Odvolání

Odvolání

Dobrý den, pokud by Krajský soud, který povolil oddlužení v průběhu oddlužení zrušení schválené oddlužení, můžu se proti tomuto rozhodnutí odvolat a pokud ano, má tohle odvolání odkladný účinek?

Odpověď

Dobrý den,

proti usnesení o zrušení schváleného oddlužení se může dlužník odvolat. Insolvenční řízení končí, resp. účinky insolvenčního řízení zanikají právní mocí usnesení, jímž bylo zrušeno schválené oddlužení. Usnesení o zrušení schváleného oddlužení nemůže nabýt právní moci dříve, než odvolací soud rozhodne o odvolání.