Online poradna

Otázky, na které nenaleznete odpovědi ve Slovníčku základních pojmů, nebo v již zodpovězených dotazech, pokládejte prostřednictvím formuláře níže.

UPOZORNĚNÍ: Do pole textu dotazu prosím neuvádějte žádné osobní údaje typu: jméno, příjmení, adresu, telefon. Dotazy zveřejňujeme níže.

Poradna při finanční tísni

Partnery naší poradny jsou odborníci z neziskové, obecně prospěšné společnosti Poradna při finanční tísni, kteří se pohybují v oblasti insolvence již 10 let. Vedle poradenské činnosti pro občany ve finanční tísni, v hrozící či existující platební neschopnosti, nebo exekuci, pomáhají bezplatně zpracovat samotný návrh na oddlužení (insolvenční návrh).

Vyhněte se oddlužovacím šmejdům! Jak? Podívejte se na video MSp ✔

Odpovědi na téma “DAŇOVÝ PŘEPLATEK” si prosím vyhledejte níže v zodpovězených dotazech, zadáním textu do pole NAJÍT V DOTAZECH!

Položit dotaz

Zodpovězené dotazy

Insolvence dar

Dobrý den,
partner je v insolvenci s předpokladem plnění po 5letech cca 15%. Chci se zeptat, zda je možné před ukončením 5lete lhůty mu jednorázově darem poskytnout oněch chybějících 15%, aby měl alespoň těch 30% splacených?
Předem moc děkuji za odpověď

Odpověď

Dobrý den,

ano je to možné.

Invalidní důchod

Dobrý den, chci se zeptat, insolvenci mám 2,5 roku a v průběhu insolvence jsem se stal invalidním důchodcem třetího stupně a ins. správce mě říkal že nemám nárok na zkrácení insolvence na tři roky protože jsem se stal invalida kdy už mi insolvence běžela. Děkuji za odpověď

Odpověď

Dobrý den,

podle mého názoru se nejedná o správnou informaci. I osob, kterým byla přiznána invalidita II. nebo III. stupně zákon splnění oddlužení neváže na trvání invalidity po celou dobu schválení oddlužení.

Vznik invalidity doložte insolvenčnímu správci a pro jistotu  i insolvenčnímu soudu. Stejně tak jim následně doložte trvání invalidity k datu 3 let od schválení oddlužení. Pokud by správce sám nepodal zprávu o splnění oddlužení, soud ho k jejímu předložení vyzve.

Deponace srážek

Dobrý den, chtěl bych se zeptat, mám zaměstnankyni, která si zažádala o insolvenci a v insolvenčním rejstříku má stav povoleno oddlužení, nemá žádné exekuce. Mám takovému zaměstnanci deponovat srážky ze mzdy jako přednostní pohledávku nebo se sráží až bude usnesení a právní moc ?

Děkuji za brzké vyřízení.

Odpověď

Dobrý den,

pokud zaměstnankyně nemá doposud exekuční srážky, zatím nic nesrážíte a nedeponujete. Povinnost provádět srážky Vám uloží soud až v usnesení o schválení oddlužení, které bude následovat.

Po povolení oddlužení má každý dlužník povinnost hradit zálohu na náklady a odměnu správce ve výši 1 089,–Kč/ 1 634,– Kč – uvedeno v rozhodnutí o povolení oddlužení. Tu však platí sám, vy jako plátce příjmu ji nesrážíte.

Trestní oznámení

Dobrý den, je na mě podáno několik trestní oznámení, za to, že se půjčka nepřihlásila do pohledávky. Přes půl roku, pravidelně splácím.
Věřitele jsem, před vstoupením do insolvence kontaktovala, i můj správce.
Hospodářská kriminální policie mě pozvala na výslech a bude se to znovu prošetřovat.
Může mi soud zrušit insolvenci, když splácím pravidelně a míra uspokojeni jiných věřitelů bude 100%?
Věřitel se měl přihlásit, ale bohužel to neudělal. Může mi i po skončení insolvence vyhrožovat trestním oznámením?
Děkuji za odpověď

Odpověď

Dobrý den,

skutečnost, že jste závazek vůči konkrétnímu  věřiteli neuvedla v návrhu na povolení oddlužení, nenaplňuje skutkovou podstatu žádného trestného činu. Není povinností dlužníka věřitele o podání návrhu na povolení oddlužení informovat. Takže pokud bylo oznámení podáno z tohoto důvodu, mělo by dojít k oddložení věci a dopad na  běh oddlužení to mít nebude.

