Online poradna

Otázky, na které nenaleznete odpovědi ve Slovníčku základních pojmů, nebo v již zodpovězených dotazech, pokládejte prostřednictvím formuláře níže.

UPOZORNĚNÍ: Do pole textu dotazu prosím neuvádějte žádné osobní údaje typu: jméno, příjmení, adresu, telefon. Dotazy zveřejňujeme níže.

Poradna při finanční tísni

Partnery naší poradny jsou odborníci z neziskové, obecně prospěšné společnosti Poradna při finanční tísni, kteří se pohybují v oblasti insolvence již 10 let. Vedle poradenské činnosti pro občany ve finanční tísni, v hrozící či existující platební neschopnosti, nebo exekuci, pomáhají bezplatně zpracovat samotný návrh na oddlužení (insolvenční návrh).

Vyhněte se oddlužovacím šmejdům! Jak? Podívejte se na video MSp ✔

Odpovědi na téma “DAŇOVÝ PŘEPLATEK” si prosím vyhledejte níže v zodpovězených dotazech, zadáním textu do pole NAJÍT V DOTAZECH!

Položit dotaz

Zodpovězené dotazy

Srážky mzdy

Dobrý den, již 4roky řádně splácím insolvenci. V září jsem se vdala a srážky se mi snížily z 8.400kč což je určené maximum na 6.300kč. Mám v rozsudku,že mám splatit 50% dluhu a správkyné mi nařídila doplácet nyní az do prosince r.2023 a to do částky 9tisíc. Jinak mi insolvenci nakonec neuzná. Jsem zoufalá z takového jednání. Ma na tohle právo? Ja nic neporušila, tak proč takové jednání?
Děkuji

Odpověď

Dobrý den,

v usnesení o schválení oddlužení omezil soud výši srážek z Vašeho příjmu na max. částku 8 400 Kč. Za takové situace je nutné splatit za 5 let alespoň 50% nezajištěných pohledávek. Ze zprávy insolvenčního správce ze dne 2.6.2022 vyplývá, že k tomuto dni máte splaceno 33,53% nezajištěných pohledávek, a že při splátkách ve výši 8 400 Kč zaplatíte za 5 let 49% nezajištěných pohledávek. Jestliže se však snížila Vaše splátka/srážka z původních 8 400 Kč na současných 6 300 Kč, nesplatíte za 5 let ani 50% nezajištěných pohledávek a nesplníte tak podmínku pro osvobození od placení zbylých pohledávek. Insolvenční správce Vás tedy správně vyzval k navýšení splátek tak, abyste za 5 let zaplatila alespoň 50% nezajištěných pohledávek a splnila tak podmínky pro osvobození od placení zbylých pohledávek. Nenavýšíte-li splátku na požadovanou částku, soud Vás neosvobodí od placení zbylých pohledávek.  

Sázení v insolvenci

Dobrý den,

je možné v insolvenci sázet s tím, co mi zbyde a tak, že případnou výhru odevzdám správci? Nebo to nelze? A probíhá v rámci tohoto kontrola třeba bankovních účtů a dalších institucí jestli sázím?

Odpověď

Dobrý den,

nezabavitelnou částku může dlužník použít libovolným způsobem, takže třeba i na sázky. Případné výhry je dlužník povinen vydat insolvenčnímu správci. Insolvenční správce ani soud nezjišťují, zda dlužník hraje hazardní hry.

Oprava:

Odpověď ze dne 22.11.2022 byla nesprávná. Fyzické osoby, u kterých byl zjištěn úpadek, jsou zapsány do Rejstříku fyzických osob vyloučených z účasti na hazardních hrách a je jim tak zamezeno účastnit se hazardních her.

Výzva k vyjádření dlužníka k návrhu IS na zrušení schváleného oddlužení

Dobrý den. Jak by mělo vypadat a co by mělo obsahovat vyjádření dlužníka k návrhu IS na zrušení schváleného oddlužení?

