Online poradna

Otázky, na které nenaleznete odpovědi ve Slovníčku základních pojmů, nebo v již zodpovězených dotazech, pokládejte prostřednictvím formuláře níže.

UPOZORNĚNÍ: Do pole textu dotazu prosím neuvádějte žádné osobní údaje typu: jméno, příjmení, adresu, telefon. Dotazy zveřejňujeme níže.

Poradna při finanční tísni

Partnery naší poradny jsou odborníci z neziskové, obecně prospěšné společnosti Poradna při finanční tísni, kteří se pohybují v oblasti insolvence již 10 let. Vedle poradenské činnosti pro občany ve finanční tísni, v hrozící či existující platební neschopnosti, nebo exekuci, pomáhají bezplatně zpracovat samotný návrh na oddlužení (insolvenční návrh).

Vyhněte se oddlužovacím šmejdům! Jak? Podívejte se na video MSp ✔

Odpovědi na téma “DAŇOVÝ PŘEPLATEK” si prosím vyhledejte níže v zodpovězených dotazech, zadáním textu do pole NAJÍT V DOTAZECH!

Položit dotaz

Zodpovězené dotazy

Žádost o insolvenci

Chtěla bych se zeptat, mám zažádáno o insolvenci vše jsem splnila a jen teď čekám jak soud rozhodne a dneska mi přišel dopis že dlužím někde peníze a že to mám zaplatit. Tak jsem se chtěla zeptat co mám dělat? Správkyně mi řekla že když se nepřihlásil do toho času co měli tak že mají smůlu a nemám nic platit. Tak bych se chtěla zeptat co mám dělat. Děkuji

Odpověď

Dobrý den,

pokud předmětný dluh vznikl před rozhodnutím o úpadku, pak se na něj vztahují účinky zahájeného insolvenčního řízení. Jestliže si věřitel nepřihlásil svoji pohledávku včas do insolvenčního řízení, ztrácí jeho pohledávka právní vymahatelnost (věřitel ji nemůže uplatnit u soudu, nemůže dojít k zahájení exekuce). Takovou pohledávku nejste povinna platit (dokonce ji ani platit nesmíte). Nemusíte tedy dělat vůbec nic, ale můžete věřiteli napsat, že jeho pohledávku platit nehodláte, a de facto ani nemůžete, protože vůči Vám probíhá insolvenční řízení, a nesmíte upřednostňovat žádného věřitele (natož nepřihlášeného věřitele). Váš věřitel tak bude muset svoji pohledávku odepsat jako nedobytnou.

Srážky insolvence

Dobrý den,
jsem starobní důchodkyně a našla jsem si práci na poloviční úvazek. Chci se zeptat jak mi budou strhávány částky na insolvenci. Ze starobního důchodu dle kalkulačky insolvence, to samozřejmě chápu, ale slyšela jsem, že přivýdělek a důchod se sčítají, což nechápu a z celkové částky se platí další insolvence. Pochopila bych kdyby se insolvence platila z jednotlivých částek.
Děkuji za odpověď

Odpověď

Dobrý den,

má-li dlužník více příjmů (typicky mzda/odměna a důchod), provádí se srážky zpravidla ze součtu obou (všech) příjmů, jako by se jednalo o jeden příjem. Dlužník je povinen informovat insolvečního správce a soud o dalším příjmu. Soud pak změní původní způsob výpočtu insolvenčních srážek, resp. přikáže oběma (všem) plátcům, aby celý příjem vypláceli na účet insolvenčního správce, a insolvenčnímu správci přikáže provádět srážky ze součtu obou (všech) příjmů a vyplácet dlužníkovi nezabavitelnou částku.

Insolvence kamarádky

Dobrý den,
mám otázku. Moje kamarádka chce jít do insolvence. Nyní je ve fázi, kdy už se čeká na soud.
Dívala se na stránky justice.cz a zjistila, že se do jejích dluhů přihlásila i společnost, kde si její teď už bývalý přítel vzal hypotéku na dost vysokou částku. Ona bohužel udělala chybu a je tam uvedena jako ručitel. S přítelem nežije, byt na který si úvěr vzali patří jejímu bývalému příteli, ona sama teď bydlí na ubytovně. Může se nějak bránit? Může tento dluh odmítnout???
Moc děkuji za odpověď.

