Online poradna

Otázky, na které nenaleznete odpovědi ve Slovníčku základních pojmů, nebo v již zodpovězených dotazech, pokládejte prostřednictvím formuláře níže.

UPOZORNĚNÍ: Do pole textu dotazu prosím neuvádějte žádné osobní údaje typu: jméno, příjmení, adresu, telefon. Dotazy zveřejňujeme níže.

Poradna při finanční tísni

Partnery naší poradny jsou odborníci z neziskové, obecně prospěšné společnosti Poradna při finanční tísni, kteří se pohybují v oblasti insolvence již 10 let. Vedle poradenské činnosti pro občany ve finanční tísni, v hrozící či existující platební neschopnosti, nebo exekuci, pomáhají bezplatně zpracovat samotný návrh na oddlužení (insolvenční návrh).

Vyhněte se oddlužovacím šmejdům! Jak? Podívejte se na video MSp ✔

Odpovědi na téma “DAŇOVÝ PŘEPLATEK” si prosím vyhledejte níže v zodpovězených dotazech, zadáním textu do pole NAJÍT V DOTAZECH!

Položit dotaz

Zodpovězené dotazy

Insolvence

Dobry den prosím o radu :co prosím znamená usnesení soudu ve znění: navrh dlužníci na přiznání osvobození od placeni pohledávek zahrnutých do odložení v rozsahu v němž dosud nebyly uspokojení a pohledávek věřitelů k jejichž pohledavkam se v insolvenční řízení neprihlizelo a pohledávek věřitelů kteří své pohledávky do ins. Řízení nepřihlásili ač tak měli učinit se zamíta nevím prosím co tím sou mysli jestli insolvence dal pokračuje nebo je už konec dekuji za odpověď

Odpověď

Dobrý den,

to znamená, že i když oddlužení již skončilo, soud dlužnici nepřiznal osvobozující usnesení. Důvody budou obsažené v odůvodnění usnesení, z něhož jste citovala. Nepřiznání osvobození má za následek, že  dlužnici zůstala povinnost uhradit nesplacené části pohledávek, nepřihlášené pohledávky a pohledávky, ke kterým se nepřihlíželo. Věřitelé těchto pohledávek se mohou domáhat jeji splacení v soudních či exekučních řízeních, popř. se dlužnice s nimi na způsobu jejich splacení může pokusit dohodnout.

Insolvence a invalidni duchod

Dobry den, chci se zeptat od roku 2019 jsem v insolvenci, nyni zadam o invalidni duchod , ktery by mi mel byt priznan dva roky zpetne. Zustanou mi vyplacene penize? Popripade jakou cast si vezme insolvencni spravce?
Dekuji
Piller

Odpověď

Dobrý den,

praxe ve Vámi popsané situaci není jednotná. Některé soudy doplatek považují za mimořádný příjem a ten potom celý patří do oddlužení. Jinde je doplatek považován za příjem vyplacený za  několik měsíců najednou. V takovém případě se srážky vypočítají za každý měsíc zvlášt. Tím dojde k navýšení nepostižitelné čátky, která je vyplacena dlužníkovi a zbytek je vyplacen do oddlužení. Doporučuji, abyste požádal soud a rozpočítání vyplacené částky na období, ze které bude doplatek důchodu dopočítán.

Insolvennce

Dobrý den, jsme s manželem v insolvenci a běží mám poslední 5 rok. Zatím plníme oddlužení na 23 %. Obávám se, že ta ten rok nedokážeme splatit na 30 % svých dluhu díky navysujici minimální mzdě nám z platu odchází menší srážky. Co se stane když nesplatime za 5 let 30 % dluhu.
Dekuji za odpověď

Odpověď

Dobrý den,

pokud byste neuhradili zákonem stanovenou min. hranici pohledávek, soud  nevydá osvobozující usnesení. O jeho vydání byste museli požádat a doložit skutečnosti, které nižší míru uspokojení zapříčinily. Soud by potom posuzoval celý průběh Vašeho oddlužení.

Abyste této situaci předešli, je možné, hradit do oddlužení mimořádné splátky nad rámec  zákonných srážek. Tyto mimořádné splátky můžete hradit sami z Vaší nepostižitelné částky, popř. z daru od příbuzných nebo známých, kteří by Vám byli ohotni ve Vaší situaci pomoci.