Odpověď

Dobrý den,

návrh na zrušení schváleného oddlužení podává insolvenční správce v situaci, kdy dlužník neplní své povinnosti v insolvenčním řízení. Návrh na zrušení schváleného oddlužení tak insolvenční správce podává zejména v případě, že dlužník dlouhodobě neplatí ani minimální zákonnou splátku. Dlužník se může k návrhu insolvenčního správce vyjádřit, resp. může vysvětlit důvody neplnění svých povinností a měl by také uvést, jakým způsobem hodlá vzniklou situaci řešit. Soud ohledně návrhu na zrušení schváleného oddlužení nařídí jednání, na kterém vyslechne insolvenčního správce i dlužníka, a rozhodne o návrhu na zrušení schváleného oddlužení. Soud zpravidla dává dlužníkovi šanci oddlužení zachovat, ale určuje podmínky, za kterých oddlužení nezruší.

insolvence a dědičství

Dobrý den a omlouvám se že zase otravuji, ale zase napadlo mou známou, zda jsem uplatnil do nákladů na dědictví ” Pohřebné “-neuplatnil, neboť jsem o tom nevěděl, zda to vůbec lze a v tomto prosím o radu-navazujíc na předcházející mé dotazy-jsem i já i bratr v insolvenci a byt se má dle závěti dědit na vnučky a já i bratr musíme ze zákona dědit-jak tedy tyto náklady by prakticky něco změnily a v čí prospěch či neprospěch ? Nebo to nelze ?
Děkuji za odpověď

Odpověď

Dobrý den,

vypravitel pohřbu může v dědickém řízení uplatnit pohledávku z titulu náhrady nákladů na vypravení pohřbu. Jestliže bylo dědictví již pravomocně skončeno, nelze již uplatnit tuto pohledávku. Je-li vypraviteli pohřbu přiznána náhrada nákladů na vypravení pohřbu, je tato pohledávka přiznána vůči dědicům zůstavitele. Pokud by Vám tedy byla přiznána tato pohledávka, měli by Vám ji dědicové zaplatit rovným dílem. A je-li vůči Vám vedeno insolvenční řízení, domnívám se, že tento příjem nelze považovat za mimořádný příjem, který byste byl povinen vydat insolvenčnímu správci.

Insolvence a invalidní důchod

Dobrý den, chci se zeptat, od 1.1.2018 splácím 5ti letou insolvenci. Mam spláceno teď 38%. Jsem od roku 2019 invalidni ve třetím stupni. Znamená to že mě to mělo už skončit? Děkuji

Odpověď

Dobrý den,

zkrácené oddlužení (splátkový kalendář na 3 roky) u invalidních důchodců (2. a 3. stupeň invalidity) se týká pouze řízení, v němž bylo usnesení o úpadku zveřejněno v insolvenčním rejstříku po 31.5.2019. Ve Vašem případě však bylo usnesení o úpadku zveřejněno v insolvenčním rejstříku před 1.6.2019, a proto Vaše řízení doběhne podle tehdejší právní úpravy. Vaše oddlužení tak skončí po zaplacení 60. splátky, tedy v prosinci 2022.

ukončení insolvence

Dobrý den,
v červnu 2023 mně končí insolvence. Chci se zeptat, za jak dlouhou dobu po ukončení insolvence mohu opět nabývat nějaký majetek. Chystám se vdát a můj přítel mi nabídnul, že si pořídíme bydlení v režimu SJM či v podílovém vlastnictví. Nerada bych ho přivedla do maléru. Děkuji za odpověď.
S pozdravem Zavřelová

Odpověď

Dobrý den,

po skončení insolvenčního řízení, osvobodí-li soud dlužníka od placení zbylých pohledávek, může dlužník nabývat jakýkoliv majetek, přičemž takový majetek nemůže být postižen pro dluhy, které vznikly dlužníkovi před rozhodnutím o úpadku.

Insolvence

Dobrý den, chtěla bych se zeptat, přítel jde do insolvence, má nafotit všechny pokoje v rodinném domě kde jsme v podnájmu, dum vlastni priteluv otec. Každopádně já tady mám svoji televizi, pračku, myčku. Můžou mi ty věci odnést? A vzít je, když to není pritelovo?
Předem děkuji.