Jiná situace by byla, pokud bylo trestní oznámení podáno z jiného důvodu, např. pro podezření ze spáchání úvěrového podvodu apod. V takovém případě by prokázání tohoto jednání a odsouzení v trestním řízení mohlo být důvodem pro zrušení již schváleného oddlužení. Ale i tak se věřitel mohl  a měl do Vašeho insolvenčního řízení přihlásit a  potom by  při splnění podmínek ust. § 403 odst. 2 insolvenčního zákona mohl vznést námitku proti povolení oddlužení.

Pokud Vám soud oddlužení nezruší a  na závěr vydá osvobozující usnesení, nebude  moci nepřihlášený věřitel svoji pohledávku proti Vám již vymáhat.

Otcovství

Dobrý den, v březnu čekám potomka a v září končí doba insolvence, mohu se zapsat do Rodného listu v březnu, co to obnáší, nebo se mám zapsat dodatečně v září?! Děkuji

Odpověď

Dobrý den,

ve chvíli, kdy budete uvedený jako otec dítěte, máte k němu zákonou vyživovací povinnost, z tohoto důvodu Vám buď vzroste nepostižitelná částka ( v případě, že s Vámi dítě bude žít ve společné domácnosti), nebo stanovené výživné bude hrazené z prováděné srážky ( pokud budete mít  povinnost hradit výživné). V každém případě tak dojde ke snížení splátek na pohledávky věřitelů.

Jestliže máte dostatečně vysoukou míru uspokojení pohledávek a i po snížení srážek budete schopen hradit zálohu na náklady a odměnu správce, praktický význam to pro Vás nemá a průběh oddlužení to neovlivní.

V opačném případě ( míra uspokojení by vycházela pod 30%, nebyl byste schopen  hradit zálohu na náklady a odměnu správce) by bylo nutné sptáky do oddlužení navýšit. Což je možné na základě darovací smlouvy nebo dobrovolnými platbami z nepostižitelné částky

Stavební spoření v insolvenci

Dobry den, tchyni je v insolvenčním řízeni. Jde o to, že lidi ze stavebního pojištěni kvůli insolvenci, ji zrušili smlouvu a chtějí po ni 160000. Mohou to po ni vymáhat té peníze když je v insolvenci ale její manžel je ručitelem?

Odpověď

Dobrý den,

podle Vámi uvedených skutečností předpokládám, že Vaše tchýně má úvěr spojený se stavebním spořením a její manžel za tento úvěr ručí. V důsledku její insolvence stavební spořitelna úvěr zesplatnila. V takovém případě si věřitel –  stavební spořitelna pohledávku z úvěru může přihlásit do insolvenčního řízení a zároveň její zaplacení může požadovat popř. i vymáhat po ručiteli. Celkové plnění, které takto věřitel získá nemůže přesáhnout nesplacenou část úvěru.

 

Pokuta při insolvenci

Dobrý den, chci se zeptat jestli je problém když jsem dostal pokutu(10000) od soudu tak v půli insolvence a zatím nezaplatil? Insolvence mi má už končit v březnu a celkem se bojím jestli mi oddlužení soud uzná. Nevím jestli mám částku co nejdříve zaplatit nebo už je pozdě. Na pokutu jsem zapomněl a popravdě i teď bude problém ji zaplatit,samozřejmě kdyby mi neměli insolvenci kvůli tomu uznat peníze už nějak seženu. Děkuji za odpověď

Odpověď

Dobrý den,

pokuta, kterou jste dostal v průběhu insolvence, je nový dluh. Pokud by věřitel tento nový dluh začal vymáhat v exekuci v době trvání oddlužení, je to důvod pro jeho zrušení nebo pro nevydání osvobozujícího usnesení. Abyste tomuto předešel, doporučuji podle Vašich možností dluh buď uhradit nebo si dohodnout  s věřitelem splátkový kalendář, aby k exekučnímu vymáhání nedošlo.