Odpověď

Dobrý den,

pokud se Vaše kamarádka jako spoludlužník či ručitel zavázala splatit závazek jejího expřítele, pak je v pořádku, že si věřitel, který poskytl jejímu expříteli hypoteční úvěr, přihlásil pohledávku z tohoto úvěru do jejího insolvenčního řízení. Podepsala-li Vaše kamarádka smlouvu jako ručitel, pak by si měl věřitel přihlásit svoji pohledávku jako podmíněnou (tuto pohledávku by vyplácel insolvenční správce až v případě, že by úvěr nesplácel její expřítel).

Nepřiznaný závazek

Dobrý den, mám schválenou insolvenci od října 2021. Vzhledem k tomu, že jsem měl více dluhů neúmyslně jsem v návrhu na oddlužení neuvedl jeden závazek starý 20 let. Věřitel nevěděl, že jsem podal žádost o oddlužení. Může po mě po skončení insolvence požadovat splacení dluhu popřípadě předat exekutorovi. Děkuji

Odpověď

Dobrý den,

od 1.6.2019 není dlužník povinen přikládat k insolvenčnímu návrhu spojenému s návrhem na povolení oddlužení seznam svých závazků, nýbrž stačí, označí-li v insolvenčním návrhu alespoň dva věřitele a specifikuje-li jejich pohledávky a prokáže-li tyto pohledávky příslušnými listinami. Dlužník není (nikdy nebyl) povinen informovat své věřitele o podaném insolvenčním návrhu. Věřitelé tak musí sami ziistit, že jejich dlužník podal insolvenční návrh, a podat přihlášku své pohledávky do jeho insolvenčního řízení. Věřitel, který si svoji pohledávku včas nepřihlásil, přichází o její právní vymahatelnost. Po zahájení insolvenčního řízení nemůže takový věřitel podat žalobu, po rozhodnutí o úpadku soud nemůže nařídit exekuci, zahájená exekuce se přerušuje ke dni rozhodnutí o úpadku a po skončení insolvenčního řízení dochází k jejímu zastavení, osvobodil-li soud dlužníka od placení zbylých pohledávek, a po skončení insolvenčního řízení nemůže být nařízena exekuce pro pohledávku, kterou si měl věřitel přihlásit do insolvenčního řízení, protože osvobození od placení zbylých pohledávek se vztahuje i na věřitele, který si nepřihlásil svoji pohledávku do insolvenčního řízení, ačkoliv tak učinit měl.

Pracovní úraz

Dobrý den, chtěla bych se prosím zeptat. Měla jsem úraz v práci a peníze už přišli správci na účet. Mám nárok na bolestné a vynaložení nákladů na dopravu k lékaři? Nebo vše si nechá insolvenční správce. A ještě v zaměstnání jsem dostala do výplaty bonus na dítě náleží mě nebo insolvenční mu správci. Děkuji a prosím o odpověď

Odpověď

Dobrý den,

úrazové pojištění představuje tzv. obnosové pojištění (při pojistné události je vyplácena dohodnutá částka). Příjem z obnosového pojištění je tzv. mimořádný příjem. Zákon stanoví, jaké mimořádné příjmy není dlužník povinen vydat insolvenčnímu správci. Mezi těmito příjmy však plnění (příjem) z obnosového pojištění uvedeno není, proto je dlužník povinen vydat takový příjem insolvenčnímu správci.

Srážky ze mzdy se provádí z čisté mzdy. Pokud tedy byl součástí čisté mzdy i daňový bonus, je primárně v pořádku, že Vám byla jeho větší část sražena a poukázána na účet insolvenčního správce. Můžete podat u insolvenčního správce návrh na vynětí daňového bonusu z majetkové podstaty a tvrdit, že daňový bonus není příjem, který jste povinna mu vydat, protože v insolvenci lze postihnout stejný majetek jako v exekuci, přičemž v exekuci daňový bohus postihnout nelze. Nevyhoví-li insolvenční správce Vašemu návrhu, rozhodne o něm soud. Nutno dodat, že existuje i druhý (protichůdný) názor, který tvrdí, že daňový bonus je dlužník povinen vydat insolvenčnímu správci, protože tento příjem není vyjmenován mezi (mimořádnými) příjmy, které dlužník není povinen vydat insolvenčnímu správci.

