Online poradna

Z důvodu ukončení spolupráce se společností Poradna při finanční tísni Vás upozorňujeme, že online poradna bude dočasně pozastavena.
Brzy se k Vám vrátíme. Děkujeme za pochopení a omlouváme se za dočasnou neaktivitu.

Poslední dotazy budou zodpovězeny 10. 5. 2024

Zodpovězené dotazy

Splnění zákonné hranice

Dobrý den, měla bych na Vas dotaz.Minuly měsíc mi odešla poslední 60 splátka. Splnila jsem 30.5823% moje insolvenční již zaslala podklady k soudu. Je tady nějaká možnost že by mě soud neoddluzil? I přes splnění zákonné hranice? Mockrát děkuji

Odpověď

Dobrý den,

jestliže jste řádně plnila v průběhu oddlužení všechny své povinnosti, soud Vám s největší pravděpodobností osvobozující usnesení vydá. Soud přihlíží k závěrečné zprávě insolvenčního správce, jestli osvobození doporučuje, osvobozena budete.

Insolvence

Dobrý den,

mohla bych mít prosím na Vás dotaz kolik mi zůstane při insolvenci v částce 1.200.000kc s přijmy zaměstnání 25.000 hrubého+ 9.000 invalidního důchodu?

Děkuji Vám,

Daňková

Odpověď

Dobrý den,

srážka je vypočítána ze součtu vašich čistých příjmů, tedy z čisté mzdy a invalidního důchodu. Výše závazků na výši srážky nemá vliv. Částku si můžete spočítat na insolvenční kalkulačce zde : https://insolvence.justice.cz/kalkulator-splatek/

Auto na leasing splacení

Dobrý den,

Jsem v insolvenci a mám auto na leasing. S bankou byla podepsána smlouva o přistupiteli, který auto splácí. Splácel jej celou dobu od nákupu auta.
Mám živnost na dopravu a auto potřebuji k výdělku. Nyní bude ovšem auto splaceno. S ins. spravkyni to řeším ale zatím nemám jistotu, že po splácení mi auto zůstane. Bez auta si ovšem nevydelam a přijdu o práci ze dne na den.

Je nějaký postup a nějaké řešení jak o auto neprijit?

Předem děkuji za odpověď.

Odpověď

Dobrý den,

pokud by insolvenční správce zahrnul do Vaší majetkové podstaty tento vůz, mohl byste u něj podat tzv. návrh na vynětí majetku (vozu) z majetkové podstaty. V návrhu byste musel uvést důvody, pro které žádáte o vynětí tohoto vozu z majetkové podstaty. Jestliže by insolvenční správce Vašemu návrhu nevyhověl, postoupil by jej insolvenčnímu soudu, který by o něm rozhodl.

Milostivé léto – insolvence

Dobrý den,

jsem v insolvenci, kterou řádně splácím. Nyní mi přišla zpráva od OSSZ, že se mě týká Milostivé léto III. Můj dotaz tedy zní, pokud za mě celý dluh zaplatí dle podmínek třetí osoba, zda se mi sníží celkový dluh, který mi byl insolvenčním správcem spočten. Logicky předpokládám že ano, tím pádem bych svůj dluh mohla umořit dříve. Chápu, že dotaz je spíše ne mého insolvenčního správce, ten však bohužel na mé dotazy nereaguje.

Děkuji

Odpověď

Dobrý den,

pokud dojde ke splacení jakéhokoliv dluhu ze strany 3. osoby a pokud tato 3. osoba nevstoupí do insolvenčního řízení na místo původního věřitele, soud ukončí účast původního věřitele v insolvenčním řízení, čímž dojde ke snížení dlužné částky v insolvenčním řízení.

Insolvenční návrh

Chci se zeptat podal jsem insolvencni návrh 18.7. 2023, a teď po mě vymáháhaci agentura chce zaplatit, nevím co mám dělat,děkuji za odpověď a přeji hezký den.

Odpověď

Dobrý den,

výzvu/upomínku od vymáhací agentury ignorujte, příp. jim napište, že jste podal insolvenční návrh. V žádném případě jim nic neplaťte, věřitel si přihlásí svoji pohledávku do Vašeho insolvenčního řízení.

