Online poradna

Otázky, na které nenaleznete odpovědi ve Slovníčku základních pojmů, nebo v již zodpovězených dotazech, pokládejte prostřednictvím formuláře níže.

UPOZORNĚNÍ: Do pole textu dotazu prosím neuvádějte žádné osobní údaje typu: jméno, příjmení, adresu, telefon. Dotazy zveřejňujeme níže.

Poradna při finanční tísni

Partnery naší poradny jsou odborníci z neziskové, obecně prospěšné společnosti Poradna při finanční tísni, kteří se pohybují v oblasti insolvence již 10 let. Vedle poradenské činnosti pro občany ve finanční tísni, v hrozící či existující platební neschopnosti, nebo exekuci, pomáhají bezplatně zpracovat samotný návrh na oddlužení (insolvenční návrh).

Vyhněte se oddlužovacím šmejdům! Jak? Podívejte se na video MSp ✔

Odpovědi na téma “DAŇOVÝ PŘEPLATEK” si prosím vyhledejte níže v zodpovězených dotazech, zadáním textu do pole NAJÍT V DOTAZECH!

Položit dotaz

Zodpovězené dotazy

Proces

Dobrý den. Podala jsem navrh na insolvenci. Jiz soud zveřejnil, stav tam je před tozhodnutim úpadku. Můj dotaz je: jak dlouho muže trvat rozhodnutí? Mám reagovat na věřitele kteří mě uhani na splatky ? Mohou exekutori a vymáhání ještě konat nebo už po zveřejnění ale ne po schválení nemohli? Můžete mi prosím upřesnit cely ten proces ? Nejsem z toho nějak moc moudra . Insolvenci správce mi je přidělen až při schválení?

Odpověď

Dobrý den,

soud rozhoduje o insolvenčním návrhu zpravidla v řádech dnů či týdnů (max. do měsíce) od jeho zveřejnění v insolvenčním rejstříku. S věřiteli již komunikovat nemusíte (můžete jim jen sdělit, že jste podala insolvenční návrh). Věřitelé počkají, až Vám soud povolí oddlužení a poté si přihlásí své pohledávky do Vašeho insolvenčního řízení (mají na to lhůtu 2 měsíce od zveřejnění usnesení o povolení oddlužení v insolvenčním rejstříku). Společně s usnesením o povolení oddlužení Vám soud ustanoví insolvenčního správce, který Vás bude kontaktovat v řádech dnů od okamžiku povolení oddlužení. Insolvenční správce od Vás bude požadovat vyplnit dotazník/formulář, oznámí Vám termín osobního pohovoru (ten se uskuteční po uplynutí lhůty pro přihlášení pohledávek) a vyzve Vás k placení jeho odměny (tj. 1 089 Kč měsíčně). Na osobním pohovoru Vám insolvenční správce předloží seznam přihlášených pohledávek (průběžně můžete sledovat přihlášky věřitelů v insolvenčním rejstříku v oddíle P – Přihlášky) a vyzve Vás, abyste se vyjádřila ke každé pohledávce, zda ji uznáváte zcela, částečně či vůbec. Po skončení osobního pohovoru sepíše insolvenční správce tzv. zprávu pro oddlužení a předloží ji společně se seznamem přihlášených pohledávek a soupisem majetku soudu. Následně soud vydá usnesení o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty, které doručí mj. Vašemu zaměstnavateli, a ten Vám začne provádět insolvenční srážky, čímž začnete plnit splátkový kalendář. Plnou ochranu před věřiteli a exekutory získává dlužník v okamžiku povolení oddlužení (tedy cca do měsíce od podání insolvenčního návrhu).

Společné oddlužení manželů ze Slovenska

Dobrý den,
je možné zažádat o společné oddlužení manželů, kteří mají slovenské občanství, zde pouze přechodný pobyt. Vzali se zde v ČR, ale čekají na oddací list ze Slovenska a manželka si kvůli tomu ani nemůže změnit příjmení na to, které má v oddacím listu? Pokud ano, které příjmení má manželka vykazovat? Děkuji

Odpověď

Dobrý den,

o oddlužení v České republice může požádat každý dlužník (fyzická osoba), který má v ČR tzv. hlavní zájem (převážnou část roku se zde zdržuje, má zde domácnost), a to bez ohledu na to, jakou má národnost. K insolvenčnímu návrhu, resp. ke společnému insolvenčnímu návrhu manželů se přikládá mj. oddací list. Dotyční manželé budou tedy moci podat společný insolvenční návrh, až získají oddací list a až budou mít manželé nové průkazy totožnosti (ty budou předkládat při ověřování jejich podpisů na plné moci pro sepisovatele insolvenčního návrhu).