Dlužná částka

Můj výdělek je 25.000 kč dlužná částka kterou dlužím je cca 700.000 kč kolik musím zaplatit z dlužné částky po dobu 5 let

Odpověď

Dobrý den,

insolvenční zákon (již) neříká, jakou část závazků (dluhů) musí dlužník zaplatit. Aby soud oddlužení vůbec povolil, musí mít dlužník takový příjem (mzda, důchod, příjem z podnikání), z něhož lze provádět srážku ve výši min. 2 300 Kč (výši srážek lze spočítat na https://insolvence.justice.cz/kalkulator-splatek/). V průběhu oddlužení se pak musí dlužník snažit dosáhnout co nejvyššího příjmu, aby uspokojil co možná největší část svých závazků. Splatí-li dlužník za dobu 5 let alespoň 30% nezajištěných pohledávek, má se za to, že se dlužník dostatečně snažil, a soud jej osvobodí od placení zbylých závazků, ledaže vyjde najevo nepoctivý záměr dlužníka. Nesplatí-li dlužník za 5 let ani 30% nezajištěných pohledávek, bude soud podrobněji zkoumat, zda se dlužník dostatečně snažil navýšit si příjem. Dospěje-li soud k názoru, že se dlužník dostatečně nesnažil, neosvobodí ho od placení zbylých závazků.

Koupě automobilu

Dobry den, pred 13 lety jsem koupil od kamarada auto. Je to starsi typ auta, mame radne sepsanou kupni smlouvu, ale auto jsme neprepsali z duvodu placeni eko dane 10000kc. Ted momentalne kamarad vyrizuje insolvenci, a ze mu bylo vytahnuto, ze je vlastnikem auta. Ja radne platim pojisteni, ktere je od roku 2010 napsano na me, a i STK resim ja i platim. Mam i radne sepsanou smouvu, ale neprepsali jsme to na me skrs vysokou eko daň.
Co mi prosim hrozi, a co proto udelat ?
Dekuji moc za odpoved.

Odpověď

Dobrý den,

insolvenční správce dlužníka sepíše s největší pravděpodobností předmětný vůz do majetkové podstaty dlužníka. Stane-li se tak (lze to ověřit v insolvenčním rejstříku, kde bude zveřejněn soupis majetkové podstaty), musíte do 30 dnů od doručení vyrozumění o soupisu majetku podat u insolvenčního soudu proti insolvenčnímu správci žalobu na vyloučení majetku (vozu) z majetkové podstaty. V žalobě uvedete všechny relevantní okolnosti (zejm. předložíte kupní smlouvu a vysvětlíte, proč nedošlo k přepisu vozu na Vaši osobu) a v závěru žaloby napíšete, čeho se domáháte (tzv. petit), tedy rozhodnutí, že se z majetkové podstaty dlužníka vylučuje vůz (uveďte přesnou specifikaci vozu, tj. tovární značka, model, SPZ/RZ a VIN).

Insolvence u nového zaměstnance

Dobrý den,

prosím o informaci, když jsme zaměstnali nového zaměstnance a přihlásili ho na příslušné úřady. Následně nám sdělil, že je v insolvenci a budeme muset provádět srážky ze mzdy.

Musíme čekat až nám přijde informace od insolvenčního správce do datové schránky? Nebo nám má usnesení o povolení oddlužení plněním splátkového kalendáře předložit sám zaměstnanec. Kde se vlastně dozvíme, kolik a kam máme zasílat?

Děkuji za odpověď.

Odpověď

Dobrý den,

usnesení o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty obsahující příkaz k provádění srážek ze mzdy dlužníka se vztahuje i na jeho budoucí zaměstnavatele. Proto je budoucí zaměstnavatel povinen provádět srážky ze mzdy zaměstnance/dlužníka, jakmile se dozví, že bylo zaměstnanci/dlužníkovi schváleno oddlužení plněním splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty. Takovou informaci může nový zaměstnavatel zjistit např. ze zápočtového listu od předchozího zaměstnavatele, nebo nahlédnutím do insolvenčního rejstříku (zde nalezne i samotné usnesení o schválení oddlužení), anebo dotazem u samotného zaměstnance/dlužníka při přijímacím pohovoru (příp. později). Nezná-li nový zaměstnavatel bankovní účet, na který má srážky poukazovat, sdělí mu ho insolvenční správce na jeho žádost.