Zaměstnání

Dobrý den, mám prosím dotaz. Jsem v insolvenci a mám možnost změny zaměstnání. V plnění dluhu by bylo vše v pořádku. Ale spíš mě zajímá zda tuto práci mohu vykonávat. Mám možnost pracovat u starosty jako účetní. Ale nevím zda to lze, když jsem v insolvenci. Děkuji za odpověď

Odpověď

Dobrý den,

obecně insolvence není na překážku výkonu  práce účetní. Podmínky pro přijetí zaměstnance na konkrétní pozici (vyjma těch obecně stanovených   jako jsou odborné znalosti, odborné a obecné dovednosti) si stanoví každý zaměstnavatel.  Proto doporučuji, abyste potencionálního zaměstnavatele o tom, že jste v insolvenci informovala. Domnívám se, že pokud by tato skutečnost měla být na překážku, zaměstnavatel si údaje v insolvenčním rejstříku ověřuje i sám.

Ukončení insolvence

Dobrý den, v prosinci 2019 mi byla schválena insolvence, ale první splátka proběhla až v březnu 2022,jsem invalidní důchodce 2 stupeň, kdy můžu požádat o ukončení insolvence po 3letech,pocitaji se 3 roky od první splátky nebo od požádání. Děkuji za odpověď

Odpověď

Dobrý den,

lhůta se počítá od schválení oddlužení, tedy od první splátky do oddlužení.

Námitka

Dobrý den, jsem v insolvenčním řízení, dlužím celkovou částku 650 000 Kč, byla proti mému návrhu vznesená námitka na to, že jsem si poslední 3 000,- půjčil s nepoctivým záměrem, může to ohrozit schválení oddlužení ? Děkuji.

Odpověď

Dobrý den,

při posuzování nepoctivého záměru dlužníka soud posuzuje nejen to, kdy a jak vysokou půjčku si dlužník vzal naposledy ale  i to, jaká byla jeho situace v době uzavření smlouvy, na co tyto prostředky použil a  jak se snažil svoji dluhovou situaci řešit. S ohledem na uvedené nelze rozhodnutí soudu předjímat. Nicméně před samotným rozhodnutím soudu budete mít možnost se k námitce věřitele vyjádřit.

Ukončení insolvence

Dobrý den,
Chci se zeptat jak dlouho přibližně soudu trvá rozhodnout o ukončení insolvence. Správci kamarádky trvalo 6 týdnů než zprávu o splnění oddlužení a žádost o osvobození dal soudu,na něm to leží měsíc a nic se neděje. Vše bylo řádně placeno,ale stále se strhávají peníze (prý budou správcem vráceny,ale kdy- to těžko říct…). Vzhledem k aktuální situaci s cenami apod.by ukončení kamarádka přivítala co nejdříve.
Děkuji za informaci

Odpověď

Dobrý den, ,

pro vydání usnesení, kterým soud bere na vědomí splnění oddlužení a zároveň vydá osvobozující usnesení, není v insolvenčním zákoně ani v prováděcích předpisech stanovena pevná lhůta.

Pokud splátkový kalendář Vaší kamarádky trval 5 let, potom podle mého názoru může plátce příjmu přestat provádět srážky na základě pokynu správce, který podal na soud zprávu o splnění oddlužení.

Jestliže ale ke splacení pohledávek došlo v kratším termínu, je nutné vyčkat na rozhodnutí soudu.

Oddlužení

Dobrý den,
Mám otázku ohledně oddlužení. Chci de zeptat , jestli je možné jít do oddlužení pokud momentálně nemám splátku po splatnosti a stíhám zatím platit své závazky ale v momentální situaci nebudu pravděpodobně stíhat platit kvůli snížení platů. Je možné i po takové situaci žádat o insolenci?

