Odstoupení od insolvence

Odstoupení od insolvence

Dobrý den,
Potřebuji prosím Vás poradit s odstoupením od insolvence.

1) Teď mi byl soudem schválen osobní bankrot. Kontaktoval jsem insolvenčního správce dle pokynů a ten mi zdělil, že bude provádět ,,kontrolu” mého obydlí. Bydlím u přítelkyně i s dcerou, nic nevlastním a ani jsem nevlastnil. Přítelkyně si nějakou kontrolu nepřeje.

2) Aby mi byla insolvence schválena, tak mi bylo řečeno, že se za mě musí někdo zaručit, že za mne bude měsíčně platit min. 2500 Kč. Došel mi email z jedné AK a domluvil jsem se s matkou, že to podepíše. Přišel jsem totiž o práci a momentálně jsem na ÚP. Matka mi řekla, že jde již do důchodu a nemůže mi pomoci s placením teto částky. Aktuálně hledám práci, ale i s tím, když práci najdu, tak mi podle výše dlužné částky procentuálně nevyjdou požadované platby na insolvenci tak, abych do 5 let uhradil 30%. Musel bych mít plat přes 35000 Kč měsíčně, a to tady nikde nevydělám. Platy se zde pohybují kolem 18000-21000 Kč.

Prosím Vás o radu, jak odstoupit z insolvence a jak vyvýzat moji matku z tohoto zasmluvnění. Předem Vám děkuji

Odpověď

Dobrý den,

podle všeho Vám soud oddlužení zatím neschválil, nýbrž Vám oddlužení “jen” povolil (oddlužení se nejdříve povoluje a poté jej soud musí ještě schválit). V této fázi insolvenčního řízení nelze insolvenční řízení zastavit. Insolvenční návrh nelze vzít po povolení oddlužení zpět (soud by k takovému úkonu nepřihlížel). Dlužník může podat návrh na zrušení schváleného oddlužení a soud schválené oddlužení zruší, čímž dojde k zastavení insolvenčního řízení. Dlužník ale může požádat o zrušení oddlužení nejdříve poté, co soud zveřejní usnesení o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře se zpeněžením majetku v insolvenčním rejstříku. Soud ale také může místo usnesení o schválení oddlužení vydat usnesení o neschválení oddlužení, a to zejm. v případě, kdy ze zprávy insolvenční správce bude vyplývat, že dlužník neplatí odměnu insolvenčnímu správci a/nebo mu neposkytuje součinnost, resp. přistupuje k plnění svých povinností nedbale či lehkomyslně, anebo nemá dostatečný příjem, příp. vyšlo-li najevo, že dlužník podáním insolvenčního návrhu sledoval nepoctivý záměr. Neschválí-li soud dlužníkovi oddlužení, zastaví insolvenční řízení.

Co se týče tzv. obhlídky obydlí dlužníka, nejedná se o nic tragického či traumatizujícího (insolvenční správce není exekutor). Insolvenční správce si pouze prohlédne byt, v němž dlužník bydlí, poznamená si základní informace o bytu (velikost, kategorie, počet členů domácnosti, náklady na byt), příp. sepíše hodnotnější movitý majetek dlužníka. Nechce-li však Vaše přítelkyně, aby k ní insolvenční správce vůbec přišel, sdělte to Vašemu insolvenčnímu správci a pokuste se domluvit jinak. Budete-li dělat mrtvého brouka (neotevřete-li insolvenčnímu správci), insolvenční správce sdělí soudu, že nespolupracujete, a soud oddlužení neschválí a řízení zastaví, zvláště nebudete-li platit ani odměnu insolvenčnímu správci.

Co se týče samotných insolvenčních splátek, pak soud schválí oddlužení plněním splátkového kalendáře se zpeněžením majetku, pokud má dlužník příjem alespoň ve výši, z níž lze provádět srážku ve výši min. 2 200 Kč (dlužníkovi, který nemá žádnou vyživovací povinnost, stačí čistý příjem cca 12 500 Kč), příp. má dlužník zajištěný příjem ve výši min. 2 200 Kč z darovací smlouvy. Podmínka, že musí dlužník zaplatit za 5 let alespoň 30% nezajištěných pohledávek, již neplatí (tato podmínka byla zrušena s účinností od 1.6.2019).

Jestliže příjem Vaší matky citelně poklesl, měla by odvolat svůj závazek poskytovat/darovat Vám tu částku 2 500 Kč, resp. by Vám měla napsat, že odvolává dar z důvodu nouze. Toto odvolání daru byste pak měl předložit Vašemu insolvenčnímu správci.