Insolvenční řízení

Dobrý den, přicházím k vám o radu. Jsem účastníkem insolvenčního řízení, co by jako přihlášený věřitel. Teď mi přišlo od IS:
Vyrozumění o popření pořadí pohledávky insolvenčním správcem
Přezkum proveden insolvenčním správcem podle § 410 odst. 2 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenčního zákona – dále jen „IZ“) Do nadepsaného insolvenčního řízení jste přihláškou P3 přihlásili dílčí pohledávku č. P3-1 ve výši 134 400,00 Kč z titulu Slečna Budilová potřebovala půjčit peníze, zavázala se mi smlouvou o zápůjčce a já v dobré víře jsem jí půjčil dne 15.6.2020 hotovost ve výši 60.000,- Kč. Po uplynutí doby splatnosti, tedy dne 1.1.2021 přestala slečna Budilová komunikovat. Od té doby jsem jí několikrát psal, aby dluh začala řešit a posílal jsem jí dokonce předžalobní návrh, nic z toho nepomohlo. Výši úroku vypočítávám ke dni zahájení insolvenčního řízení, tedy k 13.09.2022. Dne 25.7.2023 se konalo přezkumné jednání, na němž insolvenční správce popřel pořadí pohledávky č. P3-1 z důvodu: IS popírá v rozsahu částky 14.400,- Kč pořadí pohledávky, neboť v tomto rozsahu se dle IS jedná pohledávku o podřízenou ve smyslu § 172 odst. 2 IZ (relevantní příslušenství pohledávky ve výši 74.400,- Kč – jistina ke dni vzniku ve výši 60.000,- Kč).

Jelikož jsem v tomto absolutní lajk, napsal jsem přihlášku i s úroky, což byla asi evidentně hloupost. Můj dotaz zní, mám přihlášku podat znovu, správně, aby odpovídala smlouvě o půjčce? Jelikož se domnívám, že když neodpovím, zamítne IS celou přihlášku. Či máme napsat žalobu nebo to nechat být a IS částku opraví?

Předem moc děkuji za odpověď a váš čas.

Odpověď

Dobrý den,

insolvenční správce popřel jen část Vámi přihlášené pohledávky (tj. částku 14 400 Kč), ale nikoliv z důvodu, že byste na tuto částku neměl nárok, nýbrž z důvodu, že tato částka (část Vaší pohledávky) představuje tzv. podřízenou pohledávku. Podřízené pohledávky se uspokojují až po úplném zaplacení všech nepodřízených pohledávek. Za podřízenou pohledávku se považuje zejm. pohledávka z titulu úroku z prodlení, a to v rozsahu, v němž přesahuje 100% původní jistiny. Původní jistina činí 60 000 Kč a Vámi uplatněný smluvní úrok představuje částku 74 400 Kč. Tento smluvní úrok tak přesahuje původní jistinu o 14 400 Kč. Proto těchto 14 400 Kč představuje podřízenou pohledávku. A protože tato podřízená pohledávka nemá stejné pořadí jako nepodřízená pohledávka (neuspokojuje se společně s nepodřízenými pohledávkami, ale až po jejich případném úplném zaplacení), popřel insolvenční správce její pořadí, v jakém jste ji přihlásil. Není třeba podávat žalobu na určení pořadí pohledávky, ani není třeba podávat novou přihlášku (lhůta pro přihlášení navíc již uplynula), ani není třeba přihlášku upravovat (již to ani není možné). Vaše pohledávka bude zjištěna ve výši, v jaké jste ji přihlásil, pouze bude rozdělena na nepodřízenou pohledávku (120 000 Kč) a podřízenou pohledávku (14 400 Kč). Podřízená pohledávka bude alespoň částečně uspokojena, dojde-li k úplnému zaplacení nepodřízené pohledávky před uplynutím 5 let.

Mohou mi nechat v insolvenci auto?

Dobrý den, mam ins. se speněžením majetkové podstaty na 2 auta je možné se nějak domluvit s ins. správcem jestli by mi jedno nechali do práce a pro rodinu fabie má hodnotu cca 25000 a nisan 120 000kc. 1 auto potřebujeme i hlavně pro dědu do nemocnice i pro strejdu. děkuji

Odpověď

Dobrý den,

dlužník může podat u insolvenčního správce tzv. návrh na vynětí majetku z majetkové podstaty. V návrhu musí označit konkrétní majetek, který by chtěl vyjmout z majetkové podstaty, a uvést důvody pro vynětí tohoto majetku z majetkové podstaty. K návrhu by měl dlužník také podle možností přiložit důkazy na podporu svého tvrzení. Nevyhoví-li insolvenční správce návrhu dlužníka, postoupí návrh soudu, který o něm rozhodne.