Zrušení insolvence manžela

Dobrý den, chtěla bych se zeptat, s manželem jsme se brali v době kdy měl insolvenci . V době manželství ale s manželem byly problémy a insolvenci splácet přestal . Insolvenci mu tedy zrušili a moje otázka zní: Jaký dopad to bude mít na mě ? Vztahují se jeho dluhy i na mou osobu?

Odpověď

Dobrý den,

po pravomocném zrušení oddlužení věřitelé mohou pokračovat ve vymáhání svých pohledávek. Pokud nemáte uzavřenou předmanželskou smlouvu a   pohledávky by byly vymáhány v rámci exekučních řízení, mohl by exekutor v rámnci exekuce vedené na Vašeho manžela postihnout i Váš účet/účty vedené u peněžních ústavů a dále i majetek, který máte ve společném jmění manželů.

OČR při insolvenci

Dobrý den,
chtěl jsem se zeptat, jelikož se uvádí všude něco jiného, když mám paragraf na dcerku a jsem v insolvenci, paragraf jsem měl již párkrát, ale první 2 paragrafy ins. správce nic nechtěl a nyní odpověď asi po 3měsících na email, abych poslal peníze z ošetřovného( z částky +- 4040kč a 4000kč celkem poslat necelých 5tisíc) Jen mně zajímá, jak se to vypočítává, když každý správce požaduje jinou částku apod. Děkuji za odpověď

Odpověď

Dobrý den,

vzhledem k tomu, že ošetřovné není uvedeno ve výčtu jiných příjmů, ze kterých lze provádět srážky ze mzdy ( § 299 zák.č. 99/1963), nelze z něj podle mého názoru provádět srážky v insolvenčním řízení, a to s odvoláním na ust. § 398 odst.3 zák.č. 182/2006 Sb. Podle citovaného ustanovení insolvenčního zákona je dlužník povinen v oddlužení splácet ze svých příjmů částku ve stejném rozsahu jako při výkonu rozhodnutí či exekuci pro přednostní pohledávku. Podle mého názoru jde tedy požadavek správce nad zákonou úpravu rozsahu srážek resp. přímjů, ze kterých je možné srážky provádět. Pokud by správce na srážce trval, doporučuji, abyste se se žádostí o rozhodnutí obrátil na insolvenční soud.

Odchod do předčasného důchodu

Dobrý den
od září 2021 jsem v insolvenci. řádně platím. jsem v invalidním důchodu prvního stupně. ze zdravotních důvodů bych chtěl jít do předčasného důchodu. Týká se mně taky ukončení insolvence po 3 letech.

Odpověď

Dobrý den,

za Vámi popsané situace, by oddlužení  po třech letech neskončilo. To je možné pouze v případě, že je dlužník uznán invalidním ve II. nebo III. stupni ( i v průběhu  scháleného oddlužení) nebo  jestliže nárok na starobní(předčasný) důchod vznikl před schválením oddlužení a trval po celou dobu schváleného oddlužení.

Nesouhlas věřitele

Dobrý den, chtěl bych se informovat, zda jako nezajištěný věřitel, mohu nesouhlasit s oddlužením, insolvencí dlužníka? Dlužník je schopen za 5 let uhradit sotva 1% dluhu. Děkuji za informaci.

Odpověď

Dobrý den,

jako nezajištěný věřitel můžete podat námitky proti povolenému oddlužení pouze v případě, že jste hlasoval o přijetí způsobu oddlužení. V námitkách můžete uplatňovat skutečnosti, které by odůvodńovaly odmítnutí nebo zamítnutí návrhu na povolení oddlužení. Samotná nízká míra uspokojení nemusí být důvodem  pro neschválení oddlužení. V úvahu by dle mého názoru přicházela ve spojení s nepoctivým záměrem dlužníka, popř.  pokud by dosavadní průběh řízení dokládal lehkomyslný nebo nedbalý přístup dlužníka k plnění povinností v insolvenčním řízení. Námitky musí být oprávněnou osobou podány ve lhůtě  dle ust. § 403 odst. 2 zák.č. 182/2006 Sb.

