Online poradna

Otázky, na které nenaleznete odpovědi ve Slovníčku základních pojmů, nebo v již zodpovězených dotazech, pokládejte prostřednictvím formuláře níže.

UPOZORNĚNÍ: Do pole textu dotazu prosím neuvádějte žádné osobní údaje typu: jméno, příjmení, adresu, telefon. Dotazy zveřejňujeme níže.

Poradna při finanční tísni

Partnery naší poradny jsou odborníci z neziskové, obecně prospěšné společnosti Poradna při finanční tísni, kteří se pohybují v oblasti insolvence již 10 let. Vedle poradenské činnosti pro občany ve finanční tísni, v hrozící či existující platební neschopnosti, nebo exekuci, pomáhají bezplatně zpracovat samotný návrh na oddlužení (insolvenční návrh).

Vyhněte se oddlužovacím šmejdům! Jak? Podívejte se na video MSp ✔

Odpovědi na téma “DAŇOVÝ PŘEPLATEK” si prosím vyhledejte níže v zodpovězených dotazech, zadáním textu do pole NAJÍT V DOTAZECH!

Položit dotaz

Zodpovězené dotazy

Dlužná částka

Můj výdělek je 25.000 kč dlužná částka kterou dlužím je cca 700.000 kč kolik musím zaplatit z dlužné částky po dobu 5 let

Odpověď

Dobrý den,

insolvenční zákon (již) neříká, jakou část závazků (dluhů) musí dlužník zaplatit. Aby soud oddlužení vůbec povolil, musí mít dlužník takový příjem (mzda, důchod, příjem z podnikání), z něhož lze provádět srážku ve výši min. 2 300 Kč (výši srážek lze spočítat na https://insolvence.justice.cz/kalkulator-splatek/). V průběhu oddlužení se pak musí dlužník snažit dosáhnout co nejvyššího příjmu, aby uspokojil co možná největší část svých závazků. Splatí-li dlužník za dobu 5 let alespoň 30% nezajištěných pohledávek, má se za to, že se dlužník dostatečně snažil, a soud jej osvobodí od placení zbylých závazků, ledaže vyjde najevo nepoctivý záměr dlužníka. Nesplatí-li dlužník za 5 let ani 30% nezajištěných pohledávek, bude soud podrobněji zkoumat, zda se dlužník dostatečně snažil navýšit si příjem. Dospěje-li soud k názoru, že se dlužník dostatečně nesnažil, neosvobodí ho od placení zbylých závazků.

Koupě automobilu

Dobry den, pred 13 lety jsem koupil od kamarada auto. Je to starsi typ auta, mame radne sepsanou kupni smlouvu, ale auto jsme neprepsali z duvodu placeni eko dane 10000kc. Ted momentalne kamarad vyrizuje insolvenci, a ze mu bylo vytahnuto, ze je vlastnikem auta. Ja radne platim pojisteni, ktere je od roku 2010 napsano na me, a i STK resim ja i platim. Mam i radne sepsanou smouvu, ale neprepsali jsme to na me skrs vysokou eko daň.
Co mi prosim hrozi, a co proto udelat ?
Dekuji moc za odpoved.

Odpověď

Dobrý den,

insolvenční správce dlužníka sepíše s největší pravděpodobností předmětný vůz do majetkové podstaty dlužníka. Stane-li se tak (lze to ověřit v insolvenčním rejstříku, kde bude zveřejněn soupis majetkové podstaty), musíte do 30 dnů od doručení vyrozumění o soupisu majetku podat u insolvenčního soudu proti insolvenčnímu správci žalobu na vyloučení majetku (vozu) z majetkové podstaty. V žalobě uvedete všechny relevantní okolnosti (zejm. předložíte kupní smlouvu a vysvětlíte, proč nedošlo k přepisu vozu na Vaši osobu) a v závěru žaloby napíšete, čeho se domáháte (tzv. petit), tedy rozhodnutí, že se z majetkové podstaty dlužníka vylučuje vůz (uveďte přesnou specifikaci vozu, tj. tovární značka, model, SPZ/RZ a VIN).

Insolvence u nového zaměstnance

Dobrý den,

prosím o informaci, když jsme zaměstnali nového zaměstnance a přihlásili ho na příslušné úřady. Následně nám sdělil, že je v insolvenci a budeme muset provádět srážky ze mzdy.