Odpověď

Dobrý den,

ano je to možné. Do oddlužení můžete jít i pro prozící úpadek. Nicméně bych Vám doporučila, abyste se situaci pokusil řešit konsolidací popř. restrukturalizicí úvěrů. Oddlužení, které je poměrně radikální zásah  i pokud jde i výši nepostižitelné částky dlužníka, by mělo přijít na řadu, až pokud jiná řešení nejsou možná.

insolvence a dědičství

Dobrý den,
zesnulá maminka v r.2021 ve své závěti z r.2008 darovala byt své vnučce.Jsem insolvenci a splácím dle výpočtú IS od 09/2022 a při projednávání dědičství po zesnulé mamince notářka oznámila, že vnučka je podílem dědicem a já musím být dědičem protože jsem v insolvenci a že aby vnučka dědila celý byt musela by mně vyplatit na účet správce. Jak se určuje táto částka-může být dohodou-vnučka je studentka a nemajetná, lze tuto částku z její strany splácet i po částech ?
Děkuji za odpověď

Odpověď

Dobrý den,

jako neopomenutelný dědic skutečně i v případě sepsání závěti maminkou musíte určitou část dědictví nabýt. Konkrétně je to 1/4 Vašeho zákonného dědického podílu. Zda převezmete skutečný podíl na dědictví, který by správce zpeněžoval, nebo Vám bude vyplacena hodnota podílu a to k rukám správce, záleží  dohodě dědiců. Pokud by k vyplacení mělo dojít ve splátkách, měl by tuto dohodu podle mého názoru schválit insolvenční správce. Proto doporučuji, abyste s ním tuto dohodu předjednal.

Jak mám postupovat

Dobrý den,
mám dluhy za MHD potom za nezaplacené zdravotní pojištění – na tyto dluhy probíhají exekuce, o nich vím. V minulosti jsem měla další příjmy (někde mezi 1-2 mil. Kč, těžko to kde dohledat) za prodej zboží, ale nebyla jsem nikdy registrovaná jako podnikatel a nehradila z toho žádné daně ani sociální ani zdravotní. Pokud bych se chtěla vrátit k normálnímu životu cestou oddlužení (od 1 prosince bych mohla mít po letech normální práci, která nebude načerno, zbavila jsem se závislosti – jsem stabilizovaná), jak mám specifikovat veškeré své dluhy, když ani nevím, kde vše dlužím, když jsem nepodávala žádná daňová přiznání? Je vůbec reálné, abych prošla oddlužením a mohla začít znovu s čistým štítem, bez toho, abych měla obavy, že se neobjeví někde nějaký další dluh z minulosti, na který si nepamatuji? Děkuji. Jana

Odpověď

Dobrý den,

doporučuji Vám vyžádat si výpis z evidence exekucí. Ten získáte kdekoliv na Czech pointu a zjistíte z něj, počet exekucí, které jsou proti Vám vedeny. Dotazem u jednotlivých exekutotů zjistíte oprávněné a aktuální výše vymáhaných dluhů. Pokud jste se pohybovala v šedé zoně ekonomiky, zřejmě jste si neplatila zdravotní pojištění, proto doporučuji ověřit na zdravotní pojišťovně výši nedoplatku a penále.

Posoudit možnost oddlužení bude možné, až budete znát výši Vašeho čistého příjmu. Minimální příjem pro oddlužení u dlužníka, který nemá jinou vyživovací povinnost, je 15 000,– Kč, z této částky dlužníkovi zůstane 12 404,– Kč a splátka do oddlužení je 2 596,– Kč. S navyšováním příjmu se zvyšuje jak nepostižitelná částka dlužníka, tak splátka pro oddlužení. Konkrétní částky si můžete ověřit zde:  https://insolvence.justice.cz/kalkulator-splatek/

Jak si ověřím nezabavitelné minimum?

Dobrý den, jak si spočítám nezabavitelné minimum, když jsem v insolvenci se splátkovým kalendářem? S insolvenčním správcem o tom není řeč. Vzrostly mi náklady na bydlení od září 2022 (navýšení nájemného) a ze současné částky nejsem schopen pokrýt svoje náklady na jídlo a nájem. Mám 2 vyživovací povinnosti. Děkuji. RK

Odpověď

Dobrý den,

výši srážky a nepostižitelné částky si můžete ověřit zde: https://insolvence.justice.cz/kalkulator-splatek/

Zároveň Vám doporučuji ověřit si na úřadu práce, zda nemáte nárok na příspěvek na bydlení a popř. o něj požádat. Při posuzování nároku na dávku se vychází z příjmů dužníka, srážky do insolvence se nezohledňují. Orientační výpočet naleznete zde: https://www.energetickyprispevek.cz/web/prispevek/orientacni-vypocet-prispevku-na-bydleni

Další dávkou, o kterou můžete zkusit požádat, pokud s Vámi děti žijí ve společné domácnosti a nárok neuplatnila jiná osoba, jsou přídavky na děti.