Konec insolvence

Dobrý den,
mám dotaz ohledně mé insolvence. Zbývají mi 4 splátky k ukončení insolvence, a kontaktovala mě ins. správkyně přes zprávu WhatsApp, že podle jejích propočtů nesplním minimální výši 30%. Doporučila mi vzniklý rozdíl uhradit jednorázově. Jde o to, že nejsem schopen tuto částku sehnat. Nikdo mi nepůjčí a bohužel ani rodina. Jde o částku přes 70.tis. Odůvodnila mi to, že se během ins. řízení neustále měnila výši nezabavitelné částky, tudíž na splácení odcházelo méně peněz než bylo potřeba. Nevím, co mám teď dělat. Přiznám se, že sám jsem si toto neuměl ohlídat, nerozumím těm výpočtům. Spoléhal jsem na správkyni. Je to její povinnost dát mi zavčasu vědět a nebo ne? Nebo doba 4 měsíců je dostatečná? Abych jí eventuálně nekřivdil. Každopádně prosím o radu, jak mám postupovat. Mohu zažádat soud o shovívavost k odpuštění. Zda-li to vůbec zkoušet. Děkuji za odpověď

Odpověď

Dobrý den,

předpokládám, že správkyně očekávanou míru uspokojení zveřejňovala ve zprávách o plnění oddlužení, které jsou uveřejňovány a volně přístupné v insolvenčním rejstříku. Tím plnila svoji povinnost.

Doplacení nemusí být jednorázové, ale musí být za dobu trvání splátkového kalendáře, tedy nejpozději s poslední splátkou.

Pokud se Vám nepodaří doplatit celou částku, je minimálně nezbytné, abyste v co nejvyšší míře navýšil svůj příjem a tím i splátky. Ty můžete navýšit i dobrovolnou platbou ze své nezabavitelné částky. Jestliže nebudete schopen uhradit pohledávky v min. 30%  hranici, soud bez návrhu osovobozující usnesení nevydá. Vy můžete soud o vydání osvobozující usnesení požádat. V žádosti je potřeba uvést důvody, pro které jste tuto podmínku nesplnil a zároveń prokázat i snahu o navýšení příjmu a splátek do oddlužení

Dar v insolvenci

Dobrý den, chci se zeptat zda to chápu správně že v případě insolvence na 5let a zaplacení min 30% dluhu, bude zbytek dluhu odpuštěn?
Předem moc dekuji

Odpověď

Dobrý den,

ano, pokud dlužník plnil i ostatní povinnosti, které mu ukládá  insolvenční zákon.

Přihlášení dlužného výživného

Dobrý den, máme s manželem schválené oddlužení od 11/2022. Do návrhu jsme uvedli odhadované dlužné výživné ve výši 150tis. Bohužel manžel nemá všechny podklady, úhrady (to co manžel měl se ztratilo při stěhování do naší společné domácnosti), rozsudky a ani přehled o hrazeném výživném bývalé manželce na děti, které bylo stanoveno od 6/2010. Při dávání podkladů k sepsání návrhu na oddlužení jsme vycházeli z rozsudku z roku 2018,kdy proběhlo zvýšení výživného a nedočetla jsem se tam, že by matka dětí uváděla nějaké dlužné výživné z dřívější doby. Jelikož manžel zvýšené výživné nehradil, uvedla jsem pouze dluh vzniklé zvýšením výživného. Teď nám ins. správkyně zaslala email, že máme doložit doklady o úhradě, protože matka dětí vyčíslila dlužné výživné o 100%vyšší. Připsala i informaci, že matka chce na soud sdělit, že jsme úmyslně neuvedli celkovou výši dlužného výživného. Jelikož manžel si je vědom, že nehradil výživné v plné výši, že nemáme doklady o úhradach za celou dobu od roku 2010 a že je pochybení na naší straně nechceme žádným způsobem rozporovat celkovou částku dlužného výživného. Chceme jen najít řešení jak pokračovat v insolvenci a dát vše do pořádku. Jen teď nevíme co dělat. Ins. správkyni se nemůžeme dovolat abychom zjistili její postoj k celé věci. Jenže teď je v nás obava, že kvůli tomu dojde ke zrušení insolvence. Myslíte že ta hrozba je pro nás reálná? Případně jakým způsobem by se dalo vše vyřešit? Děkuji za odpověď