Musíme čekat až nám přijde informace od insolvenčního správce do datové schránky? Nebo nám má usnesení o povolení oddlužení plněním splátkového kalendáře předložit sám zaměstnanec. Kde se vlastně dozvíme, kolik a kam máme zasílat?

Děkuji za odpověď.

Odpověď

Dobrý den,

usnesení o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty obsahující příkaz k provádění srážek ze mzdy dlužníka se vztahuje i na jeho budoucí zaměstnavatele. Proto je budoucí zaměstnavatel povinen provádět srážky ze mzdy zaměstnance/dlužníka, jakmile se dozví, že bylo zaměstnanci/dlužníkovi schváleno oddlužení plněním splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty. Takovou informaci může nový zaměstnavatel zjistit např. ze zápočtového listu od předchozího zaměstnavatele, nebo nahlédnutím do insolvenčního rejstříku (zde nalezne i samotné usnesení o schválení oddlužení), anebo dotazem u samotného zaměstnance/dlužníka při přijímacím pohovoru (příp. později). Nezná-li nový zaměstnavatel bankovní účet, na který má srážky poukazovat, sdělí mu ho insolvenční správce na jeho žádost.

Úleva na děti

Dobrý den chtěla bych se zeptat když je člověk v insolvenci a chce si požádat daně úlevu na děti jestli mu to insolvenční správce může vzít nebo ne děkuji

Odpověď

Dobrý den,

pokud dlužník uplatní slevu na dítě u svého zaměstnavatele, zvýší se mu tím čistá mzda a zároveň se mu tím pádem zvýší i jeho srážky ze mzdy. Vznikne-li dlužníkovi při ročním zúčtování daně z příjmů přeplatek na dani a tento přeplatek představuje daňový bonus, pak existují dva protichůdné názory, zda je dlužník povinen tento daňový bonus vydat insolvenčnímu správci či nikoliv. Na jednu stranu se v insolvenčním řízení postihuje majetek, který lze postihnout v exekuci, přičemž daňový bonus exekucí postihnout nelze, na druhou stranu insolvenční zákon taxativně vyjmenovává (mimořádné) příjmy, které dlužník není povinen vydat insolvenčnímu správci, a daňový bonus mezi těmito příjmy uveden není. Postihne-li insolvenční správce daňový bonus, může dlužník podat u insolvenčního správce návrh na vynětí tohoto majetku z majetkové podstaty. Nevyhoví-li insolvenční správce takovému návrhu, rozhodne o něm insolvenční soud.

Vyživovaná osoba

Dobrý den,jsem v insolvenci cca.1rok.Probíhají srážky ze mzdy cca.20000 čistého,navíc zasílám 3000 Kč ins.správci.Mám soudem stanovené výživné ve výši 4.000 Kč a toto vyplácí dceři ins.správce.Při srážkách ze mzdy byla uplatňována vyživovaná osoba.Ins.správce nyní tvrdí,že nelze uplatňovat při srážkách ze mzdy vyživovací povinnost na vyživovanou osobu,pokud nežijeme ve společné domácnosti.Má pravdu?
Děkuji za odpověď

Odpověď

Dobrý den,

insolvenční správce má pravdu. Při výpočtu srážek (exekučních či insolvenčních) ze mzdy se nezohledňuje osoba, která nežije s dlužníkem ve společné domácnosti a které je dlužník povinnen platit výživné. Jinak řečeno takovému dlužníkovi se provádějí srážky, jako by žádné dítě neměl.

Ukončení insolvence

Dobrý den, chtěla jsem se zeptat tímto měsícem by mi mělo skončit insolvencni řízení. Měla jsem to z péče o osobu blízkou peníze chodí na babičku o kterou s polu s maminkou pecuji. Maminka mi rucila. A z té péče mi byla vemerena částka kterou budu. splácet. Mám něco dokládat jako srážky ze mzdy to nebyly. Mám informovat krajský úřad práce nebo to udělá ins.spravce? Děkuji za odpověď.

Odpověď

Dobrý den,

po poslední splátce podá insolvenční správce soudu zprávu o splnění oddlužení a soud vydá usnesení, jímž vezme na vědomí splnění oddlužení a osvobodí Vás od placení zbylých pohledávek. Právní mocí tohoto usnesení insolvenční řízení skončí. Vy ani Vaše matka nemusíte nikam nic hlásit.