Předčasný výmaz z insolvenčního rejstříku

Dobrý den, ráda bych se informovala na předčasný výmaz z insolvenčního rejstříku. Měla jsem nějaké své dluhy, které jsem včas a řádně splácela, poté jsem však nějaké dluhy zdědila po svém otci. Tyto dluhy byly již nad mé síly a požádala jsem proto o oddlužení. Insolvence a oddlužení mi bylo schváleno. Začala jsem pracovat na mnoha brigádách, které jsem měla ke svému stálému zaměstnání a do 15 měsíců jsem splatila 100 % všech svých závazků. Nyní mám již skoro 4 roky po insolvenci a ráda bych požádala s manželem o hypotéku. Již jsme byli na konzultacích v bance. Mám velkou peněžní rezervu i vysoký plat, jediný můj “škraloup” je tedy tato insolvence, která byla způsobena zděděnými dluhy, na které jsem již nestačila. Zajímá mě proto, jaká je šance, že pokud požádám o předčasné vymazání z rejstříku, že mi bude vyhověno. V insolvenčním zákonu jsem nalezla jen, že se o to dá požádat. Děkuji.

Odpověď

Dobrý den,

údaje o dlužníkovi, který byl osvobozen od placení zbylých pohledávek (platí to i o dlužníkovi, který splatil 100% přihlášených pohledávek), znepřístupní soud veřejnosti po uplynutí 5 let od skončení insolvenčního řízení. Dřívější výmaz údajů v tomto případě není možný. Soud vymaže údaje o dlužníkovi na jeho žádost jen v případě, že soud nerozhodl, resp. nevydal usnesení o úpadku (tzn. že došlo ke zpětvzetí insolvenčního návrhu nebo k jeho odmítnutí anebo k jeho zamítnutí).

Veřitelský návrh insolvence

Dobrý den,
jedna společnost mi dluží peníze, mám od Financního arbitru pravomocné rozhodnutí, ale společnost vůbec na vyzvy nereaguje. Zjistila sem, ze na tuto spolecnost je asi 10 exekucí. Chtěla bych se zeptat, jestli je mozné podat z me strany veřitelsky navrh na zahájení insolvence, protoze tato spolecnost nadale funguje a má i velky kapital. Ovšem viděla jsem, že se platí dost vysoké poplatky soudu za zahajeni insolvence, pokud to poda sam veritel.
Predem dekuji za radu.

Odpověď

Dobrý den,

insolvenční návrh na Vašeho dlužníka byste podat mohla, ale jak sama uvádíte, musela byste soudu zaplatit nemalý poplatek, resp. zálohu na náklady insolvenčního řízení, přičemž tato záloha činí v tomto případě 50 000 Kč. V tomto ohledu by bylo vhodné spojit se s ostatními věřiteli a podat na dlužníka insolvenční návrh s tím, že by se na tu zálohu složili všichni věřitelé (nebo alespoň někteří).

Hypotéka v insolvenci

Dobrý den, dozvěděla jsem se, že manžel před a i po svatbě si vzal několik půjček od nebankovních společností a dostal se do pasti, kdy už je není schopný splácet. Dluh dělá přes 200 000. Přemýšlí o insolvenci, ale máme strach, že přijdeme o nemovitost, ve které bydlíme a na kterou je napsána na manžela (a mě jako spolužadatele) hypotéka. Splátky hypotéky, ale řádně platíme. Jeho čistý plat je 25000 a já pobírám rodičovský příspěvek. Ještě mě zajímá, zda se o insolvenci musí dozvědět i zaměstnavatel

Odpověď

Dobrý den,

pokud hodnota Vaší nemovitosti převyšuje hodnotu všech závazků (tedy vč. zůstatku hypotečního úvěru), pak v případě, že by Váš manžel podal insolvenční návrh, nebo byste jej podali společně jako manželé, existuje nemalé riziko, že by došlo k prodeji Vaší nemovitosti (za této situace by však soud mohl rozhodnout, že nejste v úpadku, a insolvenční návrh by mohl zamítnout). Jestliže hodnota Vaší nemovitosti nedosahuje ani výše zůstatku hypotečního úvěru, pak by k prodeji nemovitosti v rámci insolvenčního řízení nemuselo dojít, ale museli byste splnit podmínky banky, za kterých by nedala pokyn insolvenčnímu správci k prodeji Vaší nemovitosti (typicky se jedná o přistoupení dalšího dlužníka k Vašemu závazku – hypotečnímu úvěru). Proto je nanejvýš vhodné projednat záměr podat insolvenční návrh s bankou, resp. zjistit podmínky, za kterých by banka v případě zahájení insolvenčního řízení nedala pokyn insolvenčnímu správci k prodeji nemovitosti.

