Online poradna

Otázky, na které nenaleznete odpovědi ve Slovníčku základních pojmů, nebo v již zodpovězených dotazech, pokládejte prostřednictvím formuláře níže.

UPOZORNĚNÍ: Do pole textu dotazu prosím neuvádějte žádné osobní údaje typu: jméno, příjmení, adresu, telefon. Dotazy zveřejňujeme níže.

Poradna při finanční tísni

Partnery naší poradny jsou odborníci z neziskové, obecně prospěšné společnosti Poradna při finanční tísni, kteří se pohybují v oblasti insolvence již 10 let. Vedle poradenské činnosti pro občany ve finanční tísni, v hrozící či existující platební neschopnosti, nebo exekuci, pomáhají bezplatně zpracovat samotný návrh na oddlužení (insolvenční návrh).

Vyhněte se oddlužovacím šmejdům! Jak? Podívejte se na video MSp ✔

Odpovědi na téma “DAŇOVÝ PŘEPLATEK” si prosím vyhledejte níže v zodpovězených dotazech, zadáním textu do pole NAJÍT V DOTAZECH!

Položit dotaz

Zodpovězené dotazy

Výplata ID v insolvenci

Dobrý den, jsem v insolvenci od 3/2020nyní mi schválili id3 od 12/2022.
Znamená to tedy, že insolvence bude letos ukončena? Poslala jsem rozhodnutí o ID na soud a správci.
Mám tedy čekat až soud rozhodne?
Nebo mám udělat nějaký další krok? Jakou lhůtu má soud na vyjádření?
Děkuji za informace

Odpověď

Dobrý den,

žádné další kroky činit nemusíte. Jak uvádíte, potřebné listiny jste  insolvenčnímu správci doložila. Nyní je na správci, aby  zpracoval  zprávu o oddlužení a předložil  ji soudu k rozhodnutí. Pro  vypracování zprávy správcem a rozhodnutí soud insolvenční zákon konkrétní lhůtu neobsahuje.

Uzavření manželství

Dobrý den, vstoupil jsem do manzelstvi. Hlasi se to nejakym zpusobem IS nebo jake dokumenty se odesilaji. Dekuji

Odpověď

Dobrý den,

insolvenčnímu správci spolu s oznámením o uzavření sňatku doložte kopii oddacího listu. Zároveň tuto skutečnost  oznamte a doložtet i plátci Vašeho příjmu. V důsledku uzavření manželství dochází k navýšení nepostižitelné částky a tím i ke změně prováděné srážky, proto doporučuji, abyste si zároveň zkontroloval novou výši splátky do oddlužení, aby Vám neklesla pod zákonem stanovenou munimální hranici.

DPP a HPP

Dobrý den,
Uvažuji o insolvenci, bohužel mi nepostižitelná zbývající částka nebude stačit.
Četl jsem, že je možnost stanovit fixní měsíční splátku, je možné při tomto řešení insolvence pracovat na DPP? A jak by v tomto případě byla řešena výplata DPP, kolik % by dostával insolveční správce. Děkuji za odpověď

Odpověď

Dobrý den,

o povolení splátky v nižší  než zákonem stanovené výši můžete  požádat již v návrhu na povolení oddlužení, nejpozději však při přezkumném jednání s insolvenčním správcem. V žádosti musíte uvést a také doložit okolnosti, kterými požadavek na povolení nižší splátky odůvodňujete.

Pro posouzení a rozhodnutí soudu není důležitý charakter  Vašeho příjmu ( mzda na HP nebo odměna z DPČ nebo DPP) ale výše Vašeho příjmu , míra předpokládaného uspokojení věřitelů a důvody, které Vás k podání žádosti vedenou.

Na základfě rozhodnutí soudu potom plátce příjmu provádí z příjmu srážku v soudem stanovené výši. Sraženou částku odvádí insolvenčnímu správci. V jaké výši by byly konkrétní částky Vám nemohu říci, neznám Vaši situaci a ani nemohu předjímat rozhodnutí soudu.

Proplacení dovolené

Dobrý den, chtěla jsem se zeptat. Jsem na mateřské dovolené a ta ní bude končit a z práce mi mají proplatit nevybranou dovolenou, musím ty peníze odevzdat správci?

Odpověď

Dobrý den,

náhrada za nevyčerpanou dovolenou je v souladu s ust. § 299 o.s.ř. jiný příjem, který podléhá srážkám ze mzdy. Proto by z tohoto příjmu měla být vypočtena srážka, která bude vyplacena správci a zbývají nepostižitelná  část bude vyplacena Vám.