Insolvence a DPN

Dobrý den,

měla bych dotaz ohledně insolvence, kdy je určen splátkový kalendář. Upravujeme a vyvíjíme mzdový software a vyskytla se nám situace, kdy měl zaměstnanec insolvenci a měl určenou pravidelnou částku, která se mu strhávala z platu/mzdy na insolvenci. Ale vzhledem k tomu, že byl nemocný a neměl tento měsíc žádný příjem, ale zaměstnavatel tuto srážku nepřestal evidovat a odeslal, tím se dostal se zaměstnanec touto srážkou dostal do dluhu.

Má v tomto případě, kdy má zaměstnanec se zaměstnavatelem domluvené strhávání z výplaty, zaměstnavatel povinnost za tohoto zaměstnance tuto srážku odesílat a vytvářet zaměstnanci u něj dluh? Nebo má zaměstnanec povinnost si ohlídat, aby bylo z čeho srážet a v tomto případě poslat povinnou částku sám? Je v tomto případě možné porušit splátkový kalendář a odeslat nižší částku než je běžná splátka?

Děkuji za odpověď.

Odpověď

Dobrý den,

existují tři typy insolvenčních srážek ze mzdy dlužníka. První typ představuje “klasická” srážka, kdy je dlužníkovi prováděna srážka ve stejném rozsahu jako při exekuci pro přednostní pohledávky (výše této srážky se odvíjí od výše čisté mzdy v daném měsíci; klesne-li čistá mzda pod částku, z níž nelze provádět žádné srážky, pak se srážka v daném měsíci neprovede). Druhý typ srážky představuje “paušální” srážka, kdy je dlužníkovi prováděna pevná (konstantní) srážka ve výši určené soudem (při tomto způsobu provádění srážek je de facto lhostejné, jaký má dlužník čistý příjem, ale nedosahuje-li jeho čistý příjem ani soudem určené “paušální” splátky, nemůže mu zaměstnavatel provést srážku vyšší než je jeho čistý příjem a způsobit mu tak dluh u zaměstnavatele). Třetí typ srážky je koncipován tak, že jsou dlužníkovi prováděny klasické srážky, ale je omezena jejich maximální výše na určitou částku. Způsob provádění srážek ze mzdy (typ srážek) určuje soud.

Jestliže dojde krátkodobě (max. po dobu 3 měsíců) k poklesu příjmu dlužníka a ten nebude schopen zaplatit danou splátku, je třeba, aby vzniklý dluh doplatil v několika následujících měsících. Dojde-li k dlouhodobému/trvalému poklesu příjmu, může dlužník požádat soud o změnu splátky, resp. o její snížení. Pokud příjem dlužníka poklesne natolik, že nebude schopen platit ani minimální zákonnou splátku (tj. 2 178 Kč), může požádat soud o přerušení průběhu oddlužení, resp. o přerušení splátkového kalendáře až na 12 měsíců.

Zastavení dražby

Dobry den, je mozne poslat jednu zadost o odluzeni nekompletni s tim ze bude zamitnuta, ale aby se zastavila drazba domu, a po zamitnuti zaslat novou zadost a uz kompletni? Nejak jsem tuto situaci nezvladl a drazba domu probiha za dva dny ale nejsem schopny tak rychle obstarat vsechny potrebne dokumenty k podani kompletni zadosti.

Odpověď

Dobrý den,

podáte-li neúplný insolvenční návrh, soud zahájí insolvenční řízení a vyzve Vás k doplnění insolvenčního návrhu. Nedoplníte-li insolvenční návrh podle požadavku soudu, soud insolvenční návrh odmítne. Právní mocí usnesení o odmítnutí insolvenčního návrhu insolvenční řízení skončí. Okamžikem zahájení insolvenčního řízení se přerušují veškeré vymáhací procesy (nelze provést ani dražbu nemovitosti). Insolvenční řízení je zahájeno okamžikem zveřejnění insolvenčního návrhu a vyhlášky o zahájení insolvenčního řízení v insolvenčním rejstříku. Soud musí insolvenční návrh a vyhlášku o zahájení insolvenčního řízení zveřejnit v insolvenčním rejstříku do 3 pracovních dnů po obdržení insolvenčního návrhu. Je-li tedy dražba Vaší nemovitosti nařízena na pozítří, tak ani soud nemusí stihnout do té doby zveřejnit insolvenční návrh a vyhlášku o zahájení insolvenčního řízení v insolvenčním rejstříku a v takovém případě by dražba Vaší nemovitosti proběhnout mohla. Závěrem dodávám, že insolvenční návrh musí podat osoba oprávněná sepsat a podat insolvenční návrh (tj. advokát, insolvenční správce, notář, exekutor nebo akreditovatná osoba viz https://sako.justice.cz/), jinak soud insolvenční návrh v insolvenčním rejstříku nezveřejní.

