Odstupné a renta v insolvenci.

Odstupné a renta v insolvenci.

Dobrý den, člověk, jehož jsem věřitelem v insolvenci, podal výpověď. Je zaměstnancem VSČR, dostane odstupné a bude mu měsíčně vyplácena renta. Co se bude dít s těmito penězi, když mu insolvence ještě běží? A co jeho podání výpovědi? Nemůže dojít k případnému zrušení schváleného oddlužení (úmyslné neplnění povinností mezi které výkon přiměřené výdělečně činnosti patří)?

Odpověď

Dobrý den,

důležité budou důvody, pro které dlužník výpověď podal. Jestliže máte za to, že se jedná ze strany dlužníka o nepoctivý záměr, můžete písemně informovat insolvenční soud, který Váš podnět prošetří. Z odstupného i z renty budou prováděny zákonné srážky.