Deponovaná odměna

Dobrý den, insl správce mi napsal že dle insolvenciho zákona mi deponuje 6x odměnu 1089 kc že na konci insolvence rozdělí mezi nezajištěne věřitele když jsem se zeptal jestli tedy zaplatim meně o ty deponovane penize tak mi napsal že nezaplatim

Odpověď

Dobrý den,

můžete prosím upřesnit, na co konkrétně se ptáte. Děkuji.

Vedlejší podnikání

Vážení,
chtěl bych se zeptat, pokud bych v průběhu insolvence začal podnikat na vedlejší činnost, jaká by byla zálohová splátka prosím?
Děkuji.

Odpověď

Dobrý den,

předpokládám, že soud  by zálohovou  splátku určil z předpokládané výše zisku (rozdíl mezi očekávanými příjmy a faktickými očekávanými výdaji) s tím, že snížení o základní nepostižitelnou částku by se při jejím výpočtu neuplatnilo.

Pokuta za dopravní přestupek

Dobrý den, Mám kamaráda, který cca před půlrokem vstoupil do insolvence (byla mu před půl rokem schválena a začal splácet). Zhruba rok a půl před podáním návrhu měl uhradit pokutu za dopravní přestupek ve výši 1000 kč, ve správním řízení to vzrostlo cca na 2500 Kč. Neuhradil ji a úřad ani policie ji do insolvenčního řízení nepřihlásili. To vše, včetně správního řízení, se stalo cca rok a půl před podáním návrhu na insolvenci. Nic se nedělo a teď, když už cca půl roku splácí přišla kamarádovi výzva od úřadu, aby pokutu uhradil. Co má dělat? Pokud by tak učinil, není to porušení pravidel-upřednostnění věřitele? Insolvenční správce mu poradil, aby to platil po malých částkách každý měsíc. Kamarád má pokud vím jen minimální mzdu a tak tak vychází s penězi. A pokud ji nezaplatí, co se bude dít po skončení insolvence? Bude ji muset uhradit i s úroky? Jednalo se o drobný dopravní přestupek.
Děkuji za odpověď.

Odpověď

Dobrý den,

podle mého názoru váš kamarád předmětnou pokutu hradit nemusí.Ve Vámi popsané situaci po něm věřitel pohledávku v současné době vymáhat nemůže, protože exekuci nelze nařídit (ust. § 140e insolvenčního zákona) a pokud projde úspěšně oddlužením, bude se i na tuto pohledávku vztahovat osvobozující usnesení ( ust. § 414 insolvenčního zákona).

 

Nová práce

Dobrý den,
chci se zeptat jsem v insolvenci a práci mám,ale našla jsem si o dost lépe placenou práci. Nynější zaměstnavatel mě nechce pustit dříve, ale nový zaměstnavatel na mě nebude čekat 2 měsíce,ale maximálně měsíc. Je možné to nějak udělat abych nemusela dodržet celé 2 měsíce výpovědní dobu ikdyž dohodu mi nechtějí podepsat a trvají na výpovědi a 2 měsíční výpovedi? Opravdu bych si o dost polepšila, ale to nynějšího zaměstnavatele nezajímá. Moc děkuji za odpověď

Odpověď

Dobrý den,

pokud Váš současný zaměstnavatel na dohodu nepřistoupí, není dřívější ukončení pracovního poměru možné. Aby Vám nová práce “neutekla”  můžete se pokusit dohodnout s novým zaměstnavatelem na výkonu práce na základě některé z dohod (dohoda o provedení práce, dohoda o pracovní činnosti), pokud to provozní podmínky nového zaměstnavatele umožňují.  Práci  byste vykonávala nad rámec dobíhajícího pracovního poměru, popř. i v době čerpání  poměrné části dovolené, na kterou Vám  u stávajícího zaměstnavatele vznikne nárok.

Projednání o zrušení insolvence

Dobrý den, chtel bych se zeptat mam jit k soudu ohledne projednani zruseni insolvence nebo konkursni rizeni mam nasebe napsane auto je auto ohrozene tim ze by mi ho zpenezily . A jeste jeden dotaz insolvence mi byla schvalena s plnenim splakoveho kalendare se spenezenim podstaty v majetku bylo napsano auto ktere sem vlastnil ale prodal ho bude u soudu problem dekuji za odpoveď

Odpověď

Dobrý den,

pokud soud Vaše schválené oddlužení zruší, rozhodne o řešení Vašeho úpadku konkurzem, pokud Váš majetek postačuje k úhradě nákladů a odměny správce a alespoň k částečné úhradě pohledávek věřitelů a dále také v případě, že jste o řešení konkurzem požádal a uhradil zálohu na náklady insolvenčního řízení. Konkurz znamená zpeněžení majetku dlužníka, tedy i prodej automobilu, který je na Vás vedený.

