Odměna sepisovateli

Odměna sepisovateli

Dobrý den,
na rovinu píši, že jsem zmatený jak je to vlastně s platbou odměny na kterou má nárok sepisovatel návrhu na povolení oddlužení. Nyní se nacházím ve fázi kdy mám od soudu povolené oddlužení oddlužením a čekám dva měsíce na přihlášky věřitelů.

Celou dobu jsem vycházel z této citace:
“Osoba, která za Vás sepsala a podala návrh, si pohledávku na odměnu musí přihlásit do insolvenčního řízení jako pohledávku postavenou na roveň pohledávkám za majetkovou podstatou (pohledávky z této skupiny se v insolvenčním řízení uspokojují v plné výši kdykoliv po rozhodnutí o úpadku), nesmí úhradu žádat přímo po dlužníkovi před zahájením insolvenčního řízení a rozhodnutím o úpadku”.

Chápal tak, že sepisovatel bude vyplacen jako jeden z prvních ve fázi, kdy soud schválí splátkový kalendář, který povede k oddlužení. A to z peněz, které mi nyní plátce mzdy deponuje a čeká na pokyn insolvenčního správce, jak s těmito deponovanými penězi naložit.

Prosím o radu, jak to vlastně je. Nerad bych udělal nějakou chybu a díky tomu by mi bylo oddlužení zrušeno.
Děkuji

Odpověď

Dobrý den,

podle insolvenčního zákona mají nárok na odměnu za sepsání návrhu na povolení oddlužení pouze tito zpracovatelé: advokát, notář, soudní exekutor a insolveční správce.  Těmto zpracovatelům náleží odměna ve výši 4 000,– Kč , resp. 6 000,– Kč u návrhu na společné oddlužení manželů. Takto vyčíslená odměna je bez DPH, pokud je zpracovatel návrhu plátce DPH navyšuje se tato odměna   o odpovídající  částku.  Nárok na odměnu uplatňuje zpracovatel u příslušného insolvečního správce a má charakter pohledávky postavené na roveň pohledávkám zapodstatovým. Jako takové se uspokojují kdykoliv   po rozhodnutí o úpadku.Standardně je tato odměna hrazena po schválení oddlužení podle zákonem stanoveného pořadí.  Pokud Vám soud v usnesení o povolení oddlužení uložil  povinnost hradit odměnu zpracovateli návrhu z postižitelné částky mzdy, domnívám se, že ve Vašem případě, kdy jsou exekučně prováděny srážky ze mzdy a ty jsou deponovány  u zaměstnavatele, Vám  žádná postižitelná částka nezbývá. Tudíž odměnu zpracovateli  návrhu hradit nyní nebudete a uhrazena bude způsobem zmíněným výše.