nezkrátil věřitele např. tím, že převedl bezúplatně či za nižší než obvyklou cenu nějaký svůj majetek na 3. osobu. Z tohoto důvodu se jeví jeho požadavek na předložení předmětné smlouvy jako zcela oprávněný, a to bez ohledu na to, že předmětná smlouva obsahuje doložku, že tuto smlouvu nesmíte šířit mezi 3. osoby (taková doložka není neprolomitelná, např. vůči policii či soudu není taková doložka účinná). Nechcete-li mu tu smlouvu vydat jen tak, můžete se obrátit na insolvenční soud, sdělit mu, že po Vás insolvenčí správce požaduje onu smlouvu, a požádat jej o sdělení/pokyn, zda mu tu smlouvu máte vydat či nikoliv.

Dluh

Dobrý den. Mám dotaz. Chtěl bych vstoupit do insolvence. Ex přítelkyně mi půjčovala nemalou částku peněz, nesepsali jsme však žádnou smlouvu a já jí to každý měsíc platím převodem na účet. Musím tento dluh uvádět při žádosti o insolvenci ? Přesto že bych rád tento dluh jí posílal nadále i pokud budu v insolvenci ?

Odpověď

Dobrý den,

dnes se s návrhem již nepodává seznam závazků, neuvádíte všechny závazky, které máte, takže uvádět ji nemusíte. Vaši věřitelé se ale musí do insolvenčního řízení přihlásit do dvou měsíců od prohlášení úpadku, jinak se k nim nebude přihlížet. Vy v oddlužení pak nesmíte upřednostňovat žádného věřitele, mohlo by to ohrozit průběh oddlužení. Správně by si tedy měla tato věřitelka podat přihlášku do ins. řízení jako ostatní věřitelé, bude v oddlužení dostávat poměrovou část z Vaší měsíční srážky. Budete-li jí hradit z vaší nezabavitelné částky mzdy další plnění, rozhodně nedoporučuji tak činit z vašeho běžného účtu.

Splátky

Dobrý den, chtěla by jsem se zeptat co se odečítá ze splacené částky která mi odchází každý měsíc, jestli to má být jen odměna insolvenčnímu správci nebo jsou tam ještě jiné věci které se ve výsledku nepočítají do splacených částky. Děkuji za odpověď.

Odpověď

Dobrý den,

ze srážky si insolvenční správce odečte svou odměnu a zbytek rozdělí věřitelům. V počátku splátkového kalendáře si insolvenční správce ze srážky ( jedné nebo více, dle její výše ) jako první nadeponuje  6x 1.089,-Kč odměnu ( vratná záloha u oddlužení jednotlivce ) a 303,-Kč za každou přihlášku, dále pak tak, jak jsem uvedla výše.

Darované auto

Dobrý den, dceři jsem daravola auto a poté cca za týden jsem si podala žádost o oddlužení. Bohužel jsem si nezjistila co by to obnášelo v insolvenci. Třeba , že by to soud bral jako nepoctivý záměr. Tak mám prosím dotaz? Jestli přepsat auto zpět na mně nebo jak prosím postupovat. Děkuji za odpověď

Odpověď

Dobrý den,

jestliže již máte povolené oddlužení, konzultujete tuto situaci s insolvenčním správcem. Přepis zpět na Vás řešit situaci může, nevím ale, jestli soud již na tento úkon nějak reagoval. Určitě věc konzultujte s insolvenčním správcem. 

Předčasné ukončení insolvence

Dobrý den, můžu v insolvenci splatit i dříve např.do 1 roků.
Kdybych posílal i více peněz než by mi strhávali ze mzdy. Děkuji

Odpověď

Dobrý den,

samozřejmě. Dříve než úhradou minimálně 60% za tři roky ale oddlužení končí pouze úhradou 100% Vašich nezajištěných závazků.

Stěhování v Insolvenci

Dobrý den, prosím vás chci se zeptat. Jsem v Insolvenci už asi rok a budu se z bytu stěhovat k rodičům. Bude to mít nějaký dopad na ně? Já majetek žádný nemám a byt není můj, takže jestli jim by se něco vzalo? Potažmo i když budu platit míň než v minulém bytě a ještě k tomu mámě tak jestli mi když to oznámím nevezmou víc peněz. Děkuji předem za odpověď a za čas a přeji hezký den.