V případě, že  soud  při rozhodnutí o zrušení oddlužení zjistí, že Váš majetek je pro úhradu pohledávek věřitelů zcela nepostačující,  řízení zastaví.

Jestliže jste měl vydat správci ke zpeněžení automobil, který jste prodal (předpokládám, že výtěžek z prodeje jste neodevzdal insolvenčnímu správci), porušil jste Vám uloženou povinnost, což je opět důvod pro zrušení schváleného oddlužení. Dále bude soud postupovat v závislosti na hodnotě Vašeho majetku, jak jsem popsala výše.

Ušlý zisk

Dobrý den, jsem v pracovní neschopnosti z důvodu dopravní nehody. Má mi být vyplacen ušly zisk. Odevzdává se celý IS nebo se z toho vypočítává nějaká část? Děkuji za odpověď

Odpověď

Dobrý den,

náhrada ztráty na výdělku ( ušlý zisk ) dorovnává rozdíl mezi výší Vaší mzdy a výší nemocenské. Částka by se měla rozpočítat na měsíce za které Vám byla vyplacena, přičíst k příjmu z nemocenských dávek a následně dopočítat srážku. Poměrnou část tedy odevzdáte insolvenčnímu správci. Pro přesný propočet se po vyplacení náhrady ztráty na výdělku obraťte přímo na Vašeho ins. správce.

Přihláška pohledávky

Dobrý den, chtěl bych se zeptat, zda je možné přihlásit pohledávku do insolvenčního řízení po uplynutí lhůty pro přihlašování pohledávek. Konkrétně se jedná o náhradu nákladů řízení, která mi byla soudem přisouzena na základě incidenčního sporu o určení neplatnosti smlouvy, kterou insolvenční správce dlužníka zpeněžil část majetkové podstaty. Žaloba podaná dlužníkem byla zamítnuta a mně byla přiznána náhrada nákladů řízení. Právní moc nastala až nyní, dlouho po uplynutí lhůty pro přihlašování pohledávek.

Odpověď

Dobrý den,

tato pohledávka vznikla po prohlášení úpadku dlužníka, nepřihlašuje se tedy přihláškou, ale pouze se uplatní u insolvenčního správce.

Definované peníze

Dobrý den. Má otázka zní když mě insolvencni správce záda o potvrzení deponovanych peněz za výživné 22.3.2023 do kdy musí správce poslat děkuji

Odpověď

Dobrý den,

jestli se ptáte, v jaké lhůtě máte insolvenčnímu správci zaslat požadované doklady, sděluji, že lhůta by měla být ve výzvě dána insolvenčním správcem. Zákonná lhůta zde není. Jestliže jste měl na mysli jiný dotaz, prosím upřesněte jej, položený dotaz není zcela srozumitelný.

Placení splátek sám

Dobrý den,
Mám dotaz. Lze se domluvit s insolvenčním správcem, že bych hradil splátky sám? Tedy myslím, že bych je insolvenčnímu správci hradil sám místo stržení z výplaty. Děkuji

Odpověď

Dobrý den,

o změně splátkového kalendáře – tedy i o způsobu hrazení jednotlivých splátek – nemůže  rozhodnout insolvenční správce, ale musí o ní a jejích podmínkách rozhodnout soud.  Svou žádost o změnu splátkového kalendáře tedy adresujte na Váš insolvenční soud.

Darování auta dlužníkovi v insolvenci

Dobrý den,

mému příteli, se kterým žiji ve společné domácnosti byla schválena insolvence. Moji rodiče by mi chtěli darovat auto, které již ze zdravotních důvodů nemohou používat. Mohlo by to mít nějaký vliv na přítelovu insolvenci, příp. mohl by přítelův insolvenční správce požadovat prodej vozidla? Děkuji za odpověď.

Odpověď

Dobrý den,

insolvence Vašeho přítele nedopadná na Váš majetek, tedy ani ten, který nabudete v jejím průběhu. Takže pokud rodiče darují auto Vám, nestane se součástí majetkové podstaty Vašeho přítele a v průběhu jeho insolvence nemůže být správcem zpeněženo.