Úleva na děti

Dobrý den chtěla bych se zeptat když je člověk v insolvenci a chce si požádat daně úlevu na děti jestli mu to insolvenční správce může vzít nebo ne děkuji

Odpověď

Dobrý den,

pokud dlužník uplatní slevu na dítě u svého zaměstnavatele, zvýší se mu tím čistá mzda a zároveň se mu tím pádem zvýší i jeho srážky ze mzdy. Vznikne-li dlužníkovi při ročním zúčtování daně z příjmů přeplatek na dani a tento přeplatek představuje daňový bonus, pak existují dva protichůdné názory, zda je dlužník povinen tento daňový bonus vydat insolvenčnímu správci či nikoliv. Na jednu stranu se v insolvenčním řízení postihuje majetek, který lze postihnout v exekuci, přičemž daňový bonus exekucí postihnout nelze, na druhou stranu insolvenční zákon taxativně vyjmenovává (mimořádné) příjmy, které dlužník není povinen vydat insolvenčnímu správci, a daňový bonus mezi těmito příjmy uveden není. Postihne-li insolvenční správce daňový bonus, může dlužník podat u insolvenčního správce návrh na vynětí tohoto majetku z majetkové podstaty. Nevyhoví-li insolvenční správce takovému návrhu, rozhodne o něm insolvenční soud.

Vyživovaná osoba

Dobrý den,jsem v insolvenci cca.1rok.Probíhají srážky ze mzdy cca.20000 čistého,navíc zasílám 3000 Kč ins.správci.Mám soudem stanovené výživné ve výši 4.000 Kč a toto vyplácí dceři ins.správce.Při srážkách ze mzdy byla uplatňována vyživovaná osoba.Ins.správce nyní tvrdí,že nelze uplatňovat při srážkách ze mzdy vyživovací povinnost na vyživovanou osobu,pokud nežijeme ve společné domácnosti.Má pravdu?
Děkuji za odpověď

Odpověď

Dobrý den,

insolvenční správce má pravdu. Při výpočtu srážek (exekučních či insolvenčních) ze mzdy se nezohledňuje osoba, která nežije s dlužníkem ve společné domácnosti a které je dlužník povinnen platit výživné. Jinak řečeno takovému dlužníkovi se provádějí srážky, jako by žádné dítě neměl.

Ukončení insolvence

Dobrý den, chtěla jsem se zeptat tímto měsícem by mi mělo skončit insolvencni řízení. Měla jsem to z péče o osobu blízkou peníze chodí na babičku o kterou s polu s maminkou pecuji. Maminka mi rucila. A z té péče mi byla vemerena částka kterou budu. splácet. Mám něco dokládat jako srážky ze mzdy to nebyly. Mám informovat krajský úřad práce nebo to udělá ins.spravce? Děkuji za odpověď.

Odpověď

Dobrý den,

po poslední splátce podá insolvenční správce soudu zprávu o splnění oddlužení a soud vydá usnesení, jímž vezme na vědomí splnění oddlužení a osvobodí Vás od placení zbylých pohledávek. Právní mocí tohoto usnesení insolvenční řízení skončí. Vy ani Vaše matka nemusíte nikam nic hlásit.

Insolvence a DPN

Dobrý den,

měla bych dotaz ohledně insolvence, kdy je určen splátkový kalendář. Upravujeme a vyvíjíme mzdový software a vyskytla se nám situace, kdy měl zaměstnanec insolvenci a měl určenou pravidelnou částku, která se mu strhávala z platu/mzdy na insolvenci. Ale vzhledem k tomu, že byl nemocný a neměl tento měsíc žádný příjem, ale zaměstnavatel tuto srážku nepřestal evidovat a odeslal, tím se dostal se zaměstnanec touto srážkou dostal do dluhu.