Odpověď

Dobrý den,

insolvenční správce pořizuje soupis majetku dlužníka. Vychází přitom zejména ze seznamu majetku, který mu předložil dlužník. Není tedy pravděpodobné, že by insolvenční správce zapsal do soupisu majetku věci, které patří 3. osobě. Insolvenčnímu správci, na rozdíl od exekutora, zpravidla stačí prohlášení, že příslušné věci patří 3.osobě (např. přítelkyni či rodičům), anebo naopak prohlášení vlastníka věci, že věc je jeho a nikoliv dlužníka. Pokud přesto insolvenční správce zapíše do soupisu majetku věc, která nepatří dlužníkovi, může vlastník takové věci podat u insolvenčního soudu návrh na vyloučení věci z majetkové podstaty.

Úvěrový podvod

Dobrý den ,
insolvenci mám od roku 2018.
V roce 2021 jsem byl odsouzen za úvěrový podvod (trestní oznámení podala jedna společnost u které jsem si před insolvenci půjčil a zadal nepravdivé informace o mojich splátkách) Dostal jsem od soudu roční podmínku. Ta mi letos skončila a 3 měsíce před koncem oddlužení se zapojil do ins. rejstříku státní zástupce, kde vydal že některé pohledávky mi nesmějí být odpuštěny. Je nějaká možnost že věřitelé se uspokojí se závěrečným plněním (40%) a nebudou to dal řešit, nebo se mám připravit, že po odluzzeni budu muset dal splácet těmto věřitelům ? Dá se to ještě nějak vyřešit ? Děkuji moc

Odpověď

Dobrý den,

pokud Vás soud osvobodí od placení zbylých pohledávek, nebude se takové osvobození vztahovat na pohledávky z titulu náhrady škody. Byla-li tedy nějakému věřiteli vůči Vám přiznána náhrada škody v trestním či civilním řízení, bude věřitel moci vymáhat zbytek pohledávky i po skončení insolvenčního řízení.

jak ukončit insolevenci

dobrý den, za pár dní končí 3 roky pravidelného splácení insolvence. Smím požádat o doplacení předčasně pokud mám insolvenci na 5 let?? musím to stihnout před uplynutím 3 let?? Během těch následujících dvou let je možné také doplatit?? Po uplynutí 3 let se doplácí kolik procent? děkuji

Odpověď

Dobrý den,

pokud bylo usnesení o Vašem úpadku zveřejněno v insolvenčním rejstříku po 31.5.2019, dojde automaticky k ukončení oddlužení po 36. splátce, pokud po celou dobu trvání oddlužení pobíráte starobní důchod, nebo jste-li invalidní v 2. či 3. stupni invalidity, anebo splatil-li jste alespoň 60% nezajištěných pohledávek.

Bylo-li usnesení o Vašem úpadku zveřejněno v insolvenčním rejstříku před 1.6.2019, skončí Vaše oddlužení po zaplacení 60. splátky. Dříve může být oddlužení ukončeno jedině v případě splacení 100% nezajištěných pohledávek.

Odvolání

Dobrý den, pokud by Krajský soud, který povolil oddlužení v průběhu oddlužení zrušení schválené oddlužení, můžu se proti tomuto rozhodnutí odvolat a pokud ano, má tohle odvolání odkladný účinek?

Odpověď

Dobrý den,

proti usnesení o zrušení schváleného oddlužení se může dlužník odvolat. Insolvenční řízení končí, resp. účinky insolvenčního řízení zanikají právní mocí usnesení, jímž bylo zrušeno schválené oddlužení. Usnesení o zrušení schváleného oddlužení nemůže nabýt právní moci dříve, než odvolací soud rozhodne o odvolání.

Možná insolvence

Dobrý den před rokem jsem si půjčil 650000kč na rekonstrukci na 20let a dal je kamaradovi který měl rekonstrukci provédt ale bohužel se neoprávněně obohatil. Policie vše řeší bohužel není šance že mi to vrátí protoze to udelal x lidem. Nicméně abychom mohli rekonstrukci dokončit museli jsme znovu čerpat úvěry vtom období se nam i rozbila auta takže bylo nutné pořídit i auta protože ty do zaměstnání potřebujeme jedná se o auta v hodnotě 30000 a 70000kč . Celková suma našich úvěrů je 1,6milionu, měsíčně splátky 18000kč . Mame dvě děti , dům jsem dostal darem od dědy. Bohužel nám po zaplacení jídla,sipa,splátek skoro nic nezůstává proto bychom rádi insolvenci, ale je možnost bez toho abych přišel o dům? Splacime vcas a řádně nikdy žadne zpozdeni ale chceme zacit znovu a lepe a sance mit za 5 let klid a zacit znovu je lepsi nez 10 a 20let dlužit . Bohužel souhra věcí nás donutila se takto zadlužit aniž bychom vlastně chtěli ale děti z našeho domu do panelaku nechteli a pro ne jsme ten dum dokoncili . Bohuzel ted se jen trapime s douhama je prosim nejaka sance ? Děkuji