Odškodnění za újmu na zdraví po insolvenci

Dobrý den. Byla mi povolena insolvence kterou jsem splatil ve 100% ještě před uplynutím 5ti let. Můj dotaz zní před vyhlášením insolvence jsem měl pohledávku určenou soudem za ublížení na zdravi tento věřitel se do insolvence nepřihlásil hrozí mi nyní že po mě tento věřitel bude odškodné nějakým způsobem vymáhat a je vůbec toto odškodné vymahatelne děkuji za odpověď

Odpověď

Dobrý den,

osvobození od placení zbylých pohledávek se nevztahuje na pohledávky z titulu náhrady škody způsobené na zdraví. Takovou pohledávku může věřitel (poškozený) vymáhat i po skončení insolvenčního řízení, ačkoliv si svoji pohledávku nepřihlásil do insolvenčního řízení dlužníka. Věřitel musí podat návrh na nařízení exekuce do 10 let od právní moci rozhodnutí, jímž mu byla pohledávka přiznána, jinak se jeho pohledávka promlčí.

Příspěvek na péči

Dobrý den,
jsem v insolvenci (zbývá mi poslední půl rok k úplnému oddlužení, předpokládané plnění je 80%). Pracuji na 0,8 úvazku, po celou dobu oddlužení. Zkrácený úvazek mám z důvodu, že se zároveň s tetou staráme o babičku, která má 2. stupeň příspěvku na péči (4400,- Kč). Teď jsem byla soudem vyzvána, abych doložila, zda aktivně usiluji o práci na celý úvazek a případně doložila výši příspěvku na péči (ten ale nepobírám já, ale babička, která z něj hradí další péči, kterou nezastaneme v rodině, jako je např. doprovod k lékaři a pod.). Teď se dostávám k dotazu. Může soud operovat s příspěvkem na péči, který pobírá jiná osoba, přestože se o ni částečně starám?

Odpověď

Dobrý den,

jestliže nemůžete pracovat na plný pracovní úvazek z důvodu, že se podílíte na péči o Vaši babičku, měla by Vám babička z toho příspěvku na péči vyplácet určitý podíl (např. jednu třetinu). Takový příjem (jde de facto o náhradu mzdy za dobu, kterou nemůžete strávit v zaměstnání) už podléhá insolvenci, resp. by se tato částka měla přičíst k Vaší mzdě a ze součtu těchto příjmů by se Vám měla provést insolvenční srážka, jako by se jednalo o jeden příjem. Možná právě proto zajímá soud výše příspěvku na péči. Doložte tedy soudu jeho výši a sdělte mu, kdo všechno se o babičku stará, aby soud nemohl celý příspěvek na péči považovat za Váš příjem.

Insolvence

Dobrý den,
Dozvěděla jsem se, že se mí rodiče dostali do dluhové pasti v níž figuruje asi 7 exekucí.Vzhledem k tomu, že otec má před důchodem a matka zaměstnaná na poloviční úvazek, pobírají i příspěvek na bydlení aby vyšli, tak mám obavy, že nedosáhnou na minimální úhradu pohledávek věřitelů,
Jak se postupuje v takovémto případě?
Schválí jim vůbec žádost insolvence?
Děkuji za odpověď.

Odpověď

Dobrý den,

soud povolí oddlužení, má-li dlužník příjem, z něhož lze provádět alespoň minimální zákonnou srážku (tj. cca 2 300 Kč u jednotlivce, resp. cca 3 300 Kč v případě společného oddlužení manželů – jedná se o součet srážky z příjmu manžela a manželky). Výši insolvenčních srážek/splátek lze zjistit na https://insolvence.justice.cz/kalkulator-splatek/. Nemá-li dlužník dostatečný příjem, musí si opatřit tzv. dárce, tj. osoba, která se písemně zaváže poskytovat dlužníkovi pro účely oddlužení finanční dar v potřebné výši, a to měsíčně po dobu 5 let. Dárce pak odevzdává/poukazuje finanční dar na účet insolvenčního správce.

Přestěhování

Dobrý den,
jsem v insolvenci a v nájmu. Mám vše řádně placeno, nájem, atd. Majitelka nyní chce byt pro bratra a já si mám najít jiné bydlení. Má na to právo? Někde jsem četla, že nově platí, že pokud jsem v insolvenci, tak mě nemůže majitel vyhodit z bytu. Pokud ano, lze u insolvenčního správce žádat o vyšší nezabavitelnou částku, protože se mi te´d náklady na bydlení zvýší?
Děkuji.

