Odvolání ze strany věřitele

Odvolání ze strany věřitele

Dobrý den, chtěla bych Vás poprosit o odpověď na otázku, zda má věřitel možnost podat odvolání proti rozhodnutí oddlužení dlužníka. Z pohledávky 50 000 Kč se mi za 5 let dle splátkového kalendáře vrátí 10 000 Kč, což se mi samozřejmě nelíbí, ještě když vidím, že dlužník opravdu není ve finanční tísni. Děkuji za odpověď.

Odpověď

Proti rozhodnutí, jímž insolvenční soud přizná dlužníku osvobození dle § 414 a 415 IZ se může odvolat věřitel, jehož pohledávka vůči dlužníku nebyla v insolvenčním řízení zcela uspokojena. Odvoláním však lze namítat pouze to, že nebyly splněny předpoklady pro přiznání osvobození dlužníku.