Odpověď

Dobrý den,

k prodeji nemovitosti dlužníka v insolvenčním řízení nedochází, jestliže soud schválí oddlužení plněním splátkového kalendáře se zpěněžením majetkové podstaty, a pokud taková nemovitost slouží jako jeho obydlí (dlužník v nemovitosti bydlí), zároveň tato nemovitost neslouží k zajištění žádné pohledávky (k nemovitosti není zřízeno zástavní či obdobné právo) a hodnota nemovitosti určená dle znaleckého posudku vypracovaného v insolvenčním řízení nepřesahuje “tabulkovou” hodnotu (tj. hodnota určená ze statistických údajů). Je tedy otázka, jakou hodnotu by měla Vaše nemovitost dle znaleckého posudku a jakou hodnotu má dle statistických údajů.

Insolvence a výživné

Dobrý den chtěla bych se zeptat, kamarádka má bývalého manžela a ten je v insolvenci má s ním dítě a má platit výživné jeden měsíc nepřišlo vůbec a druhy měsíc přišlo jen částečné co v takovém případě dělat?

Odpověď

Dobrý den,

výživné (běžné i dlužné) vyplácí insolvenční správce, ale jako první v pořadí uspokojuje insolvenční správce svoji odměnu a hotové výdaje (tj. 1 089 Kč měsíčně) a odměnu za přezkoumané přihlášky pohledávek (tj. 302,50 Kč za každou přihlášenou pohledávku). Teprve poté vyplácí insolvenční správce běžné výživné (příp. i dlužné). V prvním měsící nepostačila pravděpodobně insolvenční splátka dlužníka ani k uspokojení odměny insolvenčního správce za přezkoumané pohledávky (proto nebylo na výživné vyplaceno nic), v druhém měsíci byla tato odměna doplacena z insolvenční splátky a zbytek byl vyplacen na výživné. Nyní by již měl insolvenční správce platit běžné výživné v plné výši, příp. doplatí dlužné výživné.

Osobní bankrot

Dobrý den, moc prosím o radu, když jsem více jak pět let po ukončení insolvence a bohužel kvůli finanční tísni jsem se musela opět zadlužit, je možné podat znovu žádost o insolvenci? Děkuji moc

Odpověď

DUPLICITNÍ DOTAZ

Návrh na insolvenci

Dobrý den, moc prosím o radu, když jsem více jak pět let po ukončení insolvence,je možné zažádat o osobní bankrot znovu? Nebo jak mám prosím postupovat, když mi hrozí exekuce? Děkuji moc

Odpověď

Dobrý den,

dlužník může podat nový insolvenční návrh po uplynutí 10 let od skončení předchozího insolvenčního řízení, v němž byl osvobozen od placení zbylých pohledávek. Dlužník může podat insolvenční návrh dříve jen v případě, že se nově zadlužil z ospravedlnitelných důvodů, nebo je-li zde výrazný nepoměr mezi výší dluhu a poskytnutého plnění (výše úvěru). Podá-li tedy dlužník nový insolvenční návrh dříve než po uplynutí 10 let od přiznání osvobození od placení zbylých pohledávek, musí v insolvenčním návrhu vysvětlit, z jakého ospravedlnitelného důvodu se znovu zadlužil, nebo poukázat na výrazný nepoměr mezi poskytnutým úvěrem a celkovou dlužnou částkou.

Dotaz k insolvenci a možné změně

Dobrý den. Mám dluhy zhruba mezi 200 až 250 tisíci Kč. Jsem zaměstnaný a plat mám kolem 23000 čistého. Vyživovací povinnost mám na 3 děti. Z toho jsou dvě ve společné domácnosti. Vlastním Škodu Octavii r.v. 1999. Protože mám nařízené srážky ze mzdy a mám i přednostní pohledávky, tak zvažuji insolvenci. Mám na vás pár otázek.: Pokud bych šel do insolvence a po té by byla novelizaci schválená insolvence na 3 roky a já už bych ji měl určenou na pět let, tak se mi změní doba na 3 roky, nebo uz mi zůstane na 5 let? Přišel bych i o auto? Pro naši rodinu je dost podstatný. Co když v tom období přijdu o práci? Dá se insolvence třeba na nějakou dobu pozastavit?