Odpověď

Dobrý den,

pro dlužníka, vůči kterému probíhá insolvenční řízení, platí stejná nájemní práva a povinnosti jako pro kohokoliv jiného. Pronajímatel může vypovědět nájem na dobu neurčitou v případě, že pronajímaný byt potřebuje pro sebe nebo pro osobu blízkou. Nájemník se může výpovědi bránit žalobou podanou k soudu.

Pokud dojde u dlužníka, vůči kterému probíhá insolvenční řízení, resp. oddlužení plněním splátkového kalendáře, k navýšení jeho nezbytných nákladů, může požádat insolvenční soud o ponechání vyšší nezabavitelné částky.

nečinost insolvenčního správce

Dobrý den v srpnu mi měla skončit insolvence insolvenční správce mi ale provedl srážku ze mzdy i v září při telefonickém kontaktu mi paní řekla že se ozve do dnešního dne se nic neděje krom toho že mi přišel dopis o částečném zpět vzetí pohledávky jenže já bych měl mít zaplaceno za 5 let 100% na koho se mám obrátit na soud co zvolil insolvenčního správce ?

Odpověď

Dobrý den,

insolvenční správce je povinen bez zbytečného odkladu podat soudu zprávu o splnění oddlužení, jakmile proběhne splatnost poslední splátky. Zároveň by měl insolvenční správce oznámit plátci příjmu (zaměstnavateli), aby přestal dlužníkovi provádět insolvenční srážky.

Z insolvenčního rejstříku vyplývá, že insolvenčnímu správci původně bránily v předložení zprávy o splnění oddlužení prostředky deponované pro Českou spořitelnu. Účast České spořitelny v insolvenčním řízení však byla ukončena poté, co vzala zpět svoji přihášku pohledávky, a to v rozsahu, ve kterém nebyla uspokojena v insolvenčním řízení. Nyní by se tak měl insolvenční správce vypořádat s prostředky, které deponuje pro Českou spořitelnu. Teprve pak může předložit soudu zprávu o splnění oddlužení. Doporučuji Vám urgovat u insolvenčního správce ukončení insolvenčního řízení a upozornit jej na ukončení účasti České spořitelny v insolvenčním řízení poté, co vzala zpět přihlášku své pohledávky. Je možné, že insolvenční správce požádá nejdříve soud o rozhodnutí, jak má naložit s tou deponovanou částkou.

Insolvence a spoření

Dobrý den, čekám na schválení insolvence, už jsem měla i schůzku se správcem a o spoření jsem mu řekla (dozvěděla jsem se to sama víkend před schůzkou). Jelikož s přítelem nejsme v dobrý finanční situaci, dost by se nám hodilo, kdyby spoření co končí teď v prosinci, nám nebylo sebráno. Je nějaká šance ho získat a nepřijít o něj?

Odpověď

Dobrý den,

zůstatek na spořícím účtu (účtu penzijního připojištění apod.) je majetek, který podléhá exekuci, a proto podléhá i insolvenci. Jestliže insolvenční správce zapíše takový majetek do soupisu majetku, insolvenční soud v usnesení o schválení oddlužení rozhodne, že bude tento majetek (zůstatek na účtu) zpeněžen, resp. převeden na účet insolvenčního správce, ktrerý jej rozdělí poměrně mezi nezajištěné věřitele. Není tedy, bohužel, možné, abyste získala tyto prostředky pro svoji potřebu.

Bydleni

Prosím mají vliv na insolvenci normativní náklady bydleni. Děkuji

Odpověď

Dobrý den,

ano mají, ovlivňují výši zabavitelné části mzdy. Při vyšší nezabavitelné částce nemusí nízkopříjmové skupiny dosáhnout na požadovanou minimální splátku, která činí pro jednotlivce cca 2.300,-Kč. Výši srážky si můžete ověřit zde : https://insolvence.justice.cz/kalkulator-splatek/.

Podnikání při insolvenci

Dobrý den, potřebovala bych zjistit jak postupovat: Jsem dlouhodobě předlužená, čili insolvence je pro mně asi jediná cesta jak z toho ven. Chci začít podnikat abych měla doložitelný příjem. Pokud budu podnikat jako OSVČ, budu mít bankovní účet veden přímo na své jméno a tudíž mi budou brát veškeré peníze (než zažádám o insolvenci). Obávám se že bych neměla prostředky na provoz podnikatelské činnosti. Zároveň ale musím nějakou dobu mít příjem (nevím jak dlouhou?) abych měla vůbec šanci na schválení oddlužení. Zdá se to jako bludný kruh. Má to nějaké řešení? Děkuji za rady.

