Online poradna

Otázky, na které nenaleznete odpovědi ve Slovníčku základních pojmů, nebo v již zodpovězených dotazech, pokládejte prostřednictvím formuláře níže.

UPOZORNĚNÍ: Do pole textu dotazu prosím neuvádějte žádné osobní údaje typu: jméno, příjmení, adresu, telefon. Dotazy zveřejňujeme níže.


Z důvodu ukončení spolupráce se společností Poradna při finanční tísni Vás upozorňujeme, že online poradna bude dočasně pozastavena.
Brzy se k Vám vrátíme. Děkujeme za pochopení a omlouváme se za dočasnou neaktivitu.

Poslední dotazy budou zodpovězeny 9. 5. 2024

Zodpovězené dotazy

Darovací smlouva a úmrtí

Dobrý den, co se stane v případě úmrtí osoby, která mi podepsala darovací smlouvu o důchodu a měsíčních splátkách? Jsem na mateřské, nelze mi nic strhávat z příjmu. Děkuji

Odpověď

Dobrý den,

zemřel-li Váš dárce, musíte si buď najít jiného dárce a předložit insolvenčnímu správci novou darovací smlouvu, nebo musíte sama posílat na účet insolvenčního správce alespoň částku 2 200 Kč (tj. zákonná minimální splátka). Nezaplatíte-li více než 3 po sobě jdoucí splátky, může dojít ke zrušení oddlužení (předtím by Vás ještě insolvenční správce vyzval, abyste platila alespoň minimální splátku, a upozornil by Vás na možnost zrušení oddlužení v případě, že byste tak neučinila).

Odměna za sepis a podání návrhu

Dobrý den.
Se společnosti ”Dluhová poradna” jsem sepsala Insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení.
Následně vyšlo Usnesení o úpadku spojené s povolením oddlužení a mne neustále telefonují a urgují s tím, abych JÁ zaplatila odměnu za sepis a podání návrhu ve výši 6 000,- ( 7 260,- s DPH).
Mám ale za to, že zákonná odměna za sepis a podání návrhu si příslušná kancelář uplatňuje sama v pohledávce post. na roveň pohl. za podstatou a ta se zaplatí ze splátek z mojich příjmu, které budou zasílány každý měsíc na účet majetkové podstaty.
Chci se zeptat, zda-li mám odměnu zaplatit nebo ne. Nerada bych se dostala ještě do nějakého problému.
Děkuji.

Odpověď

Dobrý den,

jakým způsobem bude zaplacena odměna za sepis insolvenčního návrhu, tedy zda bude zaplacena dlužníkem ihned po sepsání insolvenčního návrhu, nebo zda bude zaplacena až v rámci oddlužení plněním splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty jako přednostní pohledávka, to by si měl dlužník se sepisovatelem dohodnout před sepsáním insolvenčního návrhu. Pokud se dlužník nijak nezavával zaplatit odměnu za sepis insolvenčního návrhu ihned po jeho sepsání, a nezaplatí-li ji dobrovolně sepisovateli před schválením oddlužení, bude odměna za sepis insolvenčního návrhu zaplacena sepisovateli z první splátky/prvních splátek.

Postižitelnost OČR v insolvenci

Dobrý den,

chtěl bych se zeptat na postižitelnost OČR během insolvence. Pravidelně se mi z platu strhává cca 35tis měsíčně a teď jsem potřeboval být s nemocným synem doma, cca týden. Má insolvenční správce nárok na OČR, mám to hlásit nebo na to nárok nemá? Jak na internetu, tak i tady na stránkách insolvencnizona.cz jsou rozdílné odpovědi na toto téma.

Děkuji za objasnění a vysvětlení

Odpověď

Dobrý den,

má-li dlužník v daném měsíci více postižitelných příjmů, měla by se srážka/splátka vypočítat ze součtu všech těchto příjmů. Pokud zaměstnavatel provedl srážku pouze ze mzdy, měl byste na účet insolvenčního správce doplatit příslušnou částku. Musíte sečíst čistou mzdu a OČR, poté vypočítat insolvenční srážku (https://insolvence.justice.cz/#kalkulacka-splatek), odečíst od ní srážku provedenou zaměstnavatelem a zbytek je částka, kterou byste měl doplatit na účet insolvenčního správce.

Výživné

Dobrý den, s bývalou přítelkyní (nebyly jsme manželé) mám dítě skoro 3 leté. Máme pouze dohodu s ověřenými podpisy. Budu hradit já sám výživné nebo můj správce ? Předem děkuji za odpověď.