Školkovné

Dobrý den, jsem v insolvenci a za rok 2022 jsem si podával daňové přiznaní sám. Mám dvě děti na které jsem si uplatňoval za celý rok daňový bonus a školkovné. U daňového bonusu vím že se nemusí vyplatit insolvenčnímu správci, vím i to že přeplatek na dani se vyplatit musí, ale jak je to se školkovným? Je to bráno jako přeplatek na dani který se odevzdat musí? Děkuji za odpověd

Odpověď

Dobrý den,

vzhledem ke skutečnosti, že  výsledkem  uplatnění školkovného je vznik/navýšení přeplatku na dani a  takto vzniklý přeplatek popř. jeho část není vyjmenována mezi pohledávkami, které výkonu rozhodnutí nepodléhají,  je podle mého názoru součástí příjmů, které je dlužník povinen odevzdat insolvenčnímu správci.

Svatba před insolvencí

Dobry den pritel ma schvalenou insolvenci v dubnu teď a v červnu se bereme . Bude insilvence mit nejaký vliv na mne jako na manzelku? Kdyz byla insolvence pred svatbou schvalena?
A nemame předmanželskou smlouvu . Přitel ma trvale bydliste jinde nez ja a v domacnosti je muj majetek , pritel ma pouze postel a obyvaci stenu. Dekuji za odpoved.

Odpověď

Dobrý den,

insolvence Vašeho přítele se ani po uzavření sňatku Vašeho příjmu ani Vašeho majetku nedotkne. U Vašeho přítele dojde po uzavření manželství k navýšení nepostižitelné částky a tím ke snížení případně prováděné srážky ze mzdy. Z toho důvodu doporučuji, aby si ověřil, že i po této změně budou srážky prováděné z jeho příjmu v dostatečné  výši.

Ukončení insolvence

Dobrý den, chtěl bych se zeptat, jestli má insolvenční soud danou lhůtu, do kdy musí vydat usnesení o vzetí na vědomí splnění oddlužení? Můj IS podal zprávu o splnění oddlužení před třemi týdny, soud to zveřejnil v rejstříku, ale pak už žádná reakce, ukončení, zproštění od placení, vůbec nic. Děkuji za odpověď

Odpověď

Dobrý den,

pevná lhůta pro toto rozhodnutí soudu není v insolvenčním zákoně ani jiném předpisu stanovena. Soud zpravidla rozhodne  ve lhůtě jednoho měsíce od zveřejnění zprávy o splnění oddlužení.

Schválení insolvence

Dobrý den chci se zeptat když sem vyřízení insolvenci a jeste ji nemám schválenou dostanu daně na ročním zúčtování děkuju

Odpověď

Dobrý den,

pokud jste ve stadiu řízení před schválením oddlužení, bude vyplacení přeplatku na dani záviset na tom,  zda Vám plátce mzdy již provádí srážky pro exekuce a zda chce exekutor postihnout exekucí  přikázáním jiné pohledávky i tuto částku. V případě, že exekutor takový exekuční příkaz vydal, strhne Vám plátce mzdy i přeplatek na dani a bude ho deponovat s ostatními sraženými částkami.V opačném případě vyplatí plátce příjmu přeplatek Vám.

Soudní rozhodnutí

Dobrý den. Prosím chtěl jsem se zeptat. Pokud mám soudní rozhodnutí o osvobození zbylých pohledávek, může mi exekutor dal strhává peníze? Děkuji

Odpověď

Dobrý den,

jestliže se jedná o exekuci nařízenou před prohlášením Vašeho úpadku, tedy nejedná se o nový závazek, tak nikoli ( v případě, že se jedná o závazek, na který se vztahuje osvobozující usnesení. Na tyto závazky se osvobozující usnesení nevztahuje : 

  • pohledávka spočívající v peněžitém trestu nebo jiné majetkové sankci uložené dlužníkovi v trestním řízení za úmyslný trestný čin
  • pohledávka na náhradu škody způsobené úmyslným porušením právní povinnosti
  • pohledávky na výživném ze zákona
  • pohledávky věřitelů na náhradu škody způsobené na zdraví
  • pohledávky vzniklé po rozhodnutí o úpadku.

Jestliže se jedná o závazek, na který se osvobozující usnesení vztahuje, musíte podat do probíhající exekuce návrh na její zastavení a doložit osvobozujícím usnesením s vyznačenou doložkou právní moci.

Druhá insolvence

Dobrý den, chtěl jsem se zeptat, když jsem před 2 lety doplatil insolvenci celou, je mozne si teď požádat o insolvenci? Protože mě přítelkyně vyhodila a teď bydlím v aute a nemůžu už platit věci co jsem platil když budu chtít jít do pronájmu. děkuji

Odpověď

Dobrý den,

jestliže Vám bylo vydáno osvobozující usnesení, nový návrh na povolení oddlužení lze podat až po deseti letech od ukončení insolvenčního řízení.