Odpověď

Dobrý den, 

Pro zřízení živnostenského oprávnění není běžný účet podmínkou. Fakturace Vám může být vyplácena hotově – proti příjmovému dokladu nebo na účet blízké osoby, máte-li takovou. Váš běžný účet si zřídíte po povolení oddlužení. Doložitelný příjem byste měla mít min.2-3 měsíce před podáním návrhu – faktury + doklad o převzetí fakturované částky. Příjmy se dokládají 12 měsíců zpětně bez ohledu na charakter příjmů. Vhodné by bylo k fakturaci doložit např. smlouvu o dílo ( budete osvědčovat příjmy v příštích 12ti měsících).

Insolvence a kindergeld

Dobrý den,
Dokládá se k žádosti o nižší splátky i ,,kindergeld”. Jeho pobírání skončí do dvou let. Děti ukončí studium a dovrší 18 let.
A pokud se nemusí dokládat ,jak to oznámit soudu.
Dekuji za odpověď.

Odpověď

Dobrý den,

jestliže chcete žádat o snížení zabavitelné částky mzdy, musíte soudu vyčíslit ( popř. doložit ) své výdaje a příjmy, ty pak včetně přídavků na děti z Německa.

Dopis k Insolvenčnímu soudu

Dobrý den, chtěl bych se zeptat jak má být nadepsán dopis s výplatními páskami k insolvenčnímu soudu a zda stačí zaslat samotné vyplatní pásky v obálce nebo k tomu musí být i něco sepsáno.

Děkuji za odpověd

Odpověď

Dobrý den,

k výplatním páskám připojte dopis, ve kterém uvedete minimálně Vaše jednací číslo, v textu stačí jen věta, že k danému jednacímu číslu zasíláte výplatní pásky. Dopis podepište, připojte datum. Nahoře nad textem můžete označit soud, ale nemusíte. Důležité je jen jednací číslo, ke kterému výplatnice zasíláte.

Podnikání při insolvenci

Dobrý den, potřebovala bych zjistit jak postupovat: Jsem dlouhodobě předložena, čili insolvence je pro mně asi jediná cesta jak z toho ven. Chci začít podnikat abych měla doložitelný příjem. Můžu si založit sro kde budu jediný jednatel a zároveň se ve své firmě zaměstnat, aby bylo odkud provádět srážky?

Odpověď

Dobrý den,

tento způsob možný je, ale nemohu jej doporučit. Po novele účinné od 1.6.2019 je oddlužení schváleno vždy kombinací, tedy  splátkovým kalendářem se zpeněžením majetkové podstaty. Teoreticky je tedy možné, že podíl v s.r.o. bude po schválení oddlužení předmětem zpeněžení. Je-li možné začít podnikat jako OSVČ, doporučuji tuto možnost.

Insolvence

Dobrý den prosím chtěla bych se zeptat zda může požádat člověk o inlovenci když splácí své dluhy a už to nezvládá? Děkuji

Odpověď

Dobrý den,

oddlužení je řešení úpadku nebo hrozícího úpadku dlužníka, který musí dlužník soudu listině prokázat. U úpadku musí dlužník prokázat, že min. u 2 věřitelů nehradí déle jak 3 měsíce nebo že zastavil platby podstatné části svých peněžitých závazků – zde již po 30 dnech prodlení. U hrozícího úpadku dlužník prokazuje, že ke zřetelem ke všem okolnostem lze důvodně předpokládat, že dlužník nebude schopen řádně a včas splnit podstatnou část svých peněžitých závazků Záleží tedy, v jaké fázi prodlení se nacházíte, zda-li se např. snížil příjem nebo je objem měsíčních splátek vyšší než příjem. Situace dlužníka se vždy individuálně vyhodnocuje, přesnější informace Vám podá zpracovatel návrhu, na kterého se obrátíte. 

Vyhlášení insolvence

Dobrý den,

mám osobní bankovní a nebankovní. Chci vyhlásit bankrot, ale žiji v zahraničí a do ČR nepojedu něco řešit. Jak tedka postupovat? Vybrat si nějakého insolvenčního správce, nebo rovnou zažádat online a stát mi nějakého přidělí?

Jak to funguje.

Děkuji

Odpověď

Dobrý den,

jestliže se trvale nezdržujete na území ČR, nemůžete v ČR podat návrh na povolení oddlužení. Soudy zkoumají tkzv. hlavní zájem dlužníka, bydlíte-li a pracujete v některém z členských států EU, řešíte svůj úpadek dle práva členského státu, ve kterém žijete ( k zahájení úpadkového řízení je příslušný soud členského státu, na jehož území jsou soustředěny hlavní zájmy dlužníka ) a to i tehdy, jestliže máte veškeré své závazky v ČR.

