Osvobození od všech dluhů

Osvobození od všech dluhů

Dobrý den Zhruba za rok mi skončí insolvence a budu mít splaceno 100% a však do insolvence se nepříhlásil 1 učastník. Budu po skončení insolvence osvobozen od všech dluhů nebo budu muset požádat soud o úplné odlužení a smazaní všech dluhů?

Odpověď

Vše závisí na charakteru pohledávky, kterou věřitel nepřihlásil. Soud vydá rozhodnutí o osvobození nesplacených částí pohledávek. Ze zákona se toto osvobození nevztahuje na peněžitý trest nebo jiné majetkové sankce uložené v trestním řízení pro úmyslný trestný čin a pohledávek na náhradu škody  způsobené úmyslným porušením právní povinnost. Po novele insolvenčního zákona účinné od 01.06.2019 se nevztahuje ani na pohledávek věřitelů na výživném ze zákona a pohledávek věřitelů na náhradu škody způsobené na zdraví. To soud rozhodnutím nemůže změnit.