Úhrada pohřbu

Dobrý den,
pohřeb mého manzela zaplatila jeho dcera s tím, že az bude dedictvi doreseno, že z aktiv bude dceri tato částka zaplacena. Bohuzel jsem v insolvenci a veskera aktiva šla do majetkove podstaty. Poslala jsem soudu zadost, aby povolila vyplaceni castky za pohreb, ale ten napsal, ze se dcera ma prihlasit do insolvence jako veritel, coz udelala. Dnes spravkyne poslala na soud zpravu, ze ktere mimo jine vyplyva, ze vypravitelka pohrbu bude uspokojena jen 1,86 %.
Jak prosim mam v tomto pripade postupovat, aby ji byla vyplacena cela castka?
Dekuji.

Odpověď

Dobrý den,

postup jednotlivých insolvenční soudů a insolvenčních správců  při dědictví a vypořádání pohledávek není jednotný. Lze konstatovat, že v praxi se realizují 2 postupy.

Při prvním soud vyzve věřitele zůstavitele, aby své pohledávky do insolvenčního řízení přihlásili a tito přihlášení věřitelé jsou následně uspokojování ve stejném poměru jako ostatní insolvenční věřitelé. Z Vámi popsané situace předpokládám, že správce zvolil tento způsob vypořádání pohledávek z dědictví.

Druhý zůsob vychází z ust. § 114 odst. 2 NOZ, podle ketrého se náklady pohřbu hradí z pozůstalosti. To znamená, že náklady spojené s pohřbem jsou vyplaceny před uspokojením přihlášených věřitelů zůstavitele.

Doporučuji Vám, obrátit se na insolvenční soud se žádostí, o povolení vyplacení nákladů pohřbu před uspokojením ostaních věřitelů zůstavitele.

Věřitel po insolvenci

Dobrý den , mám už 3 roky ukončenou insolvenci a nyní jsem nahodozu zjistila že údajně dlužím 78 000 Kč u Vodafonu z roku 2012 . Já si nejsem ani dluhu vědoma ani se Vodafon nepřihlásil jako věřitel . Jak postupovat?

Odpověď

Dobrý den,

pokud pohledávka Vodafonu vznikla před zahájením Vašeho insolvenčního řízení a vy jste na konci oddlužení získala osvobozující usnesení, potom se na tuto pohledávku vztahuje osovobození dle ust. § 414 odst. 2 zák.č. 182/2006 Sb. Insolvenčního zákona. To znamená, že tuto pohledávku již věřiteli platit nemusíte.

Dotaz na oddlužení

Dobrý den,jen jsem se chtěla zeptat jestli k ukončení insolvenčního řízení do tři let může být vyplacena 60procentni úhrada dluhů nebo musí být 100 procent. Na účtě správce to vychází na 100 procent musí tedy v celé výši peníze rozdělit nebo je v jeho moci odeslat jen 60procent děkuji za odpověď

Odpověď

Dobrý den,

oddlužení je splněno, pokud dlužník v době 3 let od schválení oddlužení uhradí alespoň 60% pohledávek nezajištěných věřitelů. To znamená, že  oddlužení je  po 3 letech splněno, pokud dlužník zaplatí 60% a více z pohledávek nezajištěných věřitelů. Pokud dlužník za tuto popř. kratší  dobu uhradí 100%, rozdělí správce mezi věřitele vše. V tomto případě nevzniká žádný “přeplatek”, který by měl dlužníkovi vrátit.

Insolvence a dědictví

Dobrý den,
chci Vám poděkovat za odpověď dole, ale protože jsme v tak složité životní a finanční situaci , tak jestliže se mohu blíže zeptat na bližší informace k Vaší odpovědi :
vnučky- ani jedna nemá finance- mají s námi uzavřít dohodu o převzetí podílu z našeho podílu..a to jak? a/ Ve výši dohody -npř.za …xxx Kč ?
b/ může ins,správce naše podíly prodat bez souhlasu vnuček-dostat nás tímto z bytu ?
Děkuji za odpověď