O insolvenčním řízení se zaměstnavatel dlužníka dozví, neboť mu soud doručí příkaz k provádění insolvenčních srážek.

Neoprávněná insolvence

Dobry den,
chci se zeptat, pred lety manzel podnikal a jeden z jeho zaměstnanců na nej podal insolvenci, ta byla zamítnuta. V Insolvencni rejstříku ale byl veden, bylo tam uvedeno ze byla neopravnena a zamítnuta. Tak požádal o výmaz, a byl vymazán. Ted kdyz si chtel vzit úvěr mu v bance rekli ze je v jejich registru stale vedeny ze i pres to ze byla insolvence neopravnena a zamítnuta tak i pres to tam ma tu ochrannou lhutu 5 let. Jak je mozne se proti tomu branit? Preci kdyz byla insolvence neopravnena a zamítnuta tak z jakého duvodu mu nikdo 5 let nepujci? Proc je vedeny v registru dlužníků? Dekuji

Odpověď

Dobrý den,

je věcí poskytovatele úvěru, jak naloží s informací, že vůči žadateli o úvěr probíhalo v minulosti insolvenční řízení. Jinak řečeno poskytovatel úvěru může poskytnout úvěr i takovému žadateli, vyhodnotí-li jej jako schopného úvěr splácet. Je spíše otázka, zda bude chtít poskytovatel úvěru jít do hloubky a zjišťovat podrobnosti o Vašem insolvenčním řízení (zda byl či nebyl insolvenční návrh důvodný/oprávněný) či nikoliv.

Jinak ta “ochranná lhůta” je lhůta, kterou si určil sám poskytovatel úvěru. Jiný poskytovatel úvěru takovou lhůtu mít nemusí. Žádný zákon nezakazuje poskytovateli úvěru poskytnout úvěr žadateli dříve než za 5 let od skončení insolvenčního řízení.

Dům v insolvenci

Dobrý den jsem v insolvenci a chtějí mi prodat dům. Je možné si najít investora který by dům vyplatil a nechal mě v něm bydlet s možností splácení domu?děkuji za odpověď

Odpověď

Dobrý den,

takový postup je možný, ale ten investor by musel Váš dům koupit v rámci insolvenčního řízení, a to v závislosti na způsobu prodeje Vašeho domu. Pokud insolvenční správce hodlá Vaši nemovitost prodat ve veřejné dražbě, musel by se ten investor této dražby zúčastnit a nabídnout nejvyšší cenu. Pokud bude Vaše nemovitost prodávána přes realitní kancelář, musel by ten investor oznámit svůj zájem koupit Vaši nemovitost této kanceláři. Určil-li soud podmínky pro prodej Vašeho domu, musel by je investor splnit. Není-li ještě zvolen způsob prodeje, nebo nejsou-li určeny podmínky prodeje Vaší nemovitosti, může investor oslovit přímo insolvenčního správce s nabídkou odkupu Vaší nemovitosti. Bude-li s jeho nabídkou souhlasit věřitelský výbor, prodá insolvenční správce Váš dům jemu.

Průběh insolvence řešené konkurzem

Dobrý den, máme sousedku, která nám činí ze života peklo a dlouhodobě neplatí za byt (jsme SVJ), neplatí dlouhodobě ani jiné své závazky, má množství exekucí a je proti ní vedeno několik přestupkových řízení, probíhá také prověřování oznámení o podezření ze spáchání několika trestných činů. Jediná naše naděje na klid v domě je prodej jejího bytu, na který je rovněž vedena exekuce. Když se blížila dražba jejího bytu (na základě EXE titulů pro neplacení SVJ), banka, které dluží na hypotéce, podala insolvenční návrh, čímž došlo k zastavení běhu dražby jejího bytu. Sousedka však s insolvenčním soudem nekomunikuje, nepřebírá ani poštu. Nemá žádný příjem, dlouhodobě nepracuje a věřitelů má několik. Zatím se jedná o fázi před rozhodnutím o úpadku, kdy se do insolv. řízení přihlásilo několik věřitelů se svými pohledávkami a soud nařídil jednání, kam předvolal navrhovatele a sousedku. Je předpoklad, že se sousedka k soudu na jednání nedostaví. Chtěla bych vědět, zda je pravděpodobné, že insolvenční řízení skončí konkurzem na její majetek, tedy na předmětný byt, jak dlouho to přibližně trvá, než k prodeji bytu dojde a především k jejímu vystěhování a jaký lze očekávat procesní průběh, než k prodeji bytu dojde. Děkuji.

