Online poradna

Otázky, na které nenaleznete odpovědi ve Slovníčku základních pojmů, nebo v již zodpovězených dotazech, pokládejte prostřednictvím formuláře níže.

UPOZORNĚNÍ: Do pole textu dotazu prosím neuvádějte žádné osobní údaje typu: jméno, příjmení, adresu, telefon. Dotazy zveřejňujeme níže.

Poradna při finanční tísni

Partnery naší poradny jsou odborníci z neziskové, obecně prospěšné společnosti Poradna při finanční tísni, kteří se pohybují v oblasti insolvence již 10 let. Vedle poradenské činnosti pro občany ve finanční tísni, v hrozící či existující platební neschopnosti, nebo exekuci, pomáhají bezplatně zpracovat samotný návrh na oddlužení (insolvenční návrh).

Vyhněte se oddlužovacím šmejdům! Jak? Podívejte se na video MSp ✔

Odpovědi na téma “DAŇOVÝ PŘEPLATEK” si prosím vyhledejte níže v zodpovězených dotazech, zadáním textu do pole NAJÍT V DOTAZECH!

Položit dotaz

Zodpovězené dotazy

Insolvence a podvodné jednání

Dobrý den, jeden z věřitelů mi vyhrožuje trestním oznámením za podvodné jednání jelikož nejsem schopný splácet a bohužel už ani nemám nic co bych prodal. Nezbývá mi nic jiného než insolvence, dokáže návrh na insolvenční řízení nějakým způsobem zastavit nebo zabránit tomu aby na mě mohli žalobu podat? děkuji

Odpověď

Dobrý den,

jedním z účinků zahájení insolvenčního řízení je, že pohledávky a jiná majetková práva týkající se majetkové podstaty nemohou být uplatněny žalobou a lze je uplatnit přihláškou do insolvenčního řízení.  Podání trestního oznámení a popř. trestní řízení však nejsou uplatněním majetkového práva, takže  trestní řízení může být zahájeno a probíhat i po  zahájení insolvenčního řízení.

Insolvenční správce

Dobrý den,

jsem rok a půl v insolvenci, soudem mi byla určena částka kterou pravidelně každý měsíc zasílám na účet insolvenční správkyně. Pracuji jako OSVČ. Nyní mi od správkyně přišel požadavek na zaslání veškerých faktur a výpisů z účtů (aby prý viděla mé příjmy a výdaje) za rok 2022, tak aby prý mohla stanovit výši zálohové splátky. Já ale funguji na výdajový paušál (60% jsou výdaje a 40% je zisk), kde mé skutečné příjmy bude tedy možné prokázat až po podání daňového přiznání. Jak mohu tedy teď postupovat? Může mi správkyně splátku zvýšit? Díval jsem se na justice.cz a za celý rok tam od správkyně není nic, ani zpráva o plnění oddlužení. Děkuji za odpověď.

Odpověď

Dobrý den,

při schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty u OSVČ soud v usnesení určí měsíční zálohy na splátky. Na konci zdaňovacího období je dlužník povinen předložit správci účetnictví či daňovou evidenci. Na základě těchto dokladů  má správce povinnost stanovit referenční splátku pro další zdaňovacé období. Tyto povinnosti, i když vyplývají přímo ze zákona, soud zpravidla v dlužníkovi i správci uloží i v citovaném usnesení. Pro výpočet výše splátky v oddlužení se vychází z faktických výdajů dlužníka, proto zákon ukládá dlužníkovi předložit  správci účetní či daňovou evidenci a proto je po Vás správce požaduje

Výše uvedené povinnosti a postupy dle insolvenčního zákona  nijak neovlivňují skutečnost, že v rámci  daňového řízení můžete i nadále  uplaňovat výdaje paušálem.

Prodej majetku v insolvenci

Musim zaplatit dan s prodeje majetku v insolvenci

Odpověď

Dobrý den,

protože neuvádíte žádné konkrétní údaje, odkazuji Vás na zákon i daních z příjmu č. 286/1992 Sb. zejména jeho ust. § 4 upravující případy, kdy jsou příjmy od daně osvobozeny. Níže uvádím část citovaného ustanovení vztahující se k prodeji nemovitostí.