Má v tomto případě, kdy má zaměstnanec se zaměstnavatelem domluvené strhávání z výplaty, zaměstnavatel povinnost za tohoto zaměstnance tuto srážku odesílat a vytvářet zaměstnanci u něj dluh? Nebo má zaměstnanec povinnost si ohlídat, aby bylo z čeho srážet a v tomto případě poslat povinnou částku sám? Je v tomto případě možné porušit splátkový kalendář a odeslat nižší částku než je běžná splátka?

Děkuji za odpověď.

Odpověď

Dobrý den,

existují tři typy insolvenčních srážek ze mzdy dlužníka. První typ představuje “klasická” srážka, kdy je dlužníkovi prováděna srážka ve stejném rozsahu jako při exekuci pro přednostní pohledávky (výše této srážky se odvíjí od výše čisté mzdy v daném měsíci; klesne-li čistá mzda pod částku, z níž nelze provádět žádné srážky, pak se srážka v daném měsíci neprovede). Druhý typ srážky představuje “paušální” srážka, kdy je dlužníkovi prováděna pevná (konstantní) srážka ve výši určené soudem (při tomto způsobu provádění srážek je de facto lhostejné, jaký má dlužník čistý příjem, ale nedosahuje-li jeho čistý příjem ani soudem určené “paušální” splátky, nemůže mu zaměstnavatel provést srážku vyšší než je jeho čistý příjem a způsobit mu tak dluh u zaměstnavatele). Třetí typ srážky je koncipován tak, že jsou dlužníkovi prováděny klasické srážky, ale je omezena jejich maximální výše na určitou částku. Způsob provádění srážek ze mzdy (typ srážek) určuje soud.

Jestliže dojde krátkodobě (max. po dobu 3 měsíců) k poklesu příjmu dlužníka a ten nebude schopen zaplatit danou splátku, je třeba, aby vzniklý dluh doplatil v několika následujících měsících. Dojde-li k dlouhodobému/trvalému poklesu příjmu, může dlužník požádat soud o změnu splátky, resp. o její snížení. Pokud příjem dlužníka poklesne natolik, že nebude schopen platit ani minimální zákonnou splátku (tj. 2 178 Kč), může požádat soud o přerušení průběhu oddlužení, resp. o přerušení splátkového kalendáře až na 12 měsíců.

Zastavení dražby

Dobry den, je mozne poslat jednu zadost o odluzeni nekompletni s tim ze bude zamitnuta, ale aby se zastavila drazba domu, a po zamitnuti zaslat novou zadost a uz kompletni? Nejak jsem tuto situaci nezvladl a drazba domu probiha za dva dny ale nejsem schopny tak rychle obstarat vsechny potrebne dokumenty k podani kompletni zadosti.

Odpověď

Dobrý den,

podáte-li neúplný insolvenční návrh, soud zahájí insolvenční řízení a vyzve Vás k doplnění insolvenčního návrhu. Nedoplníte-li insolvenční návrh podle požadavku soudu, soud insolvenční návrh odmítne. Právní mocí usnesení o odmítnutí insolvenčního návrhu insolvenční řízení skončí. Okamžikem zahájení insolvenčního řízení se přerušují veškeré vymáhací procesy (nelze provést ani dražbu nemovitosti). Insolvenční řízení je zahájeno okamžikem zveřejnění insolvenčního návrhu a vyhlášky o zahájení insolvenčního řízení v insolvenčním rejstříku. Soud musí insolvenční návrh a vyhlášku o zahájení insolvenčního řízení zveřejnit v insolvenčním rejstříku do 3 pracovních dnů po obdržení insolvenčního návrhu. Je-li tedy dražba Vaší nemovitosti nařízena na pozítří, tak ani soud nemusí stihnout do té doby zveřejnit insolvenční návrh a vyhlášku o zahájení insolvenčního řízení v insolvenčním rejstříku a v takovém případě by dražba Vaší nemovitosti proběhnout mohla. Závěrem dodávám, že insolvenční návrh musí podat osoba oprávněná sepsat a podat insolvenční návrh (tj. advokát, insolvenční správce, notář, exekutor nebo akreditovatná osoba viz https://sako.justice.cz/), jinak soud insolvenční návrh v insolvenčním rejstříku nezveřejní.

Kolik se v insolvenci platí?