Odpověď

Dobrý den,

někteří insolvenční správci neuznávají výživné, není-li určeno/schváleno soudem. Bude tedy záležet na postoji Vašeho insolvenčního správce. Neuzná-li jej a neuzná-li jej ani soud, měla by Vaše expřítelkyně podat k soudu návrh na určení výživného. Neučiní-li tak, budete jí muset výživné platit z nezabavitelné částky.

Vyúčtování za elektřinu

Dobrý den mám zahajenou insolvenci a běží 2 měsíční lhůta pro přihlášení pohledávek. V zaměstnání mně deponuji peníze které by strhli na exekuce. Čez mi vystavil mimořádné vyúčtování za elektřinu. Vznikl tam přeplatek. Tento přeplatek mně vezme insolvencni správce nebo mně zůstane. Děkuji za odpověď

Odpověď

Dobrý den,

vzniklý přeplatek by Vám měl ČEZ vrátit, příp. by jej mohl použít jako zálohy na další období.

Je trestný čin když nevstoupím do insolvence?

Dobrý den, dostal jsem se do dluhové pasti a řeším to insolvenci. Některé společnosti mi vyhrožují že jde o trestný čin, že je to účelové ode mě, že jsem nezaplatil ani jednu splátku a že jsem zaškrtnout políčko kde prohlašuji že nemám v plánu vstoupit do insolvence, ale už je to neúnosné a nemám jinou možnost. Mám šanci nebo kde vážně o trestný čin?

Odpověď

Dobrý den,

o trestný čin by se mohlo jednat v případě, kromě toho, že jste neuhradil žádnou splátku, jste naplnil ještě další znaky skutkové podstaty trestného činu, např. úmysl dluhy nesplatit, uvedl jste v žádosti o úvěr nepravdivé informace o výši příjmu, o výši vašeho zadlužení a pod.

Posuzování, zda se v konkrétním případě jednalo trestný čin znamená vyhodnocená jednotlivých skutečností ve vzájemných souvislostech. Na otázku, zda se ve Vašem případě jednalo o trestný čin či nikoliv není bez toho možné odpovědět.

Neúspěšně ukončená insolvence OSVČ

Dobrý den,
mám neúspěšně ukončenou insolvenci z důvodu placení malých částek a po 5 letech jsem nenaplnila správná procenta. Insolvence schválená 2018. Jakou teď mohu očekávat reakci od věřitelů? Kdy mohu zkusit znovu zažádat o insolvenci?
A portálu živnostenského podnikání se mi objevilo toto: “Překážky v provozování živností: od 24.01.2023 Zastavení insolvenčního řízení z důvodu, že pro uspokojení věřitelů je majetek dlužníka zcela nepostačující”
Znamená to, že živnost nemohu provozovat?
Děkuji moc!

Odpověď

Dobrý den,

po skončení oddlužení, ve kterém soud dlužníka neosvobodil od placení nesplacených částí pohledávek,  budou věřitelé pokračovat ve vymáhání nesplacenýc částí pohledávek. Mohou podávat návrh na exekuční vymáhání, již zahájené exekuce budou poračovat. Pokud osvobozující usnesení nebylo vydáno jen pro nízkou míru uspokojení pohledávek věřitelů, může dlužník nový návrh na oddlužení podat, jakmile bude splňovat podmínky pro povolení oddlužení, zejména jakmile bude mít příjem v dostatečné výši. Informaci ohledně možnosti provozování živnosti doporučuji ověřit přímo na živnostenském úřadě.

Insolvence na Slovensku

Dobrý den, mám dotaz ? Pocházím ze Slovenska , ale pracuji v ČR a též bydlím v ČR na ubytovně takže nemám zde trvalí pobyt. Chci se zeptat mám exekuce a dluhy jen na Slovensku odtud pocházím, ale jestliže pracuji v České Republice a bydlím i když zde nemám trvalý pobyt mohu vyhlásit insolvenci zde v České Republice i když mé dlužné částky v již exekucí pochází ze Slovenska?
Předem děkuji za odpověď

Odpověď

Dobrý den,

podle mého názoru skutečnost, že  v ČR bydlíte s úmyslem se zde zdržovat a pracujete, splňuje podmínku  soustředí hlavních zájmů v ČR a je tedy dána  místní příslušnost  českých soudů. Návrh na povolení oddlužení je možné podat v České republice. V návrhu je potřeba  všechny Vaše zahraniční věřitele uvést.

Prodej majetku v insolvenci

Dobrý den, prodal jsem v zastavárně 1g zlata za 1100kč. Hrozí mi nějaký postih, když mám insolvenci? Děkuji za odpověď.