 

Od daně jsou osvobozeny:

a)

příjmy z prodeje bytu nebo obytného domu s nejvýše dvěma byty včetně souvisejících pozemků, pokud v něm měl prodávající bydliště nejméně po dobu dvou let před prodejem;

b)

příjmy z prodeje nemovitostí neuvedených pod písmenem a), přesáhne-li doba mezi nabytím a prodejem dobu pěti let. Osvobození se nevztahuje na příjmy z prodeje nemovitostí, které jsou předmětem podnikání poplatníka nebo ve kterých poplatník vykonává podnikatelskou činnost anebo jinou samostatnou výdělečnou činnost, a to do pěti let od ukončení této činnosti. Osvobození se dále nevztahuje na příjmy, které plynou poplatníkovi na základě smlouvy o budoucím prodeji nemovitosti uzavřené v době do pěti let od nabytí, i když kupní smlouva bude uzavřena až po pěti letech po nabytí;

Půjčka

Dobrý den, jsem v invalidním důchodu 3.stupně a mám 17letou dceru na soukromé škole. Jsem již 2roky v insolvenci, takže mi chybí ještě 1rok do řádného splacení. Bohužel jsem se dostala do finanční tísně, nefunguje mi kotel a potřebuji si půjčit peníze od nebankovní společnosti, půjčka by byla na mé jméno, jen vyplacena na cizí účet. Může to zjistit insolvenční správce. Prosím pomožte, jsem v nouzi. Děkuji

Odpověď

Dobrý den,

není vyloučeno, aby   dlužníkovi  v průběhu trvání oddlužení vnikl nový závazek (vzala jste si půjčku), takže není důležité, zda se o tom správce dozví, či nikoliv. Zásadní ale je, že tento nový závazek musíte být schopna splácet z Vaší nepostižetelné částky. Pokud byste jej nesplácela a došlo k jeho exekučnímu vymáhání, je to důvod pro zrušení schváleného oddlužení. O zrušení schváleného oddlužení rozhoduje soud.

Exekuce

Dobry den, chtěla bych se zeptat zda se exekuce týká i diet (řidič z povolání).
Dekuji

Odpověď

Dobrý den,

cestovní náhrady nespadají pod příjmy, které lze postihnout srážkami z příjmu dlužníka. Případné plnění z těchto příjmů je možné pouze na bázi dobrovolnosti ze strany dlužníka.

Soud

Dobrý den, chci se zeptat, jak dlouhou dobu ma insolcencni soud na vyřízení pozadavku? Příklad: Insolvencni správce požádá soud o mimořádnou odměnu, jak dlouho muze trvat než soud vyda rozhodnutí zda to povolí nebo ne? Děkuji za odpověď.

Odpověď

Dobrý den,

insolvenční zákon nestanoví soudu lhůty k vydání dílčích rozhodnutí v průběhu insolvenčního řízení. Soud by měl rozhodnout v přiměřené lhůtě. V případě časové prodlevy se můžete obrátit na předsedu příslušného soudu se žádostí o  přešetření a popř. o opatření proti nečinnosti v konkrétním případě.

Insolvence

Dobry den.
Co když insolvenci neschválí?Nemam žádný majetek a nebudu mít na placeni závazků.
Stalo se totiž ze v roce 2021 jsem měla z prodeje bytu 960 tisíc které jsem použila na opravu auta a zaplacení dluhu rodine.
Insolvenční správce říkal ze mám vše sepsat a ze by to mělo byt v poradku.
Ale ze se soud muze ptát kde jsou peníze.
Prý by to nemel byt problem aby oddluzeni schválil.
Dekuji

Odpověď

Dobrý den,

pokud by Vám soud  oddlužení neschválil,  došlo by ve Vámi popisované situaci k zastavení insolvenčního řízení a v důsledku toho by  věřitelé mohli pokračovat ve vymáhání svých pohledávek v nalézacím a následně exekučním řízení.

V případě, že soud povolené oddlužení neschválí a  rozhodne o zastavení řízení můžete  do tohoto rozhodnutí podat opravný prostředek. Postup soudu a důvody, pro které oddlužení neschálil,  by potom přezkoumával vrchní soud.