Odpověď

Dobrý den,

Vaše insolvenční řízení nijak třetí osoby neohrožuje ani neovlivňuje.  Srážka ze mzdy bude i nadále stejná, řídí se zákonem a s Vaší nezabavitelnou částí mzdy můžete naložit dle Vašich potřeb a uvážení. 

doplatek insolvence

Dobrý den,

jak zjistím celkový přehled o části již zaplacené při insolvenci/případně její doplatek?
Insolvenci jsem řádně splácela srážkou se mzdy dokud jsem byla v Česku, pak jsem se přestěhovala za výdělkem do Německa, avšak práci jsem měla jen pár prvních měsíců – byl mi zřízen účet, na který jsem zasílala měsíčně určenou částku, dle výše výdělku. Pak jsem ale přišla o práci a byla vedena na úřadu práce bez nároku na podporu – tyto měsíce jsem tedy insolvenci neplatila. Avšak tuto skutečnost jsem nikde nenahlásila, jelikož jsem se nemohla telefonicky spojit, ani na žádný z mých e-mailů, kterým jsem se snažila spojit s insolvenční správkyní, nepřišla doposud odezva. Je to problém?
Včera jsem dokonce zjistila, že jsem zřejmě neposlala ani poslední insolvenční splátku z následného měsíce, kdy jsem byla zaměstnaná – toto nevím jistě, pokud by to ale tak bylo, je možné, že jsem byla z evidence vyřazena? Pokud ano, jak mám nadále postupovat?
Také jsem se chtěla zeptat – za pár měsíců mi skončí 3. rok od začátku insolvence a zřejmě nebudu schopná – kvůli momentální nezaměstnanosti splatit z dluhu 60%, je vhodnější tento dluh umořit půjčkou od rodičů, nebo prodloužit na 5 let. Jsem totiž často kvůli svým nemocem v pracovní neschopnosti a bojím se, že i za 5 let nebudu schopna dluh zaplatit.

Děkuji velmi

Odpověď

Dobrý den,

musíte kontaktovat insolvenčního správce, který Vám vyčíslí přesnou částku k doplacení. Do oddlužení musí být odváděna měsíčně alespoň minimální částka cca 2.300,-Kč, jinak soud oddlužení zruší. Tato částka musí být uhrazena i když dlužník nemá příjem. Jestliže chcete ukončit oddlužení po třech letech, opět jen insolvenční správce Vám vyčíslí přesnou částku k jednorázovému doplacení v 36.měsíci splátkového kalendáře.

Zmena pobytu v oddluzeni

Dobrý den, ráda bych Vás požádala o poradu.
Nacházím se v průběhu oddlužení, které začalo v listopadu 2022, ale koncem loňského roku jsem otěhotněla. Měsíčně splácím svými příjmy z práce ze zahraničí (mimo EU). Původní plán byl odjet do ČR a porodit tam, ale je pro mne pohodlnější a jistější porodit zde, manžel žije trvale zde (Jižní Korea). Zařídila jsem si zde zdravotní pojištění, ale potřebovala bych vědět, zda-li je možné se odhlásit z VZP v ČR, aniž by mi to ovlivnilo proces oddlužení.

V budoucnu bych si chtěla odhlásit i trvalý pobyt v ČR, ale to budu schopna vyřešit až po ukončení celého procesu oddlužení, je to tak správně?
Děkuji mohokrát za pomoc.

Odpověď

Dobrý den,

ano, trvalý pobyt doporučuji odhlásit až po ukončení insolvenčního řízení. Odhlásit se ze zdravotního pojištění samozřejmě lze, nijak to průběh oddlužení nenaruší. 

Insolvence a škodná událost z povinného ručení

Dobrý den, měla bych na Vás dotaz. vlastním auto ponecháno v ins. řízení z důvodu dojíždění a kvůli lekarum ml. syna..
Bohužel se stala autonehoda, jsem poskozeny, a zatím to vypadá na totální škodu… Kazdopádně jeste nevíme. Muj dotaz zni, musím prípadný výtezek z nehody odevzdat ins. správci? Docetla jsem se, ze škodná událost na majetku. (nemovitém i movitém) je vyjmuta z mimořádného zisku. jak tomu je? Precejen nebude to zádný mimořádný zisk. (prace, dar, nebo cokoliv) ale znicili mi auto, a ja si musim poridit druhe… dekuji za odpoved

Odpověď

Dobrý den,

ano, plnění z pojistných smluv o škodovém pojištění a plnění z titulu práva  na náhradu majetkové a nemajetkové újmy  není mimořádným příjmem, tedy se neodevzdává insolvenčnímu správci pro věřitele.

