Odškodnění za újmu na zdraví po insolvenci

Odškodnění za újmu na zdraví po insolvenci

Dobrý den. Byla mi povolena insolvence kterou jsem splatil ve 100% ještě před uplynutím 5ti let. Můj dotaz zní před vyhlášením insolvence jsem měl pohledávku určenou soudem za ublížení na zdravi tento věřitel se do insolvence nepřihlásil hrozí mi nyní že po mě tento věřitel bude odškodné nějakým způsobem vymáhat a je vůbec toto odškodné vymahatelne děkuji za odpověď

Odpověď

Dobrý den,

osvobození od placení zbylých pohledávek se nevztahuje na pohledávky z titulu náhrady škody způsobené na zdraví. Takovou pohledávku může věřitel (poškozený) vymáhat i po skončení insolvenčního řízení, ačkoliv si svoji pohledávku nepřihlásil do insolvenčního řízení dlužníka. Věřitel musí podat návrh na nařízení exekuce do 10 let od právní moci rozhodnutí, jímž mu byla pohledávka přiznána, jinak se jeho pohledávka promlčí.