Insolvence na rodičovském příspěvku

Dobrý den,
bohužel jsem se dostala do velmi tíživé situace, ze které se již nedokáži dostat sama. Průběžně pročítám příběhy a získávám informace potřebné k oddlužení. Každopádně by mě zajímalo, jak vysoký rodičovský příspěvek měsíčně by byl nutný, pro schválení insolvence. Ráda bych se vyhla darovací smlouvě. Mnohokrát děkuji za pochopení a odpověď

Odpověď

Dobrý den,

výše příjmu, ze kterého je možné provádět srážky do oddlužení v dostatečné výši, je závislá na osobním stavu dlužníka a počtu vyživovaných osob.

Pokud budu předpokládat, že nejste vdaná a a pečujete o jedno dítě, potom by Váš rodičovský příspěvek (popř. v součtu s jinými příjmy, ze kterých lze provádět srážky) musel být ve výši 20 500,– Kč.  

Výpočet výše příjmu nutného pro oddlužení v jiné situaci  je možné si ověřit zde: https://www.penize.cz/kalkulacky/nezabavitelne-minimum#nezabavitelne-minimum

Počítejte s tím, že jako min. splátka pro oddlužení vychází částka cca 2 500,– Kč.

Insolvence a živnostenský rejstřík

Dobrý den,

v listopadu loňského roku mi skončila 5 letá lhůta od ukončené insolvence a chtěl bych se zeptat, jak je to se zápisem v živnostenském rejstříku, na koho se mám obrátit, aby zápis – rozhodnutí o splnění oddlužení z roku 2017 byl vymazán? Děkuji

Odpověď

Dobrý den,

asi jste měl na mysli zápis v insolvenčním rejstříku. V tomto případě není potřeba cokoliv činit. Soud návrh znepřístupní bez návrhu po uplynutí lhůty 5 let od právní moci rozhodnutí usnesení, kterým vzal splnění oddlužení na vědomí. Doporučuji ověřit si datum, kdy zmiňované rozhodnutí nabylo právní mocia zda již lhůta uplynula. V případě, že by zápis byl přístupný i po uplynutí výše uvedené doby, dejte podnět na Váš insolvenční soud k prověření.

Ohledě existence zápisu v živnostenkém rejstříku nemám žádné informace. V takovém případě bych doporučovala kontaktovat příslušný živnostenský úřad.

insolvence při nezaplaceném odškodnění

Dobrý den, chci se zeptat jestli se povolená insolvence vztahuje i na exekuci která vznikla na základě vyčísleného odškodnění v občansko-právním soudu? Nyní je dotyčný ve výkonu trestu, škodu vzniklou trestnou činností již uhradil ale v dalším soudu zvlášt z něj nyní strana poškozená vysoudila další odškodné, které není v lidských silách zaplatit. Nyní je insolvenčním správcem povolené řízení a čeká se na přihlášení dlužníků, vztahuje se oddlužení i na takové případy?Děkuji moc za odpověd

Odpověď

Dobrý den,

předpokládám, že pohledávka na náhradu škody vznikla před  zahájením insolvenčního řízení dlužníka. V takovém případě by se věřitel se svou pohledávkou měl do insolvenčního řízení přihlásit a jeho pohledávka by byla uspokojována poměrně s ostatními. Pokud se však jedná o náhradu škody způsobenou úmyslným porušením povinnosti, nebude se na nesplacenou část této pohledávky vztahovat osvobozující usnesení, které dlužník po úspěšném oddlužení získá. Povinnost uhradit nesplacenou část této pohledávky bude trvat i po skončení oddlužení.

Vyjádření insolvenčního soudu

Dobrý den,
mám dotaz, jak dlouho trvá vyjádření soudu ohledně povolení/zamítnutí insolvenčního soudu?
4.11 jsem podával návrh na soud a ještě mi nebylo řečeno vyjádření.
Nemá na to soud měsíc?
Děkuji

Odpověď

Dobrý den,

insolvenční zákon soudu lhůtu pro rozhodnutí  o návrhu na povolení oddlužení nestanoví. Jestliže bylo na základě podaného návrhu insolvenční řízení zahájeno, návrh byl zveřejněný v insolvenčním rejstříku, ve kterém  si můžete průběh insolvenčního řízení sledovat:   https://isir.justice.cz/isir/common/index.do

Pokud měl návrh vady, které nelze odstranit, potom soud k takovému návrhu nepřihlíží, to znamená, že řízení není zahájené a návrh tudíž v insolvenčním rejstříku není. V takovém případě obdržíte od soudu usnesení, že se k insolvenčnímu návrhu nepřihlíží. V odůvodnění usnesení soud uvede skutečnosti, pro které takto rozhodl.