Doplatek insolvence

Dobrý den, jsme osvč a mám insolvenci už 3 roky. Vše jsme platili bez problémů a na konci třetího roku soakceni mi z výdělku vypočetli doplatit 150 tisíc Kč ale já takovou částku nemám. Nemám možnost takovou částku zaplatit a proto se ptám co se může stát. Jestli je i na takové situace úřad připraven nebo jestli se mám připravit na vyškrtnutí z insolvence.
Je možné tuhle situaci nějak řešit.
Děkuji za odpověď.

Odpověď

Dobrý den,

pokud Váš insolvenční správce po zúčtování zálohové a referenční splátky zjistil nedoplatek, musíte jej zaplatit v přiměřené době. Zároveň byste měl navýšit zálohové splátky, aby příští rok k takovému nedoplatku nedošlo. Nedojde-li k zaplacení celého nedoplatku, insolvenční správce podá po 60. splátce soudu zprávu o splnění oddlužení, v níž mj. uvede, že máte dluh na splátkách. Soud pak rozhodne, resp. Vás buď osvobodí od placení zbylých pohledávek, nebo neosvobodí. Neosvobodí-li Vás, můžete proti takovému rozhodnutí podat odvolání.

Dotaz

Dobrý den chtěl bych se zeptat když jsme manželé s manželkou skoro 14let i po roce nejsme rozvedení a manželka si jinde našla hned milence a další chci jak uspisit a zapomenout rychleji než,poznáte zajímalo by mě i když,jsem měl půjčky já,i ona ale celou insolvenci jsem splatil pouze já až utekla jinde správkine ji uložila povinnost platit ale zaplatila cca jen 4 splátky kolem 15tisic Kč a já dalších 800tisic chci se zeptat protože vím že matka mě ženy by ji nikdy s dluhy nepomohla pokládám to za záměr že utekla a počkala si takřka až vše zaplatím zda je možnost to nějakým způsobem prokázat obrátit se na tuto skutečnost a vymáhat alespoň 50procent peněz které jsem v manželství zaplatil protože se tímto cítím jako poškozený.dekuji předem za,informací do mejlu krásný den

Odpověď

Dobrý den,

v insolvenčním řízení, v případě společného oddlužení manželů, odevzdává každý z manželů zabavitelnou částku ze svého příjmu. Když jeden z manželů zaplatí více než druhý (k takové situaci dochází de facto vždy), nemá ten manžel, který zaplatil více, nárok na žádné vyrovnání od druhého manžela.

Dědeček

Dobrý den, píší jménem dědečka. Dědeček ještě v době kdy pracoval podal návrh na oddlužení které mu bylo 08.02.2019 schváleno. Dědeček řádně splácí. Šel později do důchodu byl mu vyměřen doplatek ve výši cca 336 000 Kč z toho si ČSSZ vzala cca 99 000 Kč dodnes nevíme proč a na co. Z toho důvodu měl dědeček pocit že si z doplatku Insolvenční správce vzal část peněz a neřešil to. Nyní 55 měsíc oddlužení chce insolvenční správce 136 000 Kč a že to má dědeček nějak splácet. Já jako lajk jsem toho názoru že když dědečkovi zbývá 5 měsíců do konce oddlužení a má nyní splaceno u všech věřitelů necelých 50% svých závazků tak to přeci po něm nemohou chtít nebo se mýlím. Prosím o radu děkuji Jabůrek

Odpověď

Dobrý den,

dlužník je povinen vydat do majetkové podstaty veškeré své mimořádné příjmy (kromě těch, které zákon vylučuje). Doplatek důchodu se považuje za mimořádný příjem, který je dlužník povinen vydat do majetkové podstaty. ČSSZ si z doplatku důchodu srazila s největší pravděpodobností dluh za předchozí roky (zápočet však mohla provést jen za období od rozhodnutí o úpadku; dlužné pojistné a penále za období před rozhodnutím o úpadku se uspokojuje poměrně s pohledávkami ostatních věřitelů). Po 60. splátce pošle insolvenční správce soudu zprávu o splnění oddlužení. V této zprávě se insolvenční správce zmíní o té částce 136 000 Kč, kterou měl dlužník podle jeho názoru vydat do majetkové podstaty. Zároveň vyčíslí částku, kterou dlužník z této částky skutečně zaplatil. Soud pak rozhodne, zda si dlužník zaslouží osvobození od placení zbylých pohledávek, i když nezaplatil těch 136 000 Kč. Dlužník se může k celé záležitosti vyjádřit poté, co se v insolvenčním rejstříku objeví zpráva o splnění oddlužení. Neosvobodí-li jej soud od placení zbylých pohledávek, může podat proti takovému rozhodnutí odvolání.