Odpověď

Dobrý den,

bude-li v budoucnu přijata novela insolvenčního zákona, díky níž dojde ke zkrácení oddlužení (splátkový kalendář) na 3 roky, bude se tato změna s největší pravděpodobností týkat řízení, která budou zahájena po nabytí účinnosti dané novely insolvenčního zákona, nebo řízení, u nichž bude usnesení o úpadku zveřejněno v insolvenčním rejstříku po nabytí účinnosti dané novely. Dosavadní (již probíhající) řízení budou dokončena podle “starých” pravidel. Zda se bude taková novela vztahovat jen na nová řízení, nebo i na již probíhající, o tom rozhodnou zákonodárci (poslanci a senátoři).

Zda byste přišel o Váš vůz, to by záleželo na insolvenčním soudu. Ten rozhoduje o tom, jaký majetek dlužníka se bude zpeněžovat (prodávat). Dlužník může u insolvenčního správce podat návrh na vynětí určitého majetku ze soupisu majetku. V návrhu musí uvést, z jakého důvodu žádá o vynětí majetku. Nevyhoví-li insolvenční správce takovému návrhu, předloží jej věřitelskému výboru, aby se k němu vyjádřil. Nevyhoví-li insolvenční správce návrhu na vynětí majetku ani po vyjádření věřitelského výboru, předloží návrh na vynětí majetku insolvenčnímu soudu, který o něm rozhodne.

Dlužník může požádat soud o tzv. přerušení průběhu oddlužení, a to na dobu až 12 měsíců. Návrh na přerušení průběhu oddlužení přichází v úvahu zejm. v situaci, kdy dlužník nebude schopen platit ani minimální zákonnou splátku (tj. 2 178 Kč + případné výživné) déle než 3 měsíce. Dojde-li k přerušení průběhu oddlužení, prodlužuje se oddlužení (splátkový kalendář) o dobu, po kterou bylo oddlužení přerušeno.

Návrh na zrušení oddlužení

Dobrý den, již 2 roky splácím insolvenci. V letošním roce jsem byl uznán vinným z přečinu úvěrového podvodu. (orazítkoval jsem potvrzení o příjmu třetí osobě, která si vzala úvěr). Soud mi neurčil žádnou náhradu škody vůči této bance. Úvěr nebyl na moji osobu a já jsem z něj neměl žádný prospěch. Pouze jsem potvrdil příjem. Poškozená banka na mě u KS podala návrh na zrušení mého oddlužení. V návrhu uvedla, že rozsudkem jsem byl uznán vinným z přečinu úvěrového podvodu. S ohledem na schválené oddlužení poškozenému nemohl být v trestním řízení přiznán nárok na
náhradu škody, poškozený se nemůže účinně domáhat svých nároků. Kromě toho z dokumentů zveřejněných v ISIR je zřejmé, že míra uspokojení přihlášených věřitelů bude pouze minimální.
Chtěl jsem se zeptat, zda může na základě tohoto soud zrušit mé povolené oddlužení? Dnes mi přišlo v této věci nařízené jednání u KS. Jak mám prosím postupovat, ať mi není oddlužení zrušeno. Děkuji moc za pomoc

