OSVČ, daňový bonus, DPP

OSVČ, daňový bonus, DPP

Dobrý den,

jsme se ženou ve společném oddlužení manželů a rád bych se zeptal:

1) Jsem OSVČ, měsíčně platím zálohu 12.000 Kč na účet insolvenčního správce. Moje daňové přiznání je letos nižší než za minulý rok. Je tím nějak ohrožena insolvence nebo v případě, že budu dál platit stanovenou částku jako doposud se nic nezmění a bude to tak v pořádku?

2) Zde na stránkách jsem se dočetl, že přeplatek na dani od 24.4. 2020 nemusím odevzdávat jako mimořádný příjem. Tak se chci jen ujistit, zda to tak opravdu je, protože asistentka insolvenčního správce mi tvrdí, že je to mimořádný příjem a ani se nezapočítává do celkové minimální částky 30% pro splnění podmínek insolvence. Prý je to navíc k těm 30%.

3) Manželka má nově práci na DPP. Měsíčně má příjem 5.000 Kč. Zůstane tato částka celá jí v rámci nezabavitelného minima nebo se z toho bude něco srážet i přesto, že já platím stanovenou částku 12.000 Kč. A plní tím povinnost pro oddlužení mít příjem z jakéhokoliv pracovního poměru?

Moc děkuji za odpověď.

Odpověď

Dobrý den pane Svobodo,

pro odpověď na Vaši první otázku je rozhodné, kdy bylo  o Vašem úpadku rozhodnuto. Pokud bylo o úpadku rozhodnuto před 01.06.2019, mohl by mít pokles splátek negativní dopad na Vaše oddlužení, které by mohlo být zrušeno, nebo by soud na konci oddlužení nevydal osvobozující usnesení. To by nastalo v případě, kdyby míra uspokojení věřitelů poklesla pod 30%. Výjimkou by bylo  pokud byste prokázal, že k poklesu příjmů a tím i výše splátek došlo v souvislosti s opatřeními, která souvisela s koronavirovou pandemií.  Jestliže o Vašem úpadku bylo rozhodnuto po 01.06.2019, nejsou s nižšími splátkymi spojeny zmíněné negativní důsledky, pokud k poklesu splátek nedošlo porušením Vašich povinností jako dlužníka. Samozřejmě v průběhu oddlužení můžete kdykoliv uhradit mimořádnou splátku, abyste míru uspokojení pohledávek navýšil.

Vámi zmiňované datum 24.04.2020 je rozhodné pro daňový bonus, který je s účinností od tohoto data zařazený mezi pohledávky, které nelze postihnout exekucí. Daňový bonus však nelze zaměňovat s přeplatkem na dani, který skutečně jako mimořádný příjem náleží do oddlužení. Jestliže přeplatek na dani vznikl i  z důvodu započtení daňového bonusu, potom ho, podle mého názoru, v rozsahu daňového bonusu nelze postihnout.

Ohledně třetího dotazu je důležité, zda odměna z DPP, kterou manželka pobírá, je jejím jediným příjmem. V takovém případě se jedná o příjem v nepostižitelné výši a odměna jí zůstane. Jestliže ale manželka má i další příjem, je základem pro výpočet srážky součet všech jejích příjmů. Případnou výši splátky, kterou byste měli odvést,  je možnési ověřit zde: https://insolvence.justice.cz/kalkulator-splatek/