Odpověď

Dobrý den,

pokud jste měl zlato uvedené v seznamu majetku a soud Vám při schválení oddlužení neuložil povinnost vydat ho insolvenčnímu správci. Potom jste k němu měl dispoziční právo a mohl ho prodat.

Jiná situace  by byla v případě, že jste zlato v seznamu majetku uvedené neměl, potom byste měl povinnost ho vydat insolvenčnímu správci ke zpeněžení. Takže výnos z jeho prodeje by náležel do majetkové podstaty.  V každém případě by se jednalo o porušení povinností dlužníka v oddlužení, v důsledku kterého by soud mohl rozhodnout i o zrušení schváleného oddlužení.

Novela insolvenčního zákona 2023 EU

Bude se hranice 3 let týkat u již probíhající insolvence z roku 2020? Předem děkuji za odpověď.

Odpověď

Dobrý den,

podle navrhovaných přechodných ustanovení se v insolvenčních řízeních, která byla zahájena přede dnem nabytí účinnosti navrhované právní úpravy (ta se předpokládá od 01.01.2024), bude postupovat podle zákona č. 182/2006 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti navrhované právní úpravy.  To znamená, že změna doby trvání splátkového kalendáře na 3 roky se již probíhajících insolvenčních řízení nedotkne.  Samozřejmě znění návrhu  zákona  se může v průběhu legislativního procesu ještě měnit. Změnu v přechodných ustanoveních ale nepředpokládám.

Ukončení insolvence

Dobrý den, mám dotaz na moji insolvenci na 5 let. Splácím pravidelně a za 3 roky by jsem měla mít splaceno 61,5793%. Mám možnost požádat insolvenčního správce nebo přímo soud o ukončení insolvence po 3 letech? Nejsem důchodce ani jinak hedikepovaná. Mám stálé zaměstnání na dobu neurčitou. Prosím o radu a předem děkuji za odpověď. Přeji hezký den.

Odpověď

Dobrý den,

pokud o Vašem úpadku bylo rozhodnuto po 30.06.2019, měl by správce sám podat zprávu o splnění oddlužení na soud. Doporučuji, abyste  např. po 35 splátce ověřila u správce míru uhrazení  pohledávek, abyste měla jistotu, že nejpozději 36 měsíc bude zaplaceno min. 60%.

Lze žádat o insolvenci, když je člověk nezaměstnaný?

Dobrý den, dcera má dluh cca 260000, půjčky nabrala, ale ani nezačala splácet v říjnu 2022. K tomu ji v dubnu přišla exekuce ještě na nějaký menší dluh do 10000, ten taky nesplácí. Je nezaměstnaná, bez majetku a momentálně hospitalizována už druhý měsíc v psychiatrické nemocnici se schizofrenií. Příjem má jen cca 5000 invalidní důchod. Uvažujeme o odebrání svéprávnosti, aby se už víc nezadlužovala. Má vůbec šanci na insolvenci? My za ní určitě platit nebudeme, já jsem nezaměstnaná a manžel je důchodce. Co musí dcera udělat aby dostala insolvenci a nebo jak jinak se těch dluhů může zbavit? Děkuji za odpověď

Odpověď

Dobrý den,

pokud dcera nemá vlastní příjem, ze kterého by bylo možné provádět srážky pro insolvenci, potom by oddlužení bylo možné pouze za předpokladu, že by za ni splátku do oddlužení platila jiná osoba, která by se k tomu zavázala na základě darovací smlouvy. Minimální výše splátky je 2 500,– Kč. Pokud by dcera byla omezena na svéprávnosti, musel by s oddlužením vyslovit souhlas opatrovnický soud.

Finanční odškodnění

Dobrý den, chtěla bych se zeptat. Mám insolvenci. Vyřizují si za nemoc z povolání covid a dostanu finanční odškodnění. Musím to hlásit a dát finanční odškodnění insolvenčnímu správci?

Odpověď

Dobrý den,

toto pojistné plnění (odškodnění) se bude považovat za plnění z titulu práva na náhradu nemajetkové újmy a takové plnění (příjem) není dlužník povinen vydat insolvenčnímu správci.

Vyúčtování nákladů na soukromé vozidlo

Dobry den,
V případě vyúčtování nákladu na soukromé vozidlo, v případě použití vozidla na dopravu na ozařování se bere náhrada od pojišťovny jako příjem podléhající insolvenci? Děkuji za odpověď.

Odpověď

Dobrý den,

náhrady se obecně považují za příjem, který není dlužník povinen vydat insolvenčnímu správci.

