Odměna insolvenčního správce při konkurzu

Odměna insolvenčního správce při konkurzu

Dobrý den,

měl bych dotaz na výpočet odměny insolvenčního správce při konkurzu. Při prvním částečném rozvrhu rozděloval částku 800 000,-Kč, z čehož mu náležela odměna 125 000,-Kč + 20% z částky nad 500 000,-Kč. Nyní rozděluje dalších 480 000,-Kč a odměnu si počítá ve výši 25% z dané částky. Chtěl bych se zeptat, jestli by se odměna neměla počítat jako pokračování k částce 800 000,-Kč, jestli by tedy neměla být nižší.

Děkuji za odpověď

Odpověď

Dobrý den,
Tak, jak situaci popisujete, domnívám se, že se jedná o zálohy na odměnu správce z výtěžku zpeněžení určeného pro nezajištěné věřitele.Mám za to, že postup správce při výpočtu zálohy na jeho odměnu nebyl správný. Vzhledem ke skutečnosti, že o výši zálohy rozhoduje insolvenční soud, doporučuji podat soudu podnět k přezkoumání výpočtu zálohy správcem. O záloze bude soud následně rozhodovat usnesením, do kterého, můžete v případě, že s ním nebudete souhlasit, podat v zákonné lhůtě 15 dnů námitky.
Jak v textu uvádím, v průběhu konkurzu jsou správci vypláceny zálohy na odměnu. Jejich vyúčtování s ohledem na celkovou hodnotu zpeněženého majetku správce provede v závěrečné zprávě, o jejím podání a i o možnosti podat do ní námitky bude soud informovat i insolvenčním rejstříku.