Odpověď

Dobrý den,

je zřejmé, že soud vydá usnesení o úpadku dlužnice. K tomu může dojít nejdříve po nařízeném jednání (příp. i během jednání). Po rozhodnutí o úpadku budou mít věřitelé lhůtu 2 měsíce na to, aby přihlásili své pohledávky za dlužnicí do insolvenčního řízení. Během této doby provede insolvenční správce mj. soupis majetku dlužnice a nechá ocenit její nemovitost znalcem. Po uplynutí lhůty pro přihlášení pohledávek, bude-li jako způsob řešení úpadku zvolen konkurz (ten bude zvolen, nepodá-li dlužnice v zákonné lhůtě návrh na povolení oddlužení a soud jí nepovolí oddlužení), proběhne přezkumné jednání (insolvenční správce předloží seznam přihlášených pohledávek s vyjádřením, zda některé pohledávky popírá a z jakého důvodu; to samé právo má dlužnice) a následně schůze věřitelů. Poté bude docházet k samotnému prodeji majetku dlužnice. Jak dlouho bude trvat prodej jejího majetku (zejm. nemovitosti), to nelze předjímat. Může to trvat několik měsíců, může to ale trvat i více než rok. Pokud se dlužnice z bytu dobrovolně neodstěhuje, bude muset nový majitel podat žalobu na vyklizení a poté nechat nařídit tzv. exekuci vyklizením (bytu). Novému majiteli tak může trvat i rok (i více), než se mu podaří dostat dlužnici z bytu pryč. Délka celého procesu může být značně ovlivněna chováním dlužnice. Bude-li obstruovat a odvolávat se proti každému usnesení a bude-li podávat různé návrhy, bude vše trvat mnohem déle (klidně i roky), než se ji podaří z bytu vystěhovat.

Pronajímatel v insolvenci

Dobry den, chtela bych se zeptat, bydlime v pronajmu a zjistili jsme ze vlastnik(firma) je v insolvenci a jiz to ma pod sebou insolvenci správce od května. Ted na jeho prikaz byli odpojeny hodiny spolecnych prostor. Smlouva na pronajem končí za par let a me by zajimalo zda od toho kvetna kdy to má správce pod sebou je nasi povinosti stale dal platit nájemné vlastnikovi bytu. Cetla jsem ze to muze insolvenci spravce vybrat zpětne ikdyz uz to bylo uhrazene. Moc dekuji za radu

Odpověď

Dobrý den,

jestliže se jedná o konkurzní řízení, doporučuji hradit nájemné přímo insolvenčnímu správci. Jestliže se plnění nájemného v případě, že by bylo hrazeno vlastníkovi – dlužníkovi, nedostane do majetkové podstaty, budete muset nájemné hradit insolvenčnímu správci znova. Cituji § 249 odst.2 IZ : (2) Jestliže osoba, která má závazek vůči dlužníkovi, plní tento závazek po prohlášení konkursu dlužníku, a plnění se nedostane do majetkové podstaty, není tím svého závazku zproštěna, ledaže prokáže, že o prohlášení konkursu nemohla vědět nebo že vzhledem k okolnostem plnění dluhu bylo zřejmé, že dlužník plnění vydá do majetkové podstaty.

Splátka

Dobrý den, chci se zeptat, proč od začátku první srážky věřitelům nebylo nic posláno a peníze jsou v odměna + hv. insolvenční správce, jiné zapodstatové. A druhý měsíc srážek, už si správce vzal svojí částku 1089KČ. A jiné zapodstatové. Věřitelům je posláno zbytek. Musím to za ty dva měsíce doplatit? Insolvence mi měla skončit v listopadu, ale po zjištění ve splátkovém kalendáři budu muset splácet dalších pár měsíců. Děkuju za odpověď

Odpověď

Dobrý den,

po schválení oddlužení splátkovým kalendářem se zpeněžením majetkové podstaty ins. správce dle § 398 odst. 4 IZ uspokojí nejdříve odměnu a hotové výdaje insolvenčního správce, poté pohledávky věřitelů na výživném ze zákona, jestliže vznikly po rozhodnutí o úpadku, poté pohledávku podle § 390a odst. 5 ( odměnu zpracovateli návrhu na povolení oddlužení ), poté zálohu na úhradu odměny a hotových výdajů insolvenčního správce, poté ostatní pohledávky věřitelů na výživném ze zákona, poté pohledávky státu za náhradní výživné podle jiného zákona a poté náklady spojené s udržováním a správou majetkové podstaty. Ostatní pohledávky za majetkovou podstatou a pohledávky jim postavené na roveň se uspokojí poměrně…. Jestliže jste plnila po celou dobu splátkového kalendáře řádně měsíční splátky, nemusíte ničeho doplácet, splátkový kalendář v oddlužení se  Vám prodlužovat nebude. 