 

Paušální výdaje

Dobrý den,
chtěl bych se zeptat jestli mohu uplatňovat v insolvenci paušální výdaje. Jsem OSVČ a mám nízké výdaje a co vše se do výdajů započítává
Děkuji za odpověď

Odpověď

Dobrý den,

dlužník v insolvenci může pro daňové účely nadále uplatňovat paušální výdaje. Pro výpočet zálohové splátky v insolvenčním řízení je  ale nutné dokládat skutečné výdaje, které s Vaším podnikáním souvisejí. To znamená zálohy na zdravotní a sociální pojištění, daň z příjmů, a další výdaje spojené s podnikání. K těm se Vám nemohu konkrétně vyjádřit, protože nevím jaké skutečné výdaje máte, ale jde  např. výdaje za pronájem prostor ( kancelář, dílna,…) včetně energií, pohonné hmoty, nákup materiálu, nářadí, poplatky mobilnímu operátorovi, atd.

Automobil

Dobrý den,
chtěla bych se zeptat na jednu informaci. Chtěli by jsme s manželem zažádat o insolvenci. Manžel vlastní automobil, který potřebujeme pro dopravování mentálně postiženého syna do školy. Je nějaká šance abych o ten automobil nepřišly? Děkuji

Odpověď

Dobrý den,

při posuzování zpeněžení majetku dlužníka při oddlužení plněním splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty soud vychází z ceny  a samozřejmě i z účelu, ke kterému je tento majetek pro dlužníky nezbytný. Podle zkušenností z naší poradny nepředpokládám, že by soud rozhodl o  zpeněžení Vašeho automobilu, pokud se nebude jednat o automobil nadstandardní hodnoty a pokud doložíte jeho potřebu lékařskou zprávou o stavu  Vašeho syna, četnosti návštěv lékaře a pod. Riziko zpeněžení automobilu projednejte s případným zpracovatelem Vašeho návrhu na povolení oddlužení, který bude znát vaši situaci podrobněji.

Příspěvek

Dobry den,
zamestnavatel mi chce prispivat 300 Kc mesicne na muj pausalni tarif k telefonu, protoze ho pouzivam ke sve praci.
Jak to udelat, aby mi ten prispevek nezapocitali do splatky insolvence?
Dekuji.

Odpověď

Dobrý den,

pokud Vám zaměstnavatel o zmiňovaný příspěvek navýší příjem, potom se projeví v čisté mzdě a při výpočtu srážky bude zohledněný. Podle mého názoru by se  k němu nepřihlíželo, pokud by měl charakter náhrady nákladů, stejně jako je tomu u náhrady cestovních nákladů, diet a pod.

Zvýšení starobního důchodu za vychované deti

Dobrý den, mám dotaz jestli můžu insolvenční správce zabavit přiznanou částku státem na zvýšení starobního důchodu za každé vychované dítě které letos bude přiznáno matkám v důchodu.Dekuji

Odpověď

Dobrý den,

vzhledem k tomu, že se jedná o zvýšení starobního důchodu, potom v případě, že je z tohoto důchodu prováděna srážka, bude srážka prováděna z celkové přiznané výše důchodu tedy včetně  navýšení o valorizaci a a  zvýšení za každé vychované dítě.

Výši srážky nepočítá insolvenční správce ale vždy plátce daného příjmu. U důchodu tedy Česká správa sociálního zabezpečení.

Věřitelé

Dobry den,da se nějak zjistit kdo vše se z věřitelů přihlásil ze mu manžel dluží?
Oddluzeni má již povoleno.
Dekuji moc

Odpověď

Dobrý den,

přihlášené věřitele a jejich přihlášky včetně  vyčíslení přihlášené pohledávky naleznete v detailu insolvenčního řízení Vašeho manžela v  insolvenčním rejstřiku, v oddíle P přihlášky.

Nova pravidla

Dobry den, na dotaz z 2. 1. 2023, 15:03 odpovidate, “Podle nových pravidel by srážka měla být vypočítána, pokud je prováděna po účinnosto novely, tedy po 01.01.2023.” Co jsou to, prosim, ta “nova pravidla”?