Odpověď

Dobrý den,

v situaci, kterou popisujete nezbývá nic jiného, než  ve vyjádření správkyni vylíčit situaci tak, jak jste udělala výše. To, že  dluh na výživném nebyl uvedený v plné výši samo o sobě neznamená, že jste ho chtěli zatajit.

Ještě bych Vám doporučila, abyste nahlédli do soudního spisu ohledně zvýšení výživného, zejména do návrhu na zvýšení výživného, popř. i vyjádření sociální pracovnice, zda tam nějakou informaci o dluhu na výživném či jeho neexistenci nenajdete.  A doložit kopie těchto listin k Vašemu vyjádření jako podklad ze kterého jste při vyčíslení výše dluhy vycházeli. 

Pokud by k úhradě výživného docházelo  převodem z účtu, bylo by možné požádat banku i výpis těchto plateb. I když asi jen za část období s ohledem na poměrně dlouhý časový úsek.

 

Odstupné v insolvenci

Dobrý den, prosím Vás jak je to když jsem v insolvenci a zaměstnavatel mě bude propouštět a dostanu odstupné ve výši 3+2 takže za 5mesicu? Zaměstnavatel celé odstupné pošle insolvenčnímu správci a ten si ho nechá celé nebo i něco dostanu? Děkuji mockrát.

Odpověď

Dobrý den,

postup při výpočtu srážek u odstupného je upravený v ust. § 299 odst. 4 zák.č. 99/1963 Sb. Srážky se počítají zvlášť z každého násobku průměrného výdělku. To znamená, že ve Vašem případě bude odstupné  rozpočítáno na 5 měsíců a Vám bude vyplacena částka ve výši 5 nepostižitelných částek.

Pojištění ČSSZ

Dobrý den, třetí rok jsem v insolvenci jako fyzická osoba. V roce 2007-2013 jsem byl OSVČ, ale nehradil jsem pojistné. ČSSZ si přihlásila pohledávku. Za toto období mně také chybí doba zápočtu do důchodového věku. Dotaz zní zda by mně ČSSZ měla adekvátní chybějící dobu, kterou uhradím splátkami v insolvenci, započítat do doby důchodového pojištění. Děkuji za odpověď

Odpověď

Dobrý den,

Dobu, za  kterou v rámci insolvence pojištění zaplatíte, budete mít pojištěnou. Co nezaplatíte, to pojištěno mít nebudete.

To, že nedoplatíte vše, ale nemusí znamenat, že by vám nevznikl nárok na starobní důchod. Pro vznik nároku na důchod je důležitá potřebná doba pojištění, pokud ji i přes dluh získáte, nárok na starobní důchod vám vznikne (při dosažení důchodového věku). Chybějící doba pojištění  však bude mít vliv na výši důchodu.

Vyživovaná osoba

V odpovedi z 13. 2. 2023, 13:02 jste spocitali takovou nezabavitelnou castku, ktera odpovida poctu vyzivovanych osob nula. V narizeni vlady 595/2006 ovsem nenachazim oduvodneni, proc by se tazateli nepocitalo jako vyzivovana osoba dite, na ktere plati vyzivne. Proto bych se rad zeptal, z jakeho pravniho predpisu vychazi vase odpoved?

Odpověď

Dobrý den,

protože výživné má v  insolvenčním řízení charakter pohledávky ve smyslu ust. § 169 odst. 1d) a je hrazeno ze srážky prováděné z příjmu dlužníka, použije se při výpočtu  srážky z. vl.nařízení 595/2006 Sb.   § 1 odst. 2 i  poslední věta.