Jestliže mimo ČR pouze pracujete a nezdržujete se mimo ČR trvale, budete si muset najít osobu, která za Vás oddlužení vyřídí na základě plné moci. Návrh musí podat oprávněná osoba dle § 390a odst. 1 IZ, nemůžete si jej podat sám. Tato osoba Vás v insolvenčním řízení nezastupuje, je pouze zmocněna k sepsání a podání návrhu na povolení oddlužení. Návrh za dlužníka podává na základě plné moci opatřené ověřeným podpisem. 

 

Predsoudni výzva

Dobrý den,v roce 2018 my skončila insolvence, řádně jsem vše dokončil.Ted mi přišla predsoudni výzva kvůli dluhu který je nejméně 10let starý,do té doby žádná informace nic.Tento dluh byl zřejmě z doby kdy jsem měl insolvenci, myslím,i před jejím začátkem a věřitel si pohledávku nepřihlásil.
Co mohu teď dělat,? Musím dluh zaplatit?
Od té doby co jsem vstoupil do insolvence nemám, žádné další dluhy a vše řádně platím.
Jen bych potřeboval poradit co s tím.
Děkuji za odpověď

Odpověď

Dobrý den,

tento závazek hradit nemusíte. Písemně sdělte věřiteli, že namítáte promlčení, věřitel lhůtu k podání žaloby zmeškal. Musíte se ale aktivně bránit, věřitel může podat soud návrh na vydání platebního rozkazu, do kterého budete muset opět námitku promlčení podat. Jestliže se jedná o závazek, který vznikl před prohlášením Vašeho úpadku, je dalším důvodem osvobozující usnesení, které Vám soud vydal. Vztahuje se na všechny Vaše závazky, které vznikly před prohlášením Vašeho úpadku, tedy i na ty, které si věřitel včas do insolvenčního řízení nepřihlásil.

JO Investment konkurz

Dobrý den,

jsem jeden z poškozených klientů od společnosti JO Investment.
Četl jsem článek, že majetek společnosti šel do tzv. konkurzu a klienti mohou být částečně odškodněni.
Jak tohoto mohu dostáhnou? Jak se přihlásit do konkurzu?
Předem děkuji za odpověď.

Odpověď

Dobrý den,

musíte si v zákonné lhůtě 2 měsíce ode dne prohlášení úpadku podat přihlášku věřitele. Přihlášku si můžete stáhnout zde : https://isir.justice.cz/isir/common/stat.do?kodStranky=FORMULAR , na řádku přihláška pohledávky máte i pokyny k vyplnění a předvyplněné vzory. Přihlášku můžete zaslat soudu datovou schránkou, zaslat poštou doporučeně nebo osobně na podatelně Městského soudu v Praze, Praha 2, Slezská 9.

Nehrazení odměny IS

Dobrý den, jaký je postup pokud Dlužník nehradil zálohu na odměnu a náklady insolvenčního správce 1.089,- Kč měsíčně než došlo ke schválení oddlužení soudem plněním splátkového kalendáře. Děkuji.

Odpověď

Dobrý den,

soud v tomto případě oddlužení nemusel schválit, ve zprávě, kterou soudu zasílá insolvenční správce, se k danému vyjadřuje. Zde zřejmě insolvenční správce soudu schválení oddlužení doporučil. Jestliže i přes neplnění povinností daných usnesením o povolení oddlužení soud oddlužení schválil, soud oddlužení zruší, jestliže dlužník i nadále své povinnosti nebude plnit. Dlužné částky insolvenčnímu správci musí být dlužníkem uhrazeny.

Výživné

Dobrý den.Proč insolvenční správce zaslal menší výživné od rozsudku stanovení soudcem?

Odpověď

Dobrý den,

s největší pravděpodobností z důvodu snížení příjmu dlužníka, kdy zabavitelná částka mzdy nebyla dostatečná. Přesnou odpověď Vám sdělí pověřený insolvenční správce.

Čestné prohlášení o pomoci v insolvenci

Dobrý den, sestra me požádala o čestné prohlášení o pomoci v insolvenci. Mela bych podepsat prohlášení kde je udána částka, kterou ji budu posílat na účet určený správcem. Co se stane v případě že nebudu moci jeden dva měsíce peníze poslat?? Děkuji

Odpověď

Dobrý den,

zřejmě máte na mysli podepsání darovací smlouvy nebo smlouvy o důchodu. Kdybyste svůj závazek z této smlouvy neplnila, může to v důsledku zrušit dlužníkovi oddlužení.