Dobrý den,
umřela nám maminka v r.2021 a sepsala v r.2008 Závěť v prospěch vnuček.
Notářka která byla určená po 10 měsícich přutšla na to, že jak já /v insolvenci jsem od 1.9.022/ a i můj bratr / v ins.cca2 roky/ musíme dědit a nemůžeme dědičství odmítnout/ prý i kdyby jsme chtěly a cesta z toho prý je, že nás musí vyplatit vnučky-dědičky / co to značí?-jak to probíhá ?/-jelikož nemáme peníze právnika na radu-prosím jak máme postupovat ?
Děkuji

Odpověď
Dobrý den,

vy i Váš bratr jste v dědickém řízení po vaší mamince tzv. neopomenutelní dědici. Jestliže Vás maminka nevydědila a ve své závěti nezmínila, každý ze zákona nabýváte 1/4 svého zákoného podílu. Pokud jste v insolvenci, opravdu nemůžete dědictví odmítnou nebo se ho vzdát. Jestliže nabydete podíl na majetku, bude tento podíl správce zpeněžovat. Můžete uzavřít dohodu, že Vaše dědické podíly na majetku převezmou ostatní dědici (vnučky) a Vám jeho hodnotu vyplatí k rukám insolvenčního správce.

Odpověď

Dobrý den,

jedná se  o dohodu dědiců, která by musela být uzavřena v rámci dědického řízení před notářem, který dědictví projednává. Jestliže v rámci dědického řízení podíl na bytu nabudete, již sám žádnou dohodu uzavírat nemůžete, potom prodej takto získaného majetku realizuje správce. Protože Vaše spoluvlastnictví na nemovitosti by vzniklo v rámci dědictví, měly by vnučky předkupní právo po dobu 6 měsíců od jeho vzniku. Po uplynutí  této doby může správce prodat Váš podíl a podíl Vašeho bratra bez souhlasu ostatních spoluvlastníků (vnuček).

Trestní stíhání (poškození věřitele) a vstup do oddlužení

Dobrý den.

Jsem t. č. trestně stíhán (věc se asi 2 roky vlažnou rychlostí vyšetřovala, pak se změnila v trestní stíhání a od té doby se opět již půl roku nic neděje) za údajné poškození věřitele (tím, že mezi lety 2018 – 2020 jsem pro své transakce nad rámec nezabavitelných částek měl používat bankovní účty cizích osob, na kterých jsem byl veden jako disponent). Celková prozatím tvrzená škoda je cca 300 000 Kč.

Zajímá mne, zda v takové fázi má vůbec smysl uvažovat o oddlužení, zda to soud rovnou nesmete ze stolu jakožto “nepoctivý záměr”?
A i kdyby oddlužení v první fázi schválil, předpokládám, že až bude výše popsaná kauza nějak pravomocně rozhodnuta (což může zjevně trvat roky…) v můj neprospěch, tak může oddlužení zas kdykoli zrušit, že?

Má tedy za daných okolností vůbec smysl o insolvenci uvažovat?
I s přihlédnutím k faktu, že dnešní doba se stále více stává jakýmsi “splněným snem StB” (FAÚ, Centrální evidence účtů atp…), vše je čím dál propojenější a člověk nikdy neví, kterou podobně “zatajenou” stokorunu na něj kdokoli kdykoli zas ‘vytáhne’…?

Děkuji předem za odpověď.

Odpověď

Dobrý den,

samo trestní stíhání či odsouzení pro majetkový trestný čin nejsou důvodem pro zamítnutí návrhu na povolení oddlužení popř, zrušení již schváleného oddlužení. Jsou samozřejmě indicií nasvědčující nepoctivému  záměru dlužníka. Nicméně soud zkoumá  všechny vzájemné souvislosti včetně přístupu dlužníka k úhradě popř. splácení způsobené škody, apod. Takže rozhodnutí soudu nemohu předjímat.

V souvislosti s Vámi uváděným  trestním stíháním  upozorňuji na skutečnost, že i po úspěšném oddlužení a získání osvobozujícího usnesení, se toto osvobození  nevztahuje mimo jiné na peněžité tresty nebo jiné majetkové sankce uložené v trestním řízení pro úmyslný trestný čin a pohledávky na náhradu škody způsobené úmyslným porušením právní povinnosti. Takže povinnost uhradit tyto pohledávky trvá i po skončení oddlužení.

Odměna za pojištění

Dobrý den, chtěla bych se zeptat jestli odměna za založení životního pojištění spadá též do insolvence , když to není papírově jak doložit.dekuji předem za odpověď.

