odvod OON

odvod OON

dobrý den, čssz mi z důchodu sráží a posílá insolvenčnímu správci určitou částku. Nyní mám možnost si na OON přivydělat během prázdnin. (z důchodu mi po odečtu splátky, inkasa a nájmu zbývá cca 1800kč a to na jídlo a léky.) Musím z tohoto přivýdělku poslat vše ins.správci?
požádala jsem úřad práce o příspěvek na bydlení. ten mi byl přiznán, ale jeho částku mi vypočítávají z přiznaného důchodu i když v mém případě mi z něj odečítají cca 4000 pro ins.správce. děkuji za odpověď

Odpověď

Dobrý den,

pokud budete mít během prázdnin nějaký přivýdělek, musíte to nahlásit Vašemu insolvenčnímu správci i Vašemu zaměstnavateli. Zaměstnavatel by měl celý Váš příjem poukázat na účet insolvenčního správce a ten by Vám měl vyplatit určitou částku tak, aby Vám byla dohromady vyplacena taková nezabavitelná částka, kterou byste dostala, pokud byste měla příjem ve výši součtu obou Vašich příjmů pouze od jednoho plátce. Jinak řečeno v měsících, kdy budete mít k důchodu nějaký přivýdělek, by se oba tyto příjmy měly sečíst a Vám by měla být vyplacena nezabavitelná částka ze součtu obou příjmů, jako by se jednalo o jeden jediný příjem. Tuto situaci byste měla projednat s Vaším insolvenčním správcem.

Co se týče příspěvku na bydlení (ale i ostatních dávek SSP), úřad pochopitelně vychází z příjmů, které máte před insolvenční srážkou, protože splátky Vašich dluhů jsou Vaší soukromou záležitostí. Kdyby měl úřad vycházet ze zbytku příjmu (tedy po odpočtu splátek dluhů), tak by si každý druhý nabral půjčky/úvěry a pak by si šel na úřad pro dávky, protože mu po zaplacení splátek nezbývá moc peněz na ostatní. A takto to fungovat nemůže. Proto je pro účely přiznání dávek SSP rozhodující příjem, na který vznikl nárok, nikoliv zbytek příjmu po zaplacení všech plateb.