Odstoupení od darovací smlouvy

Odstoupení od darovací smlouvy

Dobrý den, jsem v insolvenci již třetím rokem. Řádně platím své závazky. Momentálně jsem z mateřské nastoupila do práce a mám dotaz. V rámci povolení oddlužení mám darovací smlouvu dle které jsem povinna platit každý měsíc částku 2800kc. Nově mi bylo sděleno, že částka která mi bude strhávána z platu nebude obsahovat 2800 ale musím je platit ještě k tomu, co mi bude strháváno. Vzhledem k tomu, že mám 1 vyživované dítě a jsem matka samoživitelka pracující v sousedním městě než žiji tak po odečtu zabavitelne částky, oněch 2800 a autobusů mi z výplaty nezůstane takřka nic. Chci se zeptat, zda je možné nějak buď zrušit darovací smlouvu když částka jenž bude strhnuta je 4200kc, nebo zda je možné zažádat o rapidní snížení strhnutych peněz.

Odpověď

Dárce může od darovací smlouvy odstoupit v případě, že se sám dostal do situace, kdy není schopen dar platit a nebo tzv. pro nevděk obdarovaného. Vedle toho dlužník může požádat soud o změnu splátkového kalendáře v průběhu oddlužení,  pokud u něj došlo ke změně skutečností rozhodných pro stanovení výše splátky. Zároveň ale musí  být schopný uhradit vedle odměny a nákladů správce pohledávky věřitelů v rozsahu vyšším než 50%.