Změna poradce

Dobry den, chtel bych se zeptat kdyz jsem v insolvenci mam pravo nato zmenit insolvencniho poreadce kdyz se o to zadal protoze dany pan vubec nemi komunikovat tak mi zdellil ze vbec nemam zadne takove pravo dekuji

Odpověď

Dobrý den,

insolvenčního správce může zprostit funkce pouze insolvenční soud, a to jedině v případě, že správce nepostupuje s obdornou péčí, závažným způsobem porušil povinnost, která pro něj plyne ze zákona nebo z rozhodnutí soudu. Pokud soud na  Váš návrh správce funkce nezprostil, potom soud sám ze své činnosti či z Vašeho podání, neshledal v jeho činnosti závažné porušení. Při zjištění méně závažných porušení  uloží soud správci povinnost přijmout opatření k nápravě a zároveň mu zpravidla  určí i lhůtu, do kdy je potřeba to učinit.

Zastavení exekuce

Dobrý den, chtěla bych se zeptat. Teď v červenci mi odešla poslední splátka. Insolvenční správce dal vědět mému zamestnavateli aby již neprováděl srážky. Na insolvencnim rejstříku ještě není nic vyvěšeno. Vím že to nejspíš chvíli potrvá. Jen nevím zda zasílat žádosti o zastavení exekuce již teď nebo počkat až na rozhodnutí soudu a nabytí právní moci. A ještě jedna otázka. Pokud by mi chtěl exekutor zkusit obstavit účet (což se občas děje i po skončení insolvence) může to udělat jiz teď nebo až po úplnem rozhodnutí od soudu. Děkuji mockrát za odpovědi

Odpověď

Dobrý den,

ano, doporučuji po právní moci osvobozujícího usnesení ( Usnesení o osvobození dlužníka od placení dosud neuspokojených pohledávek ) do každé exekuce, která byla před podáním návrhu nařízena, zaslat návrh na zastavení exekuce a připojit kopii osvobozujícího usnesení s doložkou PM. Předejte tím možnému pokusu exekutora neoprávněně vymáhat náklady exekuce. Lze tak ale učinit až po právní moci osvob.usnesení.

Srážky

Dobrý den, proč mi ČSSZ stále provádí srážky z důchodu, když mám konec insolvence. Nabití právní moci rozsudku o splnění oddlužení a prominutí zbývajících dluhů bylo 14.6.2023. Děkuji za odpověď

Odpověď

Dobrý den,

jestliže soud nedoručil plátci příjmu osvobozující usnesení, což dle § 75 odst.2 IZ měl učinit a jestliže ČSSZ nepřestala sama srážet ( dle usnesení o schválení oddlužení, kde je doba trvání srážek uvedena ) musíte se sám aktivně bránit a domáhat se ukončení provádění srážek ( zaslat ČSSZ osvobozující usnesení s vyznačenou doložkou právní moci ). Přeplatky Vám insolvenční správce vyplatí zpět.

Nemoc z povolání

Dobrý den, může mi insolvenční správce zabavit peníze za nemoc z povolání? Děkuji

Odpověď

Dobrý den,

finanční plnění za nemoc z povolání je náhradou nemajetkové újmy  a ta nepodléhá srážkám z příjmu ( § 412 odst. 1 písm. b) insolvenčního zákona ), dlužníkovi náleží v plném rozsahu plnění.

 

Majetek v prubehu insolvence

Dobry den, partner ma jiz druhym rokem insolvenci. Pristi rok v kvetnu bude doplacena. Z penez co mu zustava se nam povedlo nasetrit a chteli bychom si poridit auto.
Je to v dobe insolvence mozne? Nebo nam vozidlo po koupi bude zabaveno? Dekuji

Odpověď

Dobrý den,

dlužník si za finanční prostředky ušetřené z nezabavitelné částky mzdy může movitou věc pořídit, lze koupit i auto. Zde ale musí být uvěřitelné, že částka, za kterou bude auto pořízeno, lze z nezabavitelné částky  našetřit.