Kolik se v insolvenci platí?

Prosím kolik musím zaplatit při oddlužení 5 let, bylo mi řečeno že musím zaplatit vše což je 100 procent děkuju za odpověď

Odpověď

Dobrý den,

zákon neurčuje, jakou část pohledávek musí dlužník zaplatit při oddlužení (ze zprávy pro oddlužení, kterou předkládá insolvenční správce soudu před schválením oddlužení, může vyplývat předpoklad, že dlužník zaplatí 100% zjištěných nezajištěných pohledávek, ale skutečnost může být vlivem nepředvídatelných okolností úplně jiná). Soud povolí dlužníkovi oddlužení, pokud lze z jeho příjmu (mzda, důchod, příjem podnikání) provádět srážky alespoň v zákonné minimální výši (tj. cca 2 300 Kč); nemá-li dlužník takový příjem, povolí mu soud oddlužení, předloží-li soudu darovací smlouvu nebo smlouvu o důchodu, v níž se 3. osoba zaváže poskytovat mu pro účely oddlužení finanční částku (dar/důchod) ve výši min. 2 300 Kč. Soud osvobodí dlužníka od placení zbylých pohledávek, pokud splatil 100% zjištěných nezajištěných pohledávek dříve než za 5 let, nebo jej osvobodí za 3 roky, pokud během této doby splatil alespoň 60% zjištěných nezajištěných pohledávek nebo je-li dlužník poživatelem starobního důchodu či invalidního důchodu 2. či 3. stupně, anebo jej osvobodí za 5 let, přičemž však musí soud nabýt přesvědčení, že se dlužník dostatečně snažil zaplatit co největší část svých závazků (zejm. že si navyšoval příjem v průběhu oddlužení); pokud dlužník splatil za 5 let alespoň 30% zjištěných nezajištěných pohledávek, má soud za to, že se dlužník snažil dostatečně.

Před schválením insolvence

Dobrý den, mám před schválením insolvence akt. povoleno oddlužení. Mám jednu nepřednostní exekuci. Zajímá mě, jak velkou částku mi bude nyní strhávat zaměstnavatel, zda za exekuci nebo již jako kdyby se jednalo o schválenou insolvenci? Předchozí zam. mi totiž strhával splátku nepřednostní exekuce a nynější již splátku, jako by byla IS schválena, což si myslím, že je špatně – částky jsou diametrálně odlišné. Děkuji.

Odpověď

Dobrý den,

někteří insolvenční správci poté, co soud vydá usnesení o úpadku, vyzývají plátce příjmu dlužníka (zaměstnavatel, Česká správa sociálního zabezpečení), aby z jeho příjmu začali provádět “insolvenční” srážky. Tento požadavek opírají o skutečnost, že do majetkové podstaty dlužníka spadá i část příjmu dlužníka, a to právě v rozsahu “insolvenčních” srážek, resp. v rozsahu, v jakém mohou být při výkonu exekuce prováděny srážky z příjmu pro přednostní pohledávky. A jelikož po novele insolvenčního zákona (účinnost od 1.6.2019) dochází při oddlužení vždy ke zpeněžení majetkové podstaty (majetku), je postup insolvenčních správců spočívající v zajišťování majetkové podstaty (získávání části příjmu dlužníka) dle našeho názoru správný.

Nižší srážky ze mzdy

Dobrý den, tento měsíc bych měl platit poslední splátku v insolvenci. Minulý měsíc jsem měl nižší srážku ze mzdy než obvykle. Vždycky jsem doplatil jen 3000 co mám uvedeno jako darovací smlouvu. Měl jsem doplatit částku aby se rovnala 7800 nebo jen 3000 jako vždycky. Nechci aby mi neuznali oddlužení jenom kvůli pár tisícům. Díky za odpověď

Odpověď

Dobrý den,

musím Vás poprosit, abyste svůj dotaz upřesnil, popř. abyste se obrátil přímo na Vám ustanoveného insolvenčního správce, který Vám případný doplatek vyčíslí.

