Odpůrčí žaloba v insolvenci a předčasné doplacení darem

Odpůrčí žaloba v insolvenci a předčasné doplacení darem

Dobrý den, v mém insolnvenčním řízení ins. správce vyžaduje majetek mého bratra pomocí odpůrčí žaloby. Bratr se nehodlá vzdát svého majetku.
Kamarád mi nabídl vyplatit insolvenci formou daru, skončí při vyplacení i samotná žaloba a celý proces zanikne ?
Děkuji

Odpověď

Dobrý den,

dojde-li ke splacení všech zjištěných nezajištěných pohledávek (např. darovanými penězi), insolvenční správce podá soudu bez zbytečného odkladu zprávu o splnění oddlužení, v níž mj. uvede neskončený incidenčí spor (odpůrčí žaloba). Soud pak vydá usnesení, jímž vezme na vědomí splnění oddlužení, osvobodí dlužníka od placení zbylých pohledávek a zprostí insolvenčního správce jeho funkce. Právní mocí tohoto usnesení dojde k přerušení řízení, jejímž předmětem je incidenční spor (odpůrčí žaloba). Aby se v tomto řízení pokračovalo, musel by alespoň jeden přihlášený věřitel navrhout soudu, aby se v řízení pokračovalo. Nepodá-li žádný přihlášený věřitel návrh na pokračování v řízení do 30 dnů po skončení insolvenčního řízení, soud řízení o incidenčním sporu (odpůrčí žalobě) zastaví. Jestliže budou věřitelé uspokojeni v plné výši, není pravděpodobné, že by některý z nich navrhl, aby se pokračovalo v incidenčním sporu.