Opakovaná insolvence

Opakovaná insolvence

Je možné znovu vstoupit do insolvence?
Insolvenci jsem zaplatil všechny pohledávky, čili 100 procent. Za necelé 4 roky. Insolvence skončila 2019. Nyní Bohužel mám vysoké dluhy z dědictví. Mohu znovu vstoupit do insolvence?

Odpověď

Dobrý den,

nový insolvenční návrh, resp. návrh na povolení oddlužení může dlužník podat nejdříve po uplynutí 10 let od skončení předchozího řízení, v rámci něhož byl osvobozen od placení zbylých pohledávek. Skutečnost, že v předchozím insolvenčním řízení splatil dlužník 100% pohledávek dříve než za 5 let, je bez významu. Dříve než po uplynutí 10 let může dlužník podat insolvenční návrh, resp. návrh na povolení oddlužení jen v případě, že se znovu zadlužil z ospravedlnitelných důvodů (např. potřeboval peníze na operaci svoji či blízké osoby), nebo v případě, že částka, kterou má věřiteli vrátit, je v hrubém nepoměru s částkou, kterou dostal k dispozici (jistina).