 

Roční zúčtování po ukončení insolvence

Dobrý den,

ráda bych se zeptala, zda je potřeba nějaký způsobem zahrnout do daňového přiznání za rok 2022 insolvenční řízení, které bylo ukončení v říjnu roku 2022? Je možné uplatnit přeplatek na dani, který vznikl, i za tento rok?

Děkuji.

Odpověď

Dobrý den,

podle mého názoru se  insolvenční řízení v daňovém přiznání nijak neprojevuje. Neznám důvod, pro který by mělo být insolvenční řízení do daňového přiznání zahrnuto. Nicméně doporučuji, abyste tuto otázku zkonzultovala s daňovým poradcem.

Nerozumím Vašemu dotazu, kde byste chtěla přeplatek na dani za rok 2022 uplatnit. Pokud máte na mysli Vaše ukončené insolvenční řízení a nárok na přeplatek Vám vznikl až nyní,nespadá již přeplatek jako plnění do ukončeného insolvečního řízení. Jestliže se jedná o jinou situaci, potom svůj dotaz upřesněte.

Vyúčtování daně u zaměstnavatele

Dobrý den, mám insolvenci kterou mi měsíčně sráží zaměstnavatel, požádala jsem o roční vyúčtování daně 2022 a vyšlo mi k vrácení 105,-Kč.
musím si udělat daňové přiznání ?
děkuji

Odpověď

Dobrý den,

daňové přiznání dělat nemusíte. Přeplatek na ročním zúčtování daně ale jako mimořádná splátka patří do insolvence, takže ji musíte odevzdat insolvenčnímu správci.

Podmínky insolvence

Dobrý den, prosím chtěla bych se zeptat na podmínky insolvence a co vše k tomu budu potřebovat, děkuji

Odpověď

Dobrý den,

základní podmínkou insolvence je existence úpadku. To je existence více věřitelů, u kterých máte závazky, které  jsou po datu splatnosti déle než 30 dnů a které nejste schopna splácet.  Nebo existence hrozícího úpadku. O ten jde, pokud u Vás nastaly okolnosti, pro které lze důvodně předpokládat, že nebudete schopna platit převážnou část svých závazků. V případě, že máte zájem o řešení úpadku oddlužením, musíte doložit, že budete schopna  plnit další zákonem stanovené podmínky. Mezi základní patří schopnost splácet pohledávky alespoň v zákonem stanovené minimální výši, nesledovat podáním návrhu nepoctivý záměr,… Těch podmínek je více a je nutné je posuzovat vždy v kontextu se situací konkrétního dlužníka. Proto doporučuji, abyste se obrátila na některého z potencionálních zpracovatelů návrhu – seznam naleznete zde: https://sako.justice.cz/, kde s Vámi proberou nejen jednotlivé podmínky, ale zároveň posoudí Vaši konkrétní situaci.

Pro posouzení si připravte doklad o Vašich příjmech za posledních 12 měsíců, seznam pohledávek a  a podklady k nim, informaci o Vašem osobním stavu a počtu osob, ke kterým máte vyživovací povinnost a informace o Vašem majetku.

Před schválením insolvence

Dobrý den, nyní mám povoleno oddlužení, věřitele již přihlásili své pohledávky a někdy ke konci března budu mít ještě jedno přezkumné jednání s IS kvůli doplnění resp. opravy jedné pohledávky. Pár dní zpět mi přišel email od společnosti, která svůj dluh nepřihlásila, že zahajují inkaso dlužné částky. IS jsem o tomto informovala, zatím bez reakce. Musím věřiteli nějak odpovídat, co se s pohledávkou stane? Co to pro mě znamená? Může to nějak ohrozit schválení insolvence? Děkuji za informaci.

Odpověď

Dobrý den,

předpokldám, že se jedná o závazek, který vznikl před podáním  návrhu na soud. Skutečnost, že  věřitel takový závazek nepřihlásil do Vašeho insolvenčního řízení by neměla  mít na schválení oddlužení negativní vliv. Dlužník nemá povinnost věřitele o zahájení insolvenčního řízení informovat. Nemá ani povinnost v návrhu na oddlužení uvádět všechny svoje závazky. Na vašem místě bych věřitele informovala o tom, že jsem v insolvenčním řízení,  mimo které jeho závazek nemohu hradit.

