Odvolání proti prodeji auta v insolvenci

Odvolání proti prodeji auta v insolvenci

Dobrý den chtěl bych se zeptat jestli se dá odvolat proti prodeji auta v insolvenci jelikos ho používám na cestu do práce kde dojizdim 250 km do práce a 250 km spet domu přeci když nebudu pracovat jak budu splácet insolvenci děkuji

Odpověď

Dobrý den,

jedinou cestou, jak se může dlužník bránit prodeji svého majetku, je podání návrhu na vynětí (konkrétního) majetku z majetkové podstaty. Tento návrh se podává u insolvenčního správce. Návrh se musí podat bez zbytečného odkladu poté, co se dlužník dozvěděl nebo při náležité pečlivosti dozvědět měl, že došlo k zahrnutí tohoto majetku do soupisu majetku. Jestliže soud již vydal usnesení o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty, v němž označil věci, které se mají zpeněžit (a mezi těmito věcmi je uveden i předmětný vůz), pak bude případný návrh na vynětí majetku (vozu) z majetkové podstaty odmítnut pro opožděnost. V případě, že by návrh nebyl odmítnut pro opožděnost, insolvenční správce by jej předložil věřitelskému výboru (jeho působnost vykonává při oddlužení zpravidla soud) k rozhodnutí. V případě nesouhlasu věřitelského výboru předloží insolvenční správce návrh na vynětí majetku insolvenčnímu soudu, který o něm rozhodne.

Nedojde-li k vynětí Vašeho vozu z majetkové podstaty, bude jej insolvenční správce prodávat. Pokud byste měl kupce ze svého okolí, ať kontaktuje insolvenčního správce a projeví zájem o koupi Vašeho vozu. Pokud by mu jej insolvenční správce prodal, mohl byste si jej od nového majitele půjčovat. Koupí-li vůz jiná osoba, budete muset dojíždění do zaměstnání řešit jinak (spolujízda, zápůjčka vozu od 3. osoby, nákup jiného vozu z nezabavitelné částky).