Opožděná přihláška věřitele

Opožděná přihláška věřitele

Dobrý den,

prosím Vás, myslíte si, že 9 dní opožděná přihláška věřitele nebude brána v potaz? Doufám, že není nějaká výjimka z důvodu koronaviru. Moc děkuji za Váš čas. Přeji příjemný den a mnoho zdraví.

Odpověď

Dobrý den,

lhůta pro přihlášení pohledávky je striktně dána zákonem a činí 2 měsíce od okamžiku, kdy soud zveřejnil v insolvenčním resjtříku usnesení o úpadku. Přihlášku, která dojde soudu později, byť třeba jen o jediný den, musí soud odmítnout pro opožděnost. K takové přihlášce se pak v insolvenčním řízení vůbec nepřihlíží a věřitel nemůže takovou pohledávku vymáhat (nemůže podat žalobu, nemůže dojít k nařízení exekuce, a pokud byla exekuce zahájena před usnesením o úpadku, nelze v exekuci pokračovat). Závěrem jen doplňuji, že datum, kdy přihláška došla insolvenčnímu soudu, je vyznačeno na samotné přihlášce, příp. na listině připojené k přihlášce (průvodce), byla-li přihláška podaná přes datovou schránku. Za rozhodné datum nelze považovat datum, které je uvedeno v oddíle “P – Přihlášky” u jednotlivých přihlášek. Toto datum pouze “říká”, kdy byla přihláška věřitele zveřejněna v insolvenčním rejstříku. Je zcela běžné, že jsou přihlášky zveřejňovány v insolvenčním rejstříku s odstupem několika dní či týdnů po jejím doručení soudu.