Odpověď

Dobrý den,

jak postupovat, aby nedošlo ke zrušení Vašeho oddlužení, na to nelze jednoduše odpovědět. Domnívám se, že by celou záležitost vyřešilo, kdybyste poškozené bance nahradil škodu (např. formou splátkového kalendáře), kterou si vyčíslí. Pokud poškozená banka sdělí/potvrdí insolvenčnímu soudu, že došlo k zaplacení vzniklé škody nebo k dohodě na jejím zaplacení, bude to insolvenční soud brát jako Vaši “polehčující” okolnost a oddlužení Vám podle mého názoru nezruší. Nedojde-li k zaplacení vzniklé škody nebo k dohodě na jejím zaplacení, bude muset insolvenční soud rozhodnout, zda je skutečnost, že jste byl v trestním řízení odsouzen za přečin úvěrového podvodu, důvodem ke zrušení schváleného oddlužení. Obecně platí, že soud zruší schválené oddlužení v případě, že a) dlužník neplní podstatné povinnosti podle schváleného způsobu oddlužení, nebo b) v důsledku zaviněného jednání vznikl dlužníku po schválení oddlužení peněžitý závazek po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti, nebo c) dlužník není v důsledku okolností, které zavinil, po dobu delší než 3 měsíce schopen splácet v plné výši ani miminální zákonnou splátku (tj. částka 2 178 Kč + příp. výživné), anebo d) zrušení oddlužení navrhne dlužník. Žádný z těchto důvodů však u Vás nenastal. Soud může dále schválené oddlužení zrušit, vyjdou-li najevo skutečnosti, z nichž lze usuzovat na nepoctivý záměr dlužníka. Zda soud označí Vaše odsouzení za přečin úvěrového podvodu za nepoctivý záměr, to je otázka. Můj osobní názor je, že taková skutečnost na nepoctivý záměr neukazuje, zvláště když jste úvěr nečerpal Vy ale třetí osoba. Osobně se tedy domnívám, že by Vám soud oddlužení zrušit neměl, ani kdybyste se s poškozenou bankou nedohodl na způsobu zaplacení vzniklé škody. Soud však může rozhodnout zcela opačně. Nezbývá tedy než počkat, jak soud celou situaci posoudí.

Přeplatek za elektřinu

Dobrý den, má maminka je v insolvenci a měla přeplatek za elektřinu. Má právo ji insolvenční správce zabavit.Dekuji

Odpověď

Dobrý den,

zde existují dva názory, poradna má ale za to, že vzhledem k tomu, že si dlužník zálohy hradí ze své nezabavitelné částky, nejedná se v případě tohoto přeplatku o neobvyklý příjem. Kdyby insolvenční správce chtěl přeplatek zaslat k přerozdělení pro věřitele, ať se maminka obrátí písemně na insolvenční soud s žádostí o určení, zda musí tento přeplatek odevzdat.

Ukončení insolvence

Dobrý den v září jsem splatil 100% dluhu. Stále čekám na nějaké vyjádření soudu a nic se neděje. Bude to už 2 měsíce. Insolvenční správce mě řekl,že neví jak dlouho to bude trvat. V insolvenčním rejstříku taky žádná změna. Jak dlouho má soud čas? Děkuji

Odpověď

Dobrý den,

soud v tomto případě lhůtu danou nemá. Rozhoduje až poté, co insolvenční správce zašle soudu konečnou zprávu, což u Vás bylo 19.9.2023. Zavolejte na soud do kanceláře 34 INS s dotazem, zda již má soudce spis předložen nebo kdy mu předložen bude. 

Péče o druhé v insolvenci

Dobrý den,tchán má nárok na příspěvek na péči a chtěl by mě nahlásit jako pečující osobu.Mám s manželem společnou insolvenci,a chtěla jsem se zeptat, jestli musím nahlásit správci,že pečuji o tchána a jestli by mi to bylo bráno na splátky na insolvenci.Děkuji

Odpověď

Dobrý den,

ano, nahlásit tento příjem musíte a s největší pravděpodobností bude brán jako další příjem. Jedná se sice o dávku přiznanou nemocnému, ale je myšlena na úhradu za péči, tedy příjem pečujícího.

Opakovaná insolvence

Dobrý den,

Je možná opakovaná insolvence? Už jsem jednou prošla a 5 let od ukončení nastane teprve v květnu letošního roku. Slyšela jsem, že dříve než po 5 letech není možné opětovně podat návrh? Děkuji.

Odpověď

Dobrý den,

jestliže Vám bylo vydáno osvobozující usnesení. lhůta k podání nového návrhu na povolení oddlužení je 10let ( dříve k němu nebude insolvenční soud přihlížet  – §395 odst.3 IZ ). Pětiletá lhůta k podání návrhu je v případě, že soud návrh zamítl, oddlužení nebylo schváleno nebo bylo zrušeno z důvodu nepoctivého záměru.