Insolvence OSVČ

Dobrý den, chci se zeptat, jsem OSVČ a měsíčně vydělávám cca 40000 Kč svobodný bezdětný jaka bude srážka do insolvence a kolik mi z toho zbyde dekuji

Odpověď

Dobrý den,

předpokládám, že těch 40 000 Kč je “hrubý” příjem (bez odpočtu provozních nákladů). Představují-li Vaše provozní náklady pouze záloha na zdravotní a sociální pojištění, pak Váš “čistý” příjem činí cca 34 000 Kč. Při takovém příjmu činí insolvenční splátka cca 13 500 Kč. U podnikatelů (OSVČ) určuje soud tzv. zálohovou splátku (při jejím určení vychází z daňového přiznání za předchozí rok, nebo předpokládaných příjmů a výdajů dlužníka) a insolvenční správce na začátku dalšího roku vypočte z příjmů dlužníka a jeho skutečných výdajů tzv. referenční splátku. Poté provede zúčtování zálohových splátek s referenčními splátkami a buď vznikne nedoplatek, který musí dlužník zaplatit, nebo přeplatek (ten se nevrací, ale dlužník může požádat o snížení zálohové splátky).

Zúčtování daní

Dobrý den, chvi se zeptat ohledně vrátky daně…. tchyně je v insolvenci a už 2x neodeslala IS peníze které ji vrátili na dani. Tchyně během insolvence začala pobírat duchod. Mám dojem že i přes duchod musí odevzdávat příjem navíc jako jsou daně. Popřípadě jestli to IS nebo soud může nějak zjistit že neodevzdala daně.

Odpověď

Dobrý den,

přeplatek na dani z příjmů, nejedná-li se o daňový bonus, je mimořádný příjem, který je dlužník povinen vydat insolvenčnímu správci. Insolvenční správce se může zeptat finančního úřadu, zda dlužníkovi vznikl přeplatek na dani. Zjistí-li insolvenční správce, že mu dlužník zatajil, resp. nevydal přeplatek na dani z příjmů, vyzve jej, aby mu ho zaplatil. Neučiní-li tak dlužník, může insolvenční správce podat soudu návrh na zrušení schváleného oddlužení z důvodu zatajení/neodevzdání mimořádných příjmů, příp. může soudu doporučit, aby z téhož důvodu dlužníka neosvobodil od placení zbylých pohledávek.

Insolvenční řízení

Dobrý den,
prosím o radu, kde v zákoně najdu:
Zda je věřitel oprávněn přijmout plnění od dlužníka po rozhodnutí insolvenčního soudu o úpadku dlužníka. Nebo zda je možné provést započtení nesplacené pohledávky vůči dlužníkovi po zahájení insolvenčního řízení.
Děkuji za odpověď

Odpověď

Dobrý den,

započtení pohledávek upravuje § 140 insolvenčního zákona. Započtení pohledávek je přípustné i po rozhodnutí o úpadku, pokud byly zákonné podmínky pro započtení splněny před rozhodnutím o způsobu řešení úpadku.

přeplatek z VS

Dobrý den,

chtěla bych se informovat, zda přeplatek z vyúčtování služeb je považován za mimořádný příjem a musí být zaslán insolvenčnímu správci? Děkuji

Odpověď

Dobrý den,

přeplatek z vyúčtování služeb není dle našeho názoru mimořádný příjem, který by byl dlužník povinen vydat insolvenčnímu správci.

Ví zaměstnavatel o mé exekuci?

Jde mi o to, jestli se zaměstnavatel dozví, od koho chodí ty exekuce, nebo jestli příjde pouze účet na který to budou zasílat.

Odpověď

Dobrý den,

zaměstnavatel provádí srážky ze mzdy na základě příkazu exekutora. Exekuční příkaz obsahuje mj. označení exekutora, oprávněného (věřitel) a povinného (dlužník).

Smlouva o daru

Dobrý den,
po zvýšení letošního minimálního zůstatku v rámci ins. řízení jsem se dostal do situace kdy mi příjmy nestačí na odvody nutné pro odměnu ins. správci a věřitelům. Zařídil jsem si tedy měsíční finanční dary po dobu než se můj příjem zvýší. Chtěl bych vědět zda stačí když částku (dar) odešlu ins. správci a uvedu to v pravidelném měsíčním hlášení o příjmech. Nebo musím sepisovat každý měsíc písemnou smlouvu o finančním daru s dárcem? Děkuji.

Odpověď

Dobrý den,

doporučuji Vám konzultovat tuto situaci s Vaším insolvenčním správcem, protože každý správce to může chtít jinak. Některému stačí, když dlužník jen posílá splátky navíc, jiný chce darovací smlouvu, nebo prohlášení 3. osoby (dárce), že peníze posílá na insolvenci dlužníka.