Odpověď

Dobrý den,

s účinností od 01.01.2023 došlo ke změně částek životního minima a normativních nákladů na bydlení, které jsou pro výpočet nepostižitelné částky rozhodující. Vedle toho došlo i  ke změně způsobu výpočtu nepostižitelné částky pro dlužníka.  Způsob výpočtu je nově upravený nařízením vlády č. 466/2022 Sb. Text tohoto nařízení  naleznete např. zde  https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2022-466

Péče o dítě

Dobrý den,
Děkuji za odpověď, ale zapomněla jsem zmínit že dítěti je teprve 1,5 roku. Jednalo by se o to, že bych musela s nim zůstat doma a nechodila bych do prace. Proto se bojím že by mi insolvenci mohli zrušit netuším jak to pak funguje.
Děkuji mockrát za odpověď

Odpověď

Dobrý den,

při poklesu příjmu  dlužníka na takovou výši, že  něj není možné provádět ani minimální zákonou splátku, je  nutné buď navýšit příjmy, a to i občasnými víkendovými brigádani, apod. nebo navýšit splátku do oddlužení např. dobrovolnou splátkou z nepostižirtelné částky, která dlužníkovi zůstává, nebo na základě darovací smlouvyplněním  od třetí osoby. Je možné také požádat o přerušení splátkového kalendáře. Toto přerušení je možné pouze jednou za trvání oddlužení a maximálně na dobu 1 roku. Žádost o přerušení se podává na insolvenční soud a důvody, pro které o něj dlužník žádá, je potřeba doložit.

Samozřejmě je možné výše uvedené způsoby kombinovat v závislosti na Vaší konkrétní situaci.

Insolvenční správce

Dobrý den rád bych se zeptal do kdy od zahájení oddlužení mne musí kontaktovat insolvenční správce? 9.1 2023 končí lhůta přihlášení pohledávek věřitelů a ještě mne nekontaktoval.Na firmu která mi byla přidělena jsem se dovolal a bylo mi řečeno, že mám počkat na dopis od nich nerad by něco promeškal.Děkuji za odpověď.

Odpověď

Dobrý den,

lhůtu pro kontaktování dlužníka správcem zákon nestanoví. Nicméně tato lhůta nepřímo vyplývá ze lhůty pro podání zprávy pro oddlužení. Zprávu podává správce soudu a lhůtu pro její podání zpravidla soud soud stanoví v usnesení o povolení oddlužení, kterým správce  ustanovil. Protože obsahem zprávy pro oddlužení je i informace i přezkumu přihlášených pohledávek, probíhá  schůzka správce s dlužníkem zpravidla zároveň s přezkumným jednáním. Přezkumné jednání a tím i schůzka se správem může proběhnout až po uplynutí lhůty pro přihlášení pohledávek. Pokud máte jako správce ustanovenou právnickou osobu, oznamuje správce soudu konkaktní fyzickou osobu, jejímž prostřednictvím bude správce svou činnost vykonávat. V tomto oznámení bývá zpravidla uvedený i kontakt na tuto osobu.

Ověřte si jednotlivé lhůty v usnesení o povolení oddlužení a v insolvenčním rejstříku zjistěte osobu, která bude funkci správce ve Vašem případě vykonávat a která Vám také může poskytnout již konkrétní informace.

Bude se zvedat nezabavitelné minimum?

Dobrý den, chci se zeptat jestli se bude od ledna zvedat nezabavitelne minimum v insolvenci a jestli se to ukáže už v prosincové výplatě a chci se zeptat kolik mi zůstane, mám 39 000 čistého, svobodný a bezdětný, děkuji

Odpověď

Dobrý den,

od ledna 2023 dochází k navýšení životního minima i normativních nákladů na bydlení, zároveń dochází ke změně výpočtu nepostižitelné částky v exekucích či insolvenci.

Podle Vámi uváděných údajů by Vaše nezabavitelná částka měla být ve výši 22 074,– Kč. Podle nových pravidel by srážka měla být vypočítána, pokud je prováděna po účinnosto novely, tedy po 01.01.2023. Podle mého názoru  by se měla projevit již ve výplatě za peosinec 2022, která je vyplácena v lednu 2023.