odměna za covid-19

odměna za covid-19

Dobrý den, jsem v insolvenci, pracuji ve zdravotnictví a odměna za covid-19 mi byla všechna ( 75 000,- kč) sebrána, můžete mi prosím poradit, zda je toto v souladu se zákonem a zda na tzv. covidovou odměnu mám nárok? Moc vám děkuji.

Odpověď

Dobrý den,

odměny za covid představují mimořádný příjem dlužníka, přičemž dlužník je povinen odevzdat insolvenčnímu správci veškeré mimořádné příjmy (v plné výši). Od 31.7.2021 může exekuce postihnout pouze polovinu odměn za covid. V insolvenčním řízení se postihují příjmy obdobně jako v exekuci, a proto by měl dlužník odevzdat insolvenčnímu správci jen polovinu odměny za covid (to platí jen pro odměny vyplacené po 30.7.2021). Jistě se však objeví i názor, že výše uvedené platí jen pro exekuční řízení a nikoliv pro insolvenční řízení. Nutno dodat, že zákonodárce omezil výslovně možnost postižení odměn za covid jen v exekučním řízení a nikoliv v insolvenčním řízení. Až praxe ukáže, jak budou odměny za covid ve světle zák.č. 286/2021 postihovány v insolvenčním řízení. Můžete napsat soudu, že se domníváte, že odměna za covid není příjem, který byste byl povinen vydat insolvenčnímu správci, a požádat ho o rozhodnutí, že odměnu za covid nejste povinen odevzdat, nedovedu si ale dost dobře představit, jak by se to technicky zařídilo, když peníze už nemá insolvenční správce ale věřitelé.