V případě, že by se jednalo o závazek, který vznikl po zahájení insolvenčního řízení, byl by to nový dluh, který pod režim insolvence nespadá a který jste ovinna uhradit mimo insolvenci. Pokud by takový dluh věřitel začal exekučně vymáhat bylo by to důvodem pro neschválení oddlužení nebo zrušení již schváleného oddlužení.

Doplnění návrhu

Dobrý den,
Mohu mít jen dotaz, vyzval nás soud doplnit návrh.
Cituji: doplní skutková tvrzení tak, že uvede konkrétní skutečnosti, a to z jakých
důvodů a kdy se dlužník dostal do úpadkové situace a jaká opatření činil
k jejímu odvrácení a na co byly finanční prostředky, které si půjčoval
Chápu správně, ze tedy musím napsat přesně kdy a jak a proč?
Děkuji

Odpověď

Dobrý den,

pokud jde o výzvu soudu k doplnění návrhu je nutné odpovědět na všechny její body. U úvěrů uvést, na co byly z nich získané prostředky použity, pokud sloužily k pořízení majetku, uvést. o jaký majetek šlo, zda ho máte, nebo jak s ním bylo naloženo. Dále uvést důvody, které vedly k tomu, že nejste  schopna závazky splácet ( snížení příjmu např. nemoc, ztráta zaměstnání,  nárůst výdajů – jakých a o kolik), jaké  jste činila kroky k zamezení úpadku – žádost o konsolidace nebo restrukturalizace úvěrů, odklad splátek, apod.). Zda a s jakým výsledkem jste se snažila o navýšení příjmů. Všechny tvrzené skutečnosti je dobré i prokázat. Pokud si sama nebude jistá, doporučuji formu a obsah doplnění konzultovat se zpracovatelem Vašeho návrhu.,

Zrušení insolvence

Dobrý den, chtěl bych se zeptat na takovou nehezkou věc.. nyní mám insolvenci ale hrozí mi zrušení, kvůli novému dluhu na zálohách, pracoval jsem jako OSVČ a nedostali jsme zaplaceno párkrát a už to bylo.. a tak bych se chtěl zeptat, pokud by mě to soud zrušil, jestli si můžu požádat znova o oddlužení děkuji za odpověď

Odpověď

Dobrý den,

pokud by  Vaše oddlužení bylo zrušeno pouze z toho důvodu, že jste neměl příjem v dostatečné výši a  pokud budete splňovat i ostatní podmínky pro povolení oddlužení, můžete nový návrh podat  po právní moci usnesení, kterým soud rozhodl o zrušení oddlužení.

Nezabavitelná částka

Dobrý den,
mám dva dotazy.
1. Jak funguje chráněný bankovní účet (ten na který se exekutor nedostane) a jak si ho můžu zřídit?
2. Co to je nezabavitelná částka a jak se počítá když mám víc než jednu exekuci?
Předem děkuji.

Odpověď

Dobrý den,

O zřízení chráněného účtu si můžete požádat banku v okamžiku, kdy účet, který pro Vás banka vede, je na nákladě exekuce zablokován. Na předepsaném formuláři – naleznete zde: https://exekuce.justice.cz/potvrzeni-k-chranenemu-uctu-2/ si necháte potvrdit zasílání nepostiželné částky jejím plátcem a prostřednictvím exekutora toto potvrzení doručíte do banky, která vede Váš běžný účet. Podrobné informce o chráněném účtu a jeho fungování naleznete zde:https://www.cnb.cz/cs/casto-kladene-dotazy/Co-je-chraneny-ucet-a-jak-jej-zridit-a-uzivat/

Při výpočtu srážky v exekuci není důležité, zda máte exekuci jednu či více. Pro výpočet srážky je rozhodná výše Vašeho příjmu, charakter vymáhané pohledávky (přednostní či nepředností), Váš osobní stav a popř. počet osob, ke kterým máte vyživovací povinnost. Metodiku výpočtu naleznete zde: https://insolvence.justice.cz/wp-content/uploads/2023/01/Metodika_vypoctu_splatek_od_2023.pdf