Odpověď

Dobrý den,

podle mého názoru záleží na tom, jak byla odměna poskytnuta. Pokud je to např. sleva na poplatku za uzavření smlouvy, nejedná se o mimořádný příjem, který je třeba odvést do insolvence. Jestliže jste ale obdržela plnění, potom se jedná o mimořádný  příjem, který je třeba odvést do insolvence a který bude pužitý jako mimořádná splátka nad rámec splátkového kalendáře.

Insolvence s půjčkou

Dobrý den, od příštího měsíce budeme s manželem řešit insolvenci, ale já si teď musela vzít půjčku. Bojíme se že nám kvůli tomu insolvence nevyjde. Musíme do ní uvést všechny závazky, nebo tuhle půjčku můžu splácet mimo insolvenci?

Odpověď

Dobrý den,

žádný závazek, který vznikl před zahájením insolvenčního řízení nemůže splácet vedle probíhající insolvence. To by bylo zvýhodněním věřitele a porušením zásady rovného uspokojení věřitelů. Podle mého názoru by to mohl být důvod pro nepovolení oddlužení, popř. již zrušení schváleného oddlužení.

Vy jako dlužník v současné době sice nemáte povinnost uvádět v návrhu všechny věřitele, ale věřitelé se do oddlužení přihlašují a dotčený věřitel může spolu s přihláškou pohledávky  vznést námitku a navrhnout soudu nepovolení oddlužení z důvodu, že v době uzavření smlouvy jste již musela vědět, že dluh nebudete schopna splatit.

Řešením by podle mého názoru mohlo být přistoupení třetí osoby k úvěrové smlouvě. Tato osoba bude závazek splácet bez ohledu na Vaše oddlužení.

Dar mimo splátky

Dobrý den mám dotaz mám insolvenci kterou splácím od dárce částku 2500 Kč pobírám příspěvek v rodičovství do roku 2025 po té samozřejmě chci do práce chci se zeptat zda kdyby dárce mě byl ochoten mimořádně darovat částku cca 10000kc mimo splátky mohu tu to částku celou zaslat insolvenční správkyni?a dál pokračovat ve stanovených splátkách?A kolik procent musím minimálně zaplatit c celkové částky dluhu aby bylo možné zažádat po 5 letech o odpuštění zbytku dluhu děkuji za info

Odpověď

Dobrý den,

jako dlužník, kterému bylo schváleno oddlužení, máte mimo jiné  povinnost hodnoty získané darem použít k mimořádným splátkám nad rámec splátkového kalendáře. Takže Vámi zmiňovanou částku byste nejem mohla ale přímo musela do insolvence odevzdat a dál samořezjmě pokračovat v plnění splátkového kalendáře.

V současné době zákon nestanoví minimální hranici úhrady dluhů pro vydání osvobozující usnesení. Důležité je, aby dlužník řádně plnil povinnosti, které mu zákon popř. soud pro období po schválení oddlužení ukládají.

Insolvence a dědictví

Dobrý den,
umřela nám maminka v r.2021 a sepsala v r.2008 Závěť v prospěch vnuček.
Notářka která byla určená po 10 měsícich přutšla na to, že jak já /v insolvenci jsem od 1.9.022/ a i můj bratr / v ins.cca2 roky/ musíme dědit a nemůžeme dědičství odmítnout/ prý i kdyby jsme chtěly a cesta z toho prý je, že nás musí vyplatit vnučky-dědičky / co to značí?-jak to probíhá ?/-jelikož nemáme peníze právnika na radu-prosím jak máme postupovat ?
Děkuji

Odpověď

Dobrý den,

vy i Váš bratr jste v dědickém řízení po vaší mamince tzv. neopomenutelní dědici. Jestliže Vás maminka nevydědila a ve své závěti nezmínila, každý ze zákona nabýváte 1/4 svého zákoného podílu. Pokud jste v insolvenci, opravdu nemůžete dědictví odmítnou nebo se ho vzdát. Jestliže nabydete podíl na majetku, bude tento podíl správce zpeněžovat.  Můžete uzavřít dohodu, že Vaše dědické podíly na majetku převezmou ostatní dědici (vnučky) a Vám  jeho hodnotu vyplatí k rukám insolvenčního správce.