Opakovaná Insolvence

Opakovaná Insolvence

Dobrý den, cca před rokem mi úspěšně skončilo insolvenční řízení. Ihned jsem se bezhlavě pustila do podnikání, které nebylo výdělečné tak jsem živnost ukončila. Zůstalo mi pár nezaplacených pohledávek a moje otázka zní mohu požádat o insolvenci opakovaně? Všechny úspory stranou šly právě do podnikání a nejsem schopná závazky hradit najednou. Děkuji

Odpověď

Dobrý den,

nový insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení (dále jen “insolvenční návrh”) může dlužník podat nejdříve po uplynutí 10 let od právní moci usnesení, jímž byl (v minulosti) osvobozen od placení zbylých pohledávek. Existují dvě výjimky, kdy lze insolvenční návrh podat dříve, a to v případě, že se dlužník zadlužil z ospravedlnitelných důvodů (např. si půjčil peníze na životně důležitou operaci sebe či blízké osoby nebo na nezbytnou opravu/rekonstrukci bytu/domu), nebo v případě, kdy je částka, kterou má věřiteli vrátit, v hrubém nepoměru s částkou, kterou si půjčil. V obou případech by to byl jedině insolvenční soud, který by posuzoval, zda se jedná o zákonnou výjimku. Máte-li za to, že splňujete zákonnou výjimku, můžete podat nový insolvenční návrh, a soud rozhodne, zda Vám oddlužení povolí či insolvenční návrh zamítne.