Opakovaná insolvence

Opakovaná insolvence

Dobrý den,jsem 4 roky po insolvenci a opět jsem recidivovala v podobě úvěru,nestačím splácet,2 úvěry mám již zesplatneny a platím splatky stanovené soudem,je možnost znovu odhlužnění?Děkuji za odpoved

Odpověď

Dobrý den,

nový (další) insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení (dále jen “insolvenční návrh”) může dlužník podat nejdříve po 10 letech od skončení předchozího řízení, v němž byl osvobozen od placení zbylých pohledávek. Existují dvě výjimky, kdy může dlužník podat nový (další) insolvenční návrh dříve, a to buď v situaci, kdy se zadlužil z ospravedlnitelného/pochopitelného důvodu (např. použil peníze na nezbytnou operaci svoji či blízké osoby), nebo v případě, že částka, kterou má věřiteli/věřitelům vrátit, je v hrubém nepoměru se zapůjčenou částkou. Domníváte-li se, že se na Vás vztahuje některá z těchto dvou výjimek, můžete podat insolvenční návrh ihned. Soud pak posoudí/rozhodne, zda je možné Vám (nové) oddlužení povolit již nyní. Jestliže však řádně platíte všem věřitelům splátky, které Vám určil soud, nejedná se podle mého názoru o úpadek (platební neschopnost) ani o hrozící úpadek a není tedy splněna základní podmínka pro rozhodnutí o úpadku. O úpadek by se jednalo až v případě, že byste nebyla schopna platit všem věřitelům určené splátky, resp. až poté, co by došlo k zahájení exekuce.