Prosím kolik musím zaplatit při oddlužení 5 let, bylo mi řečeno že musím zaplatit vše což je 100 procent děkuju za odpověď

Odpověď

Dobrý den,

zákon neurčuje, jakou část pohledávek musí dlužník zaplatit při oddlužení (ze zprávy pro oddlužení, kterou předkládá insolvenční správce soudu před schválením oddlužení, může vyplývat předpoklad, že dlužník zaplatí 100% zjištěných nezajištěných pohledávek, ale skutečnost může být vlivem nepředvídatelných okolností úplně jiná). Soud povolí dlužníkovi oddlužení, pokud lze z jeho příjmu (mzda, důchod, příjem podnikání) provádět srážky alespoň v zákonné minimální výši (tj. cca 2 300 Kč); nemá-li dlužník takový příjem, povolí mu soud oddlužení, předloží-li soudu darovací smlouvu nebo smlouvu o důchodu, v níž se 3. osoba zaváže poskytovat mu pro účely oddlužení finanční částku (dar/důchod) ve výši min. 2 300 Kč. Soud osvobodí dlužníka od placení zbylých pohledávek, pokud splatil 100% zjištěných nezajištěných pohledávek dříve než za 5 let, nebo jej osvobodí za 3 roky, pokud během této doby splatil alespoň 60% zjištěných nezajištěných pohledávek nebo je-li dlužník poživatelem starobního důchodu či invalidního důchodu 2. či 3. stupně, anebo jej osvobodí za 5 let, přičemž však musí soud nabýt přesvědčení, že se dlužník dostatečně snažil zaplatit co největší část svých závazků (zejm. že si navyšoval příjem v průběhu oddlužení); pokud dlužník splatil za 5 let alespoň 30% zjištěných nezajištěných pohledávek, má soud za to, že se dlužník snažil dostatečně.

Před schválením insolvence

Dobrý den, mám před schválením insolvence akt. povoleno oddlužení. Mám jednu nepřednostní exekuci. Zajímá mě, jak velkou částku mi bude nyní strhávat zaměstnavatel, zda za exekuci nebo již jako kdyby se jednalo o schválenou insolvenci? Předchozí zam. mi totiž strhával splátku nepřednostní exekuce a nynější již splátku, jako by byla IS schválena, což si myslím, že je špatně – částky jsou diametrálně odlišné. Děkuji.

Odpověď

Dobrý den,

někteří insolvenční správci poté, co soud vydá usnesení o úpadku, vyzývají plátce příjmu dlužníka (zaměstnavatel, Česká správa sociálního zabezpečení), aby z jeho příjmu začali provádět “insolvenční” srážky. Tento požadavek opírají o skutečnost, že do majetkové podstaty dlužníka spadá i část příjmu dlužníka, a to právě v rozsahu “insolvenčních” srážek, resp. v rozsahu, v jakém mohou být při výkonu exekuce prováděny srážky z příjmu pro přednostní pohledávky. A jelikož po novele insolvenčního zákona (účinnost od 1.6.2019) dochází při oddlužení vždy ke zpeněžení majetkové podstaty (majetku), je postup insolvenčních správců spočívající v zajišťování majetkové podstaty (získávání části příjmu dlužníka) dle našeho názoru správný.

Nižší srážky ze mzdy

Dobrý den, tento měsíc bych měl platit poslední splátku v insolvenci. Minulý měsíc jsem měl nižší srážku ze mzdy než obvykle. Vždycky jsem doplatil jen 3000 co mám uvedeno jako darovací smlouvu. Měl jsem doplatit částku aby se rovnala 7800 nebo jen 3000 jako vždycky. Nechci aby mi neuznali oddlužení jenom kvůli pár tisícům. Díky za odpověď

Odpověď

Dobrý den,

musím Vás poprosit, abyste svůj dotaz upřesnil, popř. abyste se obrátil přímo na Vám ustanoveného insolvenčního správce, který Vám případný doplatek vyčíslí.

 

Roční zúčtování po ukončení insolvence

Dobrý den,

ráda bych se zeptala, zda je potřeba nějaký způsobem zahrnout do daňového přiznání za rok 2022 insolvenční řízení, které bylo ukončení v říjnu roku 2022? Je možné uplatnit přeplatek na dani, který vznikl, i za tento rok?

Děkuji.

