OSVČ přehled nákladů pro ins.spravce

OSVČ přehled nákladů pro ins.spravce

Dobrý den, jsem OSVČ v insolvenci. Účetní mi zpracovala daňové přiznání. Vytvořila jsem podrobnou tabulku pro ins.spravce, ale je prý špatně a mám ji opravit. Co má přesně obsahovat? Účty za nakoupené zboží, telefon, Internet, PHM… obsahuje i splátku do majetkové podstaty? V tom případě by závěrečný součet neodpovídal součtu nákladů zaslaných na FÚ…Jaká maximální výše nákladů má v tabulce tedy být? Příjem minus (nezabavitelná částka+sociální a zdravotní pojištění) = výše nákladů v tabulce?

Odpověď

Dobrý den,

dlužník, který je OSVČ, musí na začátku každého roku předložit insolvenčnímu správci daňové přiznání, doklady o svých příjmech (vydané faktury, příjmové pokladní doklady/paragony) a doklady o skutečných provozních výdajích/nákladech (přijaté faktury, paragony), aby zjistil jeho skutečný čistý příjem a mohl vypočítat tzv. referenční splátku a aby mohl provést zúčtování zálohových splátek, a zjistit tak, zda vznikl dluh na splátkách (tento je dlužník povinen doplatit), příp. zda vznikl přeplatek (nevrací se). Do provozních výdajů/nákladů nepatří nezabavitelná částka ani insolvenční splátka. Provozní výdaje/náklady jsou typicky záloha na zdravotní a sociální pojištění a dále např. pohonné hmoty, pronájem kanceláře, nákup zboží/potřeb, telekomunikační služby apod.