Insolvenční rejstřík

Nene to nebudu já. Já mám s manželem a píše nám soud Brno. Zkusím znovu zadat.

Odpověď

Dobrý den,

do insolvenčního rejstříku (najdete zde: https://isir.justice.cz/isir/common/index.do ) zadejte Vaše nebo manželovo rodné číslo. K vyhledání můžete také použít spisovou značku uvedenou v korespondenci od soudu.

Neúčinnost doručení

Dobrý den,
byla na mě zahájena insolvence na návrh věřitele, o které jsem se dozvěděl pozdě, tedy s prodlevou cca 2 měsíce od zahájení. Stav je stále rozhodnutí před úpadkem.
Ve věci jsou 2 usnesení:
1) místní nepříslušnost soudu
2) výzva k vyjádření se k návrhu

Chci se pokusit požádat o rozhodnutí o neúčinnosti doručení. Které z usnesení je třeba napadnout vzhledem ke lhůtám? Nejsem moc moudrý, co se v § 50d odst. 1 myslí termínem “…nebo mohl seznámit”.

V době, kdy už byl návrh podán, jsem navíc prodal firmu, ve které jsem měl 100 % podíl. Nyní mám obavy, že díky insolvenčnímu řízení by toto mohlo být anulováno. Firma byla bez majetku, tedy účetní hodnota nula. Jak postupovat?

Dále by mě zajímalo, jestli mám v tomto případě právo na právní zastoupení, které bude hrazeno z eventuálního konkurzu?

Děkuji

Odpověď

Dobrý den,

opravným prostředkem lze napadnout obě Vámi uvedená rozhodnutí.

Pokud jde o neúčinnost doručení, lze tento institut využít, pokud písemnost byla doručena náhradním způsobem. Za důvod, pro který se adresát nemohl s doručovanou listinou seznámit je např. považována skutečnost, že se adresát v místě doručení trvale nezdržoval, pokud by se jednalo o přechodnou nepřítomnost, může být tímto důvodem např. pobyt ve zdravotnickém zařízení, apod. Při doručování do datové schránky by musela existovat překážka, která by mu bránila v přihlášení.

O přiznání bezplatného právního zástupce můžete požádat. Na jeho přidělení byste měl nárok, pokud budete splňovat podmínky pro osvobození od  placení soudních poplatků a jeho přiznání pro Vás bude nezbytné pro ochranu Vašich zájmů. Soud by na základě Vaší žádosti posuzoval, zda je  ustanovení zástupce pro ochranu Vašich zájmů ( např. namítání neexistence úpadku v případě věřitelského návrhu) nutné, proto je potřeba žádost náležitě odůvodnit.

Splátka v insolvenci

Reagují na odpověď: Dobry den,
Prosím Vás kolik mi odejde při insolvenci z platu 24000 čistého když navíc 4000 posílám na svou dceru?
Dekuji
Odpověď

Dobrý den,

jestliže máte pouze dceru, na kterou hradíte měsíčně výživné ve výši 4.000,-Kč ( nemáte ji v péči ) a nemáte jinou vyživovanou osobu, tak z částky 24.000,-Kč čistého činí srážka 6.908,-Kč ( z čehož 4.000,-Kč výživné a pro věřitele a ins.správce 2.908,-Kč ).
JAKTO ZE SE Z 24 TISÍC STRHNE JEN 6908 KDYŽ NEZABAVITELNE MINIMUM JE 13600?
Proč se mi nestrhne cca 10400(24000-13600)?

Odpověď

Dobrý den,

již jsme Vám psala, že nemáte pravdivé informace. Nezabavitelná částka mzdy se počítá z čisté mzdy, nevím, kde jste informaci o ” nezabavitelném minimu 13.600,-Kč” slyšela…četla? Není to tak. Zde máte metodiku výpočtu splátek v oddlužení, prosím o její pečlivé pročtení před tím, než budete pokládat další dotazy  : https://insolvence.justice.cz/wp-content/uploads/2023/01/Metodika_vypoctu_splatek_od_2023.pdf . Odkaz na insolvenční kalkulačku na stránkách justice.cz jsem Vám zasílala v minulé odpovědi.