Odpověď

Dobrý den,

podle mého názoru se  insolvenční řízení v daňovém přiznání nijak neprojevuje. Neznám důvod, pro který by mělo být insolvenční řízení do daňového přiznání zahrnuto. Nicméně doporučuji, abyste tuto otázku zkonzultovala s daňovým poradcem.

Nerozumím Vašemu dotazu, kde byste chtěla přeplatek na dani za rok 2022 uplatnit. Pokud máte na mysli Vaše ukončené insolvenční řízení a nárok na přeplatek Vám vznikl až nyní,nespadá již přeplatek jako plnění do ukončeného insolvečního řízení. Jestliže se jedná o jinou situaci, potom svůj dotaz upřesněte.

Vyúčtování daně u zaměstnavatele

Dobrý den, mám insolvenci kterou mi měsíčně sráží zaměstnavatel, požádala jsem o roční vyúčtování daně 2022 a vyšlo mi k vrácení 105,-Kč.
musím si udělat daňové přiznání ?
děkuji

Odpověď

Dobrý den,

daňové přiznání dělat nemusíte. Přeplatek na ročním zúčtování daně ale jako mimořádná splátka patří do insolvence, takže ji musíte odevzdat insolvenčnímu správci.

Podmínky insolvence

Dobrý den, prosím chtěla bych se zeptat na podmínky insolvence a co vše k tomu budu potřebovat, děkuji

Odpověď

Dobrý den,

základní podmínkou insolvence je existence úpadku. To je existence více věřitelů, u kterých máte závazky, které  jsou po datu splatnosti déle než 30 dnů a které nejste schopna splácet.  Nebo existence hrozícího úpadku. O ten jde, pokud u Vás nastaly okolnosti, pro které lze důvodně předpokládat, že nebudete schopna platit převážnou část svých závazků. V případě, že máte zájem o řešení úpadku oddlužením, musíte doložit, že budete schopna  plnit další zákonem stanovené podmínky. Mezi základní patří schopnost splácet pohledávky alespoň v zákonem stanovené minimální výši, nesledovat podáním návrhu nepoctivý záměr,… Těch podmínek je více a je nutné je posuzovat vždy v kontextu se situací konkrétního dlužníka. Proto doporučuji, abyste se obrátila na některého z potencionálních zpracovatelů návrhu – seznam naleznete zde: https://sako.justice.cz/, kde s Vámi proberou nejen jednotlivé podmínky, ale zároveň posoudí Vaši konkrétní situaci.

Pro posouzení si připravte doklad o Vašich příjmech za posledních 12 měsíců, seznam pohledávek a  a podklady k nim, informaci o Vašem osobním stavu a počtu osob, ke kterým máte vyživovací povinnost a informace o Vašem majetku.

Před schválením insolvence

Dobrý den, nyní mám povoleno oddlužení, věřitele již přihlásili své pohledávky a někdy ke konci března budu mít ještě jedno přezkumné jednání s IS kvůli doplnění resp. opravy jedné pohledávky. Pár dní zpět mi přišel email od společnosti, která svůj dluh nepřihlásila, že zahajují inkaso dlužné částky. IS jsem o tomto informovala, zatím bez reakce. Musím věřiteli nějak odpovídat, co se s pohledávkou stane? Co to pro mě znamená? Může to nějak ohrozit schválení insolvence? Děkuji za informaci.

Odpověď

Dobrý den,

předpokldám, že se jedná o závazek, který vznikl před podáním  návrhu na soud. Skutečnost, že  věřitel takový závazek nepřihlásil do Vašeho insolvenčního řízení by neměla  mít na schválení oddlužení negativní vliv. Dlužník nemá povinnost věřitele o zahájení insolvenčního řízení informovat. Nemá ani povinnost v návrhu na oddlužení uvádět všechny svoje závazky. Na vašem místě bych věřitele informovala o tom, že jsem v insolvenčním řízení,  mimo které jeho závazek nemohu hradit.

V případě, že by se jednalo o závazek, který vznikl po zahájení insolvenčního řízení, byl by to nový dluh, který pod režim insolvence nespadá a který jste ovinna uhradit mimo insolvenci. Pokud by takový dluh věřitel začal exekučně vymáhat bylo by to důvodem pro neschválení oddlužení nebo zrušení již schváleného oddlužení.