Správce nekomunikuje

Dobrý den, potřebovala bych poradit s mojí insolvencí, kterou mám od roku 2019. Můj příjem je cca 20 000 Kč, mám 2 vyživovací povinnosti. Srážka z platu je okolo 5 000 – 6 000 Kč měsíčně a dluhy okolo 1 500 000 Kč. Vypadá to tak, že neuspokojím věřitele v insolvenčním řízení. Po dobu mé insolvence se můj správce ozval telefonicky třikrát a přes e-mail až teď v únoru a to jen kvůli tomu, abych se vyjádřila k návrhu na moji insolvenci, jak doplatím cca 30 % dluhů. Za tu dobu mi neposlal nic, nekomunikuje se mnou pravidelně a já netuším, co dělat. Budu mít splacené dluhy v maximální výši 10 %. Pravidelně mi strhávají částky z platu a potřebovala bych poradit, co s tím dělat a jak se vyjádřit insolvenčnímu správci. Více peněz nemám a bylo by pro mě složitější si najít jinou práci.
Děkuji za případnou odpověď.

Odpověď

Dobrý den,

pro řešení Vaší situace je rozhodné, bylo bylo rozhodnuto o Vašem úpadku. Pokud to bylo po 01.06.2019, pak již uhrazení 30% pohledávek není podmínkou pro  úspěšné ukončení insolvence a vydání osvobozujícího usnesení soudem. Dlužník ale musí  po dobu oddlužení plnit všechny povinnosti včetně povinnosti vynaložit veškeré úsilí, které po něm lze požadovat, k uspokojení pohledávek věřitelů, např. pokusit se alespoň občasnou brigádou příjema tím i plnění pro věřitele navýšit.

Jestliže ale o Vašem úpadku bylo rozhodnuto před 01.06.2019, potom soud může osvobozující usnesení vydat, jestliže uhradíte alespoň 30% zjištěných pohledávek. S touto podmínkou jste do oddlužení vstupovala. Pokud zaplatíte méně, můžete sice soud o vydání osvobozujícího usnesení požádat, ale zároveň musíte prokázat, že k nižšímu uspokojení věřitelů došlo z důvodů, které jste nezavinila. Pokud se jedná o tuto situaci, doporučovala bych Vám  vynaložit maximální snahu na splnění  30% hranice anebo alespoň na co nejvyšší uspokojení věřitelů.

Ještě k Vámi uváděné situaci. Pokud máte příjem kolem 20 000,– Kč a k tomu dvě vyživované osoby, potom Vám z příjmu již po celý rok 2022 nemohla být prováděna srážka ve výši 5 000,– Kč. V letošním roce by Vám nemohla být prováděna dokonce žádná srážka. V takovém případě by bylo nutné příjem navýšit tak, aby bylo možné z něj srážky provádět, popř. navýšit splátku do oddlužení např. plněním od jiné osoby na základě darovací smlouvy.

Pozastavená insolvence

Dobrý den, mám pozastavenou insolvenci, s tím, že bratr mi dělá dárce. Sám se dostal do složité finanční situace, může si on sám zařídit insolvenci? A co se pak stane s tou moji pozastavenou, jsem pouze na rodičovské dovolené. Děkuji za odpověď.

Odpověď

Dobrý den,

pokud se osoba dárce sama dostane do situace, že nemá prostředky na nutnou výživu vlasní nebo osoby,  k  níž má vyživovací povinnost, může svůj dar odvolat.  K zániku povinnosti dárce může dojít i písemnou výpovědí dárce podle ust. § 1998 obč.zák. Výpovědní lhůta činí 3 měsíce.  Odvolání darovací smlouvy nebo výpověď   adresuje bratr Vám.

Dále může darovací smlouva skončit i dohodou uzavřenou mezi Vámi a Vaším bratrem.

Všechny tři formy ukončení darovací smlouvy musí mít písemnou formu. Ukončení oznámíte následně insolvenčnímu správci. Pokud sama nemáte dostatečný příjem, musí být ukončená smlouva nahrazena novou darovací smlouvou, aby nedošlo ke zrušení schváleného oddlužení.

Pokud Váš bratr splňuje zákonem  požadované podmínky pro povolení a následné schválení oddlužení, může svoji situaci oddlužením řešit.  Průběh a podmínky oddlužení s ním probere  zpracovatel návrhu, kterého si sám vybere.